Tietojesi turvaaminen

Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteisiin on koostettu toimet, joiden avulla suojaamme tietosi.

Tietosuojakäytäntömme

Google on tietoinen saamastaan luottamuksesta ja vastuusta huolehtiessaan yksityisyyden ja tietojen suojauksesta. Tämän vastuun myötä velvollisuutemme on kertoa, mitä tietoja keräämme, kun käytät tuotteitamme ja palvelujamme, miksi keräämme niitä ja miten hyödynnämme näitä tietoja käyttökokemuksen parantamiseen. Googlen tietosuojakäytännöissä ja ‑periaatteissa kuvataan, kuinka käsittelemme Googlen tuotteiden ja palveluiden, esimerkiksi Google Analyticsin, käyttäjien henkilötietoja.

Tietojen luottamuksellisuus

Google Analytics suojaa tietojen luottamuksellisuutta monella tapaa:

 • Google Analyticsin käyttöehdot, joita kaikkien Google Analytics ‑asiakkaiden on noudatettava, kieltävät henkilökohtaisten tunnistetietojen lähettämisen Google Analyticsiin. Henkilökohtaisia tunnistetietoja ovat kaikki tiedot, joiden avulla Google voi tunnistaa yksilön, esimerkiksi henkilön nimi, sähköpostiosoite tai laskutustiedot.
 • Google Analyticsin tietoja ei saa jakaa ilman asiakkaan suostumusta, lukuun ottamatta joitakin poikkeuksellisia olosuhteita, kuten viranomaisten pyyntöjä.
 • Googlen turvallisuuteen erikoistuneet suunnittelutiimit suojaavat tietoja ulkopuolisilta uhkatekijöiltä. Tietojen sisäistä käyttöä (esim. työntekijöiden toimesta) valvotaan tarkasti, ja siihen sovelletaan työntekijöiden käyttöoikeusasetuksia ja käytäntöjä.
Tietosuojahallinta

Google tarjoaa Google Analytics ‑sovellusta käyttäville verkkosivustojen omistajille ja käyttäjille alla olevat vaihtoehdot, joiden avulla he voivat hallita tietojen keruuta Google Analyticsissa.

 • Google Analyticsin Opt-out Browser ‑lisäosa: Verkkosivustojen käyttäjät, jotka eivät hyväksy tietojensa raportointia Google Analytics JavaScript ‑komentosarjan kautta, voivat asentaa Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan. Lisäosa määrittää Google Analytics JavaScript ‑komentosarjan (ga.js, analytics.js ja dc.js) estämään tietojen lähettämisen Google Analyticsiin. Lisäosaa voi käyttää useimmissa nykyaikaisissa selaimissa. Google Analyticsin Opt-out Browser ‑lisäosa ei estä tietojen lähettämistä itse sivustolle tai muihin verkkoanalyysipalveluihin. Katso lisätietoja Google Analyticsin Opt-out Browser ‑lisäosasta.
 • Google Analytics ‑seurannan esto ja erillisten tietosuojavalintojen tarjoaminen käyttäjille: Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js tai dc.js) käyttävät verkkosivustojen omistajat voivat poistaa sivun seurannan käytöstä poistamatta Google Analyticsin JavaScript-koodinpätkää. Tätä menetelmää käyttävät verkkosivustojen omistajat voivat myös luoda omia ilmoituksia ja valintoja käyttäjiä varten tai ottaa käyttöön kolmantena osapuolena toimivien kehittäjien luomia tietosuojatoimintoja. Lue lisätietoja siitä, miten sivustojen omistajat voivat poistaa seurannan käytöstä.
 • Mainosasetukset Joillakin Google Analyticsia käyttävillä sivustoilla käytetään Uudelleenmarkkinointi Google Analyticsin avulla ‑ominaisuutta, jossa hyödynnetään Googlen mainontaevästeitä. Käyttäjät voivat poistaa tämän ominaisuuden käytöstä ja hallita evästeen asetuksia mainosasetuksia muokkaamalla.
 • Google Analytics SDK:hon ja Measurement Protocoliin liittyvä ilmoitus ja niiden käytöstä poistaminen: Minkä tahansa sivuston, sovelluksen tai muun digitaalisen laitteen tai palvelun, joka käyttää jotain muuta tietojen keräysmenetelmää ja/tai tietojen keräysominaisuutta Google Analytics SDK:n tai Measurement Protocolin kautta, on käytäntöjemme mukaan ilmoitettava asiasta käyttäjille ja tarjottava heille vaihtoehto, kuten mahdollisuus kieltäytyä toiminnosta.
 • Google-tilin asetukset: 28.6.2016 alkaen Google-käyttäjillä on ollut mahdollisuus tarkastella asetuksia, joiden avulla he voivat määrittää entistä tarkemmin, mitä tietoja heidän verkko‑ ja sovellustoiminnastaan kerätään Googlen kumppanisivustoilla. Tällä hetkellä nämä asetukset eivät vaikuta Google Analyticsin tuoteominaisuuksiin, käyttöehtoihin, tietosuojakäytäntöön, tietoturvaan tai tietojen jakamiskäytäntöön. Lue lisätietoja.
Google Analyticsin evästeet

Google Analyticsissa käytetään enimmäkseen ensimmäisen osapuolen evästeitä, joiden avulla laaditaan raportteja käyttäjien toimista Google Analyticsin asiakkaiden verkkosivustoilla.

Google Analyticsin mainontaominaisuuksia käyttäviä asiakkaita varten on olemassa Googlen mainosevästeet, jotka mahdollistavat esimerkiksi AdWordsin uudelleenmarkkinoinnin Google Display ‑verkostossa. Lisätietoja siitä, miten Google käyttää mainosevästeitä, on Google-mainonnan tietosuojan usein kysytyissä kysymyksissä. Voit hallita kyseisten evästeiden asetuksia tai poistaa nämä ominaisuudet käytöstä Mainosasetukset-sivulla.

Universal Analytics

Asiakkaat, jotka ovat ottaneet käyttöön analytics.js-keräystavan Universal Analyticsin avulla, voivat hallita, käytetäänkö evästeitä anonyymien tai satunnaisten asiakastunnisteiden tallentamiseen. Jos asiakas päättää asettaa evästeen, paikalliseen ensimmäisen osapuolen evästeeseen tallennettavat tiedot supistetaan satunnaiseksi tunnisteeksi (esim. 12345.67890).

Universal Analytics tarjoaa enemmän ominaisuuksien määritysvaihtoehtoja ja uusia tiedonkeräysmenetelmiä esimerkiksi Measurement Protocolin avulla. Vaikka nämä ominaisuudet eivät muuta Google Analyticsin suojaus- ja yksityisyysperiaatteita kovin paljon, kaikkien tiettyjä Universal Analytics ‑ominaisuuksia (kuten Measurement Protocolia) käyttävien sivustojen, sovellusten tai muiden digitaalisten laitteiden tai palveluiden on ilmoitettava näiden ominaisuuksien käytöstä käyttäjilleen ja tarjottava heille mahdollisuus vaikuttaa ominaisuuden toimintaan.

Jos Google Analytics ‑asiakkaat käyttävät palvelua, jossa on käytössä Universal Analytics, tarkista annettu ilmoitus ja tarjotut vaihtoehdot suoraan palvelua käyttävältä Google Analytics ‑asiakkaalta, sillä Google Analyticsin tarjoama kieltäytymisvaihtoehto ei vaikuta tietoihin, joita raportoidaan joidenkin Universal Analytics ‑ominaisuuksien (kuten Measurement Protocolin) kautta. Lisätietoja on Universal Analyticsin käyttöohjeissa ja Universal Analyticsin turvallisuus- ja tietosuojatiedoissa.

IP-osoitteen käyttö

Jokaiselle Internetiin liitetylle tietokoneelle ja laitteelle määritetään Internet-protokollan (Internet Protocol, IP) osoite. IP-osoitteet määritetään yleensä maakohtaisina joukkoina, ja niiden avulla voidaan osoittaa internetyhteyden luoneen tietokoneen sijainnin maa, osavaltio ja kaupunki. Koska internetin ja verkkosivujen toiminta edellyttää IP-osoitteiden käyttöä, verkkosivujen omistajat pystyvät näkemään käyttäjiensä IP-osoitteet riippumatta siitä, käyttävätkö he Google Analyticsia vai eivät. Google Analytics käyttää IP-osoitteita suojatakseen palvelua ja näyttääkseen verkkosivustojen omistajille, missä maassa (eli IP-osoitteen maantieteellisessä sijainnissa) verkkovierailu on tehty.

IP-osoitteen peittämiseksi (IP Masking) kutsutun tekniikan avulla Google Analyticsia käyttävien verkkosivustojen omistajat voivat pyytää Google Analyticsia käyttämään vain osaa IP-osoitteesta koko osoitteen sijaan maantieteellisen sijainnin selvittämiseen.

Datan jakamisasetukset

Google Analyticsin datan jakamisasetusten ansiosta Google Analytics ‑asiakkaat voivat jakaa tilinsä datan muiden tuotteiden ja palveluiden kanssa. Datan jakaminen tuottaa Google Analyticsia koskevaa palautetta, jonka avulla voimme kehittää tarjoamiamme ominaisuuksia ja koulutusmateriaaleja. Datan jakamisasetuksia on useita erilaisia, ja niitä voi muuttaa milloin tahansa. Jos mitään vaihtoehtoa ei ole valittu, Google Analytics ‑tilin data suljetaan pois kaikista automatisoiduista prosesseista, jotka eivät liity Google Analyticsin käyttöön tai tietojen suojaukseen. Lue lisätietoja Google Analyticsin datan jakamisasetuksista.

Tilin järjestelmänvalvojan oikeudet datan hallintaan

Google Analytics ‑tilin järjestelmänvalvojat omistavat Google Analytics ‑datansa.

Tilin käyttäjät voivat milloin tahansa viedä raportteja Google Analytics ‑sovelluksesta XML-, PDF- ja CSV-latausvalintojen avulla tai Google Analytics Core Reporting ‑sovellusliittymän kautta. Vietyä dataa voi käyttää itsenäisesti Google Analyticsin ulkopuolella tai muiden Google Analytics ‑sovellusten tai ‑palveluiden yhteydessä.

Tilin käyttäjät voivat myös poistaa näkymän Google Analytics ‑tililtään koska tahansa.

Työntekijän käyttöoikeusasetukset ja käytännöt

Google luokittelee Google Analyticsin datan luottamuksellisiksi tiedoiksi. Työntekijän käyttöoikeusasetukset suojaavat asiakasdataa luvattomalta käytöltä. Google valvoo jatkuvasti, että näitä käytäntöjä noudatetaan.

 • Kaikki tilidata on luottamuksellista, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytännön mukaisia luottamuksellisuutta koskevia määräyksiä.
 • Käyttöoikeus asiakastason tileille myönnetään vain tarvittaessa työntekijälle, jonka työtehtävät edellyttävät erityiskäyttöoikeuksia. Käyttöoikeutta pyytävien työntekijöiden on perusteltava käyttöoikeuden tarve, osoitettava tuntevansa käyttöoikeuskäytännöt ja sitouduttava noudattamaan niiden käyttöehtoja. He eivät pääse dataan käsiksi ennen käyttöoikeuden saamista.
 • Asiakaspalvelun edustajilla tai tukihenkilöstöllä ei ole käyttöoikeutta asiakastason dataan ilman asiakkaan nimenomaista lupaa.
 • Käyttäessään asiakasdataa työntekijät saavat käyttää vain raportteja, joita heidän viralliset työtehtävänsä edellyttävät.
 • Työntekijöillä ei ole lupaa käyttää dataa millään verkon kautta toimivalla laitteella, joka ei ole Googlen omistama tai hyväksymä.
Tietoturva

Verkkopohjaisessa tietotekniikassa tietojen ja sovellusten turvallisuus on erittäin tärkeää. Google käyttää merkittävästi resursseja sovellusten ja datan käsittelyn suojaamiseen, jotta datan luvaton käyttö voidaan estää.

Data on tallennettu koodatussa muodossa tehokkuuden optimoimiseksi sen sijaan, että se olisi tallennettu perinteiseen tiedostojärjestelmään tai tietokantoihin. Data on hajautettu useisiin fyysisiin ja loogisiin kokonaisuuksiin toistettavuutta ja tarkoituksenmukaista käyttöä varten sekä peukaloinnin estämistä varten.

Google-sovellukset suoritetaan useissa hallintapaikoissa hajautetussa ympäristössä. Sen sijaan että kunkin asiakkaan data olisi tallennettu yhteen koneeseen tai koneryhmään, kaikkien Googlen asiakkaiden data (kuluttajien, yritysten ja jopa Googlen oma data) on hajautettu jaettuun infrastruktuuriin, joka koostuu useista Googlen homogeenisista koneista, jotka sijaitsevat Googlen palvelinkeskuksissa.

Toiminnan turvallisuus ja ongelmatilanteista palautuminen

Laitteisto-ongelmista, luonnonmullistuksista tai muista onnettomuuksista johtuvien palvelukatkosten minimoimiseksi Googlella on käytössään kattava ongelmatilanteista palautumisohjelma kaikissa palvelinkeskuksissaan. Tämä ohjelma sisältää muun muassa seuraavia osia, joilla voidaan eliminoida virhetilanteita:

 • Datan kopioiminen: Jotta data on saatavilla onnettomuuden sattuessa, Googlen hajautettuun tiedostojärjestelmään tallennettu Google Analyticsin data kopioidaan erillisiin järjestelmiin eri palvelinkeskuksissa.
 • Maantieteellisesti hajautetut palvelinkeskukset: Googlella on käytössään useita maantieteellisesti hajautettuja palvelinkeskuksia, jotka on suunniteltu ylläpitämään palveluiden jatkuvuutta onnettomuustilanteessa tai muun yksittäisellä alueella tapahtuvan häiriön sattuessa. Nopeat yhteydet palvelinkeskusten välillä varmistavat nopean siirtymisen vikasietotilaan. Myös palvelinkeskusten hallinta on hajautettu, mikä mahdollistaa sijainnista riippumattoman ympärivuorokautisen kattavuuden ja järjestelmänhallinnan.
 • Kestävät ja toistettavat infrastruktuurit: Googlen tietokoneryhmät on suunniteltu kestävyyttä ja toistettavuutta silmällä pitäen, mikä auttaa minimoimaan yksittäiset ongelmatilanteet ja yleisten laitteisto-ongelmien sekä luonnonmullistusten aiheuttamat vaikutukset. Kaksoispiirit, kytkimet, verkot ja muut tarvittavat laitteet on suunniteltu vikasietoisiksi. Palvelinkeskustilojen infrastruktuuri on suunniteltu kestäväksi, vikasietoiseksi ja helposti ylläpidettäväksi.
 • Jatkuvuussuunnitelma katastrofitilanteessa: Datan kopioinnin ja eri paikoissa sijaitsevien palvelinkeskusten lisäksi Google on laatinut liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman Kalifornian Mountain View'ssa sijaitsevaa pääkonttoriaan varten. Suunnitelma kattaa suuronnettomuudet, kuten maanjäristykset ja epidemiat. Suunnitelmassa on otettu huomioon se, että ihmiset ovat tavoittamattomissa ja palvelut voivat olla poissa käytöstä jopa 30 päivän ajan. Tämän suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että palvelumme ovat asiakkaidemme käytettävissä keskeytyksettä.
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?