Oprettelse/fjernelse af links mellem Analytics og AdWords

Hvis du linker din AdWords-konto og din Google Analytics-ejendom til hinanden, får du adgang til det komplette billede af kundernes handlinger, lige fra annonceklik og -visninger over handlinger på dit website til konverteringer. Når du har linket dine Analytics og AdWords-konti, kan du bruge den indsigt, du får fra Analytics, til at justere og optimere dine AdWords-kampagner, så din virksomhed overordnet set bliver mere effektiv.

Når du linker Analytics og AdWords, kan du:

Se en video

Før du starter, skal du kontrollere, at du bruger en Google-konto, der har redigeringstilladelse til Analytics-ejendommen og administrativ adgang til AdWords-kontiene.

Bemærk! Disse tilladelser kræves kun ved selve linkningsprocessen. Når du har oprettet linket, kan tilladelserne ændres eller fjernes helt.

Oprette links mellem Analytics og AdWords

Vejledningen i oprettelse af links gør det nemt at linke dine AdWords-konti til flere forskellige dataudvalg i din Analytics-ejendom. Hvis du har flere Analytics-konti og ønsker at linke hver af dem til en eller flere AdWords-ejendomme, skal du blot følge vejledningen for hver ejendom.

 1. Log ind på din Analytics-konto på www.google.dk/analytics.
  Bemærk! Du kan også hurtigt åbne Analytics fra din AdWords-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Google Analytics, og følg derefter resten af vejledningen.
 2. Klik på fanen Administrator øverst på siden.
  screenshot of admin user interface navigation
 3. I kolonnen konto skal du vælge den Analytics-konto, der indeholder den ejendom, som du ønsker at linke med en eller flere af dine AdWords-konti.
 4. I kolonnen Ejendom skal du vælge den Analytics-ejendom, du vil linke til, og klikke på AdWords-linkning.
 5. Markér afkrydsningsfeltet ud for de AdWords-konti, du ønsker at linke til din Analytics-ejendom. Hvis du har en Mit kundecenter-konto (MCC-konto), skal du udvide den ved klikke på pilen ved siden af ​​den og derefter markere afkrydsningsfeltet ud for ​hver af de administrerede AdWords-konti, som du vil linke.
 6. Klik på knappen Fortsæt.
 7. I afsnittet Linkkonfiguration skal du angive en linkgruppetitel for at identificere din gruppe af linkede AdWords-konti.
  Bemærk! De fleste brugere har kun behov for én linkgruppe. Vi anbefaler, at du kun opretter flere linkgrupper, hvis du har flere AdWords-konti og ønsker, at data skal strømme på forskellige måder mellem disse konti og din Analytics-ejendom. For eksempel bør du oprette flere linkgrupper, hvis du har brug for at:
  • Linke forskellige AdWords-konti til forskellige dataudvalg i den samme Analytics-ejendom
  • Aktivere automatisk tagging for kun nogle af dine AdWords-konti
 8. Vælg de Analytics-dataudvalg, hvor AdWords-dataene skal være tilgængelige.
  screenshot of selecting Analytics views
 9. Hvis du allerede har aktiveret automatisk tagging på din AdWords-konto, kan du gå videre til næste trin.
  Kontolinkningsprocessen gør det muligt at foretage automatisk tagging for alle dine linkede AdWords-konti. Du skal kun klikke på Avancerede indstillinger, hvis du har brug for at tagge dine AdWords-links manuelt.
 10. Klik på knappen Link konti.

Tillykke! Dine konti er nu linket. Hvis du har valgt at lade automatisk tagging være slået til (anbefales), starter Analytics automatisk med at knytte dine AdWords-data til kundeklik.

Når du knytter en AdWords-konto til et Analytics-dataudvalg, kan enhver med adgang til dette dataudvalg se dine importerede AdWords-data. Det samme gælder, hvis du vælger at importere Analytics-data (mål/e-handelstransaktioner, variabler eller remarketinglister) til din AdWords-konto. I dette tilfælde kan alle med adgang til denne AdWords-konto se dine importerede Analytics-data.

Redigere en linkgruppe

Når du har oprettet en linkgruppe, kan du tilføje eller fjerne AdWords-konti og Analytics-dataudvalg i den. Du kan også omdøbe linkgruppen.

Hvis du ønsker at fjerne alle dine AdWords-konti fra din linkgruppe, skal du følge vejledningen i at fjerne links (i næste afsnit).

Sådan redigerer du en linkgruppe:

 1. Log ind på din Analytics-konto på www.google.dk/analytics.

  Bemærk! Du kan også hurtigt åbne Analytics fra din AdWords-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Google Analytics, og følg derefter resten af vejledningen.
 2. Klik på fanen Administrator øverst på siden.
 3. I kolonnen Konto skal du vælge den Analytics-konto, der indeholder den ejendom, hvis linkgruppe du vil redigere.
 4. I kolonnen Ejendom skal du vælge den Analytics-ejendom, der indeholder den linkgruppe, som du vil redigere, og klikke på AdWords-linkning.
 5. I tabellen skal du klikke på den linkgruppe, du vil redigere.
 6. Hvis du vil føje AdWords-konti til din linkgruppe eller fjerne konti fra den, skal du klikke på Rediger i afsnittet Vælg tilknyttede AdWords-konti og markere eller fjerne markeringen i felterne ud for disse konti.
 7. Hvis du vil tilføje eller fjerne Analytics-dataudvalg, skal du klikke på Rediger i afsnittet Linkkonfiguration og bruge rullemenuen Linkede dataudvalg til at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de pågældende dataudvalg. Du kan også ændre din linkgruppetitel i dette afsnit.
 8. Klik på knappen Gem.

Sådan fjernes links mellem Analytics og AdWords

Hvis du ønsker at fjerne linket til alle AdWords-kontiene i en linkgruppe fra din Analytics-ejendom, skal du følge denne vejledning i sletning af en hel linkgruppe.

Hvis du har flere AdWords-konti i en linkgruppe, og kun nogle links fra dine konti til din Analytics-ejendom skal fjernes, skal du følge vejledningen Redigere en linkgruppe (i foregående afsnit).

Sådan sletter du en hel linkgruppe:

 1. Log ind på din Analytics-konto på www.google.dk/analytics.

  Bemærk! Du kan også hurtigt åbne Analytics fra din AdWords-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Google Analytics, og følg derefter resten af vejledningen.
 2. Klik på fanen Administrator øverst på siden.
 3. I kolonnen Konto skal du vælge den Analytics-konto, der indeholder den ejendom, hvis link du ønsker at fjerne fra din AdWords-konto eller dine AdWords-konti.
 4. I kolonnen Ejendom skal du vælge den Analytics-ejendom, hvis link du vil fjerne fra din AdWords-konto eller dine AdWords-konti, og klikke på AdWords-linkning.
 5. I tabellen skal du klikke på den linkgruppe, du vil slette.
 6. Klik på Rediger (ved siden af Vælg tilknyttede AdWords-konti).
 7. Klik på Slet linkgruppe nederst i skærmbilledet.
 8. I pop op-vinduet til bekræftelse skal du klikke på knappen Slet.

Vær opmærksom på, at hvis du sletter en linkgruppe, standser al dataudveksling mellem dine AdWords- og Analytics-konti:

 • AdWords-data (f.eks. klik, eksponeringer, CPC etc.) vil ikke længere kunne ses i Analytics-rapporter. Sessionsdata frem til det tidspunkt, hvor du fjerner linket til kontoen, vil stadig være tilgængelige. Eventuelle nye sessioner, der skyldes klik på disse linkede AdWords-konti, efter at du har fjernet tilknytningen, vises i Analytics-rapporter som (not set).
 • Dine remarketinglister i Analytics ophører med at akkumulere nye brugere.
 • AdWords standser importen af alle Analytics-mål, -e-handelstransaktioner og -data, som du har konfigureret.

Bemærk! Når Analytics-data (f.eks. mål) er blevet importeret til AdWords, er de underlagt servicevilkårene for AdWords.

Var denne artikel nyttig?