[GA4] Attribuutioasetusten valitseminen

Valitse mittauskokonaisuudelle raportoinnin attribuutiomalli ja konversioikkuna

Attribuutio tarkoittaa konversiokrediitin kirjaamista eri mainoksille, klikkauksille ja muille konvertoitumista edeltäneille tekijöille. Jos sinulla on Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuudessa muokkaajan rooli, voit muokata neljää mittauskokonaisuuden attribuutioon vaikuttavaa asetusta: raportoinnin attribuutiomallia, kanavia, jotka voivat saada krediittiä Google Adsille jaetuista verkkokonversioista sekä 1) hankintaan liittyvien konversiotapahtumien ja 2) kaikkien muiden konversiotapahtumien konversioikkunoita.

Sisältö:

Raportoinnin attribuutiomalli

Attribuutiomalli voi olla sääntö, sääntöjoukko tai dataan perustuva algoritmi, joka määrittää, miten konversiokrediitti kirjataan konversioreittien kontaktipisteille. Voit valita attribuutioasetuksista dataan perustuvan attribuution, maksullisten ja orgaanisten kanavien sääntöpohjaisia malleja (esim. maksullisten ja orgaanisten kanavien aikavaikutusmallin) tai Googlen maksullisten kanavien viimeinen klikkaus ‐mallin. Lue lisää attribuutiosta ja attribuutiomalleista.

Huom. Ensimmäinen klikkaus- ja Aikavaikutus-attribuutiomalli sekä lineaarinen ja positioperusteinen attribuutiomalli eivät ole käytettävissä marraskuusta 2023 alkaen. Lue lisää käytöstä poistetuista malleista.

Raportoinnin attribuutiomalli ‑kohdasta voit valita, minkä mallin avulla konversiokrediitti lasketaan Analytics-mittauskokonaisuutesi raporteissa ja kaikkien linkitettyjen Firebase-projektien konversioraporteissa. Attribuutiomallin muuttaminen vaikuttaa sekä aiempaan että tulevaan dataan.

Muutokset näkyvät kaikissa raporteissa, joissa käytetään tapahtumaa koskevia liikenteen ulottuvuuksia (esim. Liikenteen lähde, Tulotapa, Kampanja ja Oletuskanavaryhmä). Näihin raportteihin kuuluvat esimerkiksi konversiotietoraportit ja kartoitukset. Kartoituksissa voit nähdä kaikki ulottuvuudet, jotka ovat yhteensopivia attribuution kanssa. Raportoinnin attribuutiomalliin tehdyt muutokset eivät vaikuta käyttäjää ja istuntoa koskeviin liikenteen ulottuvuuksiin (esim. Istuntoon liittyvä liikenteen lähde ja Käyttäjän ensimmäisenä aktivoinut tulotapa).

Huom. Attribuutiomallit on otettu käyttöön eri aikoina (katso päivät alta). Jos valitsemasi aikavälin alkamispäivä on ennen mallin käyttöönottopäivää, näet vain osan datasta.

  • Maksullisten ja orgaanisten kanavien dataan perustuva attribuutio: 1.11.2021
  • Maksullisten ja orgaanisten kanavien sääntöpohjaiset mallit: 14.6.2021

Valittuasi attribuutiomallin näet muutoksia seuraavissa mittareissa, kun käytössä ovat tapahtumaa koskevat liikenteen ulottuvuudet: Konversiot, Kokonaistulot, Ostostulot ja Mainostulot yhteensä. Kun vaihdat muuhun kuin viimeisen klikkauksen attribuutiomalliin, saatat nähdä näissä sarakkeissa ensimmäistä kertaa desimaalilukuja eli konversio-osuuksia. Tämä johtuu siitä, että konversiokrediitti jaetaan mainosinteraktioiden kesken valitsemasi attribuutiomallin mukaisesti.

Esimerkki
Valitset lineaarisen mallin. Käyttäjän reitti on avainsana1 > avainsana2, jonka jälkeen hän konvertoituu. Tässä tapauksessa konversio näkyy Konversiot‑sarakkeessa kummankin avainsanan kohdalla arvona 0,5.
Mittauskokonaisuustasolla valittu raportoinnin attribuutiomalli ei vaikuta Mainonta > Attribuutio ‑raportteihin. Kaikki käyttäjät, joilla on katsojan rooli, voivat muokata Mallien vertailu- ja Konversioreitit-raporttien attribuutiomalleja.

Kanavat, jotka voivat saada krediittiä Google Adsille jaetuista konversioista

Google Analytics ‑konversiot voidaan tuoda linkitetyille Google Ads ‐tileille. Tällä asetuksella voit valita, mitkä kanavat voivat saada konversiokrediittiä Google Adsille jaetuista verkkokonversioista.

  • Googlen maksulliset kanavat: Vain maksulliset Google Ads ‐kanavat voivat saada konversiokrediittiä.
  • Maksulliset ja orgaaniset kanavat: Maksulliset ja orgaaniset kanavat voivat saada konversiokrediittiä, mutta vain Google Ads ‐kanavien kautta tulleeksi kirjattu krediitti näkyy Google Ads ‐tileilläsi.

Tähän asetukseen tehdyt muutokset vaikuttavat tuleviin konversioihin ja koskevat kaikkia linkitettyjä Google Ads ‐tilejä. Se voi vaikuttaa Google Adsiin tuomiisi konversioihin hintatarjousten ja raportoinnin yhteydessä. Saattaa mennä muutama päivä, ennen kuin muutokset näkyvät Google Ads ‐kampanjoissa ja ‐raporteissa. Asetus ei vaikuta raportointiin Google Analytics 4:ssä.

Lue lisää konversioiden tuomisesta Google Adsiin.

Konversioikkuna

Konvertoituminen voi tapahtua useita päiviä tai viikkoja mainosinteraktion jälkeen.

Konversioikkuna määrittelee, kuinka kaukana menneisyydessä oleva kontaktipiste voi saada konversiokrediittiä. Jos konversioikkuna on esimerkiksi 30 päivää, 30.1. toteutuneista konversioista kirjataan krediittiä vain niille kontaktipisteille, jotka sijoittuvat aikavälille 1.–30.1.

Konversioikkuna koskee kaikkia attribuutiomalleja ja konversiotyyppejä. Konversioikkunaan tehdyt muutokset koskevat vain tulevia konversioita, ja ne vaikuttavat kaikkiin Analytics-mittauskokonaisuuden raportteihin.

Hankintaan liittyvien konversiotapahtumien (first_open ja first_visit) oletuskonversioikkuna on 30 päivää. Voit muuttaa ikkunan pituudeksi 7 päivää, jos se vastaa paremmin tarpeitasi.

Kaikkien muiden konversiotapahtumien oletuskonversioikkuna on 90 päivää. Voit valita ikkunan pituudeksi myös 30 tai 60 päivää.

Huom. Valittu konversioikkuna koskee myös istuntojen attribuutiota.

Attribuutioasetusten valitseminen

Jos haluat valita Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudelle attribuutiomallin ja konversioikkunan, sinulla on oltava mittauskokonaisuuden muokkaajan tai järjestelmänvalvojan rooli.

  1. Mene Järjestelmänvalvoja-sivulle ja klikkaa Datan näyttäminen ‑kohdasta Attribuutioasetukset.
  2. Valitse Raportoinnin attribuutiomalli ‑kohdan avattavasta valikosta haluamasi malli. Lue lisää raportoinnin attribuutiomalleista.
  3. Valitse Konversioikkuna-kohdasta haluamasi ikkuna hankintaan liittyville konversiotapahtumille ja kaikille muille konversiotapahtumille. Kaikki muut konversiotapahtumat ‑kohdan valinta vaikuttaa myös istuntoja koskeviin attribuutioasetuksiin.
  4. Klikkaa Tallenna.

Nämä attribuutioasetukset eivät vaikuta Mainonta-kohdan raporteissa valittuihin attribuutiomalleihin. Kuka tahansa voi valita attribuutiomalleja omaan käyttöönsä Mainonta-kohdassa olevista raporteista. Kun valitset sieltä attribuutiomallin, se ei vaikuta muiden käyttäjien näkemään dataan eikä siihen, miten data lasketaan Mainonta-kohdan ulkopuolisissa raporteissa.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
12624800457214875197
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
69256