[UA] Dane demograficzne i zainteresowania

Analizowanie użytkowników według wieku, płci i kategorii zainteresowań

Dane demograficzne i dane o zainteresowaniach dostarczają informacji o wieku i płci użytkowników oraz o ich zainteresowaniach określanych na podstawie przeglądanych stron i zakupów online.

Tematy w tym artykule:

Konfigurowanie w Analytics wyświetlania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach

Aby widzieć w Analytics dane demograficzne i dane o zainteresowaniach oraz móc na nich pracować:

 1. Włącz w swojej usłudze funkcje raportowania o reklamach
 2. Włącz w odpowiednim widoku danych raporty Dane demograficzne i Zainteresowania

Źródła danych Analytics

Gdy zaktualizujesz usługę Analytics tak, aby obsługiwała funkcje raportowania o reklamach, będzie ona zbierać dane demograficzne i dane o zainteresowaniach z takich źródeł:

Źródło Dotyczy Warunek Wynik
Plik cookie DoubleClick firmy zewnętrznej Tylko działania w przeglądarkach internetowych Występuje plik cookie Analytics gromadzi wszelkie dostępne w pliku cookie dane demograficzne i dane o zainteresowaniach
Identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniu z Androidem Tylko działania w aplikacjach Należy zaktualizować kod śledzenia Analytics w aplikacji na Androida tak, by pobierał identyfikatory wyświetlania reklam* Analytics generuje identyfikator na podstawie identyfikatora, który uwzględnia dane demograficzne i dane o zainteresowaniach powiązane z działaniami użytkowników w tej aplikacji
Identyfikator systemu iOS dla reklamodawców (IDFA) Tylko działania w aplikacjach Należy zaktualizować kod śledzenia Analytics w aplikacji na iOS tak, by pobierał identyfikatory IDFA* Analytics generuje identyfikator na podstawie identyfikatora IDFA, który uwzględnia dane demograficzne i dane o zainteresowaniach powiązane z działaniami użytkowników w tej aplikacji

 

* Jeśli nie gromadzisz identyfikatorów wyświetlania reklam na Androida ani identyfikatorów IDFA w iOS, nie możesz zbierać danych demograficznych o użytkownikach aplikacji.

Dane demograficzne i dane o zainteresowaniach mogą być dostępne tylko w przypadku części użytkowników i słabo odzwierciedlać ogólną strukturę ruchu: Analytics nie może gromadzić danych demograficznych ani danych o zainteresowaniach, jeśli nie ma pliku cookie DoubleClick lub identyfikatora wyświetlania reklam urządzenia albo jeśli nie uwzględniono profilu działania.

Na wykresach oraz w pierwszym wierszu kolumny Sesje w raporcie Przegląd widać odsetek ogółu danych, jaki jest w nim uwzględniany (np. Wiek – 41,39% łącznej liczby sesji).

Ani kod analytics.js, ani śledzenie AMP nie zbierają danych demograficznych i danych o zainteresowaniach.

Wymiary

Wymiar Wartości
Wiek 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+
Płeć Mężczyzna, Kobieta
Kategorie podobieństwa Style życia podobne do typów odbiorców telewizyjnych, np.: Entuzjaści nowinek technicznych, Fani sportu i Miłośnicy gotowania
Segmenty na rynku Zainteresowanie zakupem produktu
Inne kategorie Zapewnia najbardziej szczegółowy przegląd użytkowników. Wśród Kategorii podobieństwa występuje np. kategoria Miłośnicy jedzenia, a wśród Innych kategorii występują kategorie szczegółowe Przepisy kulinarne/Kuchnia regionalna/Azja Wschodnia

W kontekście tych wymiarów możesz wyświetlać dowolne pasujące do nich dane Analytics (np. Sesje, Współczynnik odrzuceń, Transakcje czy Przychody).

Na podstawie tych wymiarów możesz tworzyć segmenty, a potem używać ich do analizowania danych i tworzenia list odbiorców remarketingu.

Niektóre regiony geograficzne mają ograniczone pokrycie zainteresowań. Może brakować danych dla wielu wartości wymiarów Kategorie podobieństwa, Segmenty na rynku i Inne kategorie. Może się również okazać, że w przypadku wymiaru Segmenty na rynku jest mniej danych niż dla wymiarów Kategorie podobieństwa i Inne kategorie.

Raporty standardowe

Dostępnych jest siedem raportów standardowych:

 • Dane demograficzne Ogółem: podział Sesji (lub innych kluczowych danych) w ramach usługi według płci i grupy wiekowej. Sesje są domyślnymi danymi kluczowymi. Możesz też używać takich danych: % nowych sesji, Śr. czas trwania sesji, Współczynnik odrzuceń i Liczba stron na sesję.
 • Wiek: podział danych (Pozyskiwanie, Zachowanie i Konwersje) według grupy wiekowej. Analiza grupy wiekowej umożliwia poznanie podziału według płci i zainteresowania. Dane nie obejmują grup wiekowych poniżej 18 roku życia.
 • Płeć: podział danych (Pozyskiwanie, Zachowanie i Konwersje) według płci. Analiza płci umożliwia poznanie podziału według grupy wiekowej i zainteresowania.
 • Zainteresowania ogółem: podział sesji (lub innych kluczowych danych) w ramach usługi według 10 najpopularniejszych kategorii zainteresowań w wymiarach Kategorie podobieństwa, Segmenty na rynku i Inne kategorie.
 • Kategorie podobieństwa (zasięg): podział danych (Pozyskiwanie, Zachowanie i Konwersje) według Kategorii podobieństwa.
 • Segmenty na rynku: podział danych (Pozyskiwanie, Zachowanie i Konwersje) według Segmentów na rynku.
 • Inne kategorie: podział danych (Pozyskiwanie, Zachowanie i Konwersje) według innych kategorii.

Przeczytaj artykuł Analizowanie danych demograficznych i danych o zainteresowaniach.

Raporty niestandardowe

W raportach niestandardowych możesz używać wymiarów z raportów Dane demograficzne i Zainteresowania. Możesz np. zastosować wymiar Płeć lub Wiek, aby wyznaczyć kontekst oceny danych e-commerce typu Współczynnik kupna do szczegółów czy Przychody z produktu / zakup.

Aby dane zaczęły się pojawiać w raportach niestandardowych, musisz włączyć w usłudze funkcje reklamowe.

Przeczytaj artykuł Włączanie raportów Dane demograficzne i Zainteresowania.

Taksonomia danych

Kategorie podobieństwa, rynkowe i inne są oparte na hierarchicznej taksonomii, która jest w Analytics ujednolicona, np. w innych kategoriach:

 • Oprogramowanie
  • Oprogramowanie internetowe
   • Programy i przeglądarki internetowe

to trzy odrębne kategorie w Analytics:

 • Oprogramowanie
 • Oprogramowanie/Oprogramowanie internetowe
 • Oprogramowanie/Oprogramowanie internetowe/Programy i przeglądarki internetowe

Pojedyncza sesja może zostać zaklasyfikowana w kilku różnych kategoriach, a w konsekwencji – policzona kilka razy w danych sesji. Na przykład sesja zaklasyfikowana do kategorii Oprogramowanie/Oprogramowanie internetowe/Programy i przeglądarki trafi również do kategorii Oprogramowanie/Oprogramowanie internetowe i Oprogramowanie.

Chociaż każda sesja może zostać uwzględnione w kilku różnych kategoriach zainteresowań, w łącznych danych na górze kolumny będzie ona zliczana tylko raz.

Więcej informacji o tym, jak Google określa kategorie zainteresowań.

Wartości progowe zbierania danych

Stosowanie wartości progowych zapobiega poznawaniu danych demograficznych i zainteresowań poszczególnych użytkowników przez osoby wyświetlające raport. Jeśli raport zawiera pozycję Wiek, Płeć lub Kategoria zainteresowań (jako wymiar podstawowy lub dodatkowy albo jako część zastosowanego segmentu), może zostać narzucona wartość progowa powodująca wycofanie z raportu części danych. Jeśli np. w raporcie jest mniej niż N wystąpień pary Płeć=mężczyzna, wartość dla mężczyzn może zostać wycofana.

Te wartości progowe są zdefiniowane w systemie, więc nie można ich modyfikować.

Dodatkowo dane do raportu mogą nie być uwzględniane w raportach, jeśli dane demograficzne mają być używane w połączeniu z identyfikatorami użytkowników, wymiarami niestandardowymi i określonymi polami treści wygenerowanej przez użytkowników, takimi jak User-ID, Client-ID i Źródło/medium. Dane do raportu mogą nie być uwzględniane np. w tych raportach:

 • E-commerce ogółem,
 • Skuteczność listy produktów,
 • Skuteczność produktu,
 • Skuteczność sprzedaży.

Jeśli w raporcie została zastosowana wartość progowa, pod jego tytułem pojawi się odpowiedni komunikat.

Kierowanie reklam w sieci reklamowej Google

Analytics korzysta z takich samych grup wiekowych, płcikategorii zainteresowań, jakich używasz w Google Ads do kierowania reklam w sieci reklamowej Google. Taka spójność obu usług umożliwia reklamodawcom analizowanie danych w Analytics i późniejsze stosowanie wykrytych prawidłowości w Google Ads. Możesz np. sprawdzić, jak zachowanie w witrynie lub aplikacji zmienia się w zależności od segmentu użytkowników (czy entuzjaści nowinek technicznych w wieku 25–34 lata wykazują się wyższym współczynnikiem konwersji niż entuzjaści nowinek technicznych z przedziału 35–44 lata?). Wyniki tych analiz umożliwiają zawężanie kierowania reklam w sieci reklamowej Google. Jeśli np. technofile w wieku 25-34 lat wykazują wyższy współczynnik konwersji niż technofile z przedziału 35–44 lat, możesz skoncentrować swój budżet reklamowy na młodszej grupie wiekowej.

Dalsze kroki

Włączanie raportów Dane demograficzne i Zainteresowania

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne