[GA4] Odabir postavki atribucije

Odaberite model atribucije za izvješća i vremenski okvir retrospektivnog pregleda za svoj entitet.

Atribucija je dodjela zasluga za konverzije različitim oglasima, klikovima i čimbenicima tijekom korisnikovog puta prema izvršavanju konverzije. Ako imate ulogu uređivača za Google Analytics 4 entitet, možete prilagoditi tri postavke koje utječu na atribuciju za vaš entitet: model atribucije za izvješća i vremenske okvire retrospektivnog pregleda za (1) događaje konverzije akvizicije i (2) sve ostale događaje konverzije.

U ovom članku:

O modelu atribucije za izvješća

Model atribucije može biti pravilo, skup pravila ili algoritam na temelju podataka koji određuje kako će se zasluga za konverzije dodijeliti dodirnim točkama ili putovima konverzija. U postavkama atribucije možete odabrati atribuciju na temelju podataka, modele putem više kanala utemeljene na pravilima (kao što su modeli Smanjivanje s vremenom putem više kanala) ili Zadnji klik koji se pripisuje AdsuSaznajte više o atribuciji i modelima atribucije

Upotrijebite odjeljak Model atribucije za izvješća kako biste odabrali model atribucije koji želite upotrijebiti za izračun zasluga za konverziju u izvješćima unutar Analytics entiteta i u izvješćima o konverzijama za sve povezane Firebase projekte. Promjena modela atribucije primjenjivat će se i na povijesne podatke i na one buduće.

Te će se promjene odraziti na sva izvješća koja upotrebljavaju dimenzije prometa s opsegom događaja (npr. Izvor, Medij, Kampanja i Zadano grupiranje kanala. Zahvaćena izvješća uključuju izvješća o pojedinostima konverzija i istraživanja. U istraživanjima možete vidjeti cjeloviti popis dimenzija koje su kompatibilne s atribucijom. Promjene modela atribucije za izvješća ne utječu na dimenzije s opsegom korisnika i s opsegom prometa, kao što su Izvor sesije ili Prvi korisnik – medij.

Napomena: modeli atribucije uvedeni su na različite datume (pogledajte u nastavku). Drugim riječima, ako odaberete datumski raspon koji uključuje vremenski okvir prije datuma početka za model, vidjet ćete djelomične podatke.

  • Atribucija na temelju podataka na više kanala: 1. studenoga 2021.
  • Modeli putem više kanala utemeljeni na pravilima: 14. lipnja 2021.

Na temelju odabranog modela atribucije primijetit ćete promjene u sljedećim mjernim podacima kada se upotrebljavaju s dimenzijama prometa s opsegom događaja: Konverzije, Ukupni prihod, Prihod od kupnje iUkupni prihod od oglasa. Kada se prebacite na model atribucije koji se ne odnosi na zadnji klik, u tim ćete stupcima po prvi put možda vidjeti decimalne brojeve (odnosno djelomičnu zaslugu). Do toga dolazi jer se zasluga za određenu konverziju distribuira na interakcije s oglasima koje su pridonijele konverziji, u skladu s vašim odabranim modelom atribucije.

Primjer
Odabrali ste model Linearno. Korisnik slijedi put ključna riječ 1 > ključna riječ 2, a zatim izvršava konverziju. U tom slučaju za svaku će se ključnu riječ u stupcu Konverzije prikazati 0,5 za tu konverziju.
Model atribucije za izvješća koji odaberete na razini entiteta ne utječe na izvješća Oglašavanje > Atribucija. Svaki korisnik s ulogom pregledača može prilagoditi model atribucije u izvješćima Usporedba modela i Putovi konverzije.

O vremenskom okviru retrospektivnog pregleda

Do konverzija može doći danima ili tjednima nakon što korisnik stupi u interakciju s vašim oglasom. Vremenski okvir retrospektivnog pregleda definira koliko vremena unatrag dodirna točka ispunjava kriterije za zaslugu za atribuciju. Na primjer, 30-dnevni vremenski okvir retrospektivnog pregleda rezultirat će time da se zasluge za konverzije 30. siječnja pripišu samo dodirnim točkama ostvarenim od 1. do 30. siječnja.

Vremenski okvir retrospektivnog pregleda primjenjuje se na sve modele atribucije i sve vrste konverzije. Promjene vremenskog okvira retrospektivnog pregleda primjenjuju se od tog trenutka nadalje i odrazit će se u svim izvješćima u vašem Analytics entitetu.

Za događaje konverzije Akvizicija (first_open i first_visit) zadani je vremenski okvir retrospektivnog pregleda 30 dana. Ako imate drukčije potrebe za atribuciju, možete se prebaciti na okvir retrospektivnog pregleda od sedam dana.

Za sve ostale događaje konverzije zadani vremenski okvir retrospektivnog pregleda je 90 dana. Možete odabrati i 30 dana ili 60 dana.

Odabir ili ažuriranje postavki atribucije

Da biste odabrali model atribucije i vremenski okvir retrospektivnog pregleda za entitet, potrebna vam je uloga uređivača za račun.

  1. Na stranici Administrator provjerite jesu li odabrani željeni račun i entitet.
  2. U stupcu Entitet kliknite Postavke entiteta.
  3. U odjeljku Model atribucije za izvješća s padajućeg izbornika odaberite željeni model.
  4. U odjeljku Vremenski okvir retrospektivnog pregleda odaberite vremenske okvire retrospektivnog pregleda za događaje konverzije akvizicije i sve ostale događaje konverzije.
  5. Kliknite Spremi.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
69256
false
false