Optimale løsninger til, hvordan du undgår at sende personhenførbare oplysninger

Undgå at sende personhenførbare oplysninger til Google, når du indsamler Analytics-data.

For at beskytte brugernes personlige oplysninger må der i henhold til Googles politikker ikke sendes data til Google, som Google kan bruge eller genkende som personhenførbare oplysninger. Personhenførbare oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, oplysninger som mailadresser, personlige mobilnumre og cpr-numre. Da lovgivningen varierer fra land til land og fra område til område, og da Google Analytics kan bruges på mange forskellige måder, må du søge juridisk rådgivning, hvis du er i tvivl om, hvorvidt konkrete oplysninger betragtes som personhenførbare oplysninger.

Få flere oplysninger om, hvad Google betragter som personhenførbare oplysninger.

Når du implementerer Analytics på en ejendom, skal du følge de optimale fremgangsmåder i denne artikel for at reducere risikoen for at overføre personhenførbare oplysninger til Google.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Bruger-id'er (User-ID)

Læs retningslinjerne vedrørende bruger-id'er (User-ID), inden du benytter bruger-id'er (User-ID).

Sidewebadresser og -titler

Sidewebadressen og sidetitlen for hver side, der vises, indsamles via Analytics-sidetagget til indsamling af grundlæggende data. Personhenførbare oplysninger sendes ofte utilsigtet i disse webadresser og titler. Hverken webadressestien eller webadresseparametrene må indeholde personhenførbare oplysninger. Hvis der er risiko for, at dine webadresser, webadresseparametre eller titler indeholder personhenførbare oplysninger, skal du fjerne dem. Du kan tilføje analytics.js-kode for at ændre webadressen, inden den sendes til Analytics. Du kan f.eks. ændre webadressen til "example.com/example?a=b" som følger:
ga('set', 'location', 'http://example.com/example?a=b');
Se referencematerialet til udviklere.

På samme måde kan du ændre sidetitlen, inden den sendes til Analytics. Du kan f.eks. ændre titlen til "New Title" som følger:
ga('set', 'title', 'New Title');
Se referencematerialet til udviklere.

Der er også andre strategier til at undgå at sende personhenførbare oplysninger via webadresser. Du kan få flere oplysninger ved at læse Optimale løsninger til, hvordan du undgår at sende personhenførbare oplysninger.

Personhenførbare oplysninger, der er angivet af brugere

Besøgende og brugere på websites angiver til tider personhenførbare oplysninger i søgefelter og formularfelter. Sørg for at fjerne personhenførbare oplysninger fra brugerindtastede oplysninger, før de sendes til Analytics.

Dataimport

Læs Politik vedrørende brug af uploadede data, før du bruger Dataimport eller uploader data til Analytics.

Analytics-funktioner og risici mht. beskyttelse af personlige oplysninger

Der skal udvises særlig forsigtighed for at sikre, at ingen personhenførbare oplysninger som f.eks. navne, cpr-numre, mailadresser eller lignende personlige identifikatorer eller data, der permanent identificerer en bestemt enhed, f.eks. en mobiltelefons unikke enheds-id (hvis et sådant id ikke kan nulstilles) sendes til Analytics, når du bruger følgende funktioner:

  • Tilsidesættelse af User ID
  • Alle tilpassede dimensioner
  • Kampagnedimensioner: Kilde, Medium, Søgeord, Kampagne og Indhold
    Sørg for ikke at inkludere personhenførbare oplysninger i de tilpassede kampagneparametre utm_source, utm_medium, utm_term, utm_campaign og utm_content.
  • Site Search-dimensioner: Site Search-term og Site Search-kategori
  • Hændelsesdimensioner: Hændelseskategori, handling ved hændelse, hændelsesetiket

Geoplacering

Hvis du indsamler oplysninger om geoplacering, skal du sikre, at det ikke er GPS-oplysninger eller detaljerede placeringsoplysninger, da det vil kunne føre til sandsynlig identifikation af personen. "Detaljerede placeringsoplysninger" defineres for Analytics som et område på mindre end én kvadratmil samt data om længdegrad og breddegrad. I nogle tilfælde (f.eks. i Storbritannien) kan et postnummer dække over en enkelt beboelsesejendom, og postnumre må derfor ikke sendes til Analytics.

AdSense

Hvis du bruger AdSense, skal du læse Optimale løsninger til, hvordan du undgår at sende personhenførbare oplysninger i Hjælp til AdSense og benytte disse løsninger.

HIPAA-ansvarsfraskrivelse

Medmindre Google har angivet andet skriftligt, har Google ikke til hensigt, at brugen af Google Analytics skal skabe forpligtelser i henhold til Health Insurance Portability and Accountability Act, med senere ændringer, ("HIPAA"), og gør sig ingen forestillinger om, at Google Analytics overholder HIPAA-kravene. Hvis du har (eller får) status som Covered Entity eller Business Associate i henhold til HIPAA, må du ikke bruge Google Analytics til noget formål eller på nogen måde, der omfatter PHI (Protected Health Information), medmindre du på forhånd har fået skriftligt samtykke hertil fra Google.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false