[GA4] Výběr nastavení atribuce

Zvolte atribuční model pro přehledy a hloubku pohledu pro svou službu.

Atribuce slouží k přiřazení kreditu za konverze jednotlivým reklamám, kliknutím a faktorům, které se vyskytují na trase uživatele k dokončení konverze. Pokud máte roli editora pro službu Google Analytics 4, můžete upravit tři nastavení ovlivňující atribuci v této službě: atribuční model přehledů a hloubky pohledu pro (1) konverzní události akvizice a (2) všechny ostatní konverzní události.

Obsah tohoto článku:

Atribuční model pro přehledy

Atribuční model představuje pravidlo, soubor pravidel nebo algoritmus založený na datech, který určuje, jak bude jednotlivým kontaktním bodům na konverzních trasách přiřazován kredit za konverze. V nastavení atribuce můžete vybrat atribuci na základě dat, modely založené na pravidlech napříč kanály (např. S nárůstem v čase napříč kanály) nebo model Poslední kliknutí s preferencí Google AdsDalší informace o atribuci a atribučních modelech

V části Atribuční model pro přehledy vyberte, který atribuční model chcete používat k výpočtu kreditu za konverzi v přehledech ve službě Analytics a v přehledech konverzí ve všech propojených projektech Firebase. Změna atribučního modelu se projeví na historických i budoucích datech.

Tyto změny se odrazí ve všech přehledech, které používají dimenze návštěvnosti na úrovni události, například Zdroj, Médium, Kampaň nebo Výchozí seskupení kanálů. Mezi dotčené přehledy patří přehledy podrobností o konverzích a přehled Průzkumy. V něm najdete úplný seznam dimenzí, které jsou s atribucí kompatibilní. Na dimenze návštěvnosti na úrovni relace a uživatele, jako jsou Zdroj relaceMédium prvního uživatele, nemá změna atribučního modelu pro přehledy žádný vliv.

Poznámka: Různé atribuční modely jsme zavedli v různou dobu (viz níže). To znamená, že pokud vyberete období zahrnující dobu před datem zavedení daného modelu, zobrazí se částečná data.

  • Atribuce na základě dat napříč kanály: 1. listopadu 2021
  • Modely založené na pravidlech napříč kanály: 14. června 2021

Podle toho, jaký atribuční model jste nastavili, si při použití dimenzí návštěvnosti na úrovni události můžete všimnout změn v těchto metrikách: Konverze, Celkové tržby, Tržba z nákupuCelkové tržby z reklam. Když přepnete na jiný model než atribuci poslednímu kliknutí, mohou se v těchto sloupcích poprvé objevit desetinná čísla (zlomkový kredit). Je to proto, že kredit za konverzi je na základě použitého atribučního modelu rozdělován mezi interakce s reklamami, které k získání této konverze přispěly.

Příklad
Vyberete Lineární model. Uživatel vyhledá klíčové slovo 1, poté klíčové slovo 2 a nakonec provede konverzi. V tomto případě bude ve sloupci Konverze u obou těchto klíčových slov uveden podíl 0,5 z dané konverze.
Na přehledy Inzerce > Atribuce nemá atribuční model, který pro přehledy nastavíte na úrovni služby, vliv. Atribuční modely mohou v přehledech Porovnání modelůKonverzní trasy upravovat všichni uživatelé s rolí čtenáře.

Hloubka pohledu

Mezi interakcí s vaší reklamou a konverzí mohou uplynout celé dny nebo týdny. Hloubka pohledu určuje, jak daleko do minulosti od okamžiku konverze může kontaktní bod získat kredit za příslušnou konverzi. Pokud například nastavíte hloubku pohledu 30 dnů, budou konverze ze 30. ledna připisovány kontaktním bodům za období od 1. ledna do 30. ledna.

Hloubka pohledu platí pro všechny atribuční modely a všechny typy konverzí. Změny hloubky pohledu se aplikují až od nynějška (ne zpětně) a projeví se všech přehledech ve vaší službě Analytics.

U konverzních událostí akvizice (first_openfirst_visit) je výchozí hloubka pohledu 30 dnů. Pokud potřebujete jinou hloubku pohledu, můžete to přepnout na 7 dní.

U všech ostatních konverzních událostí je výchozí hloubka pohledu 90 dnů. Můžete také vybrat 30 nebo 60 dnů.

Výběr nebo aktualizace nastavení atribuce

Pokud chcete pro službu vybrat atribuční model a hloubku pohledu, musíte mít roli editora pro daný účet.

  1. Na kartě Správce zkontrolujte, zda jste vybrali požadovaný účet a službu.
  2. Ve sloupci Služba klikněte na Nastavení atribuce.
  3. V sekci Atribuční model pro přehledy vyberte požadovaný model z rozbalovací nabídky.
  4. V části Hloubka pohledu nastavte hloubky pohledu pro konverzní události akvizicevšechny ostatní konverze.
  5. Klikněte na Uložit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false
false