Σύνδεση/αποσύνδεση του Google Ads με/από το Analytics

Συνδέοντας τον λογαριασμό σας στο Google Ads με την ιδιοκτησία σας στο Analytics, μπορείτε να βλέπετε ολόκληρο τον κύκλο της δραστηριότητας των πελατών: από το πώς αλληλεπιδρούν με το μάρκετινγκ που χρησιμοποιείτε (π.χ. εμφανίσεις διαφημίσεων, κλικ σε διαφημίσεις) έως τον τρόπο με τον οποίο τελικά ολοκληρώνουν τους στόχους που έχετε θέσει στον ιστότοπό σας (π.χ. πραγματοποίηση αγορών, κατανάλωση περιεχομένου).

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Γιατί να συνδέσετε το Google Ads με το Analytics

Συνδέοντας το Google Ads με το Analytics, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Προβολή βίντεο

Όρια

 • Κάθε ιδιοκτησία του Analytics μπορεί να διαθέτει έως 200 ομάδες συνδέσμων.
 • Κάθε ομάδα συνδέσμων μπορεί να διαθέτει έως 1.000 λογαριασμούς Google Ads.

Αν η τρέχουσα ρύθμιση του Google Ads υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό υπευθύνου Google Ads και να τον συνδέσετε με την ιδιοκτησία σας στο Analytics.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε Λογαριασμό Google με άδεια επεξεργασίας για την ιδιοκτησία του Analytics και πρόσβαση διαχειριστή για τους λογαριασμούς Google Ads.

Σημείωση: Αυτά τα δικαιώματα απαιτούνται μόνο για τη διαδικασία σύνδεσης. Αφού δημιουργήσετε τον σύνδεσμο, μπορείτε να τα τροποποιήσετε ή να τα καταργήσετε πλήρως.

Με τον οδηγό σύνδεσης μπορείτε να συνδέσετε εύκολα τους λογαριασμούς σας στο Google Ads με πολλές αναλυτικές προβολές της ιδιοκτησίας του Analytics. Αν θέλετε να συνδέσετε πολλές ιδιοκτησίες του Analytics στους λογαριασμούς σας στο Google Ads, ολοκληρώστε τη διαδικασία σύνδεσης για κάθε ιδιοκτησία.

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το Analytics μέσα από τον λογαριασμό σας στο Google Ads. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία, επιλέξτε Analytics και κατόπιν ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες που αναφέρονται εδώ.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην ιδιοκτησία που θέλετε να συνδέσετε.
 3. Στη στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση του Google Ads.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή + ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
 5. Επιλέξτε τους λογαριασμούς Google Ads που θέλετε να συνδέσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

  Αν διαθέτετε λογαριασμό υπευθύνου Google Ads, επιλέξτε τον συγκεκριμένο λογαριασμό, για να τον συνδέσετε (μαζί με όλους τους θυγατρικούς λογαριασμούς του).

  Αν θέλετε να συνδέσετε μόνο ορισμένους διαχειριζόμενους λογαριασμούς, αναπτύξτε τον λογαριασμό υπευθύνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε καθέναν από τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς Google Ads που θέλετε να συνδέσετε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι οι λογαριασμοί με δυνατότητα σύνδεσης, για να επιλέξετε όλους τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς Google Ads και, στη συνέχεια, αποεπιλέξτε μεμονωμένους λογαριασμούς.
 6. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση, επιλέγοντας ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για κάθε αναλυτική προβολή στην ιδιοκτησία όπου θέλετε να διατίθενται δεδομένα του Google Ads.
 7. Προαιρετικά, επιλέξτε Ενεργοποίηση αναφοράς εμφανίσεων Δικτύου προβολής Google, για να συμπεριλάβετε και αυτά τα δεδομένα σε κάθε αναλυτική προβολή.
 8. Αν έχετε ήδη ενεργοποιήσει την αυτόματη προσθήκη ετικετών στους λογαριασμούς σας στο Google Ads ή αν θέλετε αυτή να ενεργοποιηθεί αυτόματα κατά τη διαδικασία σύνδεσης, μεταβείτε στο επόμενο βήμα (9).

  Ωστόσο, αν θέλετε να προσθέσετε ετικέτες μη αυτόματα στους συνδέσμους του Google Ads, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες ρυθμίσεις > Οι ρυθμίσεις αυτόματης προσθήκης ετικετών να παραμείνουν ως έχουν.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση λογαριασμών.

Συγχαρητήρια! Οι λογαριασμοί έχουν πλέον συνδεθεί. Αν επιλέξατε να χρησιμοποιηθεί η αυτόματη προσθήκη ετικετών (συνιστάται), το Analytics θα ξεκινήσει αυτόματα να συσχετίζει τα δεδομένα του Google Ads με τα κλικ των πελατών.

Όταν συνδέετε έναν λογαριασμό Google Ads με μια ιδιοκτησία του Analytics, οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στις αναλυτικές προβολές που επιλέξατε στη διάρκεια της σύνδεσης θα μπορεί να βλέπει τα δεδομένα του Google Ads που έχετε εισαγάγει. Ομοίως, αν επιλέξετε να εισαγάγετε δεδομένα του Analytics (συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου/στόχους, μετρήσεις ή λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ) στον λογαριασμό σας στο Google Ads, οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στον συγκεκριμένο λογαριασμό Google Ads θα μπορεί να βλέπει τα δεδομένα του Analytics που έχετε εισαγάγει.

Επεξεργασία ομάδας συνδέσμων

Αφού δημιουργήσετε μια ομάδα συνδέσμων, μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε λογαριασμούς Google Ads και αναλυτικές προβολές του Analytics από τη συγκεκριμένη ομάδα συνδέσμων. Μπορείτε, επίσης, να μετονομάσετε την ομάδα συνδέσμων.

Αν θέλετε να καταργήσετε όλους τους λογαριασμούς Google Ads από την ομάδα συνδέσμων, ακολουθήστε τις οδηγίες για την αποσύνδεση (στην επόμενη ενότητα).

Για να επεξεργαστείτε μια ομάδα συνδέσμων:

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics..
  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε γρήγορα το Analytics μέσα από τον λογαριασμό σας στο Google Ads. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία, επιλέξτε Analytics και κατόπιν ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες που αναφέρονται εδώ.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην ιδιοκτησία της οποίας τη σύνδεση με το Google Ads θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Στη στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση του Google Ads.
 4. Στον πίνακα, κάντε κλικ στην ομάδα συνδέσμων που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 5. Για να προσθέσετε λογαριασμούς Google Ads στην ομάδα συνδέσεων ή να καταργήσετε λογαριασμούς Google Ads από αυτήν, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία, στην ενότητα Επιλογή συνδεδεμένων λογαριασμών Google Ads, και επιλέξτε τα πλαίσια που βρίσκονται δίπλα σε αυτούς τους λογαριασμούς ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων αυτών.
 6. Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε αναλυτικές προβολές του Analytics, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία, στην ενότητα Διαμόρφωση σύνδεσης. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη σύνδεση, όπως απαιτείται.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αν θέλετε να αποσυνδέσετε όλους τους λογαριασμούς Google Ads σε μια ομάδα συνδέσμων από την ιδιοκτησία σας στο Analytics, πρέπει να διαγράψετε ολόκληρη την ομάδα συνδέσμων.

Αν διαθέτετε πολλούς λογαριασμούς Google Ads σε μια ομάδα συνδέσμων και θέλετε να αποσυνδέσετε από την ιδιοκτησία σας στο Analytics μόνο ορισμένους από αυτούς τους λογαριασμούς, ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την Επεξεργασία ομάδας συνδέσμων στην προηγούμενη ενότητα.

Για να διαγράψετε μια ολόκληρη ομάδα συνδέσμων:

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics..
  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε γρήγορα το Analytics μέσα από τον λογαριασμό σας στο Google Ads. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία, επιλέξτε Analytics και κατόπιν ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες που αναφέρονται εδώ.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην ιδιοκτησία που θέλετε να αποσυνδέσετε.
 3. Στη στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση του Google Ads.
 4. Στον πίνακα, κάντε κλικ στην ομάδα συνδέσμων που θέλετε να διαγράψετε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή ομάδας συνδέσμων.
 6. Στο αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Έχετε υπόψη ότι, αν διαγράψετε μια ομάδα συνδέσμων, θα διακοπεί η ροή όλων των δεδομένων μεταξύ των λογαριασμών Google Ads και Analytics:

 • Τα δεδομένα του Google Ads (όπως τα κλικ, οι εμφανίσεις, το CPC κ.λπ.) δεν θα εμφανίζονται πλέον στις αναφορές του Analytics. Τα δεδομένα περιόδων σύνδεσης μέχρι τη στιγμή της αποσύνδεσης των λογαριασμών θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα. Τυχόν νέες περίοδοι σύνδεσης, οι οποίες προκύπτουν από κλικ σε αυτούς τους συνδεδεμένους λογαριασμούς Google Ads μετά την αποσύνδεσή τους, θα εμφανίζονται στις αναφορές του Analytics ως (not set).
 • Οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ του Analytics θα σταματήσουν να συγκεντρώνουν νέους χρήστες.
 • Το Google Ads θα σταματήσει να εισάγει τους στόχους, τις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου και τις μετρήσεις του Analytics που έχετε διαμορφώσει.

Σημείωση: Μόλις τα δεδομένα του Analytics (για παράδειγμα, οι στόχοι) εισαχθούν στο Google Ads, υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Ads.

Σχετικοί πόροι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;