Tietoja Kohderyhmätiedoista ja Kiinnostuksen kohteista

Käyttäjien analysointi iän, sukupuolen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan

Kohderyhmätiedot ja kiinnostuksen kohteet tarjoavat tietoja käyttäjien iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista, jotka käyvät ilmi heidän verkkoselailustaan ja ostotapahtumistaan.

Artikkelin aiheet:

Analyticsin määrittäminen Kohderyhmätietoja ja Kiinnostuksen kohteita koskevien tietojen näyttämiseen

Kohderyhmätietojen ja Kiinnostuksen kohteisiin liittyvien tietojen käyttö Analyticsissa edellyttää seuraavia toimia:

 1. Ota käyttöön uudelleenmarkkinointi ja mainonnan raportointiominaisuudet verkkosivustolle.
 2. Ota käyttöön kohderyhmätietojen ja kiinnostuksen kohteiden raportit näkymälle.

Mistä Analytics saa tiedot?

Kun päivität Analyticsin tukemaan Mainonnan raportointiominaisuuksia, Analytics kerää Kohderyhmätietoja ja Kiinnostuksen kohteisiin liittyviä tietoja seuraavista lähteistä:

Lähde Kohde Ehto Tulos
Kolmannen osapuolen DoubleClick-eväste Vain selaintoiminta Eväste on käytössä. Analytics kerää kaikki evästeen käytettävissä olevat kohderyhmätiedot ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvät tiedot.
Android-mainostunnus Vain sovellustoiminta Päivität Android-sovelluksen Analytics-seurantakoodin keräämään mainostunnuksen. Analytics luo tunnisteen sen tunnuksen perusteella, joka sisältää käyttäjien sovellustoimintaan liittyvät kohderyhmätiedot ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvät tiedot.
Mainostajien iOS-tunniste (IDFA) Vain sovellustoiminta Päivität iOS-sovelluksen Analytics-seurantakoodin keräämään IDFA-tunnisteen. Analytics luo tunnisteen sen IDFA-tunnisteen perusteella, joka sisältää käyttäjien sovellustoimintaan liittyvät demografiset tiedot ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvät tiedot.

Demografisia ja kiinnostuksen kohteisiin liittyviä tietoja ei välttämättä ole saatavilla kaikista käyttäjästä eivätkä ne ehkä edusta liikennettäsi kokonaisuudessaan. Analytics ei voi kerätä demografisia tai kiinnostuksen kohteita koskevia tietoja, jos DoubleClick-evästettä tai laitteen mainostunnusta ei löydy tai jos toimintaprofiilia ei ole.

Yleiskatsaus-raportin Istunnot-sarakkeen kaavioissa ja ensimmäisellä rivillä näkyy kaikkien esillä olevien tietojen prosenttiosuus (esimerkiksi Ikä – 41,39 % kaikista istunnoista).

AMP-seuranta ja analytics.js eivät kumpikaan kerää demografisia tai kiinnostuksen kohteita koskevaa dataa.

Ulottuvuudet

Ulottuvuus Arvot
Ikä 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+
Sukupuoli Mies, nainen
Suhdeluokat Television katsojia vastaavat elämäntavat, kuten Teknofiilit, Urheilufanit ja Ruoanlaiton harrastajat
Ostoaikeissa olevat segmentit Tuotteen ostoaikeet
Muut luokat Antaa tarkimmat tiedot käyttäjistäsi. Esimerkiksi Suhdeluokat sisältää luokan Ruokaintoilijat, kun taas Muut luokat sisältää luokan Reseptit/Ruokakulttuurit/Itä-Aasia.

Voit tarkastella sopivia Analytics-tietoja näiden ulottuvuuksien avulla (esim. Istunnot, Välitön poistuminen prosenteissa, Tapahtumat, Tulo).

Näiden ulottuvuuksien pohjalta voit luoda segmenttejä ja käyttää niitä datan analysointiin ja uudelleenmarkkinointiyleisöjen luomiseen.

Joillakin alueilla kiinnostuksen kohteiden kattavuutta on rajattu. Tietoja ei ehkä ole saatavilla useille Suhdeluokat-, Ostoaikeissa olevat segmentit- ja Muut luokat ‑ulottuvuuksien arvoille. Saatat myös huomata, että Ostoaikeissa olevat segmentit ‑ulottuvuudelle on saatavilla vähemmän tietoja kuin Suhdeluokat- ja Muut luokat ‑ulottuvuuksille.

Vakioraportit

Käytettävissäsi on seitsemän vakioraporttia:

 • Kohderyhmätietojen yleiskatsaus: Istuntojen (tai muiden tärkeiden tietojen) jakauma sivustossasi ikäryhmän ja sukupuolen mukaan. Istunnot on oletusarvoisesti tärkein tieto. Voit myös käyttää seuraavia tietoja: uusien istuntojen %, istunnon keskimääräinen kesto, välitön poistuminen prosenteissa tai istuntokohtainen sivumäärä.
 • Ikä: Hankintaa, Käyttäytymistä ja Konversioita koskevat tiedot eriteltyinä ikäryhmän mukaan. Kun tarkastelet ikäryhmän yksityiskohtia, näet erittelyn ensin sukupuolen ja sen jälkeen kiinnostuksen kohteiden mukaan. Alle 18-vuotiaiden tiedot eivät sisälly tietoihin.
 • Sukupuoli: Hankintaa, Käyttäytymistä ja Konversioita koskevat tiedot eriteltyinä sukupuolen mukaan. Kun tarkastelet sukupuolta koskevien tietojen yksityiskohtia, näet erittelyn ensin ikäryhmän ja sen jälkeen kiinnostuksen kohteiden mukaan.
 • Kiinnostuksen kohteiden yleiskatsaus: istuntojen (tai muiden tärkeiden tietojen) jakauma sivustossasi Suhdeluokat-, Ostoaikeissa olevat segmentit- ja Muut luokat ‑ulottuvuuksien 10 suosituimman kiinnostuksen kohteen mukaan.
 • Suhdeluokat (kattavuus): hankinta-, käyttäytymis- ja konversiotiedot eriteltyinä suhdeluokkien mukaan.
 • Ostovalmiit asiakkaat: hankinta-, käyttäytymis- ja konversiotiedot eriteltyinä ostovalmiiden asiakkaiden mukaan.
 • Muut luokat: Hankinta-, käyttäytymis- ja konversiotiedot eriteltyinä muiden luokkien mukaan.

Lue lisää artikkelista Demografisten ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvien tietojen analysointi

Muokatut raportit

Voit käyttää Kohderyhmätiedot- ja Aihepiirit-ulottuvuuksia muokatuissa raporteissa. Esimerkiksi Sukupuoli- tai Ikä-ulottuvuuksien avulla voit määrittää kontekstin ja arvioida verkkokauppatietoja, kuten ostosten ja tuotetietojen katselukertojen suhdetta tai tuotetuloa ostoa kohden.

Ennen kuin voit tarkastella muokattujen raporttien tietoja, sinun on otettava käyttöön mainontaominaisuudet sivustossa ja raportointi näkymässä.

Lisätietoja on artikkelissa Kohderyhmätietojen ja kiinnostuksen kohteiden raporttien käyttöönotto.

Tietojen luokittelu

Suhdeluokat, Ostovalmiit asiakkaat ja Muut luokat perustuvat hierarkkiseen luokitteluun, joka puretaan Analyticsissa. Esimerkiksi Muut luokat -luokittelu

 • Ohjelmisto
  • Internet-ohjelmistot
   • Internet-asiakassovellukset ja -selaimet

muuttuu kolmeksi erilliseksi luokaksi Analyticsissa:

 • Ohjelmistot
 • Ohjelmistot/Internet-ohjelmistot
 • Ohjelmistot/Internet-ohjelmistot/Internet-asiakassovellukset ja -selaimet.

Yksi istunto voidaan luokitella moneen luokkaan ja siten laskea mukaan tietoihin useita kertoja. Esimerkiksi Ohjelmistot/Internet-ohjelmistot/Internet-asiakassovellukset ja -selaimet -luokkiin luokiteltu istunto luokitellaan myös luokkiin Ohjelmistot/Internet-ohjelmistot ja Ohjelmistot.

Vaikka istunto voidaan jaotella moneen aihepiiriluokkaan, se lasketaan vain kerran sarakkeen yläosassa näkyvään kokonaismäärään.

Lue lisätietoja kiinnostuksen kohteiden määrittämisestä Googlessa.

Tietokynnykset

Kynnyksillä voidaan estää se, että raporttia tarkasteleva voisi päätellä yksittäisten käyttäjien kohderyhmä- ja aihepiiritiedot. Kun raportti sisältää ulottuvuudet Ikä, Sukupuoli tai Kiinnostuksen kohteet (ensisijaisena tai toissijaisena ulottuvuutena tai osana käyttöön otettua segmenttiä), joidenkin tietojen näkyvyyttä raportissa voidaan rajoittaa kynnyksellä. Jos raportissa on esimerkiksi vähemmän kuin N esiintymää, jossa Sukupuoli=mies, mies-ulottuvuuden tietojen näkyminen voidaan estää.

Nämä raja-arvot ovat järjestelmän määrittämiä, eikä niitä voi muuttaa.

Jos raportissa on käytössä raja-arvo, näet sitä koskevan huomautuksen raportin otsikon alapuolella.

Kohdistus Google Display ‑verkostossa

Analytics käyttää samoja kohderyhmätietoja (ikä, sukupuoli ja kiinnostuksen kohteet), joita käytät Google Adsissa mainosten kohdistamiseen Google Display ‑verkostossa. Mainostajat voivat käyttää tätä tuotteiden välistä vastaavuutta datan tarkasteluun Analyticsissa ja ottaa sitten tulokset käyttöön Google Adsissa. Voit esimerkiksi nähdä sen, miten eri käyttäjäsegmenttien käyttäytyminen sivustollasi tai sovelluksessasi vaihtelee (ovatko konversioprosentit korkeampia 25–34-vuotiailla teknofiileillä kuin 35–44-vuotiailla teknofiileillä?). Tämän tarkastelun tulosten avulla voit sitten tarkentaa mainosten kohdistusta Google Display -verkostossa. Jos esimerkiksi 25–34-vuotiailla teknofiileilla on enemmän konversioita kuin 35–44-vuotiailla, sinun kannattaa kohdistaa suurempi osa mainosbudjetistasi 25–34-vuotiaiden ryhmään.

Seuraavat vaiheet

Kohderyhmätietojen ja kiinnostusraporttien käyttöönotto

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun