[GA4] Velg attribusjonsinnstillinger

Velg attribusjonsmodell og konverteringsvindu for området ditt i rapporteringen.

Attribusjon er prosessen med å tilordne konverteringer til forskjellige annonser, klikk og faktorer langs brukerens bane på veien mot en konvertering. Hvis du har rollen redigerer i et Google Analytics 4-område, kan du justere fire innstillinger som påvirker attribusjonen for området: attribusjonsmodellen for rapportering, kanalene som kan få attribusjon for nettkonverteringer som deles med Google Ads, samt konverteringsvinduene for (1) konverteringshendelser knyttet til brukeranskaffelse og (2) alle andre konverteringshendelser.

I denne artikkelen:

Om attribusjonsmodeller i rapporteringen

En attribusjonsmodell kan være en regel, et regelsett eller en databasert algoritme som avgjør hvordan konverteringer blir tilordnet kontaktpunkter i konverteringstrakter. Under Attribusjonsinnstillinger kan du velge databasert attribusjon, regelbaserte modeller for betalte og organiske kanaler (f.eks. modellen for tidsrelatert verdifall for betalte og organiske kanaler) eller modellen for siste klikk i betalte kanaler fra Google. Finn ut mer om attribusjon og attribusjonsmodeller

Merk: I november 2023 avvikler vi lineære og plasseringsbaserte attribusjonsmodeller og modeller som er basert på første klikk og tidsrelatert verdifall. Finn ut mer

I Attribusjonsmodell for rapportering-delen kan du velge hvilken attribusjonsmodell du vil bruke for å beregne konverteringsattribusjon i rapportene for Analytics-området ditt, samt i konverteringsrapportene for eventuelle tilknyttede Firebase-prosjekter. Endringer i attribusjonsmodellen har innvirkning på både historiske og fremtidige data.

Slike endringer gjenspeiles i alle rapporter som bruker trafikkdimensjoner med hendelsesomfang (for eksempel Kilde, Medium, Kampanje og Standard kanalgruppe). Berørte rapporter inkluderer «Konverteringsdetaljer»- og «Utforskninger»-rapporten. I «Utforskninger»-rapporten kan du se en fullstendig liste over dimensjonene som er kompatible med attribusjon. Trafikkdimensjoner med bruker- og øktomfang – for eksempel Øktkilde eller Medium for brukerens første interaksjon – blir ikke påvirket av endringer i attribusjonsmodellen for rapportering.

Merk: Attribusjonsmodellene ble lansert på ulike datoer (se nedenfor). Det betyr at hvis du velger en datoperiode som starter før startdatoen for en modell, ser du ufullstendige data.

  • Databasert attribusjon for betalte og organiske kanaler: 1. november 2021
  • Regelbaserte modeller for betalte og organiske kanaler: 14. juni 2021

Basert på attribusjonsmodellen du har valgt, ser du endringer i disse beregningene når de brukes sammen med trafikkdimensjoner med hendelsesomfang: Konverteringer, Totale inntekter, Kjøpsinntekt og Total annonseinntekt. Når du bytter til en attribusjonsmodell som ikke er basert på siste klikk, kan det hende du ser desimaltall (eller «attribusjon i brøkverdier») for første gang i disse kolonnene. Grunnen til dette er at attribusjonen for en gitt konvertering fordeles på de ulike annonseinteraksjonene som samlet førte til konverteringen, i tråd med attribusjonsmodellen du har valgt.

Eksempel
Du velger Lineær-modellen. En bruker følger banen søkeord1 > søkeord2 før hen konverterer. I dette tilfellet vises 0,5 for hvert søkeord i Konverteringer-kolonnen fra denne konverteringen.
Annonsering > Attribusjon-rapportene blir ikke berørt av attribusjonsmodellen for rapportering som du velger på områdenivå. Alle brukere med lesetilgang kan tilpasse attribusjonsmodellen i rapportene Sammenligning av modeller og Konverteringstrakter.

Om kanaler som kan få attribusjon for konverteringer som deles med Google Ads

Google Analytics-konverteringer kan importeres til tilknyttede Google Ads-kontoer. Med innstillingene nedenfor kan du velge hvilke kanaler som kan få konverteringsattribusjon for konverteringer på nettet som deles med Google Ads.

  • Betalte kanaler fra Google: Bare betalte Google Ads-kanaler kan få konverteringsattribusjon.
  • Betalte og organiske kanaler: Betalte og organiske kanaler kan få konverteringsattribusjon, men bare attribusjon som er tilordnet Google Ads-kanaler, vises i Google Ads-kontoene dine.

Eventuelle endringer du gjør her, gjelder for fremtidige konverteringer i alle tilknyttede Google Ads-kontoer. Dette kan ha innvirkning på konverteringene du importerer til Google Ads og bruker i budgivning og rapportering. Det kan ta noen dager før disse endringene gjenspeiles i kampanjene og rapportene i Google Ads. Denne innstillingen påvirker ikke rapporteringen i Google Analytics 4. 

Finn ut mer om importering av konverteringer til Google Ads.

Om konverteringsvinduer

Konverteringer kan skje dager eller uker etter at en person har hatt interaksjoner med annonsen.

Konverteringssvinduet avgjør hvor langt tilbake i tid et kontaktpunkt kan tilskrives konverteringskreditt. Hvis du for eksempel har et konverteringsvindu på 30 dager, kan konverteringer som skjer 30. januar, bare tilskrives kontaktpunkter i tidsrommet 1.–30. januar.

Konverteringsvinduet gjelder for alle attribusjonsmodeller og alle konverteringstyper. Endringer i konverteringsvinduet gjelder fremover i tid og gjenspeiles i alle rapportene i Analytics-området ditt.

For konverteringshendelser knyttet til brukeranskaffelse (first_open og first_visit) er konverteringsvinduet som standard angitt som 30 dager. Du kan bytte til 7 dager hvis du har andre attribusjonsbehov.

For alle andre konverteringshendelser er standard konverteringsvindu 90 dager. Du kan også velge 30 eller 60 dager.

Velg eller oppdater attribusjonsinnstillinger

Du må ha rollen redigerer i kontoen for å velge ønsket attribusjonsmodell og konverteringsvindu for området.

  1. Klikk på Attribusjonsinnstillinger under Datavisningadministratorsiden.
  2. Velg ønsket modell fra rullegardinmenyen under Attribusjonsmodell for rapportering.
  3. Under Konverteringsvindu velger du konverteringsvinduet for Konverteringshendelser knyttet til brukeranskaffelse og Alle andre konverteringshendelser.
  4. Klikk på Lagre.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
2794424579539914776
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256