[GA4] Chọn chế độ cài đặt mô hình phân bổ

Chọn mô hình phân bổ báo cáo và giai đoạn xem lại cho tài sản.

Phân bổ là hành động chỉ định giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi cho các quảng cáo, lượt nhấp và những yếu tố trong lộ trình mà người dùng thực hiện để hoàn thành một lượt chuyển đổi. Nếu có vai trò Người chỉnh sửa đối với một tài sản Google Analytics 4, bạn có thể điều chỉnh 3 chế độ cài đặt ảnh hưởng đến hoạt động phân bổ cho tài sản: mô hình phân bổ báo cáo và giai đoạn xem lại cho (1) sự kiện chuyển đổi thu nạp người dùng và (2) tất cả những sự kiện chuyển đổi khác.

Nội dung trong bài viết này:

Giới thiệu về mô hình phân bổ báo cáo

Mô hình phân bổ có thể là một quy tắc, một bộ quy tắc hoặc thuật toán dựa trên dữ liệu giúp xác định cách chỉ định giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi cho các điểm tiếp xúc trên lộ trình chuyển đổi. Trong phần Cài đặt mô hình phân bổ, bạn có thể chọn mô hình phân bổ dựa trên dữ liệu, mô hình dựa trên quy tắc trên nhiều kênh (chẳng hạn như mô hình Giảm dựa trên thời gian trên nhiều kênh) hoặc mô hình Ưu tiên lượt nhấp gần đây nhất trên Google AdsTìm hiểu thêm về tính năng phân bổ và mô hình phân bổ

Sử dụng mục Mô hình phân bổ trong báo cáo để chọn mô hình phân bổ mà bạn muốn sử dụng cho mục đích tính toán giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi trong các báo cáo trong tài sản Analytics, cũng như trong các báo cáo lượt chuyển đổi của bất kỳ dự án Firebase đã liên kết nào. Việc thay đổi mô hình phân bổ sẽ áp dụng cho cả dữ liệu trong quá khứ và trong tương lai.

Những thay đổi này sẽ được thể hiện trong tất cả những báo cáo sử dụng phương diện lưu lượng truy cập ở phạm vi sự kiện (ví dụ: Nguồn, Phương tiện, Chiến dịchNhóm kênh mặc định). Các báo cáo chịu ảnh hưởng bao gồm báo cáo Thông tin chi tiết về lượt chuyển đổi và Dữ liệu khám phá. Trong Dữ liệu khám phá, bạn có thể thấy danh sách đầy đủ các phương diện tương thích với mô hình phân bổ. Các phương diện lưu lượng truy cập ở phạm vi phiên hoạt động và ở phạm vi người dùng (chẳng hạn như Nguồn dẫn đến phiên hoạt động hoặc Phương tiện của người dùng đầu tiên) sẽ không bị ảnh hưởng khi bạn thay đổi mô hình phân bổ báo cáo.

Lưu ý: Các mô hình phân bổ đã được ra mắt vào những ngày khác nhau (xem ở bên dưới). Điều này có nghĩa là nếu bạn chọn phạm vi ngày bao gồm khung thời gian trước "ngày bắt đầu" cho một mô hình, thì bạn sẽ thấy một phần dữ liệu.

  • Mô hình phân bổ dựa trên dữ liệu trên nhiều kênh: Ngày 1 tháng 11 năm 2021
  • Mô hình dựa trên quy tắc trên nhiều kênh: Ngày 14 tháng 6 năm 2021

Dựa trên mô hình phân bổ mà bạn đã chọn, các chỉ số sau đây sẽ thay đổi khi được sử dụng cùng với phương diện lưu lượng truy cập ở phạm vi sự kiện: Số lượt chuyển đổi, Tổng doanh thu, Doanh thu từ giao dịch mua hàngTổng doanh thu quảng cáo. Khi chuyển sang một mô hình phân bổ không theo lượt nhấp cuối cùng, bạn có thể thấy số thập phân (hoặc "tín dụng dạng phân số") lần đầu trong các cột này. Điều này là do hệ thống sẽ phân bổ giá trị đóng góp của một lượt chuyển đổi nhất định cho các lượt tương tác với quảng cáo dẫn đến lượt chuyển đổi đó, theo mô hình phân bổ bạn chọn.

Ví dụ:
Bạn chọn mô hình phân bổ Tuyến tính. Một người dùng đi theo lộ trình từ khoá 1 > từ khoá 2 rồi chuyển đổi. Trong trường hợp này, mỗi từ khoá sẽ hiển thị giá trị 0,5 trong cột Lượt chuyển đổi đối với lượt chuyển đổi đó.
Mô hình phân bổ báo cáo mà bạn chọn ở cấp tài sản không ảnh hưởng đến các báo cáo Quảng cáo > Phân bổ. Bất kỳ người dùng nào có vai trò Người xem đều có thể điều chỉnh mô hình phân bổ trong các báo cáo So sánh mô hìnhLộ trình chuyển đổi.

Giới thiệu về giai đoạn xem lại

Lượt chuyển đổi có thể xảy ra sau nhiều ngày hoặc nhiều tuần kể từ khi một người tương tác với quảng cáo của bạn.

Giai đoạn xem lại xác định khoảng thời gian tính từ khi một điểm tiếp xúc đủ điều kiện nhận giá trị phân bổ. Ví dụ: nếu giai đoạn xem lại là 30 ngày, thì hệ thống chỉ phân bổ những lượt chuyển đổi xảy ra vào ngày 30 tháng 1 cho những điểm tiếp xúc xảy ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 1.

Giai đoạn xem lại áp dụng cho tất cả mô hình phân bổ và loại chuyển đổi. Những thay đổi về giai đoạn xem lại sẽ áp dụng từ thời điểm thay đổi trở đi và được thể hiện trong tất cả báo cáo của tài sản Analytics.

Đối với các Sự kiện chuyển đổi thu nạp người dùng (first_openfirst_visit), giai đoạn xem lại mặc định là 30 ngày. Bạn có thể chuyển thành 7 ngày nếu muốn phân bổ theo cách khác.

Đối với tất cả các sự kiện chuyển đổi khác, giai đoạn xem lại mặc định là 90 ngày. Bạn cũng có thể chọn 30 ngày hoặc 60 ngày.

Chọn hoặc cập nhật chế độ cài đặt mô hình phân bổ

Để chọn mô hình phân bổ và giai đoạn xem lại cho tài sản, bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa đối với tài khoản.

  1. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Cài đặt mô hình phân bổ.
  2. Trong mục Mô hình phân bổ trong báo cáo, hãy chọn mô hình mà bạn muốn từ trình đơn thả xuống.
  3. Trong mục Giai đoạn xem lại, hãy chọn giai đoạn xem lại cho Sự kiện chuyển đổi thu nạp người dùngTất cả các sự kiện chuyển đổi khác.
  4. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
69256
false
false