Filtry typu Zahrnout a Vyloučit

Filtry typu Zahrnout a Vyloučit se používají k eliminaci nežádoucích údajů o návštěvách.

Pokud použijete filtr typu Vyloučit a dojde ke shodě s kritérii, bude takový údaj o provozu vyřazen a sběr údajů službou Analytics bude pokračovat následujícím údajem. Pokud se údaj nebude s kritérii shodovat, použije se na daný údaj následující filtr. Můžete vytvořit jediný filtr typu Vyloučit s více kritérii oddělenými znakem „|“ nebo můžete vytvořit více filtrů typu vyloučit, každý s jediným kritériem.

Filtry typu Zahrnout se používají na opačném principu. Pokud použijete filtr typu Zahrnout, bude údaj vyřazen, pokud se kritéria nebudou s údajem shodovat. Pokud použijete více filtrů typu Zahrnout, musí se údaj, aby byl uložen, shodovat s kritérii všech filtrů typu Zahrnout.. Chcete-li zahrnout více různých možností kritérií pro určité pole, můžete vytvořit jeden filtr typu zahrnout, který bude obsahovat všechny jednotlivé výrazy oddělené znakem „|“.

Chcete-li určit, zda se má filtr aplikovat s ohledem na velká či malá písmena, zvolte možnost Rozlišovat malá a velká písmena.

Základní informace o filtrech naleznete v části O filtrech ve výběrech dat.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?