Тази статия се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Прегледайте секцията за Universal Analytics, ако все още използвате собственост в Universal Analytics, която ще спре да обработва данни на 1 юли 2023 г. (1 октомври 2023 г. за собственостите в Анализ 360).

[GA4] Избиране на настройките за приписване

Изберете модела на приписване за отчитането и прозореца за ретроспективен преглед за собствеността си

Приписването е присвояването на заслугата за реализациите на различни реклами, кликвания и други фактори по пътя на потребителя към осъществяването на реализация. Ако имате ролята на редактор за собственост в Google Анализ 4, можете да коригирате 3 настройки, които засягат приписването за собствеността Ви: модела на приписване за отчитането и прозорците за ретроспективен преглед за (1) събитията с реализация при придобиване и (2) всички други събития с реализация.

В тази статия:

Всичко за модела на приписване за отчитането

Моделът на приписване може да е правило, набор от правила или управляван от данни алгоритъм, който определя по какъв начин заслугата за реализациите се приписва на точки на съприкосновение в пътищата до реализация. В Настройки на приписването можете да изберете управлявано от данни приписване, модел въз основа на правила, обхващащи различни канали, (като например „Затихване с времето“ (различни канали)) или „Последно кликване“ (с приоритет на Google Ads). Научете повече за приписването и моделите на приписване

Използвайте секцията Отчитане за модела на приписване, за да изберете кой модел на приписване да използвате за изчисляване на заслугата за реализациите в отчетите в собствеността си в Анализ и в отчетите за реализациите в свързаните проекти във Firebase. Промяната на модела на приписване ще се приложи за данните както за минали, така и за бъдещи периоди.

Тези промени ще бъдат отразени във всички отчети, които използват величини за трафика с обхват събитие, например Източник, Носител, Кампания и Стандартно групиране по канали. Засегнатите отчети включват отчетите с подробности за реализациите и тези в „Изследвания“. В „Изследвания“ можете да видите пълен списък с величини, които са съвместими с приписването. Величините за трафика на с обхват потребител и с обхват сесия – като например Източник за сесията или Носител за първия потребител – няма да бъдат засегнати от промените в модела на приписване за отчитането.

Забележка: Моделите на приписване бяха въведени на различни дати (вижте по-долу). Това означава, че ако изберете период от време, започващ преди началната дата за даден модел, ще видите частични данни.

  • Управлявано от данни приписване в различни канали: 1 ноември 2021 г.
  • Модели въз основа на правила, обхващащи различни канали: 14 юни 2021 г.

Въз основа на избрания от Вас модел на приписване ще забележите промени в следните показатели, когато се използват с величини за трафика с обхват събитие: Реализации, Общи приходи, Приходи от покупка и Общо приходи от реклами. Когато преминете към модел на приписване, небазиран на последно кликване, първоначално може да виждате дробни числа (или „частична заслуга“) в тези графи. Това е така, защото заслугата за дадена реализация се разпределя между допринасящите взаимодействия с реклами в зависимост от избрания от Вас модел на приписване.

Пример
Избирате модела Линеен. Потребителят следва пътя „ключова дума 1 > ключова дума 2“ и след това извършва реализация. В случая за тази реализация в графата Реализации за всяка ключова дума ще се показва 0,5.
Отчетите Рекламиране > Приписване няма да бъдат засегнати от избрания от Вас модел на приписване на ниво собственост. Всеки потребител с роля на обикновен потребител може да коригира модела на приписване в отчетите Сравняване на модели и Пътища до реализация.

Всичко за прозореца за ретроспективен преглед

Реализациите могат да се извършват дни или седмици, след като даден човек взаимодейства с рекламата Ви. Прозорецът за ретроспективен преглед определя колко назад във времето дадена точка на съприкосновение отговаря на условията за заслуга за приписване. Например при 30-дневен прозорец за ретроспективен преглед реализациите, извършени на 30 януари, се приписват само на точки на съприкосновение, възникнали между 1 и 30 януари.

Прозорецът за ретроспективен преглед се отнася за всички модели на приписване и всички типове реализации. Промените в продължителността му се прилагат от момента на промяната нататък и ще бъдат отразени във всички отчети в собствеността Ви в Анализ.

За събития с реализация при придобиване (first_open и first_visit) стандартният прозорец за ретроспективен преглед е 30 дни. Можете да преминете към 7 дни, ако имате различни потребности, свързани с приписването.

За всички други събития, водещи до реализация, стандартният прозорец за ретроспективен преглед е 90 дни. Също така можете да изберете 30 или 60 дни.

Избиране или актуализиране на настройките за приписване

За да изберете модел на приписване и прозорец за ретроспективен преглед за собствеността, трябва да имате роля на редактор за профила.

  1. Уверете се, че в Администриране са избрани желаните профил и собственост.
  2. В графата Собственост кликнете върху Настройки на приписването.
  3. В Отчитане за модела на приписване изберете желания модел от падащото меню.
  4. В Прозорец за ретроспективен преглед изберете прозорците за ретроспективен преглед за Събития с реализация при придобиване и Всички други събития с реализация.
  5. Кликнете върху Запазване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false