[GA4] Attribuutioasetusten valitseminen

Valitse mittauskokonaisuudelle raportoinnin attribuutiomalli ja analyysi-ikkuna.

Attribuutio tarkoittaa konversiokrediitin kirjaamista eri mainoksille, klikkauksille ja muille konvertoitumista edeltäneille tekijöille. Jos sinulla on Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudessa muokkaajan rooli, voit muokata kolmea asetusta, jotka vaikuttavat mittauskokonaisuuden attribuutioon: raportoinnin attribuutiomallia sekä 1) hankintaan liittyvien konversiotapahtumien ja 2) kaikkien muiden konversiotapahtumien analyysi-ikkunoita.

Sisällys:

Raportoinnin attribuutiomalli

Attribuutiomalli voi olla sääntö, sääntöjoukko tai dataan perustuva algoritmi, joka määrittää, miten konversiot kirjataan konversioreittien kontaktipisteille. Voit valita attribuutioasetuksista dataan perustuvan attribuution, kaikki kanavat huomioivan sääntöihin perustuvan mallin (esim. Kaikki kanavat huomioivan aikavaikutuksen) tai Google Adsia suosivan viimeisen klikkauksen. Lue lisää attribuutiosta ja attribuutiomalleista.

Raportoinnin attribuutiomalli ‑kohdasta voit valita, mitä attribuutiomallia järjestelmä käyttää konversiokrediitin laskemiseen Analytics-mittauskokonaisuutesi raporteissa sekä kaikkien linkitettyjen Firebase-projektien konversioraporteissa. Attribuutiomallin vaihtaminen vaikuttaa sekä aiempaan että tulevaan dataan.

Muutokset näkyvät kaikissa raporteissa, joissa käytetään tapahtumaa koskevia liikenteen ulottuvuuksia, kuten Liikenteen lähde, Tulotapa, Kampanja ja Kanavien oletusryhmittely. Näihin raportteihin kuuluvat esimerkiksi konversiotietoraportit ja kartoitukset. Kartoituksissa voit nähdä kaikki ulottuvuudet, jotka ovat yhteensopivia attribuution kanssa. Muutokset eivät vaikuta käyttäjää ja istuntoa koskeviin liikenteen ulottuvuuksiin, kuten Istunnon lähde ja Käyttäjän ensimmäinen tulotapa.

Huom. Attribuutiomallit on otettu käyttöön eri ajankohtina (katso päivät alta). Jos valitsemasi ajanjakson alkamispäivä on ennen mallin käyttöönottopäivää, näet vain osan datasta.

  • Kaikki kanavat huomioiva dataan perustuva attribuutio: 1.11.2021
  • Kaikki kanavat huomioivat sääntöpohjaiset mallit: 14.6.2021

Valittuasi attribuutiomallin näet muutoksia seuraavissa mittareissa, kun käytössä ovat tapahtumaa koskevat liikenteen ulottuvuudet: Konversiot, Kokonaistulot, Ostostulot ja Mainostulot yhteensä. Kun vaihdat muuhun kuin viimeisen klikkauksen attribuutiomalliin, saatat nähdä ensimmäistä kertaa desimaalilukuja (konversio-osuuksia). Tämä johtuu siitä, että konversiokrediitti jaetaan mainosten aikaansaamien aktivoitumisten kesken valitsemasi attribuutiomallin mukaisesti.

Esimerkki
Valitset lineaarisen mallin. Käyttäjän reitti on avainsana1 > avainsana2, jonka jälkeen hän konvertoituu. Tässä tapauksessa konversio näkyy Konversiot‑sarakkeessa kummankin avainsanan kohdalla arvona 0,5.
Mittauskokonaisuustasolla valittu raportoinnin attribuutiomalli ei vaikuta Mainonta > Attribuutio ‑raportteihin. Kaikki käyttäjät, joilla on katsojan rooli, voivat muokata Mallien vertailu- ja Konversioreitit-raporttien attribuutiomalleja.

Analyysi-ikkuna

Konvertoituminen voi tapahtua useita päiviä tai viikkoja sen jälkeen, kun mainoksesi on saanut käyttäjän toimimaan. Analyysi-ikkuna määrittelee, kuinka kaukana menneisyydessä oleva kontaktipiste voi saada konversiokrediittiä. Jos analyysi-ikkuna on esimerkiksi 30 päivää, 30.1. toteutuneista konversioista kirjataan krediittiä vain niille kontaktipisteille, jotka sijoittuvat ajanjaksolle 1.–30.1.

Analyysi-ikkuna koskee kaikkia attribuutiomalleja ja konversiotyyppejä. Analyysi-ikkunaan tehdyt muutokset koskevat vain tulevia konversioita, ja ne vaikuttavat kaikkiin Analytics-mittauskokonaisuuden raportteihin.

Hankintaan liittyvien konversiotapahtumien (first_open ja first_visit) oletusanalyysi-ikkuna on 30 päivää. Voit muuttaa ikkunan pituudeksi 7 päivää, jos se vastaa paremmin tarpeitasi.

Kaikkien muiden konversiotapahtumien oletusanalyysi-ikkuna on 90 päivää. Voit valita ikkunan pituudeksi myös 30 tai 60 päivää.

Attribuutioasetusten valitseminen ja päivittäminen

Jotta voit valita mittauskokonaisuudelle attribuutiomallin ja analyysi-ikkunan, sinulla on oltava muokkaajan rooli.

  1. Varmista Järjestelmänvalvoja-osiosta, että valittuna on haluamasi tili ja mittauskokonaisuus.
  2. Klikkaa Mittauskokonaisuus-sarakkeesta Attribuutioasetukset.
  3. Valitse Raportoinnin attribuutiomalli ‑kohdan avattavasta valikosta haluamasi malli.
  4. Valitse Analyysi-ikkuna-kohdasta Hankintaan liittyvien konversiotapahtumien ja Kaikkien muiden konversiotapahtumien analyysi-ikkunat.
  5. Klikkaa Tallenna.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false
false