Łączenie i rozłączanie kont Analytics i Google Ads

Połączenie konta Google Ads z usługą Analytics umożliwia obserwowanie pełnego spektrum kontaktów z klientami: od tego, jak wchodzą w interakcje z Twoimi kampaniami marketingowymi (np. oglądanie i klikanie reklam), aż po ostateczną realizację celów, które zostały dla nich wyznaczone w Twojej witrynie (np. robienie zakupów, korzystanie z udostępnionych materiałów).

Tematy w tym artykule:

Dlaczego warto połączyć konta Google Ads i Analytics?

Po połączeniu kont możesz:

Obejrzyj film

Limity

 • Każda usługa Analytics może zawierać maksymalnie 200 grup połączeń.
 • Każda grupa połączeń może zawierać maksymalnie 1000 kont Google Ads.

Jeśli Twoja obecna konfiguracja Google Ads przekracza powyższe limity, rozważ utworzenie konta menedżera Google Ads i połączenie go ze swoją usługą Analytics.

Na początek upewnij się, że korzystasz z konta Google, na którym masz uprawnienia do edycji w usłudze Analytics oraz dostęp administracyjny na koncie Google Ads.

Uwaga: uprawnienia te są niezbędne tylko do procesu łączenia kont. Po utworzeniu połączenia można je zmienić lub całkowicie cofnąć.

Kreator połączeń ułatwia połączenie konta Google Ads z wieloma widokami w usłudze Analytics. Jeśli masz wiele usług Analytics, które chcesz połączyć z kontem Google Ads, zastosuj w przypadku każdej z nich kreator łączenia.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.

  Uwaga: Analytics możesz też otworzyć z poziomu konta Google Ads. Kliknij kartę Narzędzia, wybierz Analytics, a następnie wykonuj podane niżej instrukcje.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz połączyć.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Łączenie z Google Ads.
 4. Kliknij + NOWA GRUPA POŁĄCZEŃ.
 5. Wybierz konta Google Ads, które chcesz połączyć, a następnie kliknij Dalej.

  Jeśli masz konto menedżera Google Ads, zaznacz to konto, aby je połączyć (i wszystkie konta podrzędne).

  Jeśli chcesz połączyć tylko niektóre z zarządzanych kont, rozwiń konto menedżera, a następnie zaznacz poszczególne zarządzane konta Google Ads, które chcesz połączyć. Możesz też kliknąć Wszystkie, które można połączyć, aby wybrać wszystkie zarządzane konta Google Ads, a następnie niektóre odznaczyć.
 6. Wybierz dla łączenia ustawienie WŁ. w przypadku każdego widoku w usłudze, w którym chcesz obserwować dane Google Ads.
 7. Możesz też wybrać Włącz raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, aby uwzględniać te dane w każdym widoku.
 8. Jeśli masz już włączone na kontach Google Ads automatyczne tagowanie lub chcesz, aby zostało ono włączone na kontach Google Ads w ramach procesu łączenia z Analytics, przejdź do następnego punktu (9).

  Jeśli jednak chcesz ręcznie dodawać tagi do linków Google Ads, kliknij kolejno Ustawienia zaawansowane > Pozostaw moje ustawienia automatycznego tagowania bez zmian.
 9. Kliknij Połącz konta.

Gratulujemy, Twoje konta zostały połączone. Jeśli wybierzesz opcję automatycznego tagowania (zalecane), Analytics będzie automatycznie wiązać dane Google Ads z kliknięciami klientów.

Po połączeniu konta Google Ads z usługą Analytics każdy użytkownik z dostępem do widoków danych wybranych podczas łączenia kont będzie w stanie zobaczyć dane zaimportowane z Google Ads. I podobnie, jeśli zdecydujesz się zaimportować dane Analytics (cele/transakcje e-commerce, wartości lub listy remarketingowe) na konto Google Ads, staną się one widoczne dla wszystkich użytkowników z dostępem do tego konta.

Edytowanie grupy połączeń

Po utworzeniu grupy połączeń możesz do niej dodawać konta Google Ads i widoki Analytics lub je usuwać. Możesz też zmienić nazwę grupy.

Jeśli chcesz usunąć wszystkie konta Google Ads z grupy połączeń, postępuj zgodnie z instrukcjami (w następnej sekcji).

Aby edytować grupę połączeń:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
  Uwaga: możesz też szybko otworzyć Analytics z poziomu konta Google Ads. Kliknij kartę Narzędzia, wybierz Analytics, a następnie wykonuj podane niżej instrukcje.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, której połączenie z Google Ads chcesz edytować.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Łączenie z Google Ads.
 4. W tabeli kliknij grupę połączeń, którą chcesz edytować.
 5. Aby dodać lub usunąć konta Google Ads z grupy połączeń, kliknij Edytuj w sekcji Wybierz połączone konta Google Ads i zaznacz pola wyboru obok tych kont lub je odznacz.
 6. Aby dodać lub usunąć widoki danych Analytics, kliknij Edytuj w sekcji Konfiguracja łączenia. Odpowiednio włącz lub wyłącz łączenie.
 7. Kliknij Zapisz.

Jeśli chcesz odłączyć od usługi Analytics wszystkie konta Google Ads należące do grupy połączeń, musisz usunąć całą grupę.

Jeśli masz kilka kont Google Ads w grupie połączeń i chcesz odłączyć od usługi Analytics tylko niektóre z nich, postępuj zgodnie z instrukcjami edytowania grupy połączeń (w poprzedniej sekcji).

Aby usunąć całą grupę połączeń:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
  Uwaga: możesz też szybko otworzyć Analytics z poziomu konta Google Ads. Kliknij kartę Narzędzia, wybierz Analytics, a następnie wykonuj podane niżej instrukcje.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz odłączyć.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Łączenie z Google Ads.
 4. W tabeli kliknij grupę połączeń, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń grupę połączeń.
 6. W wyskakującym okienku potwierdzenia kliknij Usuń.

Pamiętaj, że usunięcie grupy połączeń przerwie przepływ wszystkich danych między kontami Google Ads i Analytics:

 • Dane Google Ads (np. kliknięcia, wyświetlenia, CPC itp.) nie będą już widoczne w raportach Analytics. Dane sesji będą dostępne do chwili odłączenia tego konta. Wszystkie nowe sesje, które wynikają z kliknięć na tych połączonych kontach Google Ads, po rozłączeniu będą oznaczone w raportach Analytics jako (not set).
 • Listy remarketingowe Analytics przestaną gromadzić nowych użytkowników.
 • Google Ads przestanie importować skonfigurowane cele Analytics, transakcje e-commerce i dane.

Uwaga: po zaimportowaniu danych Analytics (np. celów) do Google Ads podlegają one warunkom korzystania z usługi Google Ads.

Powiązane materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?