[GA4] Wybieranie ustawień atrybucji

Wybieranie dla usługi okna konwersji i raportowania modelu atrybucji

Atrybucja to przypisywanie udziału w konwersji różnym reklamom, kliknięciom i czynnikom na ścieżce użytkownika prowadzącej do konwersji. Jeśli w usłudze w Google Analytics 4 masz rolę Edytujący, możesz zmieniać 4 ustawienia, które mają w niej wpływ na atrybucję: raportowanie modelu atrybucji, kanały, które mogą uzyskiwać udział w konwersji w przypadku konwersji w witrynie udostępnianych Google Ads, oraz okna konwersji: dla (1) zdarzeń konwersji polegających na pozyskiwaniu użytkowników oraz dla (2) pozostałych zdarzeń konwersji.

Tematy w tym artykule:

Raportowanie modelu atrybucji

Model atrybucji może być regułą, zbiorem reguł lub algorytmem działającym na podstawie danych. Zadaniem tego modelu jest określanie sposobu przypisywania udziału w konwersjach poszczególnym punktom styczności z klientem na ścieżkach konwersji. Na stronie Ustawienia atrybucji masz do wyboru atrybucję opartą na danych, modele oparte na regułach obejmujących kanały płatne i bezpłatne (np. Kanały płatne i bezpłatne – spadek udziału z upływem czasu) oraz model Kanały płatne Google – ostatnie kliknięcie. Dowiedz się więcej o atrybucji i jej modelowaniu

Uwaga: od listopada 2023 r. modele atrybucji „Pierwsze kliknięcie”, „Liniowy”, „Spadek udziału z upływem czasu” i „Uwzględnienie pozycji” nie są już dostępne. Dowiedz się więcej o wycofanych modelach.

W sekcji Raportowanie modelu atrybucji wybierz model atrybucji, którego chcesz używać do obliczania udziału w konwersjach w raportach w usłudze w Analytics i w raportach konwersji we wszystkich połączonych projektach Firebase. Zmiana modelu atrybucji wpłynie zarówno na dane historyczne, jak i na przyszłe dane.

Zmiany te będą widoczne we wszystkich raportach, które korzystają z wymiarów związanych z ruchem ograniczonych do zdarzenia, takich jak Źródło, Medium, Kampania oraz Domyślna grupa kanałów. Dotyczy to m.in. raportów ze szczegółami konwersji i narzędzia Eksploracje. W przypadku tego narzędzia możesz zobaczyć pełną listę wymiarów zgodnych z atrybucją. Zmiany w raportowaniu modelu atrybucji nie wpłyną natomiast na wymiary związane z ruchem ograniczone do użytkownika i do sesji, takie jak Sesja – źródło czy Pierwszy użytkownik – medium.

Uwaga: modele atrybucji zostały wprowadzone w różnych terminach (patrz poniżej). Oznacza to, że jeśli wybierzesz zakres dat obejmujący okres, który poprzedza datę rozpoczęcia działania modelu, zobaczysz częściowe dane.

  • Atrybucja oparta na danych obejmująca kanały płatne i bezpłatne: 1 listopada 2021 r.
  • Modele oparte na regułach obejmujące kanały płatne i bezpłatne: 14 czerwca 2021 r.

Zależnie od wybranego modelu atrybucji zauważysz zmiany w danych (Konwersje, Łączne przychody, Przychody z zakupów i Łączne przychody z reklam) stosowanych w połączeniu z wymiarami związanymi z ruchem ograniczonymi do zdarzenia. Gdy zdecydujesz się w zamian na model atrybucji niezwiązanej z ostatnim kliknięciem, po raz pierwszy możesz zobaczyć w tych kolumnach ułamki dziesiętne (czyli „częściowy udział w konwersji”). Dzieje się tak, ponieważ udział w danej konwersji jest rozdzielany między odpowiednie interakcje z reklamą zgodnie z wybranym modelem atrybucji.

Przykład
Wybierasz model Liniowy. Użytkownik przechodzi ścieżkę słowo_kluczowe1 > słowo_kluczowe2, a potem realizuje konwersję. W takim przypadku każde z tych słów kluczowych będzie mieć w kolumnie Konwersje udział w tej konwersji wynoszący 0,5.
Raportowanie modelu atrybucji wybrane na poziomie usługi nie ma wpływu na raporty Reklamy > Atrybucja. Każdy użytkownik mający rolę przeglądającego może zmieniać model atrybucji w raportach Porównanie modeli i Ścieżki konwersji.

Kanały, które kwalifikują się do otrzymywania udziału w konwersjach udostępnianych Google Ads

Konwersje Google Analytics można importować na połączone konta Google Ads. To ustawienie pozwala wybrać kanały, które mogą otrzymywać udział w konwersji za konwersje w witrynie udostępniane Google Ads.

  • Płatne kanały Google: udział w konwersjach może być przypisywany tylko do płatnych kanałów Google Ads.
  • Kanały płatne i bezpłatne udział w konwersji jest przypisywany do kanałów płatnych i bezpłatnych, ale na kontach Google Ads pojawiają się tylko środki przypisane do kanałów Google Ads.

Zmiana tego ustawienia wpłynie na dane uzyskiwane od momentu jej wprowadzenia i będzie dotyczyć wszystkich połączonych kont Google Ads. Może wpływać na konwersje importowane do Google Ads na potrzeby ustalania stawek i raportowania. Zastosowanie tych zmian w kampaniach i raportach Google Ads może potrwać kilka dni. To ustawienie nie wpływa na raportowanie w Google Analytics 4.

Dowiedz się więcej o importowaniu konwersji do Google Ads.

Okno konwersji

Do konwersji może dojść kilka dni lub tygodni po interakcji użytkownika z reklamą.

Okno konwersji określa, jak bardzo odległy w czasie może być punkt styczności z klientem, któremu przypisywany jest udział w konwersji. Na przykład 30-dniowe okno konwersji oznacza, że udział w konwersjach z 30 stycznia będzie przypisywany tylko punktom styczności z klientem między 1 a 30 stycznia.

Okno konwersji dotyczy wszystkich modeli atrybucji i wszystkich typów konwersji. Zmiany okna konwersji obowiązują od momentu ich wprowadzenia i są odzwierciedlane we wszystkich raportach w usłudze w Analytics.

W przypadku zdarzeń konwersji polegających na pozyskiwaniu użytkowników (first_openfirst_visit) domyślne okno konwersji to 30 dni. Możesz je zmienić na 7 dni, jeśli masz inne potrzeby związane z atrybucją.

W przypadku pozostałych zdarzeń konwersji domyślne okno konwersji to 90 dni. Możesz też wybrać 30 lub 60 dni.

Uwaga: wybrane okno konwersji będzie też stosowane do atrybucji sesji.

Wybieranie ustawień atrybucji

Aby wybrać model atrybucji i okno konwersji w usłudze w Google Analytics 4, musisz w niej mieć rolę Edytujący lub Administrator.

  1. W sekcji Administracja na liście Wyświetlanie danych kliknij Ustawienia atrybucji.
  2. W sekcji Raportowanie modelu atrybucji wybierz w menu model atrybucji. Dowiedz się więcej o modelach atrybucji w raportach.
  3. W sekcji Okno konwersji wybierz okna konwersji dla opcji Zdarzenia konwersji polegające na pozyskiwaniu użytkowników i Wszystkie pozostałe zdarzenia konwersji. Opcja Wszystkie pozostałe zdarzenia konwersji kontroluje też ustawienia atrybucji sesji.
  4. Kliknij Zapisz.

Te ustawienia atrybucji nie mają wpływu na modele atrybucji wybrane w raportach w sekcji Reklamy. W raportach w sekcji Reklamy każdy może wybierać modele atrybucji do osobistego użytku. Wybrany przez Ciebie w tej sekcji model atrybucji nie ma wpływu na sposób wyświetlania danych innym użytkownikom ani na metodę obliczania danych w raportach poza sekcją Reklamy.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne