[GA4] Výber nastavení atribúcie

Vyberte atribučný model prehľadov a dĺžku spätného sledovania pre svoje vlastníctvo.

Atribúcia je úkon pripísania kreditu za konverzie jednotlivým reklamám, kliknutiam a faktorom na ceste používateľa ku konverzii. Ak máte rolu redaktora vlastníctva v službe Google Analytics 4, môžete upraviť tri nastavenia, ktoré ovplyvňujú atribúciu vo vlastníctve: atribučný model prehľadov a dĺžky spätného sledovania pre (1) konverzné udalosti akvizície a (2) všetky ostatné konverzné udalosti.

Obsah tohto článku:

Atribučný model prehľadov

Atribučný model môže byť pravidlo, skupina pravidiel alebo algoritmus založený na údajoch, ktorý určuje spôsob pripisovania kreditu za konverzie bodom kontaktu na konverzných cestách. Na stránke Nastavenia atribúcie môžete vybrať atribúciu na základe údajov a modely založené na pravidlách naprieč kanálmi (napríklad Model rastu naprieč kanálmi alebo Model na základe preferovaného posledného kliknutia v službe Google Ads. Ďalšie informácie o atribúcii a atribučných modeloch

V sekcii Atribučný model prehľadov vyberte, ktorý atribučný model chcete používať na výpočet kreditu za konverziu v prehľadoch v rámci vlastníctva v službe Analytics a tiež v prehľadoch konverzií všetkých prepojených projektov na platforme Firebase. Zmena atribučného modelu sa prejaví v historických aj budúcich údajoch.

Tieto zmeny sa prejavia vo všetkých prehľadoch, ktoré používajú dimenzie návštevnosti na úrovni udalosti (napríklad Zdroj, Médium, KampaňPredvolené zoskupenie kanálov). Dotknuté prehľady zahŕňajú prehľady podrobností konverzií a Prieskumy. V nástroji Prieskumy sa zobrazuje úplný zoznam dimenzií, ktoré sú kompatibilné s atribúciou.Zmeny atribučného modelu prehľadov nemajú vplyv na dimenzie návštevnosti na úrovni používateľa a relácie, napríklad Zdroj relácie alebo Prvý používateľ – médium.

Poznámka: Atribučné modely boli zavedené v rôznych dňoch (pozrite nižšie). Znamená to, že ak vyberiete obdobie, ktoré zahŕňa časový interval pred dátumom spustenia modelu, zobrazia sa čiastočné údaje.

  • Atribúcia na základe údajov naprieč kanálmi: 1. november 2021
  • Modely založené na pravidlách naprieč kanálmi: 14. jún 2021

V závislosti od vybraného atribučného modelu zaznamenáte zmeny nasledujúcich metrík (pri použití s dimenziami návštevnosti na úrovni udalosti): Konverzie, Celkové výnosy, Výnosy z nákupu,Celkové výnosy z reklám. Keď prejdete na atribučný model, ktorý nie je založený na poslednom kliknutí, v týchto stĺpcoch sa môžu prvýkrát zobraziť desatinné čísla (alebo zlomkový kredit). Kredit za danú konverziu sa totiž rozdelí medzi prispievajúce interakcie s reklamami podľa vybraného atribučného modelu.

Príklad
Vyberiete lineárny model. Používateľ ide touto cestou: kľúčové slovo č. 1 > kľúčové slovo č. 2. Následne vykoná konverziu. V tomto prípade bude mať každé kľúčové slovo v stĺpci Konverzie hodnotu 0,5 z danej konverzie.
Atribučný model prehľadov, ktorý vyberiete na úrovni vlastníctva, nemá žiaden vplyv na prehľady v sekcii Reklama > Atribúcia. Každý používateľ s rolou čitateľa môže upraviť atribučný model v prehľadoch Porovnanie modelovKonverzné cesty.

Dĺžka spätného sledovania

Konverzie sa môžu uskutočniť aj niekoľko dní či týždňov po interakcii osoby s vašou reklamou. Dĺžka spätného sledovania určuje obdobie pred konverziou, za ktoré si bod kontaktu môže pripísať kredit. Napríklad pri dĺžke spätného sledovania 30 dní sa 30. januára konverzie pripíšu iba bodom kontaktu z obdobia od 1. do 30. januára.

Dĺžka spätného sledovania sa vzťahuje na všetky atribučné modely a všetky typy konverzie. Zmeny dĺžky spätného sledovania sa neuplatňujú spätne a prejavia sa vo všetkých prehľadoch vo vašom vlastníctve v službe Analytics.

V prípade konverzných udalostí akvizície (first_openfirst_visit) je predvolená dĺžka spätného sledovania 30 dní. Ak máte iné potreby atribúcie, môžete prejsť na sedem dní.

V prípade všetkých ostatných konverzných udalostí je predvolená dĺžka spätného sledovania 90 dní. Môžete tiež vybrať 30 dní alebo 60 dní.

Výber alebo aktualizácia nastavení atribúcie

Ak chcete vybrať atribučný model a dĺžku spätného sledovania pre vlastníctvo, musíte mať v účte rolu redaktora.

  1. V sekcii Správca skontrolujte, či ste vybrali požadovaný účet a vlastníctvo.
  2. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Nastavenia atribúcie.
  3. V sekcii Atribučný model prehľadov vyberte v rozbaľovacej ponuke požadovaný model.
  4. V sekcii Dĺžka spätného sledovania vyberte dĺžky spätného sledovania pre Konverzné udalosti akvizícieVšetky ostatné konverzné udalosti.
  5. Kliknite na Uložiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false