Vyloučení interní návštěvnosti

Odfiltrování návštěv webu generovaných z vaší podnikové sítě

Po většinu času se pomocí služby Analytics měří interakce externích zákazníků a uživatelů s vaším webem. Vzory interní návštěvnosti se totiž typicky liší od vzorů externí návštěvnosti. Když výběry dat pro přehledy obsahují data požadavků na server od interních i externích uživatelů webu, může být obtížné určit, které interakce pocházejí od skutečných zákazníků.

Řekněme například, že máte web, kde provozujete elektronický obchod. Interní návštěvnost může zahrnovat zátěžové testy, v rámci kterých bude na určitou stránku na vašem webu odesíláno velké množství požadavků na server. Všechny pak budou uvedeny ve vašich přehledech a bude obtížné rozlišit, kolik jich pochází od zákazníků a kolik ze zátěžových testů.

Vytvoření filtru IP adres

Pokud je vaše síť kompatibilní s protokolem IPv6 a do služby Analytics odesíláte adresy IPv6, zkontrolujte, zda má filtr pro tyto adresy formát IPv6.

Pokud odesíláte adresy IPv4, zkontrolujte, zda má filtr pro tyto adresy formát IPv4.

Aby se ve vašich datech neprojevila interní návštěvnost, můžete vytvořit filtr, pomocí kterého budete provoz filtrovat podle IP adres.

Svoji aktuální veřejnou IP adresu zjistíte tak, že na webu google.com zadáte dotaz „what is my ip address“. Na IP adresy a podsítě používané ve vaší společnosti se zeptejte svého síťového administrátora.

Vytvoření filtru IP adres:

 1. Pokud chcete vytvořit nový filtr pro výběr dat, postupujte podle pokynů.
 2. Typ filtru ponechte jako Předdefinované.
 3. V nabídce Vyberte typ filtru vyberte možnost Vyloučit.
 4. Z nabídky Vyberte zdroj nebo cíl zvolte možnost provoz z IP adres.
 5. V nabídce Vyberte výraz vyberte příslušný výraz.
 6. Zadejte IP adresu nebo regulární výraz (viz níže uvedené příklady).

Potřebujte-li vyloučit více IP adres nebo podsítí, můžete vytvořit další filtry. Stejně jako u všech filtrů je třeba dbát na to, aby si podmínky filtru vzájemně neodporovaly.

Vyloučení jednotlivé IP adresy

Chcete-li vyloučit jednu IP adresu, například 192.168.0.1, nastavte filtr takto:

 • Název filtru: (zadejte název)
 • Typ filtru: Předdefinované
 • Vyberte typ filtru: Vyloučit
 • Vyberte zdroj nebo cíl: provoz z IP adres
 • Vyberte výraz: které se rovnají
 • IP adresa: (zadejte jednu IP adresu)

Exclude single IP filter example.

Vyloučení podsítě IP adres

Pro podsíť IP adres, např. 192.168.0.*, nastavte filtr takto:

 • Název filtru: (zadejte název)
 • Typ filtru: Předdefinované
 • Vyberte typ filtru: Vyloučit
 • Vyberte zdroj nebo cíl: provoz z IP adres
 • Vyberte výraz: které začínají
 • IP adresa: (zadejte IP adresu bez podsítě)
Exclude subnet filter example
Vyloučení adres protokolu IPv6

Adresy protokolu IPv6 (např. 2620:0:10e2:2:c4bc:9fd2:974f:cf19) lze vyloučit stejným způsobem jako standardní adresy protokolu IPv4. Příklad filtru na vyloučení podsítě s protokolem IPv6:

 • Název filtru: (zadejte název)
 • Typ filtru: Předdefinované
 • Vyberte typ filtru: Vyloučit
 • Vyberte zdroj nebo cíl: provoz z IP adres
 • Vyberte výraz: které začínají
 • IP adresa: (zadejte IPv6 adresu bez podsítě)

Exclude IPv6 filter example

Vytváření složitějších filtrů pomocí regulárních výrazů 

Regulární výrazy umožňují vytvářet vlastní filtry k vyloučení IP adres. Tento filtr například vyloučí adresu 192.100.0.1 a všechny podsítě adresy 192.168.0:

 • Název filtru: (zadejte název)
 • Typ filtru: Vlastní
 • Vyberte typ filtru: Vyloučit
 • Pole filtru: IP adresa
 • Vzor filtru: ^192\.100\.0\.1$|^192\.168\.0.*$

 

Exclude regular expression filter example

Ověření funkčnosti filtru

Většinu typů filtrů můžete před uložením ověřit pomocí funkce Ověřit tento filtr. Filtr IP adres však bohužel tímto způsobem ověřit nelze. Pomocí rozšíření prohlížeče Chrome Google Tag Assistant ale můžete zaznamenat na svém webu tok, který do vaší služby odesílá požadavky na server. Pro toto rozšíření existuje v Analytics přehled, ve kterém si zobrazíte efekt jakýchkoli filtrů nastavených pro daný výběr dat.

Použití nástroje Tag Assistant Recordings

Tag assistant menus. Change location is 3rd from the top
 1. Nainstalujte rozšíření podle pokynů v článku Začínáme s nástrojem Tag Assistant Recordings a zaznamenejte nějaký tok na svém webu. (Nezáleží na tom, jestli bude tok zaznamenán ve vaší podnikové síti nebo mimo ni.)
 2. Podle kroku 8 ve výše zmíněných pokynech máte nyní otevřít příslušný přehled Google Analytics. Otevřete ho a na panelu nabídky vlevo klikněte na možnost Změnit lokalitu.
 3. Zadejte nějakou IP adresu, kterou by měl váš filtr vyloučit.
 4. Klikněte na Aktualizovat.

Nástroj Tag Assistant Recordings přehled znovu zanalyzuje, jako kdyby požadavky na server pocházely ze zadané IP adresy. Pokud je filtr IP adresy nastaven správně, všechny odpovídající požadavky na server by měly být z přehledu odfiltrovány.

Tag Assistant Recordings change location dialog
Změna IP adresy lokality
Tag Assistant Google Analytics report showing Hit 1 has been filtered from the view (mutations section)
Přehled Analytics s nastaveným filtrem IP adres
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?