[GA4] Giới thiệu về phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh

Phân tích và quảng cáo bằng dữ liệu tuỳ chỉnh từ trang web hoặc ứng dụng của bạn

Phương diện hoặc chỉ số tuỳ chỉnh trong Google Analytics cho phép bạn phân tích và quảng cáo bằng cách sử dụng dữ liệu tuỳ chỉnh mà bạn đã thu thập được từ trang web hoặc ứng dụng của mình. Phương diện hoặc chỉ số tuỳ chỉnh nằm ngoài dữ liệu chuẩn mà Google Analytics tự động thu thập và hiển thị, cung cấp cho bạn bản phân tích chi tiết và phù hợp hơn.

Phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh trong Google Analytics

Cách hoạt động

Sự kiện đo lường hành động của người dùng trên trang web hoặc ứng dụng của bạn, chẳng hạn như lượt nhấp vào đường liên kết hoặc lượt xem video. Thông số sự kiện cung cấp thêm thông tin chi tiết về những hành động này, chẳng hạn như người dùng đã nhấp vào đường liên kết nào hoặc thời lượng video mà người dùng đã xem. Thuộc tính người dùng cho bạn biết thêm về bản thân người dùng, chẳng hạn như độ tuổi hoặc vị trí của họ.

Google Analytics tự động thu thập một số dữ liệu sau khi bạn thiết lập Analytics bằng cách gửi các sự kiện được thu thập tự động và thuộc tính người dùng được xác định trước. Nếu muốn biết thông tin cụ thể hơn về người dùng hoặc hoạt động tương tác của họ với trang web và/hoặc ứng dụng của bạn, thì bạn có thể thiết lập các thông số sự kiện và thuộc tính người dùng của riêng mình.

Sau khi thu thập thêm thông tin này trên trang web và/hoặc ứng dụng của mình, bạn có thể thiết lập phương diện tuỳ chỉnh (đối với dữ liệu mô tả) và chỉ số tuỳ chỉnh (đối với dữ liệu dạng số) để sắp xếp và phân tích dữ liệu trong các báo cáo. Phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh cũng cho phép bạn sử dụng dữ liệu đó để quảng cáo và tái tiếp thị.

A custom icon that illustrates a user clicking a “add to basket” button on a website.

1

A custom icon that illustrates a website on a laptop and a mobile phone with the Google Tag.

2

A custom icon that illustrates adding custom dimensions by selecting checkboxes.

3

A custom icon that illustrates a dashboard with a 2-line chart and a pie chart.

4

Bạn thêm một thông số sự kiện hoặc thuộc tính người dùng vào mã trang web hoặc ứng dụng di động của mình

Một người dùng truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn, sau đó dữ liệu tuỳ chỉnh sẽ được gửi đến Google Analytics

Bạn tạo một chỉ số hoặc phương diện tuỳ chỉnh để có thể phân tích dữ liệu từ thông số sự kiện hoặc thuộc tính người dùng

Sau 24 đến 48 giờ, bạn có thể bắt đầu báo cáo và quảng cáo bằng chỉ số hoặc phương diện tuỳ chỉnh

Các loại phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh

Bạn có thể tạo một vài loại phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh dựa theo thông tin mà bạn muốn báo cáo và sử dụng để quảng cáo:

Phương diện tuỳ chỉnh

  • Phương diện tuỳ chỉnh ở phạm vi người dùng cho phép bạn báo cáo về thuộc tính người dùng tuỳ chỉnh. Khi bạn thêm một thuộc tính người dùng tuỳ chỉnh vào mã trang web hoặc mã ứng dụng của mình, các phương diện tuỳ chỉnh này sẽ cho phép bạn phân tích và tìm hiểu dữ liệu cụ thể về người dùng.
  • Phương diện tuỳ chỉnh ở phạm vi sự kiện cho phép bạn báo cáo về các thông số sự kiện tuỳ chỉnh. Các thông số này đo lường thông tin chi tiết về những hành động của người dùng được thu thập thông qua một sự kiện. Cho dù bạn đang xác định các đường liên kết được người dùng nhấp vào hay lượt tương tác trên video, thì việc thêm một thông số sự kiện tuỳ chỉnh vào sự kiện được đề xuất hoặc sự kiện tuỳ chỉnh sẽ giúp bạn phân tích chuyên sâu về những hoạt động tương tác này.
  • Phương diện tuỳ chỉnh ở phạm vi mặt hàng rất hữu ích cho trang web thương mại điện tử và ứng dụng di động. Các phương diện tuỳ chỉnh này cho phép bạn phân tích dữ liệu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như màu sắc hoặc kích thước mặt hàng) trong mảng items của một sự kiện thương mại điện tử (chẳng hạn như "purchase" hoặc "add_to_cart").

Chỉ số tuỳ chỉnh

  • Chỉ số tuỳ chỉnh cho phép bạn phân tích các giá trị dạng số từ các thông số sự kiện. Nếu một thông số sự kiện đo lường số lượng hoặc tần suất của một hành động, thì các chỉ số tuỳ chỉnh sẽ biến những con số đó thành thông tin chi tiết hữu ích. Tuy nhiên, đối với dữ liệu phân loại (chẳng hạn như văn bản mà người dùng đã nhấp vào hoặc trang mà người dùng đã xem), bạn nên sử dụng một phương diện tuỳ chỉnh ở phạm vi sự kiện.
  • Chỉ số được tính toán cho phép bạn kết hợp một hoặc nhiều chỉ số hiện có và/hoặc chỉ số tuỳ chỉnh để tạo ra một chỉ số mới có thể hữu ích hơn.

Các giới hạn

Bảng sau đây trình bày số lượng phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh mà bạn có thể tạo cho tài sản chuẩn và tài sản 360:

Các loại phương diện hoặc chỉ số tuỳ chỉnh Giới hạn đối với tài sản chuẩn Giới hạn đối với tài sản 360
Phương diện tuỳ chỉnh ở phạm vi người dùng 25 100
Phương diện tuỳ chỉnh ở phạm vi sự kiện 50 125
Phương diện tuỳ chỉnh ở phạm vi mặt hàng 10 25
Chỉ số tuỳ chỉnh 50 125
Chỉ số được tính toán 5 50

 

Bạn có thể xem thời điểm sắp đạt đến số lượng phương diện hoặc chỉ số tuỳ chỉnh tối đa trên trang Định nghĩa tuỳ chỉnh trong mục Quản trị. Để xem số lượng phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh mà bạn đã tạo cho đến thời điểm hiện tại, hãy nhấp vào Thông tin về hạn mức ở trên cùng bên phải.

Các phương pháp hay nhất

Trước khi tạo phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh, hãy sử dụng phương diện và chỉ số được xác định trước bất cứ khi nào có thể.

Nếu bạn có một tài sản chuẩn thì đừng tạo các phương diện tuỳ chỉnh có số lượng giá trị riêng biệt cao một cách không cần thiết. Phương diện có số lượng giá trị riêng biệt cao có thể tác động tiêu cực đến báo cáo và dữ liệu khám phá, và khiến dữ liệu được tổng hợp vào hàng (other).

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về những phương diện có số lượng giá trị riêng biệt cao không được phép sử dụng hoặc bạn nên tránh:

  • Sử dụng một phương diện tuỳ chỉnh cho một mã nhận dạng duy nhất trên mỗi người dùng; thay vào đó, hãy sử dụng tính năng User-ID
    • Tìm hiểu thêm về cách đáp ứng các trường hợp sử dụng của bạn mà không cần tạo phương diện tuỳ chỉnh cho mã nhận dạng người dùng
  • Sử dụng một phương diện tuỳ chỉnh (chẳng hạn như Mã phiên) để gửi mã nhận dạng duy nhất cho mỗi phiên
  • Gửi dấu thời gian dưới dạng phương diện tuỳ chỉnh

Cuối cùng, bạn không nên đăng ký một phương diện tuỳ chỉnh cho một thông số hiện là phương diện đã được xác định trước, chẳng hạn như phương diện trang và màn hình, hoặc mã giao dịch. Phương diện tuỳ chỉnh đó không ảnh hưởng đến số lượng giá trị riêng biệt, nhưng sẽ khiến bạn mất đi một phương diện tuỳ chỉnh.

Ngừng sử dụng báo cáo thông số tuỳ chỉnh

Thông qua các phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh ở phạm vi sự kiện, các thông số sẽ được xác định cho phương diện và chỉ số trên toàn tài sản. Do đó, bạn có thể tạo một phương diện hoặc chỉ số dựa trên một thông số và báo cáo về phương diện/chỉ số đó cho số lượng sự kiện không giới hạn. Trước đây, thông qua báo cáo thông số tuỳ chỉnh, các thông số được xác định cho từng sự kiện riêng lẻ. Do đó, nếu muốn báo cáo về cùng một thông số cho 5 sự kiện khác nhau, bạn phải sử dụng 5 trong hạn mức 100 phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh của mình.

Khi ngừng sử dụng báo cáo thông số tùy chỉnh, Analytics vẫn giữ nguyên dữ liệu tổng hợp trước đây trong phạm vi sự kiện, và dữ liệu tổng hợp mới sẽ bổ sung liền mạch cho dữ liệu trước đây. Trong trường hợp một thông số được đăng ký cho nhiều sự kiện, Analytics sẽ phân biệt giữa các sự kiện đó bằng cách gán tên cho phương diện/chỉ số bao gồm tên sự kiện hiện được chỉ định (ví dụ: “custom_dimension_name [event_name]”).

Tốt nhất là bạn nên xoá những phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh trùng lặp (được đăng ký trên nhiều sự kiện) để tiết kiệm hạn mức.

Phương diện tuỳ chỉnh trong phạm vi người dùng giúp bạn không phải suy nghĩ về "vùng quảng cáo". Thuộc tính người dùng trở thành bí danh cho các vùng phương diện tuỳ chỉnh trong phạm vi người dùng. Do đó, các nhà phát triển có thể tập trung vào việc theo dõi các điểm dữ liệu được đặt tên có ý nghĩa mà không phải liên kết từng điểm dữ liệu với một số vùng tuỳ ý.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
3288457993754511103
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256