Łączenie i rozłączanie kont Analytics i Google Ads

 

Połączenie konta Google Ads z usługą Analytics umożliwia obserwowanie pełnego spektrum kontaktów z klientami: od sposobu, w jaki wchodzą w interakcje z Twoimi kampaniami marketingowymi (np. oglądanie wyświetleń reklam, klikanie reklam), aż po ostateczne realizowanie celów, które zostały dla nich wyznaczone w Twojej witrynie (np. robienie zakupów, korzystanie z udostępnionych materiałów).

Tematy w tym artykule:

Dlaczego warto połączyć konta Google Ads i Analytics?

Po połączeniu kont możesz:

Obejrzyj film

 

Na początek upewnij się, że korzystasz z konta Google, na którym masz uprawnienia do edycji w usłudze Analytics oraz dostęp administracyjny na koncie Google Ads.

Uwaga: uprawnienia te są niezbędne tylko do procesu łączenia kont. Po utworzeniu połączenia można je zmienić lub całkowicie cofnąć.

Kreator łączenia ułatwia połączenie konta Google Ads z wieloma widokami usłudze Analytics. Jeśli masz wiele usług Analytics, które chcesz połączyć z kontem Google Ads, zastosuj w przypadku każdej z nich kreator łączenia.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..

  Uwaga: Analytics możesz też otworzyć z poziomu konta Google Ads. Kliknij kartę Narzędzia, wybierz Analytics, a następnie wykonuj podane niżej instrukcje.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz połączyć.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Łączenie z Google Ads.
 4. Kliknij + NOWA GRUPA POŁĄCZONYCH KONT.
 5. Wybierz konta Google Ads, które chcesz połączyć, a następnie kliknij Dalej.

  Jeśli masz konto menedżera Google Ads, zaznacz to konto, by je połączyć (i wszystkie konta podrzędne).

  Jeśli chcesz połączyć tylko niektóre z zarządzanych kont, rozwiń konto menedżera, a następnie zaznacz poszczególne zarządzane konta Google Ads, które chcesz połączyć. Możesz też kliknąć Wszystkie, które można połączyć, by wybrać wszystkie zarządzane konta Google Ads, a następnie niektóre odznaczyć.
 6. Wybierz dla łączenia ustawienie WŁ. w przypadku każdego widoku w usłudze, w którym chcesz obserwować dane Google Ads.
 7. Możesz też wybrać Włącz raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, by uwzględniać te dane w każdym widoku.
 8. Jeśli masz już włączone na kontach Google Ads automatyczne tagowanie lub chcesz, by zostało ono włączone na kontach Google Ads w ramach procesu łączenia z Analytics, pomiń następny punkt (9).

  Jeśli jednak chcesz ręcznie dodawać tagi do linków Google Ads, kliknij kolejno Ustawienia zaawansowane > Pozostaw moje ustawienia automatycznego tagowania bez zmian.
 9. Kliknij Połącz konta.

Gratulujemy, Twoje konta zostały połączone. Jeśli wybierzesz opcję automatycznego tagowania (zalecane), Analytics będzie automatycznie wiązać dane Google Ads z kliknięciami klientów.

Po połączeniu konta Google Ads z usługą Analytics każdy użytkownik z dostępem do widoków danych wybranych podczas łączenia kont będzie widzieć dane zaimportowane z Google Ads. I podobnie, jeśli zdecydujesz się zaimportować dane Analytics (cele/transakcje e-commerce, wartości lub listy remarketingowe) na konto Google Ads, staną się one widoczne dla wszystkich użytkowników z dostępem do tego konta.

Edytowanie grupy połączenia

Po utworzeniu grupy połączenia możesz do niej dodawać konta Google Ads i widoki Analytics lub je usuwać. Możesz też zmienić nazwę grupy.

Jeśli chcesz usunąć wszystkie konta Google Ads z grupy połączenia, postępuj zgodnie z instrukcjami (w następnej sekcji).

Aby edytować grupę połączenia:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
  Uwaga: możesz też szybko otworzyć Analytics z poziomu konta Google Ads. Kliknij kartę Narzędzia, wybierz Analytics, a następnie wykonuj podane niżej instrukcje.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, której połączenie z Google Ads chcesz edytować.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Łączenie z Google Ads.
 4. W tabeli kliknij grupę połączenia, którą chcesz edytować.
 5. Aby dodać lub usunąć konta Google Ads z grupy połączenia, kliknij Edytuj w sekcji Wybierz połączone konta Google Ads i zaznacz pola wyboru obok tych kont lub je odznacz.
 6. Aby dodać lub usunąć widoki danych Analytics, kliknij Edytuj w sekcji Konfiguracja łączenia. Odpowiednio włącz lub wyłącz łączenie.
 7. Kliknij Zapisz.

Jeśli chcesz odłączyć od usługi Analytics wszystkie konta Google Ads należące do grupy połączenia, musisz usunąć całą grupę połączenia.

Jeśli masz kilka kont Google Ads w grupie połączenia i chcesz odłączyć od usługi Analytics tylko niektóre z nich, postępuj zgodnie z instrukcjami edytowania grupy połączenia (w poprzedniej sekcji).

Aby usunąć całą grupę połączenia:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
  Uwaga: możesz też szybko otworzyć Analytics z poziomu konta Google Ads. Kliknij kartę Narzędzia, wybierz Analytics, a następnie wykonuj podane niżej instrukcje.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz odłączyć.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Łączenie z Google Ads.
 4. W tabeli kliknij grupę połączenia, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń grupę połączeń.
 6. W wyskakującym okienku kliknij Usuń.

Pamiętaj, że usunięcie grupy połączenia przerwie przepływ wszystkich danych między kontami Google Ads i Analytics:

 • Dane Google Ads (np. kliknięcia, wyświetlenia, CPC itp.) nie będą już widoczne w raportach Analytics. Dane sesji będą dostępne do chwili odłączenia tego konta. Wszystkie nowe sesje, które wynikają z kliknięć na tych połączonych kontach Google Ads, po rozłączeniu będą oznaczone w raportach Analytics jako (not set) (nie ustawiono).
 • Listy remarketingowe Analytics przestaną gromadzić nowych użytkowników.
 • Google Ads przestanie importować skonfigurowane cele Analytics, transakcje e-commerce i dane.

Uwaga: po zaimportowaniu danych Analytics (np. celów) do Google Ads podlegają one warunkom korzystania z usługi Google Ads.

Powiązane materiały

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?