Par demogrāfiskajiem un interešu datiem

Analizējiet lietotājus pēc vecuma, dzimuma un interešu kategorijām.

Demogrāfiskie un interešu dati sniedz informāciju par lietotāju vecumu un dzimumu, kā arī par viņu interesēm, kas tiek paustas tiešsaistē, veicot ar ceļošanu un iepirkšanos saistītas darbības.

Šajā rakstā ietvertās tēmas

Pakalpojuma Analytics konfigurēšana demogrāfisko un interešu datu rādīšanai

Lai pakalpojumā Analytics varētu skatīt demogrāfiskos un interešu datus vai strādāt ar tiem, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Iespējojiet reklamēšanas pārskatu funkcijas savam īpašumam.
 2. Iespējojiet īpašumam demogrāfisko un interešu datu pārskatus.

Kur pakalpojums Analytics iegūst datus

Pēc Analytics atjaunināšanas nolūkā nodrošināt atbalstu reklamēšanas pārskatu funkcijām Analytics apkopos demogrāfiskos un interešu datus no tālāk minētajiem avotiem.

Avots Uz ko attiecas Nosacījums Rezultāts
Trešās puses DoubleClick sīkfails Tikai uz darbībām tīmekļa pārlūkprogrammās Ir sīkfails Analytics apkopo visu sīkfailā pieejamo demogrāfisko un interešu informāciju
Android reklamēšanas ID Tikai uz darbībām lietotnē Jūs atjaunināt Analytics izsekošanas kodu Android lietotnē, lai iegūtu reklamēšanas ID Analytics ģenerē identifikatoru, kura pamatā ir šis ID un kurš ietver demogrāfisko un interešu informāciju, kas saistīta ar lietotāju darbībām lietotnē
iOS identifikators reklāmdevējiem (IDFA) Tikai uz darbībām lietotnē Jūs atjaunināt Analytics izsekošanas kodu iOS lietotnē, lai iegūtu IDFA Analytics ģenerē identifikatoru, kura pamatā ir IDFA un kurš ietver demogrāfisko un interešu informāciju, kas saistīta ar lietotāju darbībām lietotnē

Demogrāfiskie un interešu dati var būt pieejami tikai par lietotāju apakškopu, un var nebūt pieejami pilna jūsu datplūsmas spektra dati. Analytics nevar apkopot demogrāfisko un interešu informāciju, ja nav DoubleClick sīkfaila vai ierīces reklamēšanas ID, kā arī tad, ja nav ietverts darbības profils.

Diagrammās un pārskata Kopsavilkums slejas Sesijas pirmajā rindā ir parādīts, cik liela kopējo datu procentuālā daļa tiek parādīta (piemēram, Vecums — 41,39% no sesiju kopskaita).

Ne analytics.js, ne AMP izsekošana neapkopo demogrāfiskos un interešu datus.

Kategorijas

Kategorija Vērtības
Vecums 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+
Dzimums Vīrietis, sieviete
Interešu kategorijas Dzīvesveids (līdzīgi TV auditorijām), piemēram, Tehnoloģiju cienītāji, Sporta līdzjutēji un Kulinārijas entuziasti
Tirgus segmenti Interese par produktu iegādi
Citas kategorijas Sniedz precīzāko iespējamo viedokli par lietotājiem. Piemēram, interešu kategorijās ir ietverta grupa Gardēži, savukārt citās kategorijās ir iekļauta grupa Receptes/Kulinārija/Austrumāzija

Šo kategoriju kontekstā varat skatīt jebkuru atbilstošo Analytics metriku (piemēram, Sesijas, Atlēcienu līmenis, Darījumi un Ieņēmumi).

Varat izveidot segmentus, ņemot vērā šīs kategorijas, un izmantot tos, lai analizētu datus un izveidotu atkārtotā mārketinga auditorijas.

Dažās ģeogrāfiskajās atrašanās vietās tiek piedāvāts ierobežots interešu klāsts. Daudzām kategoriju Interešu kategorijas, Tirgus segmenti un Citas kategorijas vērtībām var nebūt pieejami dati. Iespējams, konstatēsiet, ka kategorijā Tirgus segmenti ir pieejams mazāk datu nekā kategorijās Interešu kategorijas un Citas kategorijas.

Standarta pārskati

Ir pieejami septiņi standarta pārskati.

 • Demogrāfiskie dati: kopsavilkums — sesiju (vai citas galvenās metrikas) daudzums jūsu īpašumā, grupēts pēc vecuma grupas un dzimuma. Sesijas ir galvenā noklusējuma metrika. Varat izmantot arī metriku Jaunu sesiju procentuālā daļa, Vid. sesijas ilgums, Atlēcienu līmenis vai Sesijas laikā skatītās lapas.
 • Vecums — metrika Iegūšana, Rīcība un Reklāmguvumi, kas grupēta pēc vecumu grupām. Veicot vecuma grupas izpēti, tiks parādīts sadalījums pēc dzimuma un interesēm. Šajos datos nav iekļauti dati par lietotājiem, kuru vecums nepārsniedz 18 gadus.
 • Dzimums — metrika Iegūšana, Rīcība un Reklāmguvumi, kas grupēta pēc dzimuma. Veicot dzimuma datu izpēti, tiks parādīts sadalījums pēc vecuma grupas un interesēm.
 • Intereses: kopsavilkums — sesiju (vai citas galvenās metrikas) sadalījums jūsu īpašumā, grupēts pēc 10 populārākajām interesēm kategorijās Interešu kategorijas, Tirgus segmenti un Citas kategorijas.
 • Interešu kategorijas (sasniedzamība): metrika Iegūšana, Darbība un Reklāmguvumi, kas grupēta, pamatojoties uz kategoriju Interešu kategorijas.
 • Tirgus segmenti: metrika Iegūšana, Darbība un Reklāmguvumi, kas grupēta, pamatojoties uz kategoriju Tirgus segmenti.
 • Citas kategorijas: metrika Iegūšana, Rīcība un Reklāmguvumi, kas grupēta, pamatojoties uz kategoriju Citas kategorijas.

Lasiet rakstu Demogrāfisko un interešu datu analīze.

Pielāgotie pārskati

Pielāgotajos pārskatos varat izmantot demogrāfisko un interešu datu kategorijas. Piemēram, varat izmantot kategorijas Dzimums un/vai Vecums, lai gūtu plašāku ieskatu, novērtējot e-komercijas metriku, piemēram, metriku Pirkumu un informācijas skatījumu attiecība vai Ieņēmumi par produktu: katrā pirkumā.

Lai pielāgotajos pārskatos varētu skatīt datus, īpašumā ir jāiespējo reklamēšanas funkcijas.

Izlasiet rakstu Demogrāfisko datu un interešu pārskatu iespējošana.

Datu taksonomija

Kategorijām “Interešu kategorijas”, “Tirgus segmenti” un “Citas kategorijas” tiek izmantota hierarhiska taksonomija, kas pakalpojumā Analytics tiek parādīta atsevišķos līmeņos. Piemēram, “Citas kategorijas” izmanto šādu hierarhiju:

 • Programmatūra
  • Interneta programmatūra
   • Interneta klienti un pārlūkprogrammas

Pakalpojumā Analytics tās kļūst par trim dažādām kategorijām:

 • Programmatūra
 • Programmatūra/Interneta programmatūra
 • Programmatūra/Interneta programmatūra/Interneta klienti un pārlūkprogrammas

Vienu sesiju var klasificēt vairākās kategorijās un tādējādi metrikā uzskaitīt vairākas reizes. Piemēram, sesija, kas ir klasificēta kategorijā “Programmatūra/Interneta programmatūra/Interneta klienti un pārlūkprogrammas”, tiks klasificēta arī kategorijās “Programmatūra/Interneta programmatūra” un “Programmatūra”.

Neskatoties uz to, ka sesija var tikt pieskaitīta vairākām interešu kategorijām, kopējā skaitā slejas augšpusē tā tiek pieskaitīta tikai vienu reizi.

Uzziniet vairāk par to, kā Google nosaka interešu kategorijas.

Datu sliekšņi

Sliekšņi tiek piemēroti, lai neviena persona, kas skata pārskatu, nevarētu izsecināt atsevišķu lietotāju demogrāfiskos vai interešu datus. Ja pārskatā ir kategorija Vecums, Dzimums vai Interešu kategorija (kā galvenā vai sekundārā kategorija vai daļa no lietota segmenta), var piemērot slieksni un pārskatā nerādīt daļu datu. Piemēram, ja pārskatā vērtībai “Dzimums=vīrietis” atbilst mazāk nekā N gadījumu, netiks rādīti dati par vērtību ”Vīrieši”.

Šos sliekšņus definē sistēma, un jūs tos nevarat pielāgot.

Uz to, ka pārskatam tiek lietots slieksnis, norādīs paziņojums zem pārskata nosaukuma.

Mērķauditorijas atlase Google reklāmas tīklā

Pakalpojumā Analytics tiek izmantotas tās pašas vecuma, dzimuma un interešu kategorijas, kas tiek izmantotas programmā Google Ads, lai atlasītu reklāmu mērķauditoriju Google reklāmas tīklā. Izmantojot šo saskaņoto informāciju, reklāmdevēji var izpētīt datus pakalpojumā Analytics un pēc tam izmantot šīs zināšanas programmā Google Ads. Piemēram, varat uzzināt, kā jūsu vietnē vai lietotnē atšķiras dažādu segmentu lietotāju rīcība (vai 25–34 gadus vecie tehnoloģiju cienītāji nodrošina augstāku reklāmguvumu līmeni nekā 35–44 gadus vecie tehnoloģiju cienītāji). Šīs izpētes rezultāti ļauj precīzāk atlasīt reklāmu mērķauditoriju Google reklāmas tīklā. Piemēram, ja 25–34 gadus veco tehnoloģiju cienītāju reklāmguvumu līmenis ir augstāks nekā 35–44 gadus vecajiem tehnoloģiju cienītājiem, varat vairāk reklamēšanas budžeta piešķirt 25–34 gadus veco lietotāju grupai.

Nākamās darbības

Demogrāfisko un interešu datu pārskatu iespējošana

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?