[GA4] Интегриране на Display & Video 360

Свързване на собствености в Google Анализ 4 с Display & Video 360
Тази статия е предназначена за собственици на уебсайтове, които искат да свържат собствеността си в Google Анализ 4 с рекламодател в Display & Video 360.

 

Когато свържете собствеността си в Google Анализ 4 с рекламодателя в Display & Video 360, получавате следните предимства:

 • Анализ експортира аудитории и реализации в Display & Video 360.
 • Рекламодателят Ви в Display & Video 360 се показва като източник на трафик в отчетите Ви за различни канали в Google Анализ.
 • Данните за кампаниите и разходите в Display & Video 360 се импортират в Google Анализ.

Експортиране на аудитории

За да експортирате аудитории от Анализ:

При активирани сигнали от Google и персонализирано рекламиране в настройките за връзката аудиториите се експортират автоматично в Display & Video 360.

Аудиториите, които съдържат демографски данни или данни за интереси, няма да бъдат експортирани.

Когато експортирате аудитории, те се показват във Всички аудитории в свързания рекламодател в Display & Video 360. Можете да използвате аудиториите без промяна за насочване или да ги комбинирате с други аудитории. Можете също да извършвате анализи за тях.

Експортиране на реализации

Когато експортира реализациите, Анализ използва модела на приписване Последно кликване (различни канали). Можете да използвате тези реализации за персонализирано офериране в Display & Video 360.

Данни от Display & Video 360 в отчетите за различни канали в Google Анализ

В данните от Display & Video 360, които са налице в Анализ, можете да виждате показатели за потребителите, сесиите и реализациите в контекста на величини като източник, носител, кампания и стандартно групиране по канали.

Забележка: величината Източник на бюджета ще има стойност dv360.

Научете повече за величините за източника на трафик конкретно за Display & Video 360.

Създаване на връзката

Ако имате роля на редактор за собствеността в Анализ и администраторска роля за рекламодателя в Display & Video 360, можете да завършите процеса на свързване.

Ако имате само роля на редактор за собствеността в Анализ, можете да стартирате процеса на свързване и да изпратите заявка до потребител с администраторска роля за рекламодателя в Display & Video 360, така че той да може да завърши процеса.

Можете също да завършите или стартирате връзката от рекламодателя в Display & Video 360. Научете повече

Можете да свържете собственост в Google Анализ 4 с до 200 рекламодателя (максимум 20 наведнъж).

 1. Проверете дали в Администриране са избрани желаните профил и собственост.
 2. В графата Собственост, под ВРЪЗКИ С ПРОДУКТИ кликнете върху Връзки с Display & Video 360.
 3. В таблицата с връзки кликнете върху Свързване.
 4. Ако имате администраторска роля за един или повече рекламодатели в Display & Video 360, в реда за Свързване с рекламодателите в Display & Video 360, които управлявам кликнете върху Избор на рекламодатели, за да изберете рекламодателите, с които искате да свържете собствеността си.

  Ако нямате администраторска роля за конкретния рекламодател, в реда за Заявка за достъп до други рекламодатели в Display & Video 360 кликнете върху Изпращане на заявка, за да идентифицирате желаните рекламодатели. Въведете ID на рекламодателя и имейл адреса на администратор за всеки желан рекламодател.
 5. Кликнете върху Потвърждаване.
 6. Кликнете върху Напред.
 7. Конфигурирайте следните настройки:
  • Активиране на персонализираното рекламиране: включено по подразбиране. Тази настройка позволява данните от Анализ да се използват за персонализиране на рекламите.
  • Активиране на приписването на кампаниите: включено по подразбиране. Включете тази настройка, за да импортирате данните за кампаниите в Display & Video 360.
  • Активиране на отчитането на данните за разходите: включено по подразбиране. Включете тази настройка, за да импортирате данните за разходите в Display & Video 360.
  • Активиране на автоматичното маркиране: включено по подразбиране. Не можете да редактирате тази настройка.

   Автоматичното маркиране добавя параметъра dclid към URL адресите на целевите Ви страници, когато потребителите кликна върху рекламите Ви, за да отворят страниците в сайта Ви. Параметърът dclid подава следната информация към Анализ: източник, носител, кампания, платформа за покупки, формат на рекламното послание, рекламен сървър и тактика за маркетинг.
 8. Кликнете върху Напред, след което прегледайте и изпратете настройките за конфигуриране.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false