[GA4] Instellingen voor attributie selecteren

Kies het attributiemodel voor rapportage en de conversieperiode voor uw property.

Attributie is het toekennen van credits voor conversies aan verschillende advertenties, klikken en factoren langs het pad dat een gebruiker aflegt om een conversie af te ronden. Als u de rol Bewerker voor een Google Analytics 4-property heeft, kunt u 4 instellingen aanpassen die van invloed zijn op de attributie voor uw property: het attributiemodel voor rapportage, kanalen die in aanmerking komen voor credits voor webconversies en die worden gedeeld met Google Ads, en de conversieperioden voor (1) conversiegebeurtenissen voor acquisitie en (2) alle andere conversiegebeurtenissen.

In dit artikel:

Over het attributiemodel voor rapportage

Een attributiemodel kan een regel, een verzameling regels of een data-driven algoritme zijn waarmee wordt bepaald hoe krediet voor conversies wordt toegewezen aan contactpunten op conversiepaden. In Instellingen voor attributie kunt u data-driven attributie, op regels gebaseerde modellen voor betaalde en organische kanalen, zoals Tijdsverval voor betaalde en organische kanalen, of het model Laatste klik op betaalde Google-kanalen selecteren. Meer informatie over attributie en attributiemodellering

Opmerking: De attributiemodellen op basis van 1e klik, tijdsverval en positie, en lineaire attributiemodellen zijn vanaf november 2023 niet meer beschikbaar. Meer informatie over de beëindigde modellen

Gebruik het gedeelte Attributiemodel voor rapportage om het attributiemodel te selecteren dat u wilt gebruiken om het conversiekrediet te berekenen in de rapporten in uw Analytics-property en ook in de conversierapporten van gekoppelde Firebase-projecten. Als u het attributiemodel wijzigt, is dit van invloed op zowel historische als toekomstige gegevens.

Deze wijzigingen worden doorgevoerd in alle rapporten die gebruikmaken van gebeurtenisgerichte verkeersdimensies, zoals Bron, Medium, Campagne en Standaard kanaalgroep. De rapporten over conversiegegevens en Verkenningen zijn enkele rapporten waarop dit invloed heeft. In Verkenningen kunt u een volledige lijst met dimensies bekijken die geschikt zijn voor attributie. Wijzigingen in het attributiemodel voor rapportage hebben geen invloed op gebruikers- en sessiegerichte verkeersdimensies zoals Sessiebron of Medium voor eerste gebruiker.

Opmerking: Attributiemodellen zijn op verschillende datums geïntroduceerd (lees hieronder). Dit betekent dat u gedeeltelijke gegevens ziet als u een periode selecteert die een tijdsbestek vóór de startdatum voor een model bevat.

  • Data-driven attributie voor betaalde en organische kanalen: 1 november 2021
  • Op regels gebaseerde modellen voor betaalde en organische kanalen: 14 juni 2021

Afhankelijk van het geselecteerde attributiemodel ziet u wijzigingen in de volgende statistieken als u het model gebruikt met gebeurtenisgerichte verkeersdimensies: Conversies, Totale opbrengst, Aankoopopbrengst en Totale advertentieopbrengst. Als u overschakelt naar een niet-laatste-klik-attributiemodel, merkt u mogelijk voor de eerste keer decimalen of proportionele credits op in deze kolommen. Dit komt omdat krediet voor een bepaalde conversie wordt verdeeld over bijdragende advertentie-interacties op basis van het geselecteerde attributiemodel.

Voorbeeld
U selecteert het model Lineair. Een gebruiker volgt het pad zoekwoord 1 > zoekwoord 2 en converteert daarna. In dit geval ziet u voor elk zoekwoord 0,5 in de kolom Conversies van die conversie.
De rapporten voor Advertenties > Attributie worden niet beïnvloed door het attributiemodel voor rapportage dat u selecteert op propertyniveau. Elke gebruiker met de rol Kijker kan het attributiemodel aanpassen in de rapporten Modelvergelijking en Conversiepaden.

Over kanalen die credits kunnen krijgen voor conversies die worden gedeeld met Google Ads

Google Analytics-conversies kunnen worden geïmporteerd in gekoppelde Google Ads-accounts. Met deze instelling kunt u kiezen welke kanalen in aanmerking komen voor conversiecredits voor webconversies die worden gedeeld met Google Ads.

  • Betaalde Google-kanalen: Alleen betaalde Google Ads-kanalen komen in aanmerking voor conversiecredits.
  • Betaalde en organische kanalen: Betaalde en organische kanalen komen in aanmerking voor conversiecredits, maar alleen credits die aan Google Ads-kanalen zijn toegewezen, worden in uw Google Ads-accounts getoond.

Als u deze instelling wijzigt, gaat dit in op het moment van de wijziging. Deze wijziging is van toepassing op alle gekoppelde Google Ads-accounts. Dit kan gevolgen hebben voor de conversies die u in Google Ads importeert voor bieden en rapportage. Het kan een paar dagen duren voordat deze wijzigingen zichtbaar zijn in uw Google Ads-campagnes en -rapporten. Deze instelling heeft geen invloed op rapportages in Google Analytics 4.

Meer informatie over hoe u conversies importeert in Google Ads

Over conversieperioden

Conversies kunnen meerdere dagen of weken nadat iemand interactie met uw advertentie heeft gehad, plaatsvinden.

De conversieperiode bepaalt tot hoelang geleden een contactpunt in aanmerking komt voor attributiecredits. Een conversieperiode van 30 dagen resulteert er bijvoorbeeld in dat conversies die op 30 januari zijn gerealiseerd, alleen kunnen worden toegeschreven aan contactpunten die plaatsvonden tussen 1 en 30 januari.

De conversieperiode is van toepassing op alle attributiemodellen en alle conversietypen. Wijzigingen in de conversieperiode worden niet met terugwerkende kracht toegepast en hebben gevolgen voor alle rapporten binnen uw Analytics-property.

Voor Conversiegebeurtenissen voor acquisitie (first_open en first_visit) is de standaard conversieperiode 30 dagen. U kunt deze periode wijzigen in 7 dagen als u andere attributievereisten heeft.

Voor alle andere conversiegebeurtenissen is de standaard conversieperiode 90 dagen. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een periode van 30 of 60 dagen.

Opmerking: De gekozen conversieperiode is ook van toepassing op sessieattributie.

Instellingen voor attributie selecteren

Als u een attributiemodel en conversieperiode voor een Google Analytics 4-property wilt selecteren, heeft u voor de property de rol Bewerker of Beheerder nodig.

  1. Klik in Beheerder onder Gegevensweergave op Instellingen voor attributie.
  2. Selecteer onder Attributiemodel voor rapportage een attributiemodel in het dropdownmenu. Meer informatie over de attributiemodellen van het rapport
  3. Selecteer onder Conversieperiode de conversieperioden voor conversiegebeurtenissen voor acquisitie en alle andere conversiegebeurtenissen. De optie Alle andere conversiegebeurtenissen bepaalt ook de instellingen voor sessieattributie.
  4. Klik op Opslaan.

Deze attributiemodellen hebben geen invloed op de attributiemodellen die zijn geselecteerd in de rapporten in het gedeelte Advertenties. Iedereen kan attributiemodellen voor persoonlijk gebruik selecteren in de rapporten in het gedeelte Advertenties. Als u een attributiemodel in het gedeelte Advertentie selecteert, heeft dit geen invloed op hoe andere gebruikers gegevens zien of hoe gegevens worden berekend in rapporten buiten het gedeelte Advertenties.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
false
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
13691778937820155728
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
69256