Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 lipca 2024 r. w przypadku usług Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Łączenie i rozłączanie kont Analytics i Google Ads

Połączenie konta Google Ads z usługą w Analytics umożliwia obserwowanie pełnego spektrum kontaktów z klientami: od tego, jak wchodzą w interakcje z Twoimi kampaniami marketingowymi (np. oglądanie i klikanie reklam), aż po ostateczną realizację celów, które zostały dla nich wyznaczone w Twojej witrynie (np. robienie zakupów czy korzystanie z udostępnionych materiałów).

Tematy w tym artykule:

Dlaczego warto połączyć konta Google Ads i Analytics?

Po połączeniu kont możesz:

Limity

 • Każda usługa Analytics może zawierać maksymalnie 400 grup połączeń.
 • Każda grupa połączeń może zawierać maksymalnie 1000 kont Google Ads.
 • Nie możesz połączyć kont Analytics i Google Ads, gdy konto Google Ads (MCK lub konto indywidualne) jest wyłączone lub anulowane.

Jeśli Twoja obecna konfiguracja Google Ads przekracza powyższe limity, rozważ utworzenie konta menedżera Google Ads i połączenie go ze swoją usługą w Analytics.

Na początek upewnij się, że korzystasz z konta Google, na którym masz rolę edytora w usłudze w Analytics oraz dostęp administracyjny na koncie Google Ads. Pamiętaj, że ze swoją usługą w Analytics możesz łączyć tylko aktywne konta Google Ads.

Uwaga: uprawnienia te są niezbędne tylko do procesu łączenia kont. Po utworzeniu połączenia można je zmienić lub całkowicie cofnąć.

Kreator łączenia ułatwia połączenie konta Google Ads z wieloma widokami danychusłudze w Analytics. Jeśli masz wiele usług w Analytics, które chcesz połączyć z kontem Google Ads, wykonaj proces łączenia kont w przypadku każdej z nich.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.

  Uwaga: Analytics możesz też otworzyć z poziomu konta Google Ads. Kliknij kolejno ikonę Narzędzia i ustawienia Google Ads | narzędzia [Ikona] oraz Google Analytics, a potem wykonaj resztę tych instrukcji.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz połączyć.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Google Ads – łączenie.
 4. Kliknij + Nowa grupa połączeń.
 5. Wybierz konta Google Ads, które chcesz połączyć, a potem kliknij Dalej.

  Jeśli masz konto menedżera Google Ads, zaznacz to konto, aby je połączyć (i wszystkie konta podrzędne).

  Jeśli chcesz połączyć tylko niektóre z zarządzanych kont Google Ads, rozwiń konto menedżera, a potem zaznacz odpowiednie konta. Możesz też kliknąć Wszystkie, które można połączyć, aby wybrać wszystkie zarządzane konta Google Ads, a potem niektóre odznaczyć.
 6. Wpisz nazwę grupy połączeń.
 7. Wybierz dla łączenia ustawienie WŁ. w przypadku każdego widoku danych w usłudze, w którym chcesz obserwować dane Google Ads.
 8. Możesz też wybrać Włącz raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, by uwzględniać te informacje w każdym widoku danych.
 9. Jeśli masz już włączone na kontach Google Ads automatyczne tagowanie lub chcesz, by zostało ono włączone na kontach Google Ads w ramach procesu łączenia z Analytics, przejdź do następnego punktu.

  Jeśli jednak chcesz ręcznie dodawać tagi do linków Google Ads, kliknij Ustawienia zaawansowane > Pozostaw moje ustawienia automatycznego tagowania bez zmian.
 10. Kliknij Połącz konta.

Gratulujemy, Twoje konta zostały połączone. Jeśli wybierzesz opcję automatycznego tagowania (zalecane), Analytics będzie automatycznie wiązać dane Google Ads z kliknięciami klientów.

Po połączeniu konta Google Ads z usługą w Analytics każdy użytkownik z dostępem do widoków danych wybranych podczas łączenia kont będzie mógł zobaczyć dane zaimportowane z Google Ads. I podobnie, jeśli zdecydujesz się zaimportować dane Analytics (cele/transakcje e-commerce, wartości lub listy remarketingowe) na konto Google Ads, staną się one widoczne dla wszystkich użytkowników z dostępem do tego konta.

Edytowanie grupy połączeń

Po utworzeniu grupy połączeń możesz do niej dodawać konta Google Ads i widoki Analytics lub je usuwać. Możesz też zmienić nazwę grupy.

Jeśli chcesz usunąć wszystkie konta Google Ads z grupy połączeń, postępuj zgodnie z instrukcjami (w następnej sekcji).

Aby edytować grupę połączeń:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
  Uwaga: Analytics możesz też otworzyć z poziomu konta Google Ads. Kliknij kolejno ikonę Narzędzia i ustawienia Google Ads | narzędzia [Ikona] oraz Google Analytics, a potem wykonaj resztę tych instrukcji.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, której połączenie z Google Ads chcesz edytować.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Google Ads – łączenie.
 4. W tabeli kliknij grupę połączeń, którą chcesz edytować.
 5. Aby dodać konta Google Ads do grupy połączeń lub je z niej usunąć, kliknij Edytuj w sekcji Wybierz połączone konta Google Ads i zaznacz pola wyboru obok tych kont lub je odznacz.
 6. Aby dodać lub usunąć widoki danych Analytics, kliknij Edytuj w sekcji Konfiguracja połączenia. Odpowiednio włącz lub wyłącz łączenie.
 7. Kliknij Zapisz.

Jeśli chcesz odłączyć od usługi Analytics wszystkie konta Google Ads należące do grupy połączeń, musisz usunąć całą grupę.

Jeśli masz kilka kont Google Ads w grupie połączeń i chcesz odłączyć od usługi Analytics tylko niektóre z nich, postępuj zgodnie z podanymi w poprzedniej sekcji instrukcjami edytowania grupy połączeń.

Aby usunąć całą grupę połączeń:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
  Uwaga: Analytics możesz też otworzyć z poziomu konta Google Ads. Kliknij kolejno ikonę Narzędzia i ustawienia Google Ads | narzędzia [Ikona] oraz Google Analytics, a potem wykonaj resztę tych instrukcji.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz odłączyć.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Google Ads – łączenie.
 4. W tabeli kliknij grupę połączeń, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń grupę połączeń.
 6. W wyskakującym okienku potwierdzenia kliknij Usuń.

Pamiętaj, że usunięcie grupy połączeń przerwie przepływ wszystkich danych między kontami Google Ads i Analytics:

 • Dane Google Ads (np. kliknięcia, wyświetlenia, CPC itp.) od momentu odłączenia konta nie będą widoczne w raportach Analytics. Dane sesji obejmujące okres do momentu odłączenia konta (dane historyczne) będą nadal dostępne. Wszystkie nowe sesje, które nastąpiły po kliknięciu na tych połączonych kontach Google Ads, będą po rozłączeniu oznaczone w raportach Analytics jako (not set).
 • Listy remarketingowe Analytics przestaną gromadzić nowych użytkowników.
 • Google Ads przestanie importować skonfigurowane cele Analytics, transakcje e-commerce i dane.

Uwaga: po zaimportowaniu do Google Ads danych Analytics (np. celów) podlegają one warunkom korzystania z usługi Google Ads.

Ustawienia personalizacji reklam

Oprócz skonfigurowania połączenia z poszczególnymi kontami Google Ads możesz też włączyć lub wyłączyć personalizację reklam dla wszystkich użytkowników z określonych krajów lub regionów. Służy do tego zaawansowane ustawienie personalizacji reklam, które znajdziesz w ustawieniach usługi.

Powiązane materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
69256
false
false