Denne artikkelen handler om Universal Analytics-områder. Slike områder slutter å behandle data fra og med 1. juli 2023 (1. juli 2024 for Analytics 360-områder). Begynn å bruke et Google Analytics 4-område hvis du ikke allerede gjør det.

Knytt sammen Analytics og Google Ads, eller fjern tilknytningen

Hvis du knytter sammen Google Ads-kontoen din og Analytics-området ditt, kan du se hele kundesyklusen fra kundene eksponeres for markedsføringen din (f.eks. ser en annonsevisning eller klikker på en annonse) til de fullfører målene du har satt for dem på nettstedet ditt (f.eks. kjøper noe eller bruker innholdet på nettsidene).

Denne artikkelen tar for seg følgende:

Hvorfor bør du knytte sammen Google Ads og Analytics?

Hvis du knytter sammen Google Ads og Analytics, kan du

Grenser

 • Hvert Analytics-område kan ha maksimalt 400 tilknyttede kontogrupper.
 • Hver tilknyttede kontogruppe kan maksimalt omfatte 1000 Google Ads-kontoer.
 • Du kan ikke knytte sammen Analytics og Google Ads hvis den aktuelle Google Ads-kontoen (MCC-konto eller personlig konto) er deaktivert eller avsluttet.

Hvis den nåværende Google Ads-konfigurasjonen din overskrider grensene ovenfor, bør du vurdere å opprette en Google Ads-managerkonto og knytte den til Analytics-området ditt.

Før du begynner, må du kontrollere at du bruker en Google-konto som har redigeringstilgang til Analytics-området og administratortilgang til de aktuelle Google Ads-kontoene. I tillegg er bare aktive Google Ads-kontoer kvalifisert for tilknytning til Analytics-området ditt. 

Merk: Disse tillatelsene er bare nødvendige for prosessen med å knytte sammen kontoene. Når du har opprettet tilknytningen, kan du endre tillatelsene eller fjerne dem helt.

Med veiviseren for kontotilknytning kan du enkelt knytte én eller flere Google Ads-kontoer sammen med flere rapporteringsvisninger i Analytics-området ditt. Hvis du ønsker å knytte flere Analytics-områder til Google Ads-kontoene dine, må du gjennomføre sammenknyttingen for hvert enkelt område.

 1. Logg på Google Analytics.

  Merk: Du kan også åpne Analytics fra Google Ads-kontoen din. Klikk på Verktøy og innstillinger-ikonet Google Ads | verktøy [ikon], velg Google Analytics, og følg deretter resten av veiledningen nedenfor.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området du vil tilknytte.
 3. Klikk på Google Ads-tilknytning i Område-kolonnen.
 4. Klikk på + Ny tilknyttet kontogruppe.
 5. Velg Google Ads-kontoene du vil tilknytte, og klikk så på Fortsett.

  Hvis du har en Google Ads-managerkonto, må du velge den for å tilknytte den (og alle de tilhørende underkontoene).

  Hvis du bare vil tilknytte enkelte av de administrerte kontoene, må du utvide visningen av alle de administrerte kontoene i managerkontoen og deretter velge hver av de administrerte Google Ads-kontoene du ønsker å opprette en tilknytning til. Du kan alternativt klikke på Alle som kan tilknyttes for å velge alle de administrerte Google Ads-kontoene. Deretter kan du velge bort enkeltkontoer.
 6. Skriv inn en tittel på denne tilknyttede kontogruppen.
 7. Slå tilknytningen for hver rapporteringsvisning i området der du vil motta Google Ads-data.
 8. Hvis du vil, kan du velge Slå på visningsrapportering for Google Displaynettverk for at disse dataene også skal tas med i hver rapporteringsvisning.
 9. Hvis du allerede har aktivert automatisk merking i Google Ads-kontoene dine, eller hvis du vil la prosessen for tilknytning automatisk aktivere automatisk merking i Google Ads-kontoene, kan du gå videre til neste trinn.

  Hvis du imidlertid ønsker å merke Google Ads-tilknytningene dine manuelt, klikker du på Avanserte innstillinger > La innstillingene for automatisk merking stå som de er.
 10. Klikk på Knytt sammen kontoene.

Gratulerer! Kontoene er nå knyttet sammen. Hvis du valgte automatisk merking (anbefales), knyttes Google Ads-dataene dine automatisk til kundeklikk i Analytics.

Hvis du knytter sammen en Google Ads-konto og et Analytics-område, kan alle brukere med tilgang til rapporteringsvisningen(e) du valgte under sammenknyttingen, se Google Ads-dataene som importeres. Hvis du velger å importere Analytics-data (mål/netthandelstransaksjoner, beregninger eller remarketinglister) til Google Ads-kontoen din, kan også alle med tilgang til den aktuelle Google Ads-kontoen se Analytics-dataene du har importert.

Endre en tilknyttet kontogruppe

Når du har opprettet en tilknyttet kontogruppe, kan du legge til eller fjerne Google Ads-kontoer og Analytics-rapporteringsvisninger fra denne gruppen. Du kan også gi den tilknyttede kontogruppen et nytt navn.

Hvis du vil fjerne alle Google Ads-kontoene dine fra den tilknyttede kontogruppen, kan du følge veiledningen for fjerning av tilknytning (i neste avsnitt).

Slik endrer du tilknyttede kontogrupper:

 1. Logg på Google Analytics..
  Merk: Du kan også åpne Analytics fra Google Ads-kontoen din. Klikk på Verktøy og innstillinger-ikonet Google Ads | verktøy [ikon], velg Google Analytics, og følg deretter resten av veiledningen nedenfor.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området der du vil endre Google Ads-tilknytningen.
 3. Klikk på Google Ads-tilknytning i Område-kolonnen.
 4. I tabellen klikker du på den tilknyttede kontogruppen du vil endre.
 5. For å legge til eller fjerne Google Ads-kontoer fra den tilknyttede kontogruppen din klikker du på Endre i Velg tilknyttede Google Ads-kontoer-delen, og merker av eller fjerner avmerkingen for de aktuelle kontoene.
 6. For å legge til eller fjerne Analytics-rapporteringsvisninger klikker du på Endre i Tilknytningskonfigurasjon-delen. Slå tilknytningene av eller på etter behov.
 7. Klikk på Lagre.

Hvis du ønsker å fjerne tilknytningen til alle Google Ads-kontoene i en tilknyttet kontogruppe fra Analytics-området, må du slette hele den tilknyttede kontogruppen.

Hvis du har flere Google Ads-kontoer i en tilknyttet kontogruppe, og ønsker å oppheve tilknytningen til bare noen av kontoene fra Analytics-området ditt, kan du følge veiledningen for redigering av en tilknyttet kontogruppe (i den forrige delen).

Slik sletter du en hel tilknyttet kontogruppe:

 1. Logg på Google Analytics..
  Merk: Du kan også åpne Analytics fra Google Ads-kontoen din. Klikk på Verktøy og innstillinger-ikonet Google Ads | verktøy [ikon], velg Google Analytics, og følg deretter resten av veiledningen nedenfor.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området du vil fjerne tilknytningen til.
 3. Klikk på Google Ads-tilknytning i Område-kolonnen.
 4. I tabellen klikker du på den tilknyttede kontogruppen du ønsker å slette.
 5. Klikk på Slett den tilknyttede kontogruppen.
 6. Klikk på Slett i forgrunnsvinduet for å bekrefte slettingen.

Hvis du sletter en tilknyttet kontogruppe, blir ikke lenger data utvekslet mellom Google Ads- og Analytics-kontoen din:

 • Da får du ikke lenger se Google Ads-data (f.eks. om CPC, klikk og visninger) fra det øyeblikket tilknytningen ble fjernet, i Analytics-rapportene dine. Du kan fortsatt se øktdataene som stammer fra tiden før du fjernet kontoens tilknytning (historiske data). Eventuelle nye økter som stammer fra klikk i disse tilknyttede Google Ads-kontoene etter at du har fjernet tilknytningen, vises som (not set).
 • Nye brukere blir ikke lenger samlet inn til remarketinglistene dine i Analytics.
 • Analytics-målene, -netthandelstransaksjonene og -beregningene du har konfigurert, blir ikke lenger importert til Google Ads.

Merk: Så fort Analytics-data (f.eks. mål) er importert til Google Ads, blir disse underlagt vilkårene for bruk av Google Ads.

Kontroller for personlig tilpasning av annonser

I tillegg til å opprette en tilknytning til Google Ads-enkeltkontoer, kan du også tillate eller slå av personlig tilpasning av annonser for brukere fra bestemte land og/eller regioner via innstillingen for avansert annonsetilpasning, som du finner i områdeinnstillingene.

Beslektede ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
69256
false
false