[GA4] Velg attribusjonsinnstillinger

Velg den attribusjonsmodellen og det tilbakeblikksvinduet som skal legges til grunn for området ditt i rapporteringen.

Attribusjon er prosessen med å tilskrive kreditt for konverteringer til forskjellige annonser, klikk og faktorer langs brukerens bane på veien mot en konvertering. Hvis du har redigeringstilgang til et Google Analytics 4-område, kan du justere tre innstillinger som har innvirkning på attribusjonen for området ditt: attribusjonsmodellen for rapportering og tilbakeblikksvinduene for henholdsvis (1) konverteringshendelser knyttet til brukeranskaffelse og (2) alle andre konverteringshendelser.

I denne artikkelen:

Om attribusjonsmodeller i rapporteringen

En attribusjonsmodell kan være en regel, et regelsett eller en databasert algoritme som avgjør hvordan kreditt for konverteringer blir tilskrevet kontaktpunkter i konverteringstrakter. Under Attribusjonsinnstillinger kan du velge databasert attribusjon, regelbaserte modeller som er basert på flere kanaler (f.eks. modellen for tidsrelatert verdifall i flere kanaler) eller modellen der siste klikk i Google Ads foretrekkesFinn ut mer om attribusjon og attribusjonsmodeller.

I Attribusjonsmodell for rapportering-delen kan du velge hvilken attribusjonsmodell du vil bruke for å beregne konverteringskreditt i rapportene innen Analytics-området ditt, samt i konverteringsrapportene for eventuelle tilknyttede Firebase-prosjekter. Endringer i attribusjonsmodellen har innvirkning på både historiske og fremtidige data.

Slike endringer gjenspeiles i alle rapportene hvor det benyttes trafikkdimensjoner med hendelsesomfang, deriblant Kilde, Medium, Kampanje og Standard kanalgruppering. De berørte rapportene er Konverteringsdetaljer- og Utforskninger-rapporten. I Utforskninger-rapporten kan du se en fullstendig liste over dimensjonene som er kompatible med attribusjon. Trafikkdimensjoner med bruker- og øktomfang – for eksempel Øktkilde eller Medium for brukerens første interaksjon – blir ikke påvirket av endringer i attribusjonsmodellen for rapportering.

Merk: Attribusjonsmodellene ble lansert på ulike datoer (se nedenfor). Dette betyr at hvis du velger en datoperiode som omfatter en tidsramme før «startdatoen» for en modell, ser du delvise data.

  • Databasert attribusjon som er basert på flere kanaler: 1. november 2021
  • Regelbaserte modeller som er basert på flere kanaler: 14. juni 2021

Basert på attribusjonsmodellen du har valgt, kommer du til å merke endringer i disse beregningene når de brukes sammen med trafikkdimensjoner med hendelsesomfang: Konverteringer, Totale inntekter, Kjøpsinntekt og Total annonseinntekt. Når du bytter til en attribusjonsmodell som ikke er basert på siste klikk, kan det hende du ser desimaltall (eller «kreditt i brøkverdier») for første gang i disse kolonnene. Grunnen til dette er at kreditt for en gitt konvertering tilskrives de ulike annonseinteraksjonene som samlet førte til konverteringen, i tråd med attribusjonsmodellen du har valgt.

Eksempel
Du velger Lineær-modellen. En bruker følger banen søkeord1 > søkeord2 og konverterer deretter. I dette tilfellet vises 0,5 for hvert søkeord i Konverteringer-kolonnen fra den aktuelle konverteringen.
Annonsering > Attribusjon-rapportene blir ikke berørt av attribusjonsmodellen for rapportering som du velger på områdenivå. Alle brukere med lesetilgang kan tilpasse attribusjonsmodellen med Sammenligning av modeller- og Konverteringstrakter-rapporten.

Om tilbakeblikksvinduer

Konverteringer kan forekomme dager eller uker etter at en person har hatt interaksjoner med annonsen din. Det er tilbakeblikksvinduet som avgjør hvor langt tilbake i tid et kontaktpunkt kan forekomme og samtidig kunne tilskrives attribusjonskreditt. Hvis du for eksempel har et tilbakeblikksvindu på 30 dager, kan konverteringer som forekommer 30. januar, bare tilskrives kontaktpunkter i perioden 1.–30. januar.

Tilbakeblikksvinduet gjelder for alle attribusjonsmodellene og alle konverteringstypene. At du endrer tilbakeblikksvinduet, har bare innvirkning på data fra det aktuelle tidspunktet og fremover, og det gjenspeiles i alle rapportene i Analytics-området ditt.

For konverteringshendelser knyttet til brukeranskaffelse (first_open og first_visit) er tilbakeblikksvinduet som standard angitt som 30 dager. Du kan bytte til sju dager hvis du har andre attribusjonsbehov.

For alle andre konverteringshendelser er tilbakeblikksvinduet som standard 90 dager. Du kan også velge 30 eller 60 dager.

Velg eller oppdater attribusjonsinnstillinger

Du må ha redigeringstilgang til kontoen for å kunne velge ønsket attribusjonsmodell og tilbakeblikksvindu for området.

  1. Du kan kontrollere om du har valgt riktig konto og område, i Administrator-delen.
  2. Klikk på Attribusjonsinnstillinger i OMRÅDE-kolonnen.
  3. Velg ønsket modell fra rullegardinmenyen under Attribusjonsmodell for rapportering.
  4. Velg ønsket tilbakeblikksvindu for Konverteringshendelser knyttet til brukeranskaffelse og Alle andre konverteringshendelser under Tilbakeblikksvindu.
  5. Klikk på Lagre.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false