[GA4] Omat ulottuvuudet ja mittarit

Käytä analysoinnissa ja mainonnassa verkkosivustoltasi tai sovelluksestasi peräisin olevaa omaa dataa

Google Analyticsissa käytettävän oman ulottuvuuden tai mittarin avulla voit hyödyntää analysoinnissa ja mainonnassa omaa dataa, jota olet kerännyt verkkosivustoltasi tai sovelluksestasi. Omat ulottuvuudet ja mittarit laajentavat Google Analyticsin automaattisesti keräämää ja näyttämää vakiodataa, joten niiden ansiosta voit tehdä yksityiskohtaisempia ja relevantimpia analyyseja.

Omat ulottuvuudet ja mittarit Google Analyticsissa

Näin se toimii

Tapahtumilla mitataan sitä, mitä käyttäjät tekevät verkkosivustollasi tai sovelluksessasi (esim. linkin klikkaus tai videon katselu). Tapahtumaparametrit keräävät tapahtumista lisätietoja, esimerkiksi sen, mitä linkkiä käyttäjä klikkasi tai kuinka suuren osan videosta hän katsoi. Käyttäjän ominaisuudet puolestaan kertovat enemmän itse käyttäjistä, esimerkiksi heidän ikänsä tai sijaintinsa.

Kun olet ottanut Google Analyticsin käyttöön, se kerää tietyn datan automaattisesti lähettämällä automaattisesti kerättyjä tapahtumia ja ennalta määritettyjä käyttäjän ominaisuuksia. Näet automaattisesti kerätyt tapahtumat ja niiden tapahtumaparametrit tästä artikkelista.

Kun olet kerännyt lisätietoja verkkosivustoltasi tai sovelluksestasi, voit luoda omia ulottuvuuksia (kuvailevaa dataa varten) ja omia mittareita (numeerista dataa varten) ja käyttää niitä raportointidatan järjestämiseen ja analysointiin. Lisäksi voit käyttää kyseistä dataa mainonnassa ja uudelleenmarkkinoinnissa.

A custom icon that illustrates a user clicking a “add to basket” button on a website.

1

A custom icon that illustrates a website on a laptop and a mobile phone with the Google Tag.

2

A custom icon that illustrates adding custom dimensions by selecting checkboxes.

3

A custom icon that illustrates a dashboard with a 2-line chart and a pie chart.

4

Lisäät tapahtumaparametrin tai käyttäjän ominaisuuden sivuston tai mobiilisovelluksen koodiin

Käyttäjä käy sivustolla tai sovelluksessa, ja oma data lähetetään Google Analyticsiin

Luot oman ulottuvuuden tai mittarin, jotta voit analysoida tapahtumaparametrin tai käyttäjän ominaisuuden dataa

24–48 tunnin kuluttua voit alkaa käyttää omaa ulottuvuutta tai mittaria raportoinnissa ja mainonnassa

Omien ulottuvuuksien ja mittareiden tyypit

Voit luoda erityyppisiä omia ulottuvuuksia ja mittareita sen mukaan, mitä tietoja haluat raportoida ja käyttää mainonnassa.

Omat ulottuvuudet

Omat mittarit

  • Omia mittareita käyttämällä voit analysoida tapahtumaparametrien avulla kerättyjä numeerisia arvoja. Jos tapahtumaparametri mittaa tapahtuman määrää tai toistuvuutta, omat mittarit muuntavat luvut käyttökelpoisiksi vinkeiksi. Kategorisen datan (esim. mitä tekstiä klikattiin tai mitä sivua katsottiin) yhteydessä on kuitenkin parempi käyttää tapahtumaa koskevaa omaa ulottuvuutta.
  • Yhdisteltyjä mittareita käyttämällä voit yhdistää yhden tai useamman vakiomittarin tai oman mittarin ja luoda näin uuden ja mahdollisesti hyödyllisemmän mittarin.

Rajoitukset

Seuraavasta taulukosta näet, kuinka monta omaa ulottuvuutta ja mittaria voit luoda tavallisille mittauskokonaisuuksille ja 360-mittauskokonaisuuksille.

Oman ulottuvuuden tai mittarin tyyppi Rajoitukset tavallisissa mittauskokonaisuuksissa Rajoitukset 360-mittauskokonaisuuksissa
Käyttäjää koskevat omat ulottuvuudet 25 100
Tapahtumaa koskevat omat ulottuvuudet 50 125
Tuotetta koskevat omat ulottuvuudet 10 25
Omat mittarit 50 125
Yhdistellyt mittarit 5 50

 

Järjestelmänvalvoja-kohdan Omat määritelmät ‐sivulta näet, onko omien ulottuvuuksien tai mittareiden enimmäismäärä täyttymässä. Voit tarkistaa luomiesi omien ulottuvuuksien ja mittareiden määrän klikkaamalla oikeasta yläkulmasta Kiintiötiedot.

Parhaat käytännöt

Ennen kuin luot omia ulottuvuuksia ja mittareita, käytä ennalta määritettyjä ulottuvuuksia ja mittareita, jos mahdollista.

Jos sinulla on tavallinen mittauskokonaisuus, älä luo tarpeettomia kardinaliteetiltaan suuria omia ulottuvuuksia. Ne voivat vaikuttaa negatiivisesti raportteihisi ja kartoituksiisi ja aiheuttaa datan tiivistämisen "(other)"-riville.

Esimerkki

Tässä on esimerkkejä kardinaliteetiltaan suurista ulottuvuuksista, jotka ovat kiellettyjä tai joita kannattaa välttää:

  • Oman ulottuvuuden luominen yksilölliselle käyttäjätunnukselle (käytä sen sijaan User-ID-ominaisuutta)
    • Lue lisää siitä, mitä voit tehdä erilaisissa tilanteissa luomatta käyttäjätunnukselle omaa ulottuvuutta
  • Oman ulottuvuuden käyttäminen istuntokohtaisten yksilöllisten tunnusten (esim. istuntotunnuksen) lähettämiseen
  • Aikaleiman lähettäminen omana ulottuvuutena

Muistathan myös, että omaa ulottuvuutta ei ole suositeltavaa luoda parametrille, joka on jo määritetty ulottuvuudeksi (esim. sivu, näkymä tai tapahtumatunnus). Tämä ei vaikuta kardinaliteettiin mutta vie yhden oman ulottuvuuden paikan.

Omien parametrien raportoinnin poistaminen käytöstä

Tapahtumaa koskevia omia ulottuvuuksia ja mittareita käytettäessä parametrit määritetään koko mittauskokonaisuuden kattaviksi ulottuvuuksiksi ja mittareiksi. Voit siis luoda parametrin pohjalta yhden ulottuvuuden tai mittarin ja käyttää sitä niin monen tapahtuman raportoinnissa kuin haluat. Omien parametrien raportoinnissa parametrit määritettiin aiemmin tapahtumakohtaisesti. Jos esimerkiksi halusit käyttää samaa parametria viidessä eri tapahtumassa, 100 oman ulottuvuuden ja mittarin kiintiöstä oli käytettävä viisi.

Vaikka omien parametrien raportointi poistetaan käytöstä, Analytics säilyttää aiemman tapahtumakohtaisen koontidatan ja uusi koontidata täydentää sitä saumattomasti. Jos parametri on rekisteröity useaan tapahtumaan, Analytics tekee jaottelun lisäämällä ulottuvuudelle/mittarille nimen, jossa on mukana nykyinen tapahtuman nimi (esim. "oman_ulottuvuuden_nimi [tapahtuman_nimi]").

Parhaiden käytäntöjen mukaan sinun kannattaa poistaa usealle tapahtumalle rekisteröidyt päällekkäiset omat ulottuvuudet ja mittarit. Näin kiintiö riittää paremmin.

Käyttäjää koskevien omien ulottuvuuksien ansiosta sinun ei tarvitse miettiä niin kutsuttuja paikkoja. Käyttäjän ominaisuuksia käytetään jatkossa aliaksina käyttäjää koskevien omien ulottuvuuksien paikoille. Näin kehittäjät voivat keskittyä mielekkäästi nimettyjen arvopisteiden seuraamiseen, eikä heidän tarvitse liittää kutakin arvopistettä satunnaiseen paikkanumeroon.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko