Linkning af/fjernelse af link mellem Google Ads og Analytics

Hvis du linker din Google Ads-konto til din Analytics-ejendom, får du mulighed for at se hele kundecyklussen, lige fra interaktionen med dine marketingtiltag (f.eks. når kunderne ser annonceeksponeringer eller klikker på annoncer) til fuldførelsen af de mål, du har angivet på dit website (f.eks. når de foretager et køb eller ser eller interagerer med indhold).

I denne artikel:

Hvorfor er det en fordel at linke Google Ads og Analytics?

Når du linker Google Ads og Analytics, kan du gøre følgende:

Se en video

Grænser

 • Der må maksimalt være 200 linkgrupper pr. Analytics-ejendom.
 • Der må maksimalt være 1.000 Google Ads-konti i en linkgruppe.

Hvis din aktuelle Google Ads-konfiguration ikke holder sig inden for ovennævnte grænser, kan du overveje at oprette en Google Ads-managerkonto og linke den til din Analytics-ejendom.

Før du starter, skal du kontrollere, at du bruger en Google-konto, der har redigeringstilladelse til Analytics-ejendommen og administratoradgang til Google Ads-kontiene.

Bemærk! Disse tilladelser er kun et krav i forbindelse med selve linkningsprocessen. Når du har oprettet linket, kan tilladelserne ændres eller fjernes helt.

Guiden til linkoprettelse gør det nemt at linke dine Google Ads-konti til flere forskellige dataudvalg i din Analytics-ejendom. Hvis du har flere Analytics-ejendomme, som du vil linke til dine Google Ads-konti, skal du fuldføre linkningsprocessen for hver enkelt ejendom.

 1. Log ind på Google Analytics.

  Bemærk! Du kan også åbne Analytics fra din Google Ads-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, du vil linke.
 3. Klik på Google Ads-linkning i kolonnen EJENDOM.
 4. Klik på + NY LINKGRUPPE
 5. Vælg de Google Ads-konti, du vil linke, og klik derefter på Fortsæt.

  Hvis du har en Google Ads-managerkonto, skal du vælge denne konto for at linke den (og alle dens underordnede konti).

  Hvis du kun vil linke bestemte managerstyrede konti, skal du udvide managerkontoen og derefter vælge hver enkelt af de administrerede Google Ads-konti, du vil linke. Du kan også klikke på Alle, der kan linkes for at vælge alle administrerede Google Ads-konti og derefter fravælge individuelle konti.
 6. Slå linkning TIL for hver eneste visning på ejendommen, hvor der skal vises Google Ads-data.
 7. Vælg eventuelt Aktivér rapportering af eksponeringer på Google Displaynetværket, hvis du også vil inkludere disse data i alle visninger.
 8. Spring videre til næste trin (9), hvis du allerede har aktiveret automatisk tagging på dine Google Ads-konti, eller hvis automatisk tagging skal aktiveres automatisk på dine Google Ads-konti via linkningsprocessen.

  Hvis du i stedet vil foretage manuel tagging af dine Google Ads-links, skal du klikke på Avancerede indstillinger > Behold de aktuelle indstillinger for automatisk tagging.
 9. Klik på Link konti.

Tillykke! Dine konti er nu linket. Hvis du har valgt at bruge automatisk tagging (anbefales), begynder Analytics automatisk at knytte dine Google Ads-data til kundeklik.

Når du linker en Google Ads-konto til en Analytics-ejendom, kan alle med adgang til de visninger, du vælger i forbindelse med linkningen, se dine importerede Google Ads-data. Det samme gælder, hvis du vælger at importere Analytics-data (mål/e-handelstransaktioner, variabler eller remarketinglister) til din Google Ads-konto. I dette tilfælde kan alle med adgang til denne Google Ads-konto se dine importerede Analytics-data.

Rediger en linkgruppe

Når du har oprettet en linkgruppe, kan du føje Google Ads-konti og Analytics-visninger til den eller fjerne dem fra den. Du kan også omdøbe linkgruppen.

Hvis du vil fjerne alle dine Google Ads-konti fra din linkgruppe, skal du følge vejledningen i fjernelse af et link (i næste afsnit).

Sådan redigerer du en linkgruppe:

 1. Log ind på Google Analytics..
  Bemærk! Du kan også hurtigt åbne Analytics fra din Google Ads-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, hvis Google Ads-linkning du vil redigere.
 3. Klik på Google Ads-linkning i kolonnen EJENDOM.
 4. Klik på den linkgruppe, du vil redigere, i tabellen.
 5. Hvis du vil føje Google Ads-konti til din linkgruppe eller fjerne konti fra den, skal du klikke på Rediger i afsnittet Vælg tilknyttede Google Ads-konti og markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ud for disse konti.
 6. Klik på Rediger i sektionen Linkkonfiguration for at tilføje eller fjerne Analytics-visninger. Slå linkning til eller fra efter behov.
 7. Klik på Gem.

Hvis du vil fjerne linket fra din Analytics-ejendom til alle Google Ads-konti i en linkgruppe, skal du slette hele linkgruppen.

Hvis du har flere Google Ads-konti i en linkgruppe og kun vil fjerne nogle links til dine konti fra din Analytics-ejendom, skal du følge vejledningen Rediger en linkgruppe i forrige afsnit.

Sådan sletter du en hel linkgruppe:

 1. Log ind på Google Analytics..
  Bemærk! Du kan også hurtigt åbne Analytics fra din Google Ads-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, du vil fjerne linket til.
 3. Klik på Google Ads-linkning i kolonnen EJENDOM.
 4. Klik på den linkgruppe, du vil slette, i tabellen.
 5. Klik på Slet linkgruppe.
 6. Klik på Slet i pop op-vinduet til bekræftelse.

Bemærk! Hvis du sletter en linkgruppe, ophører al dataudveksling mellem din Google Ads-konto og din Analytics-konto:

 • Google Ads-data (antal klik, visninger, CPC osv.) kan ikke længere ses i Analytics-rapporter. Sessionsdataene frem til det tidspunkt, hvor du fjerner linket til kontoen, er stadig tilgængelige. Eventuelle nye sessioner, der skyldes klik på disse linkede Google Ads-konti, efter at du har fjernet linket, vises i Analytics-rapporter som (not set).
 • Der akkumuleres ikke længere nye brugere på dine Analytics-remarketinglister.
 • De mål, e-handelstransaktioner og metrics, du har konfigureret i Analytics, importeres ikke længere i Google Ads.

Bemærk! Analytics-data (f.eks. mål), der er blevet importeret i Google Ads, er det underlagt servicevilkårene for Google Ads.

Relaterede ressourcer

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?