Dimensions and metrics

[GA4] Wymiary i dane niestandardowe

Analizowanie informacji i wyświetlanie reklam na podstawie danych niestandardowych pochodzących z własnej witryny lub aplikacji

Wymiary lub dane niestandardowe w Google Analytics umożliwiają Ci analizowanie informacji i wyświetlanie reklam na podstawie niestandardowych szczegółów zebranych w Twojej witrynie lub aplikacji. Wymiary lub dane niestandardowe wykraczają poza standardowe informacje zbierane i wyświetlane automatycznie przez Google Analytics, co pozwala na bardziej szczegółową i trafną analizę sytuacji.

Wymiary i dane niestandardowe w Google Analytics

Jak to działa

Zdarzenia służą do pomiaru tego, co użytkownicy robią w Twojej witrynie lub aplikacji, np. kliknięć linków czy obejrzeń filmów. Parametry zdarzeń dostarczają więcej informacji o tych działaniach, np. który link został kliknięty lub jak duża część filmu została obejrzana przez użytkownika. Właściwości użytkownika podają dodatkowe dane o użytkownikach, np. ich wiek lub lokalizację.

Gdy skonfigurujesz usługę Google Analytics, będzie ona automatycznie zbierać niektóre dane dzięki wysyłaniu zdarzeń rejestrowanych automatycznie i zdefiniowanych wstępnie właściwości użytkownika. Listę zdarzeń zbieranych automatycznie i ich parametrów znajdziesz w artykule Parametry zdarzeń w Google Analytics.

Gdy zbierzesz te dodatkowe informacje z witryny lub aplikacji, możesz skonfigurować wymiary niestandardowe (w przypadku informacji opisowych) i dane niestandardowe (w przypadku wartości liczbowych), aby porządkować i analizować informacje w raportach. Wymiary i dane niestandardowe umożliwiają też używanie tych informacji na potrzeby reklamy i remarketingu.

A custom icon that illustrates a user clicking a “add to basket” button on a website.

1

A custom icon that illustrates a website on a laptop and a mobile phone with the Google Tag.

2

A custom icon that illustrates adding custom dimensions by selecting checkboxes.

3

A custom icon that illustrates a dashboard with a 2-line chart and a pie chart.

4

Do kodu witryny lub aplikacji mobilnej dodajesz parametr zdarzenia lub właściwość użytkownika

Użytkownik odwiedza Twoją witrynę lub aplikację, a dane niestandardowe są wysyłane do Google Analytics

Tworzysz wymiar niestandardowy lub dane niestandardowe, aby analizować informacje z parametru zdarzenia lub właściwości użytkownika

Po 24–48 godzinach możesz zacząć generować raporty na temat niestandardowych wymiarów lub danych oraz używać ich do wyświetlania reklam

Rodzaje wymiarów i danych niestandardowych

Możesz utworzyć kilka rodzajów wymiarów i danych niestandardowych w zależności od informacji, których chcesz używać w raportach i do wyświetlania reklam:

Wymiary niestandardowe

Dane niestandardowe

  • Dane niestandardowe umożliwiają analizowanie wartości liczbowych pochodzących z parametrów zdarzeń. Jeśli parametr zdarzenia mierzy liczbę wystąpień lub częstotliwość działania, dane niestandardowe przekształcają te wartości w przydatne statystyki. Jednak w przypadku danych kategorialnych, np. wskazujących, który tekst został kliknięty lub która strona została wyświetlona, lepiej używać wymiaru niestandardowego ograniczonego do zdarzenia.
  • Obliczone dane umożliwiają łączenie ze sobą dotychczasowych rodzajów danych lub danych niestandardowych w celu utworzenia nowego, potencjalnie bardziej wartościowego rodzaju danych.

Limity

W tabeli poniżej podajemy, ile wymiarów i danych niestandardowych możesz utworzyć w usługach standardowych i usługach w Analytics 360:

Rodzaje wymiarów lub danych niestandardowych Limity w usłudze standardowej Limity dotyczące usług w Analytics 360
Wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika 25 100
Wymiary niestandardowe ograniczone do zdarzenia 50 125
Wymiary niestandardowe ograniczone do produktu 10 25
Dane niestandardowe 50 125
Obliczone dane 5 50

 

Na stronie Administracja w sekcji Definicje niestandardowe możesz sprawdzać, czy zbliżasz się już do maksymalnej liczby wymiarów lub danych niestandardowych. Aby zobaczyć liczbę utworzonych do tej pory wymiarów i danych niestandardowych, w prawym górnym rogu kliknij Informacje o limicie.

Sprawdzone metody

Zanim utworzysz wymiary i dane niestandardowe, w miarę możliwości korzystaj ze wstępnie zdefiniowanych wymiarów i danych.

Jeśli masz usługę standardową, nie twórz zbędnych wymiarów niestandardowych o dużej mocy zbioru. Takie wymiary mogą niekorzystnie wpływać na raporty i eksploracje oraz powodować zbieranie danych w wierszu „(inne)”.

Przykład

Oto przykłady wymiarów o dużej mocy zbioru, które są niedozwolone lub niezalecane:

  • Stosowanie wymiaru niestandardowego jako unikalnego identyfikatora użytkownika – zamiast tego możesz korzystać z funkcji User-ID
    • Więcej informacji o sposobach realizacji przypadków użycia bez tworzenia wymiaru niestandardowego dla identyfikatora użytkownika
  • Używanie wymiaru niestandardowego do wysyłania unikalnych identyfikatorów, np. identyfikatora sesji
  • Wysyłanie sygnatury czasowej jako wymiaru niestandardowego

I wreszcie, nie najlepszym pomysłem jest rejestrowanie wymiaru niestandardowego w przypadku parametru, który jest już zdefiniowanym wstępnie wymiarem, np. wymiarem strony i ekranu lub identyfikatorem transakcji. Nie wpłynie to na moc zbioru, ale spowoduje wykorzystanie jednego z limitów wymiarów niestandardowych.

Wycofanie raportowania parametrów niestandardowych

W przypadku wymiarów i danych niestandardowych ograniczonych do zdarzenia parametry są określane dla wymiarów i danych na poziomie usługi. Dzięki temu możesz utworzyć jeden wymiar lub rodzaj danych na podstawie parametru oraz generować raporty na jego temat dla dowolnej liczby zdarzeń. Wcześniej w raportach o parametrach niestandardowych parametry były określane dla poszczególnych zdarzeń. Aby wygenerować raport dotyczący tego samego parametru dla 5 różnych zdarzeń, trzeba było wykorzystać 5 ze 100 wymiarów i danych niestandardowych dostępnych w ramach limitu.

Po wycofaniu funkcji raportowania parametrów niestandardowych Analytics zachowa łączne dane historyczne o zakresie na poziomie zdarzenia, a nowe dane będą płynnie wzbogacać te dane historyczne. W przypadku zarejestrowania parametru dla kilku zdarzeń Analytics odróżnia je, przypisując nazwę wymiaru lub rodzaju danych zawierającą aktualną nazwę zdarzenia (np. „nazwa_wymiaru_niestandardowego [nazwa_zdarzenia]”).

Zalecamy usunięcie duplikatów wymiarów i danych niestandardowych zarejestrowanych dla kilku zdarzeń, aby nie przekroczyć limitu.

Wymiary niestandardowe o zakresie ograniczonym do użytkownika eliminują potrzebę posługiwania się „boksami”. Właściwości użytkownika stają się aliasami boksów wymiarów niestandardowych ograniczonych do użytkownika, co pozwala deweloperom skupić się na śledzeniu punktów danych o łatwo zrozumiałych nazwach bez konieczności łączenia poszczególnych punktów danych z wybranym numerem boksu.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne