Filtrování odkazujících domén

Snížení podílu spamového provozu v údajích Analytics
Odkazovaná návštěvnost představuje návštěvy, které se na váš web dostanou prostřednictvím jiných zdrojů, například odkazů v jiných doménách. Analytics automaticky rozpozná, kde byli návštěvníci bezprostředně před příchodem na vaše webové stránky, a zobrazí v přehledech názvy těchto domén jako zdroje odkazované návštěvnosti.

Můžete vytvořit filtr, který vyloučí provoz odkazovaný z vybraných domén. Zabráníte tím zahrnutí všech požadavků na server pocházejících z vyloučených webů do provozu vyhodnocovaného službou Analytics. Důvodem může být například snaha zabránit kontaminaci dat legitimních požadavků na server požadavky, které jsou považovány za spam. Vyloučení odkazujících domén funguje tak, že se porovnávají vzory definované ve filtru s hodnotami požadavků na server v dimenzi Zdroj kampaně.

Filtrování odkazujících domén je něco jiného než vyloučení odkazujících stránek na úrovni služby. Filtry příslušné požadavky na server z příchozího provozu odstraní, takže se žádné návštěvy uskutečněné v důsledku těchto požadavků nezaznamenají. Zato při vyloučení odkazujících stránek jsou požadavky na server odkazované z vyloučených zdrojů považovány za přímou návštěvnost.

Vyloučení jednotlivého odkazu

  1. Postupujte podle pokynů k vytvoření nového filtru pro výběr dat.
  2. Nastavte Typ filtru na Vlastní.
  3. Klikněte na rozbalovací nabídku Vyberte typ filtru a zvolte možnost Vyloučit.
  4. Nastavte Pole filtru na Zdroj kampaně​.
  5. Zadejte Vzor filtru obsahující doménu odkazujícího zdroje, kterou chcete vyloučit. Například nejaky-web-generujici-spam.cz.

Vyloučení více odkazů

Chcete-li vyloučit více odkazujících zdrojů, použijte v poli Vzor filtru vhodný regulární výraz:

Příklad:

priklad\.cz|dalsi_priklad\.cz|.*subdomena_generujici_spam\.com
 

Ve výše uvedeném příkladu se svislá čára | používá jako operátor NEBO, takže se budou filtrovat odkazy pocházející z domény priklad.cz NEBO dalsi_priklad.cz NEBO .*subdomena_generujici_spam.com. Vzor filtru nesmí končit svislou čarou, protože byste tím vyloučili VŠECHNY zdroje odkazů.

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?