Aktivera remarketing- och annonsrapportfunktioner i Analytics

Om du aktiverar Google-signaler ersätts kontrollerna för aktivering av remarketing- och annonsrapportfunktioner med kontrollen för Google-signaler.

I den här artikeln beskriver vi hur du konfigurerar Analytics så att du kan skapa remarketingmålgrupper och dela dem med dina annonseringskonton. Du kan till exempel skapa en målgrupp med användare som lade artiklar i kundvagnen men inte slutförde köpet. Sedan kan du dela målgruppen med Google Ads så att du kan nå de användarna igen med uppföljningsannonser.

Läs mer om remarketingmålgrupper i Analytics

Innehåll i artikeln:

Förutsättningar

Om du vill använda remarketing med Analytics och remarketinglistor för sökannonser med Analytics måste du

 

Begränsningar

Du kan skapa högst 2 000 remarketingmålgrupper per Analytics-konto.

Dimensionen Segment på marknaden är inte tillgänglig för remarketingmålgrupper.

Mätvärdet Antal dagar sedan senaste besöket är inte tillgängligt för remarketingmålgrupper.

 

Aktivera remarketing- och annonsrapportfunktioner för en webbegendom

När du aktiverar remarketing i en webbegendom kan du skapa remarketingmålgrupper utifrån Analytics-data och dela målgrupperna med dina länkade annonskonton (till exempel Google Ads- och Display & Video 360-konton) och med Optimize.

När du aktiverar annonsrapportfunktioner för en webbegendom samlar Analytics in information som vanligt samt information från Googles annonscookies (när de används).

Du kan aktivera remarketing- och annonsrapportfunktioner för en webbegendom på något av följande sätt:

Ändra egendomsinställningarna

Den här metoden gäller enbart webbegendomar och sidor där du använder gtag.js, analytics.js eller AMP-taggning.

Om du vill använda Analytics-taggen för att skapa remarketinglistor för sökannonser kan du bara göra det genom att ändra egendomsinställningarna.

När du ändrar egendomsinställningarna så att de fungerar med remarketing och/eller datainsamling för Annonseringsfunktioner samlas data in från trafik till alla dina sidor. Om du bara vill implementera funktionerna på delar av din webbplats måste du ändra spårningskoden för de relevanta sidorna och låta egendomsinställningarna vara inaktiverade.

Så här uppdaterar du egendomsinställningarna:

  1. Logga in på ditt Analytics-konto.
  2. Klicka på Administratör och navigera till den egendom där du vill aktivera funktionerna.
  3. I kolumnen Egendom klickar du på Spårningsinformation och sedan på Datainsamling.
  4. Gör följande under Datainsamling för annonsörsfunktioner:
    • Aktivera remarketing genom att ställa in Remarketing och Annonsrapportfunktioner.
    • Om du bara vill aktivera annonsrapportfunktioner ställer du bara in Annonsrapportfunktioner.

Även om du har aktiverat remarketing- och annonsrapportfunktioner tidigare genom att uppdatera spårningskoden kan du ange de här egendomsinställningarna utan att de ger upphov till konflikter. Detta gäller enbart remarketing i Googles Display-nätverk.

Tänk på att den här metoden bara fungerar när du aktiverar funktionerna för webbplatsbesökare. Om du vill aktivera funktionerna för appanvändare måste du uppdatera appspårningskoden enligt metoderna för Android och iOS.

Om du inte vill samla in data för Annonseringsfunktioner kontrollerar du att båda alternativen är inställda på AV och att spårningskoden inte är konfigurerad för att samla in sådan data.

Du har även möjlighet att aktivera Google-signaler för att förbättra remarketing och rapportering. Om du aktiverar Google-signaler ersätts kontrollerna för remarketing- och annonsrapportfunktioner av dessa kontroller.

 

Alternativ: Ändra spårningskoden

Vi rekommenderar att du aktiverar remarketing- och annonsrapportfunktioner genom att ändra egendomsinställningarna enligt ovan, men du kan också aktivera funktionerna genom att ändra spårningskoden.

Om du vill aktivera remarketinglistor för sökannonser måste du använda egendomsinställningarna som beskrivs ovan.

Om du väljer att aktivera remarketing för Display-nätverket och annonsrapportfunktionerna genom att uppdatera spårningskoden behöver du bara göra en enkel ändring på en enda rad i koden, vilket vi beskriver i nästa avsnitt. Ändringen påverkar inte eventuella andra kodanpassningar.

Om du vill inaktivera annonsrapportfunktioner manuellt kan du ändra spårningskoden enligt beskrivningen i motsvarande avsnitt nedan.

Aktivera dessa funktioner för Universal Analytics genom att infoga den fetstilta raden i den befintliga spårningskoden, mellan kommandona 'create' och 'send' enligt exemplet nedan:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Om du vill återställa den ursprungliga koden tar du helt enkelt bort raden ga('require', 'displayfeatures');

Om du vill åsidosätta pluginen displayfeatures och egendomsinställningarna för att inaktivera annonsrapportfunktioner lägger du till
ga('set', 'allowAdFeatures', false); //to re-enable, set allowAdFeatures to true
efter kommandot create och innan träffen skickas.

Om du använder Google Taggstyrning kan du redigera Analytics-taggen enligt de här anvisningarna.

Om du fortfarande använder spårningskoden för ga.js finns anvisningar om hur du ändrar koden här.

 

Alternativ metod: Välj att använda befintlig spårningskod när du skapar en remarketingkampanj i Google Ads

När du skapar en remarketingkampanj i Google Ads och ditt konto är länkat till ett Analytics-konto kan du använda spårningskoden som redan finns på webbplatsen i stället för att låta Google Ads skapa en remarketingtagg åt dig. Om du väljer det här alternativet aktiveras remarketing automatiskt i Analytics. Läs mer om hur du skapar remarketingkampanjer i Google Ads.

 

Aktivera och inaktivera remarketing- och annonsrapportfunktioner för en app

När du aktiverar de här funktionerna för en app samlar Analytics in samma information som vanligt samt anonym information som är kopplad till mobilannons-id:n.

Om du vill aktivera/inaktivera funktionerna för en app måste du ändra den Analytics-spårningskod som du har tagit med i appkoden. I exemplen nedan beskriver vi hur du modifierar spårningskoden för Android- och iOS-appar.

Ändra appspårningskoden för Android

Om du vill aktivera funktionerna för Android måste du ändra Analytics-spårningskoden så att den samlar in annons-id:t. Använd metoden enableAdvertisingIdCollection på spåraren som du vill aktivera funktionerna för. Exempel:

// Hämta spårare.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Aktivera Display-funktioner.
t.enableAdvertisingIdCollection(true); // om du vill inaktivera Display-funktioner väljer du värdet false

Läs mer om stöd för displayannonsering på Android.

Ändra appspårningskoden för iOS

Om du vill aktivera funktionerna för iOS måste du samla in IDFA (Advertising Identifier). Aktivera insamling av IDFA genom att länka biblioteken libAdIdAccess.a och AdSupport.framework till appen och ställ in allowIDFACollectionYES för varje spårare som ska samla in IDFA. Exempel:

// Antar att en spårare redan har initierats med ett egendoms-id, annars
// returnerar getDefaultTracker noll.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Aktivera IDFA-insamling.
tracker.allowIDFACollection = YES; // om du vill inaktivera Display-funktioner anger du värdet NO

 

Om du använder Google Taggstyrning kan du redigera Analytics-taggen enligt de här anvisningarna.

 

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?