[UA] Om Demografi og Interesser

Analysér brugerne efter alder, køn og interessekategorier.

Data fra rapporterne Demografi og Interesser giver oplysninger om dine brugeres alder og køn samt de interesser, de giver udtryk for i deres rejse- og købsaktiviteter online.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Konfigurer Analytics til at vise data vedrørende Demografi og Interesser

Inden du kan se eller arbejde med data vedrørende Demografi og Interesser i Analytics, skal du:

 1. Aktivere Funktioner til annonceringsrapportering for din ejendom
 2. Aktivere rapporterne Demografi og Interesser for ejendommen

Hvor Analytics henter data

Når du opdaterer Analytics, så det understøtter Funktioner til annonceringsrapportering, indsamler Analytics data om demografi og interesser fra følgende kilder:

Kilde Gælder for Betingelse Resultat
DoubleClick-cookie fra tredjepart Kun webbrowseraktivitet Cookie forefindes Analytics indsamler oplysninger om demografi og interesser, der er tilgængelige i cookien
Androids annonce-id Kun appaktivitet Du opdaterer Analytics-sporingskoden i en Android-app for at indsamle annonce-id'et* Analytics genererer en identifikator baseret på id'et, som omfatter oplysninger om demografi og interesser, der er knyttet til brugernes appaktivitet
iOS Identifier for Advertisers (IDFA) Kun appaktivitet Du opdaterer Analytics-sporingskoden i en iOS-app for at indsamle IDFA'et* Analytics genererer en identifikator baseret på IDFA'et, som omfatter oplysninger om demografi og interesser, der er knyttet til brugernes appaktivitet

 

*Hvis du ikke indsamler annoncerings-id'et for Android eller IDFA'et for iOS, kan du ikke indsamle demografiske oplysninger om dine appbrugere.

Data om demografi og interesser er muligvis kun tilgængelige for en undergruppe af dine brugere og repræsenterer måske ikke den overordnede sammensætning af din trafik: Analytics kan ikke indsamle oplysninger om demografi og interesser, hvis DoubleClick-cookien eller enhedens annonce-id ikke forefindes, eller hvis der ikke er medtaget en aktivitetsprofil.

Graferne og den første række i kolonnen Sessioner i rapporten Oversigt viser den procentdel af dine samlede data, der repræsenteres (f.eks. Alder – 41,39 % af det samlede antal sessioner).

Hverken analytics.js eller AMP-sporing indsamler data om demografi og interesser.

Dimensionerne

Dimension Værdier
Alder 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+
Køn Mand, kvinde
Interessekategorier Livsstile svarende til tv-målgrupper, f.eks.: Teknologiinteresserede, sportsfans og madentusiaster
Segmenter på markedet Produktkøbsinteresser
Andre kategorier Leverer den mest specifikke visning af dine brugere. Interessekategorier omfatter f.eks. Madentusiaster, mens Andre kategorier omfatter Opskrifter/Retter/Østasiatisk

Du kan se alle relevante Analytics-metrics i konteksten af disse dimensioner (f.eks. Sessioner, Afvisningsprocent, Transaktioner, Omsætning).

Du kan oprette segmenter baseret på disse dimensioner, og du kan bruge segmenterne til at analysere data og til at oprette remarketingmålgrupper.

Nogle geografiske områder dækker ikke alle interesser. Data er muligvis ikke tilgængelige for mange værdier inden for Interessekategorier, segmenter på markedet og Andre kategorier. Der er muligvis også færre tilgængelige data for segmenter på markedet end for Interessekategorier og Andre kategorier.

Standardrapporter

Der er syv tilgængelige standardrapporter:

 • Demografioversigt: Fordelingen af Sessioner (eller andre nøgle-metrics) på din ejendom efter aldersgruppe og køn. Sessioner er som standard den vigtigste metric. Du kan også bruge % nye sessioner, Gns. sessionsvarighed, Afvisningsprocent eller Sider pr. session.
 • Alder: Metrics for Anskaffelse, Adfærd og Konverteringer opdelt efter aldersgruppe. Når du ser detaljer om en aldersgruppe, ser du opdelingen efter køn og derefter efter interesse. Aldersgrupper under 18 år er ikke inkluderet i dataene.
 • Køn: Metrics for Anskaffelse, Adfærd og Konverteringer opdelt efter køn. Når du ser detaljer om et køn, ser du opdelingen efter aldersgruppe og derefter efter interesse.
 • Interesseoversigt: Fordelingen af sessioner (eller andre nøgle-metrics) på din ejendom ud fra de ti vigtigste interesser i Interessekategorier, Segmenter på markedet og Andre kategorier.
 • Interessekategorier (rækkevidde): Metrics for Anskaffelse, Adfærd og Konverteringer opdelt efter Interessekategorier.
 • Segmenter på markedet: Metrics for Anskaffelse, Adfærd og Konverteringer opdelt efter Segmenter på markedet.
 • Andre kategorier: Metrics for Anskaffelse, Adfærd og Konverteringer opdelt efter Andre kategorier.

Få flere oplysninger i Analysér data om demografi og interesser

Tilpassede rapporter

Du kan bruge dimensionerne Demografi og Interesser i tilpassede rapporter. Det kan f.eks. være en god idé at bruge dimensionerne Køn og/eller Alder til at angive konteksten for evaluering af metrics for e-handel, f.eks. Forholdet mellem køb og visning af produktinfo eller Produktomsætning pr. køb.

Inden du kan se data i tilpassede rapporter, skal du aktivere Annonceringsfunktioner for din ejendom.

Få flere oplysninger i Aktivering af rapporterne Demografi og Interesser.

Datataksonomi

Kategorier som Interesse, På markedet og Andre kategorier er baseret på en hierarkisk taksonomi, der er "fladere" i Analytics. I Andre kategorier bliver:

 • Software
  • Internet Software
   • Internetklienter og browsere

f.eks. tre separate kategorier i Analytics:

 • Software
 • Software/Internetsoftware
 • Software/Internetsoftware/Internetklienter og browsere

En enkelt session kan klassificeres i flere kategorier og kan som sådan tælles flere gange i metric'ene. En session klassificeret i Software/Internetsoftware/Internetklienter og browsere bliver f.eks. også klassificeret i Software/Internetsoftware og Software.

Selvom én session kan tælles med i flere interessekategorier, tælles den kun én gang i alt øverst i kolonnen.

Få flere oplysninger om, hvordan Google bestemmer interessekategorier.

Datagrænser

Der anvendes grænser for at forhindre, at en person, der ser en rapport, kan udlede demografiske oplysninger eller interesser for individuelle brugere. Når en rapport indeholder Alder, Køn eller Interessekategori (som en primær eller en sekundær dimension eller som del af et anvendt segment), anvendes der muligvis en grænse, og nogle data udelades muligvis fra rapporten. Hvis der f.eks. er færre end N forekomster af Køn=mand i en rapport, kan data for værdien mand være udeladt.

Grænserne defineres af systemet, og du kan ikke justere dem.

Desuden udelades rapporteringsdata muligvis fra rapporter, når der anmodes om demografiske oplysninger sammen med bruger-id'er, tilpassede dimensioner og visse felter med brugergenereret indhold, f.eks. User-ID, Client-ID og kilde/medium. Rapporteringsdata kan f.eks. blive udeladt i følgende rapporter:

 • E-handelsoversigt
 • Produktlisteeffektivitet
 • Produkteffektivitet
 • Salgseffektivitet

Hvis der er blevet anvendt en grænse i en rapport, vises der en meddelelse herom under rapporttitlen.

Målretning på Google Displaynetværket

Analytics bruger samme kategorier for alder, køn og interessekategorier, som du bruger i Google Ads til at målrette annoncer på Google Displaynetværket. Denne ensartethed mellem produkterne giver dig som annoncør mulighed for at udforske dataene i Analytics og derefter bruge dem i Google Ads. Du kan f.eks. se, hvordan adfærden på dit website eller i din app varierer blandt forskellige segmenter af brugere (Har teknologiinteresserede i alderen 25-34 højere konverteringsrater end teknologiinteresserede i alderen 35-44?). Resultaterne af denne undersøgelse giver dig mulighed for at justere din annoncemålretning på Google Displaynetværk. Hvis de teknologiinteresserede i alderen 25-34 f.eks. har en højere konverteringsrate end teknologiinteresserede i alderen 35-44, kan du bruge mere af dit annoncebudget på gruppen fra 25-34.

Næste trin

Aktivér rapporterne Demografi og Interesser

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Vælg selv din læringssti

Websitet google.com/analytics/learn er en ny ressource, du kan bruge som hjælp til at få mest muligt ud af Google Analytics 4. Her kan du finde videoer, artikler og trinvise vejledninger samt links til Google Analytics Discord og Google Analytics' blog, YouTube-kanal og GitHub-lager.

Start læringsprocessen allerede i dag!

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu