[GA4] Výběr nastavení atribuce

Zvolte atribuční model pro přehledy a dobu sledování konverzí pro svou službu.

Atribuce slouží k přiřazení kreditu za konverze jednotlivým reklamám, kliknutím a faktorům, které se vyskytují na trase uživatele k dokončení konverze. Pokud máte pro službu v Google Analytics 4 roli editora, můžete upravit čtyři nastavení ovlivňující atribuci v této službě: atribuční model přehledů, kanály, které mohou získat kredit za webové konverze sdílené s Google Ads, a dobu sledování konverzí pro (1) konverzní události akvizice a (2) všechny ostatní konverzní události.

Obsah tohoto článku:

Atribuční model pro přehledy

Atribuční model představuje pravidlo, soubor pravidel nebo algoritmus založený na datech, který určuje, jak bude jednotlivým kontaktním bodům na konverzních trasách přiřazován kredit za konverze. V nastavení atribuce můžete vybrat atribuci založenou na datech, modely založené na pravidlech pro placené a organické kanály (např. placené a organické kanály podle času) nebo model poslední placené kanály Google před konverzí. Další informace o atribuci a modelování atribucí

Poznámka: Atribuční modely První kliknutí, Lineární, Nárůst v čase a Podle pozice nejsou od listopadu 2023 k dispozici. Další informace o zrušených modelech

V části Atribuční model pro přehledy vyberte, který atribuční model chcete používat k výpočtu kreditu za konverzi v přehledech ve službě v Analytics a v přehledech konverzí ve všech propojených projektech Firebase. Změna atribučního modelu se aplikuje na historická i budoucí data.

Tyto změny se odrazí ve všech přehledech, které používají dimenze návštěvnosti na úrovni události, například Zdroj, Médium, Kampaň nebo Výchozí seskupení kanálů. Mezi dotčené přehledy patří přehledy podrobností o konverzích a přehled Průzkumy. V něm najdete úplný seznam dimenzí, které jsou s atribucí kompatibilní. Na dimenze návštěvnosti na úrovni relace a uživatele, jako jsou Zdroj relace a Médium prvního uživatele, nemá změna atribučního modelu pro přehledy žádný vliv.

Poznámka: Různé atribuční modely jsme zavedli v různou dobu (viz níže). To znamená, že pokud vyberete období zahrnující dobu před datem zavedení daného modelu, zobrazí se částečná data.

  • Atribuce založená na datech z placených a organických kanálů: 1. listopadu 2021
  • Modely placených a neplacených (organických) kanálů založené na pravidlech: 14. června 2021

Podle toho, jaký atribuční model jste nastavili, si při použití dimenzí návštěvnosti na úrovni události můžete všimnout změn v těchto metrikách: Konverze, Celkové tržby, Tržba z nákupu a Celkové tržby z reklam. Když přepnete na jiný model než atribuci poslednímu kliknutí, mohou se v těchto sloupcích poprvé objevit desetinná čísla nebo dělený kredit. Je to proto, že kredit za konverzi je na základě použitého atribučního modelu rozdělován mezi interakce s reklamami, které k získání této konverze přispěly.

Příklad
Vyberete Lineární model. Uživatel vyhledá klíčové slovo 1, poté klíčové slovo 2 a nakonec provede konverzi. V tomto případě bude ve sloupci Konverze u obou těchto klíčových slov uveden podíl 0,5 z dané konverze.
Na přehledy Inzerce > Atribuce nemá atribuční model, který pro přehledy nastavíte na úrovni služby, vliv. Atribuční modely mohou v přehledech Porovnání modelů a Konverzní trasy upravovat všichni uživatelé s rolí čtenáře.

Kanály, které mohou získat kredit za konverze sdílené s Google Ads

Konverze Google Analytics lze importovat do propojených účtů Google Ads. Toto nastavení umožňuje vybrat, které kanály budou získávat kredit za webové konverze sdílené s Google Ads.

  • Placené kanály Google: Kredit za konverzi mohou získat pouze placené kanály Google Ads.
  • Placené a organické kanály: Kredit za konverzi mohou získat placené i organické kanály. Ve vašich účtech Google Ads se ale objeví pouze kredity připsané kanálům Google Ads.

Změna tohoto nastavení se neprojeví zpětně, ale do budoucna, a bude se vztahovat na všechny propojené účty Google Ads. To může ovlivnit konverze, které importujete do Google Ads kvůli nabídkám a přehledům. Může trvat několik dní, než se tyto změny projeví v kampaních a přehledech Google Ads. Toto nastavení neovlivní přehledy v Google Analytics 4.

Další informace o importu konverzí do Google Ads

Doba sledování konverzí

Mezi interakcí s vaší reklamou a konverzí mohou uplynout celé dny nebo týdny.

Doba sledování konverzí určuje, jak daleko do minulosti od okamžiku konverze může kontaktní bod získat kredit za příslušnou konverzi. Pokud například nastavíte dobu sledování konverzí 30 dnů, budou konverze ze 30. ledna připisovány pouze kontaktním bodům za období od 1. ledna do 30. ledna.

Doba sledování konverzí platí pro všechny atribuční modely a všechny typy konverzí. Změny doby sledování konverzí se vztahují pouze na budoucí konverze a projeví se ve všech přehledech ve vaší službě Analytics.

U konverzních událostí akvizic (first_openfirst_visit) je výchozí doba sledování konverzí 30 dnů. Pokud potřebujete jinou dobu sledování konverzí, můžete ji přepnout na sedm dní.

U všech ostatních konverzních událostí je výchozí doba sledování konverzí 90 dnů. Můžete také vybrat 30 nebo 60 dnů.

Poznámka: Zvolená doba sledování konverzí se použije i pro atribuci relace.

Výběr nastavení atribuce

Pokud chcete pro službu v Google Analytics 4 vybrat atribuční model a dobu sledování konverzí, musíte v ní mít roli editora nebo administrátora.

  1. Na stránce Administrátor v části Zobrazení dat klikněte na Nastavení atribuce.
  2. V sekci Atribuční model pro přehledy vyberte z rozbalovací nabídky atribuční model. Další informace o atribučních modelech pro přehledy
  3. V části Doba sledování konverzí zvolte dobu sledování pro konverzní události akvizice a všechny ostatní konverzní události. Možnost Všechny ostatní konverzní události také určuje nastavení atribuce relace.
  4. Klikněte na Uložit.

Tato nastavení atribuce nemají vliv na atribuční modely vybrané v přehledech v sekci Inzerce. Každý si může v přehledech v sekci Inzerce vybrat atribuční modely, které chce používat. Když si v této sekci atribuční model vyberete, nebude to mít vliv na to, jak se data zobrazí ostatním uživatelům, ani na způsob výpočtu dat v přehledech mimo sekci Inzerce.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
14149437245224692003
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true