Aktivera remarketing- och annonsrapporteringsfunktioner i Analytics

Om du aktiverar Google-signaler ersätts kontrollerna för aktivering av remarketing- och annonseringsrapporteringsfunktioner med kontrollen för Google-signaler.

I den här artikeln beskriver vi hur du konfigurerar Analytics så att du kan skapa remarketingmålgrupper och dela dem med dina annonseringskonton. Du kan till exempel skapa en målgrupp med användare som lade artiklar i kundvagnen men inte slutförde köpet. Sedan kan du dela målgruppen med Google Ads så att du kan nå de användarna igen med uppföljningsannonser.

Läs mer om remarketingmålgrupper i Analytics

Innehåll i artikeln:

Förutsättningar

Om du vill använda remarketing med Analytics och remarketinglistor för sökannonser med Analytics måste du

 

Begränsningar

Du kan skapa högst 2 000 remarketingmålgrupper per Analytics-konto.

Dimensionen Segment på marknaden är inte tillgänglig för remarketingmålgrupper.

Mätvärdet Antal dagar sedan senaste besöket är inte tillgängligt för remarketingmålgrupper.

 

Aktivera remarketing- och annonsrapporteringsfunktioner för en webbegendom

När du aktiverar remarketing i en webbegendom kan du skapa remarketingmålgrupper utifrån Analytics-data och dela målgrupperna med dina länkade annonskonton (till exempel Google Ads- och Display & Video 360-konton) och med Optimize.

När du aktiverar annonsrapporteringsfunktioner för en webbegendom samlar Google Analytics in information som vanligt samt information från Googles annonscookie (när den används).

Du kan aktivera remarketing- och annonsrapporteringsfunktioner för en webbegendom på något av följande sätt:

Ändra egendomsinställningarna

Den här metoden gäller enbart webbegendomar och sidor där du använder analytics.js eller AMP-taggning.

Om du vill använda Analytics-taggen för att skapa remarketinglistor för sökannonser kan du bara göra det genom att ändra egendomsinställningarna.

När du ändrar egendomsinställningarna så att de fungerar med remarketing och/eller datainsamling för Annonseringsfunktioner samlas data in från trafik till alla dina sidor. Om du bara vill implementera funktionerna på delar av din webbplats måste du ändra spårningskoden för de relevanta sidorna och låta egendomsinställningarna vara inaktiverade.

Så här uppdaterar du egendomsinställningarna:

  1. Logga in på ditt Analytics-konto.
  2. Klicka på Administratör och navigera till den egendom där du vill aktivera funktionerna.
  3. I kolumnen Egendom klickar du på Spårningsinformation och sedan på Datainsamling.
  4. Gör följande under Datainsamling för annonsörsfunktioner:
    • För att aktivera remarketing ställer du in Remarketing och Annonsrapporteringsfunktioner så att de är .
    • Om du bara vill aktivera annonsrapporteringsfunktioner ställer du bara in Annonsrapporteringsfunktioner så att de är .

Om du har aktiverat remarketing- och annonsrapporteringsfunktioner tidigare genom att uppdatera spårningskoden kan du ange de här egendomsinställningarna utan att de ger upphov till konflikter. Detta gäller enbart remarketing i Google Display-nätverket.

Tänk på att den här metoden bara fungerar när du aktiverar funktionerna för webbplatsbesökare. Om du vill aktivera funktionerna för appanvändare måste du uppdatera appspårningskoden enligt metoderna för Android och iOS.

Om du inte vill samla in data för Annonseringsfunktioner ska du kontrollera att båda alternativen är inställda på AV och att spårningskoden inte är konfigurerad för att samla in sådan data.

 

Alternativ: Ändra spårningskoden

Vi rekommenderar att du aktiverar remarketing- och annonsrapporteringsfunktioner genom att ändra egendomsinställningarna enligt ovan. Men du kan också aktivera funktionerna genom att ändra spårningskoden.

Om du vill aktivera remarketinglistor för sökannonser måste du använda egendomsinställningarna som beskrivs ovan.

Om du väljer att aktivera remarketing för Display-nätverket och annonsrapporteringsfunktionerna genom att uppdatera spårningskoden behöver du bara göra en enkel ändring på en enda rad i koden, vilket vi beskriver i nästa avsnitt. Ändringen påverkar inte eventuella andra kodanpassningar.

Om du vill inaktivera annonsrapporteringsfunktioner manuellt kan du ändra spårningskoden enligt beskrivningen i motsvarande avsnitt nedan.

När du vill aktivera funktionerna för Universal Analytics ska du infoga den fetstilta raden i den befintliga spårningskoden, mellan kommandona 'create' och 'send' enligt exemplet nedan:

<script>:
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Om du vill återställa den ursprungliga koden, tar du helt enkelt bort raden ga('require', 'displayfeatures');

Om du vill åsidosätta pluginen displayfeatures och egendomsinställningarna för att inaktivera annonsrapporteringsfunktioner lägger du till
ga('set', 'allowAdFeatures', false);
efter kommandot 'create' och innan träffen skickas.

Om du använder Google Taggstyrning kan du redigera Analytics-taggen enligt de här anvisningarna.

Om du fortfarande använder spårningskoden för ga.js finns anvisningar om hur du ändrar koden här.

 

Alternativ metod: Välj att använda befintlig spårningskod när du skapar en remarketingkampanj i Google Ads

När du skapar en remarketingkampanj i Google Ads och ditt konto är länkat till ett Analytics-konto kan du använda spårningskoden som redan finns på webbplatsen i stället för att låta Google Ads skapa en remarketingtagg åt dig. Om du väljer det här alternativet aktiveras remarketing automatiskt i Analytics. Läs mer om hur du skapar remarketingkampanjer i Google Ads.

 

Aktivera remarketing- och annonsrapporteringsfunktioner för en app

När du aktiverar de här funktionerna i en app samlar Analytics in samma information som vanligt samt anonym information som är kopplad till mobilannons-id:n.

Om du vill aktivera funktionerna för en app måste du modifiera Analytics-spårningskoden som du använder i din appkod. I exemplen nedan beskrivs hur du modifierar spårningskoden för Android- och iOS-appar.

Modifiering av appspårningskoden för Android

Om du vill aktivera funktionerna för Android måste du ändra Analytics-spårningskoden så att den samlar in annons-id:t. Använd metoden enableAdvertisingIdCollection på spåraren som du vill aktivera funktionerna för. Exempel:

// Get tracker.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Enable Display Features.
t.enableAdvertisingIdCollection(true);

Läs mer om stöd för displayannonsering på Android.

Modifiering av appspårningskoden för iOS

Om du vill aktivera funktionerna för iOS måste du samla in IDFA (Identifier for Advertisers). Aktivera insamling av IDFA genom att länka biblioteken libAdIdAccess.a och AdSupport.framework till appen och ange allowIDFACollection till YES för varje spårare som ska samla in IDFA. Exempel:

// Assumes a tracker has already been initialized with a property ID, otherwise
// getDefaultTracker returns nil.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Enable IDFA collection.
tracker.allowIDFACollection = YES;

Om du använder Google Taggstyrning kan du redigera Analytics-taggen enligt de här anvisningarna.

 

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?