Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Prepojenie a odpojenie účtov Google Ads a Analytics

Keď svoj účet Google Ads prepojíte s vlastníctvom v službe Analytics, budete si môcť pozrieť celý cyklus zákazníkov: od interakcií používateľov s vaším marketingom (napr. zobrazenia reklám a kliknutia na ne) až po dosiahnutie cieľov, ktoré ste pre nich na svojom webe nastavili (napr. nákupy alebo prezeranie obsahu).

Obsah tohto článku:

Prečo prepojiť účty Google Ads a Analytics?

Po prepojení účtov Google Ads a Analytics môžete:

Limity

 • Každé vlastníctvo v službe Analytics môže mať maximálne 400 skupín prepojení.
 • Každá skupina prepojení môže mať maximálne 1 000 účtov Google Ads.
 • V prípade deaktivácie alebo zrušenia účtu Google Ads (MKC alebo individuálneho účtu) nemôžete účty Analytics a Google Ads prepojiť.

Ak vaše súčasné nastavenie účtu Google Ads presahuje limity uvedené vyššie, zvážte možnosť vytvoriť účet správcu Google Ads a prepojiť ho s vlastníctvom v službe Analytics.

Skôr než začnete, uistite sa, že používate účet Google, ktorý má v danom vlastníctve v službe Analytics rolu redaktorasprávcovský prístup k účtu (alebo účtom) Google Ads. Na prepojenie s vlastníctvom v službe Analytics sú okrem toho vhodné iba aktívne účty Google Ads. 

Poznámka: Tieto povolenia sa vyžadujú len pre samotný proces prepojenia. Po vytvorení prepojenia je možné povolenia upraviť alebo celkom odstrániť.

Sprievodca prepojením umožňuje jednoduchým spôsobom prepojiť účty Google Ads s viacerými zobrazeniami vlastníctva v službe Analytics. Ak máte viacero vlastníctiev v službe Analytics, ktoré chcete prepojiť s účtami Google Ads, proces prepojenia vykonajte pre každé vlastníctvo.

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.

  Poznámka: Analytics môžete otvoriť aj z účtu Google Ads. Kliknite na ikonu Nástroje a nastavenia Google Ads | nástroje [ikona], vyberte Google Analytics a následne postupujte podľa zostávajúcich pokynov.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na vlastníctvo, ktoré chcete prepojiť.
 3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Prepojenie účtu Google Ads.
 4. Kliknite na tlačidlo + Nová skupina prepojení
 5. Vyberte účty Google Ads, ktoré chcete prepojiť, a kliknite na Pokračovať.

  Ak máte účet správcu Google Ads, na prepojenie účtu (vrátane všetkých jeho podradených účtov) ho vyberte.

  Ak chcete prepojiť iba niektoré spravované účty, rozbaľte účet správcu a potom vyberte každý zo spravovaných účtov Google Ads, ktorý chcete prepojiť. Prípadne kliknite na Všetky prepojiteľné a vyberte tak všetky spravované účty Google Ads. Následne zrušte výber individuálnych účtov.
 6. Zadajte názov skupiny prepojení.
 7. Prepojenie zapnite pre všetky zobrazenia v danom vlastníctve, v ktorých chcete mať údaje zo služby Google Ads.
 8. Môžete tiež vybrať Aktivovať prehľady zobrazení v Obsahovej sieti Google, čím do každého zobrazenia zahrniete aj tieto údaje.
 9. Ak ste už v účtoch Google Ads aktivovali automatické značkovanie, prípadne chcete procesu prepojenia umožniť automaticky aktivovať automatické značkovanie vo vašich účtoch Google Ads, preskočte na ďalší krok.

  Ak však chcete prepojenia služby Google Ads značkovať manuálne, kliknite na Rozšírené nastavenia > Ponechať moje nastavenia automatického značkovania bezo zmeny.
 10. Kliknite na Prepojiť účty.

Blahoželáme. Vaše účty sú teraz prepojené. Ak ste sa rozhodli použiť automatické značkovanie (odporúčaný postup), Analytics začne údaje zo služby Google Ads automaticky spájať s kliknutiami zákazníkov.

Po prepojení účtu Google Ads s vlastníctvom v službe Analytics si údaje importované zo služby Google Ads bude môcť pozrieť ktokoľvek s prístupom k zobrazeniam, ktoré ste vybrali pri prepájaní. Rovnako platí, že ak sa rozhodnete importovať údaje (ciele či transakcie elektronického obchodu, metriky alebo remarketingové zoznamy) zo služby Analytics do účtu Google Ads, tieto importované údaje služby Analytics uvidí každý, kto má prístup k tomuto účtu Google Ads.

Úprava skupiny prepojení

Po vytvorení skupiny prepojení do nej môžete pridávať účty Google Ads a zobrazenia služby Analytics, prípadne ich môžete zo skupiny prepojení odstraňovať. Skupinu prepojení môžete tiež premenovať.

Ak chcete odstrániť všetky svoje účty Google Ads zo svojej skupiny prepojení, postupujte podľa pokynov na odpojenie (v ďalšej sekcii).

Postup úpravy skupiny prepojení:

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics..
  Poznámka: Analytics môžete otvoriť aj z účtu Google Ads. Kliknite na ikonu Nástroje a nastavenia Google Ads | nástroje [ikona], vyberte Google Analytics a následne postupujte podľa zostávajúcich pokynov.
 2. Kliknite na možnosť Správca a prejdite na vlastníctvo, ktorého prepojenie s účtom Google Ads chcete upraviť.
 3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Prepojenie účtu Google Ads.
 4. V tabuľke kliknite na skupinu prepojení, ktorú chcete upraviť.
 5. Ak chcete do skupiny prepojení pridať účty Google Ads alebo ich z nej odstrániť, kliknite na Upraviť v sekcii Výber prepojených účtov Google Ads a začiarknite políčka vedľa príslušných účtov, prípadne zrušte ich začiarknutie.
 6. Ak chcete pridať alebo odstrániť zobrazenia služby Analytics, kliknite na Upraviť v sekcii Konfigurácia prepojenia. Prepojenie podľa potreby aktivujte alebo deaktivujte.
 7. Kliknite na Uložiť.

Ak chcete odpojiť všetky účty Google Ads v skupine prepojení od svojho vlastníctva v službe Analytics, musíte odstrániť celú skupinu prepojení.

Ak máte v skupine prepojení viacero účtov Google Ads a chcete odpojiť len niektoré účty od vlastníctva v službe Analytics, postupujte podľa pokynov na úpravu skupiny prepojení uvedené v predchádzajúcej sekcii.

Postup odstránenia celej skupiny prepojení:

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics..
  Poznámka: Analytics môžete otvoriť aj z účtu Google Ads. Kliknite na ikonu Nástroje a nastavenia Google Ads | nástroje [ikona], vyberte Google Analytics a následne postupujte podľa zostávajúcich pokynov.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na vlastníctvo, ktoré chcete odpojiť.
 3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Prepojenie účtu Google Ads.
 4. V tabuľke kliknite na skupinu prepojení, ktorú chcete odstrániť.
 5. Kliknite na Odstrániť skupinu prepojení.
 6. Vo vyskakovacom okne s potvrdením kliknite na Odstrániť.

Nezabúdajte, že ak odstránite skupinu prepojení, tok údajov medzi účtami Google Ads a Analytics sa zastaví:

 • Údaje služby Google Ads (ako sú kliknutia, zobrazenia, CZK atď.) od času vášho odpojenia sa v prehľadoch služby Analytics nebudú zobrazovať. Údaje o reláciách budú až do odpojenia účtu (historické údaje) naďalej k dispozícii. Nové relácie pochádzajúce z kliknutí v týchto prepojených účtoch Google Ads, ku ktorým dôjde po odpojení, sa v prehľadoch služby Analytics budú zobrazovať s označením (not set).
 • Vaše remarketingové zoznamy zo služby Analytics prestanú zhromažďovať nových používateľov.
 • Google Ads prestane importovať všetky ciele, transakcie elektronického obchodu a metriky služby Analytics, ktoré ste nakonfigurovali.

Poznámka: Po importe údajov služby Analytics (napríklad cieľov) do služby Google Ads sa na tieto údaje začnú vzťahovať zmluvné podmienky služby Google Ads.

Nastavenia prispôsobenia reklám

Okrem nastavenia prepojenia s jednotlivými účtami služby Ads môžete povoliť alebo zakázať prispôsobenie reklám pre ľubovoľných používateľov z určitých krajín alebo regiónov prostredníctvom rozšíreného nastavenia prispôsobenia reklám, ktoré nájdete v rámci nastavení vlastníctva.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false