Vyloučení interního provozu

Odfiltrování návštěv webu generovaných z vaší podnikové sítě

Po většinu času se pomocí služby Analytics měří interakce externích zákazníků a uživatelů s vaším webem. Vzorce interního provozu se totiž typicky liší od vzorců externího provozu. Když výběry dat pro přehledy obsahují data požadavků na server od interních i externích uživatelů webu, může být obtížné určit, které interakce pocházejí od skutečných zákazníků.

Řekněme například, že máte web, kde provozujete elektronický obchod. Interní provoz může zahrnovat zátěžové testy, v rámci kterých bude na určitou stránku na vašem webu odesíláno velké množství požadavků na server. Všechny pak budou uvedeny ve vašich přehledech a bude obtížné rozlišit, kolik jich pochází od zákazníků a kolik ze zátěžových testů.

Vytvoření filtru IP adres

Pokud je vaše síť kompatibilní s protokolem IPv6 a do Analytics odesíláte adresy IPv6, není možné filtrovat adresy IPv4.

Aby se interní provoz v údajích neprojevil, můžete vytvořit filtr, pomocí kterého budete provoz filtrovat podle IP adres.

Svoji aktuální veřejnou IP adresu zjistíte tak, že na webu google.com vyhledáte výraz „jakou mám IP adresu“. Na IP adresy a podsítě používané ve vaší společnosti se zeptejte správce vaší sítě.

Vytvoření filtru IP adres:

 1. Chcete-li vytvořit nový filtr pro výběr dat, postupujte podle pokynů.
 2. Typ filtru ponechte jako Předdefinované.
 3. Klikněte na rozbalovací nabídku Vyberte typ filtru a zvolte možnost Vyloučit.
 4. Klikněte na rozbalovací nabídku Vyberte zdroj nebo cíl a zvolte možnost provoz z IP adres.
 5. Klikněte na rozbalovací nabídku Vyberte výraz a zvolte vhodný výraz.
 6. Zadejte IP adresu nebo regulární výraz (viz níže uvedené příklady).

Potřebujte-li vyloučit více IP adres nebo podsítí, můžete vytvořit další filtry. Stejně jako u všech filtrů je třeba dbát na to, aby si podmínky filtru vzájemně neodporovaly.

Vyloučení jednotlivé IP adresy

Chcete-li vyloučit jednu IP adresu, například 192.168.0.1, nastavte filtr takto:

 • Název filtru: (zadejte název)
 • Typ filtru: Předdefinované
 • Vyberte typ filtru: Vyloučit
 • Vyberte zdroj nebo cíl: provoz z IP adres
 • Vyberte výraz: které se rovnají
 • IP adresa: (zadejte jednu IP adresu)

Exclude single IP filter example.

Vyloučení podsítě IP adres

Pro podsíť IP adres, např. 192.168.0.*, nastavte filtr takto:

 • Název filtru: (zadejte název)
 • Typ filtru: Předdefinované
 • Vyberte typ filtru: Vyloučit
 • Vyberte zdroj nebo cíl: provoz z IP adres
 • Vyberte výraz: které začínají
 • IP adresa: (zadejte IP adresu bez podsítě)
Exclude subnet filter example
Vyloučení adres protokolu IPv6

Adresy protokolu IPv6 (např. 2620:0:10e2:2:c4bc:9fd2:974f:cf19) lze vyloučit stejným způsobem jako standardní adresy protokolu IPv4. Příklad filtru na vyloučení podsítě s protokolem IPv6:

 • Název filtru: (zadejte název)
 • Typ filtru: Předdefinované
 • Vyberte typ filtru: Vyloučit
 • Vyberte zdroj nebo cíl: provoz z IP adres
 • Vyberte výraz: které začínají
 • IP adresa: (zadejte IPv6 adresu bez podsítě)

Exclude IPv6 filter example

Vytváření složitějších filtrů pomocí regulárních výrazů 

Regulární výrazy umožňují vytvářet vlastní filtry k vyloučení IP adres. Tento filtr například vyloučí adresu 192.100.0.1 a všechny podsítě adresy 192.168.0:

 • Název filtru: (zadejte název)
 • Typ filtru: Vlastní
 • Vyberte typ filtru: Vyloučit
 • Pole filtru: IP adresa
 • Vzor filtru: ^192\.100\.0\.1$|^192\.168\.0.*$

 

Exclude regular expression filter example

Ověření funkčnosti filtru

Většinu typů filtrů můžete před uložením ověřit pomocí funkce Ověřit tento filtr. Filtr IP adres však bohužel tímto způsobem ověřit nelze. Pomocí rozšíření prohlížeče Chrome Google Tag Assistant ale můžete zaznamenat na svém webu tok, který do vaší služby odesílá požadavky na server. Pro toto rozšíření existuje v Analytics přehled, v němž si zobrazíte efekt jakýchkoli filtrů nastavených pro daný výběr dat.

Použití nástroje Tag Assistant Recordings

Tag assistant menus. Change location is 3rd from the top
 1. Nainstalujte rozšíření podle pokynů v článku Začínáme s nástrojem Tag Assistant Recordings a zaznamenejte nějaký tok na svém webu. (Nezáleží na tom, jestli bude tok zaznamenán ve vaší podnikové síti nebo mimo ni.)
 2. Podle kroku 8 ve výše zmíněných pokynech máte nyní otevřít příslušný přehled Google Analytics. Otevřete ho a klikněte na panelu nabídky vlevo na možnost Změnit lokalitu.
 3. Zadejte nějakou IP adresu, kterou by měl váš filtr vyloučit.
 4. Klikněte na Aktualizovat.

Nástroj Tag Assistant Recordings přehled znovu zanalyzuje, jako kdyby požadavky na server pocházely ze zadané IP adresy. Pokud je filtr IP adresy nastaven správně, všechny odpovídající požadavky na server by měly být z přehledu odfiltrovány.

Tag Assistant Recordings change location dialog
Změna IP adresy lokality
Tag Assistant Google Analytics report showing Hit 1 has been filtered from the view (mutations section)
Přehled Analytics s nastaveným filtrem IP adres
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?