[GA4] Integrering med Display & Video 360

Länka Google Analytics 4-egendomar till Display & Video 360
Denna artikel riktar sig till webbplatsägare som vill länka sin Google Analytics 4-egendom till sin Display & Video 360-annonsör.

 

Du får följande fördelar av att länka din Google Analytics 4-egendom till din Display & Video 360-annonsör:

 • Analytics exporterar målgrupper och konverteringar till Display & Video 360.
 • Display & Video 360-annonsören visas som trafikkälla i Analytics-rapporterna över flera kanaler.
 • Data för Display & Video 360-kampanjer och -kostnader importeras till Analytics.

Målgruppsexport

Så här exporterar du målgrupper från Analytics:

När Google-signaler är aktiverade och anpassad annonsering har aktiverats i länkinställningarna exporteras målgrupper automatiskt till Display & Video 360.

Målgrupper som innehåller demografi- eller intressedata exporteras inte.

När du exporterar målgrupper visas de under Alla målgrupper hos den länkade Display & Video 360-annonsören. Du kan antingen använda målgrupperna för inriktning som de är eller kombinera dem med andra målgrupper. Du kan också analysera dem.

Konverteringsexport

När Analytics exporterar konverteringar används attributionsmodellen senaste klick i alla kanaler. Du kan använda dessa konverteringar för anpassad budgivning i Display & Video 360.

Display & Video 360-data i Analytics-rapporter över flera kanaler

Med Display & Video 360-data tillgänglig i Analytics kan du se användar-, sessions- och konverteringsmätvärden utifrån dimensioner som källa, medium, kampanj och standardkanalgrupp.

Obs! Dimensionen Källplattform har värdet dv360.

Läs mer om dimensionerna för trafikkällor som är specifika för Display & Video 360.

Skapa länken

Om du har rollen Redigerare i Analytics-egendomen och rollen Administratör i Display & Video 360-annonsören kan du slutföra länkningsprocessen.

Om du bara har rollen Redigerare i Analytics-egendomen kan du starta länkningsprocessen och skicka en begäran till en användare som har rollen Administratör i Display & Video 360-annonsören. På så sätt kan denna användare slutföra processen.

Du kan även slutföra eller starta länkningen från Display & Video 360-annonsören. Läs mer

Du kan länka en Google Analytics 4-egendom till upp till 200 annonsörer (högst 20 i taget).

 

 1. Klicka på Display & Video 360-länkar i kolumnen Egendom under PRODUKTLÄNKAR.
 2. Klicka på Länk i länktabellen.
 3. Om du har rollen Administratör i en eller flera Display & Video 360-annonsörer klickar du på Välj annonsörer på raden för Länk till Display & Video 360-annonsörer som jag hanterar och väljer de annonsörer som du vill länka din egendom till.

  Om du inte har rollen Administratör för den annonsör du vill ha kan du klicka på Skicka begäran på raden för Begära åtkomst till andra Display & Video 360-annonsörer. Där identifierar du de annonsörer du vill ha. För varje annonsör anger du annonsörs-id och e-postadress till en administratör.
 4. Klicka på Bekräfta.
 5. Klicka på Nästa.
 6. Ange följande inställningar:
  • Aktivera anpassade annonser: På som standard. Den här inställningen gör att Analytics-data kan användas för att anpassa annonser.
  • Aktivera kampanjattribution: På som standard. Aktivera den här inställningen för att importera Display & Video 360-kampanjdata.
  • Aktivera rapportering av kostnadsdata: På som standard. Aktivera den här inställningen för att importera Display & Video 360-kostnadsdata.
  • Aktivera automatisk taggning: På som standard. Du kan inte redigera den här inställningen.

   Med automatisk taggning läggs parametern dclid till i målsidesadresserna när användare klickar på dina annonser för att öppna sidor på din webbplats. Parametern dclid skickar följande information till Analytics: källa, medium, kampanj, plattform för köp, annonsformat, annonsserver och marknadsföringstaktik.
 7. Klicka på Nästa och granska och bekräfta konfigurationsinställningarna.
 8. Se till att du har aktiverat Förbättrad attribution i Display & Video 360 för din Display & Video 360-annonsör. Läs mer. Om annonsören använder Campaign Managers attributionsinställningar måste du aktivera alternativet Förbättrad attribution i Campaign Manager. Läs mer.
  Obs! Alternativet Förbättrad attribution måste vara aktiverat för att Display & Video 360 ska kunna rapporteras i GA4.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
true
69256
false
false