Demografické údaje a zájmy

Analýza uživatelů podle věku, pohlaví a zájmových kategorií

Informace o demografických údajích a zájmech zahrnují pohlaví a věk uživatelů a zájmy, které vyjadřují svým pohybem na internetu a nakupováním.

Obsah tohoto článku:

Nastavení služby Analytics tak, aby zobrazovala demografické údaje a zájmy

Než si budete moci v Analytics prohlížet demografické údaje zájmy a pracovat s nimi, je třeba:

 1. povolit u příslušné služby Funkce přehledů inzerce,
 2. aktivovat u výběru dat přehledy demografických údajů a zájmů.

Odkud Analytics získává údaje

Jakmile aktualizujete službu Analytics tak, aby podporovala funkce přehledů inzerce, začne shromažďovat demografické údaje a údaje o zájmech z následujících zdrojů:

Zdroj Platí pro Podmínka Výsledek
Soubor cookie DoubleClick třetí strany Pouze aktivita ve webovém prohlížeči Soubor cookie je k dispozici. Služba Analytics shromáždí všechny informace o demografických údajích a zájmech dostupné v souboru cookie.
Inzertní ID Android Pouze aktivita v aplikacích Aktualizujete měřicí kód v aplikaci pro Android tak, aby shromažďoval inzertní ID. Služba Analytics vygeneruje na základě ID identifikátor, který zahrnuje demografické údaje a informace o zájmech přidružené k aktivitě uživatele v aplikaci.
Identifikátor iOS pro inzerenty (IDFA) Pouze aktivita v aplikacích Aktualizujete měřicí kód v aplikaci pro iOS tak, aby shromažďoval identifikátory IDFA. Služba Analytics vygeneruje na základě identifikátoru IDFA identifikátor, který zahrnuje demografické údaje a informace o zájmech přidružené k aktivitě uživatele v aplikaci.

Informace o demografických údajích a zájmech mohou být k dispozici jen pro část uživatelů a nemusí vystihovat celkové složení návštěvnosti. Služba Analytics totiž nemůže shromažďovat informace o demografických údajích a zájmech, není-li přítomen soubor cookie DoubleClick nebo inzertní ID zařízení, případně chybí-li profil aktivity.

Grafy a první řádek ve sloupci Návštěvy v souhrnném přehledu uvádějí procentní podíl z celkové návštěvnosti (například Věk – 41,39 % z celkového počtu návštěv).

Kód analytics.js ani měření AMP informace o demografických údajích a zájmech neshromažďuje.

Dimenze

Dimenze Hodnoty
Věk 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+
Pohlaví Muž, Žena
Zájmové kategorie Životní styl podobný segmentům pro televizní inzerci, například technofilové, sportovní fanoušci nebo nadšení kuchaři.
Segmenty podle zájmu o koupi Zájem o nákup produktů
Další kategorie Nabízí nejkonkrétnější pohled na uživatele. Zatímco mezi zájmové kategorie patří například Nadšenci do jídel, mezi Další kategorie se řadí například Recepty/Kuchyně/Východní Asie.

V kontextu těchto dimenzí si můžete prohlédnout libovolnou metriku Analytics, která je k tomu vhodná (například Návštěvy, Míra okamžitého opuštění, Transakce, Tržby).

Na základě těchto dimenzí můžete vytvářet segmenty, a poté pomocí nich analyzovat údaje a vytvářet segmenty publika pro remarketing.

Některé oblasti mají omezené pokrytí zájmů. Pro celou řadu hodnot Zájmových kategorií, Segmentů podle zájmu o koupi a Dalších kategorií tak nemusí být k dispozici údaje. Pro Segmenty podle zájmu o koupi navíc může být k dispozici méně dat než pro Zájmové kategorie a Další kategorie.

Standardní přehledy

K dispozici máte sedm standardních přehledů:

 • Demografické údaje: přehled: Distribuce Návštěv (nebo jiné klíčové metriky) ve službě podle věkových skupin a pohlaví. Návštěvy je výchozí klíčová metrika. Můžete využít také metriky % nových návštěv, Prům. doba trvání návštěvy, Míra okamžitého opuštění nebo Počet stránek na návštěvu.
 • Věk: Metriky Akvizice, Chování a Konverze rozdělené podle věkových skupin. Zobrazíte-li si podrobnosti věkové skupiny, zobrazí se rozdělené podle pohlaví a pak podle zájmů. Údaje o uživatelích ve věku pod 18 let nejsou zahrnuty.
 • Pohlaví: Metriky Akvizice, Chování a Konverze rozdělené podle pohlaví. Pokud si zobrazíte podrobnosti o pohlaví, zobrazí se rozdělení podle věkové skupiny a následně podle zájmů.
 • Zájmy: přehled: Distribuce Návštěv (nebo jiné klíčové metriky) ve službě podle nejpopulárnějších 10 zájmů v Zájmových kategoriích, Segmentech podle trhuOstatních kategoriích.
 • Zájmové kategorie (zásah): Metriky Akvizice, Chování a Konverze rozdělené podle zájmových kategorií.
 • Segmenty podle trhu: Metriky Akvizice, Chování a Konverze rozdělené podle segmentů podle trhu.
 • Ostatní kategorie: Metriky Akvizice, Chování a Konverze rozdělené podle ostatních kategorií.

Přečtěte si o analýze demografických údajů a zájmů.

Vlastní přehledy

Dimenze demografických údajů a zájmů lze používat ve vlastních přehledech. Dimenze Pohlaví nebo Věk můžete využít například jako kontext při vyhodnocování metrik elektronického obchodu, jako jsou Poměr nákupů a zobrazení podrobností nebo Tržby produktu za nákup.

Než se ve vlastních přehledech začnou zobrazovat údaje, budete muset pro příslušnou službu aktivovat inzertní funkce a ve výběru dat aktivovat přehledy.

Přečtěte si část Aktivace demografických údajů a zájmů.

Taxonomie dat

Segmenty podle zájmů, Segmenty podle zájmu o koupi a Ostatní kategorie jsou založeny na hierarchické taxonomii, která je v Analytics „zploštěna“. Například pro Ostatní kategorie vypadá hierarchie takto:

 • Software
  • Software pro práci s internetem
   • Internetové klientské aplikace a prohlížeče

V Analytics jde o tři samostatné kategorie:

 • Software
 • Software/Software pro práci s internetem
 • Software/Software pro práci s internetem/Internetové klientské aplikace a prohlížeče

Jedna návštěva může být zařazena do několika kategorií (a kvůli tomu i několikrát započítána v rámci metrik). Návštěva zařazená např. do Software/Software pro práci s internetem/Internetové klientské aplikace a prohlížeče bude spadat i do kategorií Software/Software pro práci s internetem a Software.

Přestože může být návštěva zařazena do více zájmových kategorií, v celkovém počtu návštěv v horní části sloupce bude započítána jen jednou.

Další informace o tom, jak Google určuje zájmové kategorie

Datová omezení

Na přehledy se vztahují omezení, aby si nikdo, kdo si je prohlíží, nemohl zobrazit informace o demografických charakteristikách nebo zájmech jednotlivých uživatelů. Omezení mohou být uplatněna v případě, že přehled obsahuje dimenze Věk, Pohlaví nebo Zájmová kategorie (jako primární či sekundární dimenzi nebo jako součást použitého segmentu). Z přehledu pak mohou být odstraněny některé údaje. Například pokud je v přehledu méně než N výskytů hodnoty Pohlaví=muž, mohou být údaje pro tuto hodnotu odstraněny.

Omezení jsou dána systémem a nelze je upravovat.

Pokud bylo na přehled použito omezení, budete na tuto skutečnost upozorněni pod názvem přehledu.

Cílení na Obsahovou síť Google

Služba Analytics používá stejné skupiny podle věku, pohlavízájmových kategorií, jaké používáte v Google Ads k cílení reklam na Obsahovou síť Google. Inzerentům tato parita mezi službami umožňuje zkoumat data v Analytics a závěry následně uplatnit v Google Ads. Můžete například zjistit, jak se chování na webu nebo v aplikaci liší u různých segmentů uživatelů (mají technofilové ve věku 25–34 let vyšší míru konverze než technofilové ve věku 35–44 let?). Výsledky analýzy vám umožní upřesnit cílení reklam v Obsahové síti Google. Pokud například technofilové ve věku 25–34 let vykazují vyšší míru konverze než uživatelé v téže zájmové kategorii, ale starší věkové skupině, můžete soustředit větší část rozpočtu na věkovou skupinu s vyšší mírou konverze.

Další postup

Aktivace přehledů demografických údajů a zájmů

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?