[UA] Om remarketingmålgrupper i Analytics

Återengagera målgrupper som sannolikt leder till konvertering.
I den här artikeln beskriver vi remarketingmålgrupper i Universal Analytics. Mer information om remarketing i Google Analytics 4 finns i [GA4] Aktivera remarketing med Google Analytics-data.

En remarketingmålgrupp är en lista över cookies eller mobilreklam-id:n som representerar en grupp användare som du vill nå på nytt eftersom det sannolikt leder till konvertering. Du skapar remarketingmålgrupper baserat på användarbeteendet på din webbplats eller i din app och vänder dig sedan till dessa målgrupper med remarketingkampanjer i dina annonskonton som Google Ads och Display & Video 360.

Innehåll i artikeln:

Identifiera beteende

Du kan använda allmänna beteendekriterier, som att personen har påbörjat en session på din webbplats eller öppnat din app, eller snävare kriterier, som att personen interagerar med specifika produkter.

Till exempel kan du skapa alla remarketingmålgrupperna nedan och engagera användarna med följande typer av annonser:

Målgruppskriterier Annonstyp
Användare som tittade på sidor med produktinformation men inte lade artiklarna i kundvagnen Annonser om artiklarna de inte lade i kundvagnen
Användare som lade artiklar i kundvagnen men inte slutförde köpet Annonser med en rabattkod för artiklarna i kundvagnen
Användare som köpte artiklarna X och Y Annonser om den relaterade artikeln Z

När en användares beteende uppfyller dina kriterier inkluderas motsvarande cookie eller id för enhetsannonsering i målgruppen. När användare med sådana cookies eller id:n senare besöker webbplatser i Googles Display-nätverk eller använder Google Sök kan de se någon av dina remarketingannonser om du vinner annonsauktionen.

När du är van att använda remarketing kan du skräddarsy annonsmaterialet och använda våra rekommenderade metoder för remarketing.

 

Översikt över hur du skapar och använder remarketingmålgrupper

Du kan använda remarketingmålgrupper i Google Ads och Display & Video 360. Google Ads-integreringen är tillgänglig för alla Analytics-konton. Display & Video 360-integreringen är endast tillgänglig för Google Analytics 360-konton.

Skapa en remarketingmålgrupp genom att ange målgruppskriterierna och i vilka annonseringskonton målgruppen ska användas.

Du kan ange kriterierna för målgruppen genom att

 • välja bland förinställda målgruppsdefinitioner
 • skapa en ny målgruppsdefinition
 • importera ett segment.

När du sparar en målgrupp blir den tillgänglig i de angivna annonskontona och kan användas i dina remarketingkampanjer.

För att kunna använda en målgrupp i Google Ads måste du lägga till den i minst en annonsgrupp.

Du kan publicera en målgrupp i upp till tio annonseringskonton separat eller samtidigt (till exempel Google Ads-förvaltarkonton, Google Ads-visningskonton, Display & Video 360). Google Ads-förvaltarkonton räknas in i detta antal, men målgruppen är tillgänglig för alla underordnade konton.

Du kan publicera en målgrupp till ett obegränsat antal konton som inte är annonseringskonton, som Optimize och Analytics.

Du kan publicera högst 50 målgrupper till samma Analytics-konto.

Google Ads-integrering

Genom integreringen med Google Ads får du fler alternativ som utökar den vanliga remarketingfunktionen i Google Ads:

 • Skapa remarketinglistor baserat på Google Analytics-data. Skapa målgrupper utifrån mätvärden och dimensioner i Analytics (till exempel Sessionslängd, Ort och Slutförda mål). Då kan du nå användare som utför åtgärder i en viss sekvens på din webbplats (till exempel besöker produktsidan A och sedan klickar på Lägg i kundvagn).
 • Aktivera remarketing via en enkel administratörsinställning i Analytics. Du behöver inte göra några fler kodändringar eller lägga till fler remarketingtaggar på webbplatsen.

En remarketingmålgrupp måste innehålla minst 100 unika cookies för att annonser ska visas för målgruppen i Googles Display-nätverk. Remarketinglistor för sökannonser måste innehålla minst 1 000 unika cookies. Dessa minimikrav på antal cookies gäller också spårningspixlar i Google Ads och Analytics.

Remarketingtaggar i Google Ads kontra spårningskod och Dataimport i Analytics

Remarketingtaggen i Google Ads och spårningskoden i Analytics implementeras på olika sätt och samlar in olika data. I Analytics finns även Dataimport som du kan använda för att importera många olika typer av ytterligare data, utöver den data du samlar in via spårningskoden.

I Google Ads skapar du remarketinglistor utifrån den data som samlas in via remarketingtaggen. I Analytics skapar du målgrupper utifrån den data som finns i Analytics. Du kan kombinera dem båda i ett Google Ads-konto som är länkat till ett Analytics-konto.

Google Ads Analyser
Webbplatser: Skapa en extra remarketingtagg för webbplatser och lägg till den nya taggen på dina webbsidor.

Appar: Skapa ett remarketing-id för appar och lägg till det i appen.

Läs mer
Webbplatser: Använd befintlig spårningskod i Analytics och aktivera remarketing i egendomsinställningarna i Analytics.

Appar: Ändra spårningskoden som du har implementerat i din app.

Läs mer
Du kan skapa remarketinglistor utifrån följande regler:

Webbplatser:
 • besökare på en sida
 • besökare på en sida som inte har besökt en annan sida
 • besökare på en sida som även har besökt en annan sida
 • besökare på en sida under angivna datum
 • besökare på en sida med en specifik tagg
Appar:
 • alla som använder appen
 • personer som använde eller inte använde appen nyligen
 • personer som använder särskilda versioner av appen
 • personer som utförde särskilda åtgärder i appen
Du kan skapa remarketingmålgrupper utifrån valfri uppsättning Analytics-data:
 • all standarddata i Analytics
 • data som importeras från länkade Google Ads-konton
 • data som importeras från länkade Google Marketing Platform-konton
 • data som importeras via Dataimport (till exempel CRM-data, produktmetadata, anpassad data)
Remarkeringlistor är integrerade i Google Ads. Remarketingmålgrupper är integrerade i Analytics och delas med de länkade Google Ads-konton som anges i målgruppsinställningarna.
Google Ads-taggar ställer in annonscookies.
Exempel: En person utan en annonscookie kommer till en webbplats som inkluderar Google Ads-remarketingtaggen. Annonscookien ställs in och personen läggs till på remarketinglistan.
Analytics-taggar med spårningskod läser annonscookies.
Exempel: En person utan en annonscookie kommer till en webbplats som inkluderar Analytics-spårningskod där remarketing har aktiverats. Annonscookien ställs inte in och personen läggs inte till på listan.
Du kan använda remarketinglistor i Display-nätverket och söknätverket. Du kan använda remarketingmålgrupper i Display-nätverket och söknätverket.

 

Nästa steg

 1. Aktivera Annonseringsfunktioner i Analytics
 2. Läs om hur du skapar remarketingmålgrupper

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
10558418597925646578
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true