Linkning af/fjernelse af link mellem Analytics og Google Ads

 

Hvis du linker din Google Ads-konto til din Analytics-ejendom, får du mulighed for at se hele kundecyklussen fra interaktionen med din marketing (f.eks. når kunden ser annonceeksponeringer, klikker på annoncer osv.) til det tidspunkt, hvor de fuldfører de mål, du har angivet for dem på dit website (f.eks. foretager et køb eller ser eller interagerer med indhold).

I denne artikel:

Hvorfor er det en god idé at linke Google Ads til Analytics?

Når du linker Google Ads til Analytics, kan du:

Se en video

 

Før du starter, skal du kontrollere, at du bruger en Google-konto, der har redigeringstilladelse til Analytics-ejendommen og administrativ adgang til Google Ads-kontiene.

Bemærk! Disse tilladelser kræves kun ved selve linkningsprocessen. Når du har oprettet linket, kan tilladelserne ændres eller fjernes helt.

Guiden til oprettelse af links gør det nemt at linke dine Google Ads-konti til flere forskellige visninger i din Analytics-ejendom. Hvis du har flere Analytics-ejendomme, som du ønsker at linke til dine Google Ads-konti, skal du udføre linkningsprocessen for hver enkelt ejendom.

 1. Log ind på Google Analytics..

  Bemærk! Du kan også åbne Analytics fra din Google Ads-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, du ønsker at linke.
 3. Klik på Google Ads-linkning i kolonnen EJENDOM.
 4. Klik på + NY LINKGRUPPE
 5. Vælg de Google Ads-konti, du ønsker at linke, og klik derefter på Fortsæt.

  Hvis du har en Google Ads-managerkonto, skal du vælge denne konto for at linke den (og alle dens underordnede konti).

  Hvis du kun vil linke visse administrerede konti, skal du udvide managerkontoen og derefter markere hver enkelt af de administrerede Google Ads-konti, du vil linke. Du kan også klikke på Alle der kan linkes for at vælge alle administrerede Google Ads-konti og derefter fravælge de individuelle konti, du ikke vil linke.
 6. Aktivér linkning for alle de visninger i ejendommen, hvor du ønsker Google Ads-data.
 7. Vælg eventuelt Aktivér rapportering af eksponeringer på Google Displaynetværket, hvis du også ønsker at inkludere disse data i alle visninger.
 8. Hvis du allerede har aktiveret automatisk tagging på dine Google Ads-konti, eller hvis du ønsker, at linkningsprocessen automatisk aktiverer automatisk tagging på dine Google Ads-konti, kan du gå til næste trin (9).

  Hvis du imidlertid ønsker at tagge dine Google Ads-links manuelt, skal du klikke på Avancerede indstillinger > Behold de nuværende indstillinger for automatisk tagging.
 9. Klik på Link konti.

Tillykke! Dine konti er nu linket. Hvis du ønsker at bruge automatisk tagging (anbefales), starter Analytics automatisk med at knytte dine Google Ads-data til kundeklik.

Når du linker en Google Ads-konto til en Analytics-ejendom, kan alle med adgang til de visninger, du valgte under linkningen, se dine importerede Google Ads-data. Det samme gælder, hvis du vælger at importere Analytics-data (mål/e-handelstransaktioner, variabler eller remarketinglister) til din Google Ads-konto. I dette tilfælde kan alle med adgang til denne Google Ads-konto se dine importerede Analytics-data.

Rediger en linkgruppe

Når du har oprettet en linkgruppe, kan du tilføje eller fjerne Google Ads-konti og Analytics-dataudvalg i den. Du kan også omdøbe linkgruppen.

Hvis du ønsker at fjerne alle dine Google Ads-konti fra din linkgruppe, skal du følge vejledningen i at fjerne links (i næste afsnit).

Sådan redigerer du en linkgruppe:

 1. Log ind på Google Analytics..
  Bemærk! Du kan også hurtigt åbne Analytics fra din Google Ads-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, hvis Google Ads-linkning du ønsker at redigere.
 3. Klik på Google Ads-linkning i kolonnen EJENDOM.
 4. I tabellen skal du klikke på den linkgruppe, du vil redigere.
 5. Hvis du vil føje Google Ads-konti til din linkgruppe eller fjerne konti fra den, skal du klikke på Rediger i afsnittet Vælg tilknyttede Google Ads-konti og markere eller fjerne markeringen i felterne ud for disse konti.
 6. Klik på Rediger i sektionen Linkkonfiguration for at tilføje eller fjerne Analytics-visninger. Slå linkning til eller fra efter behov.
 7. Klik på Gem.

Hvis du ønsker at fjerne alle links for Google Ads-kontiene i en linkgruppe fra din Analytics-ejendom, skal du slette hele linkgruppen.

Hvis du har flere Google Ads-konti i en linkgruppe, og kun nogle links fra dine konti til din Analytics-ejendom skal fjernes, skal du følge vejledningen Rediger en linkgruppe (i foregående sektion).

Sådan sletter du en hel linkgruppe:

 1. Log ind på Google Analytics..
  Bemærk! Du kan også hurtigt åbne Analytics fra din Google Ads-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, du ønsker at fjerne linket for.
 3. Klik på Google Ads-linkning i kolonnen EJENDOM.
 4. I tabellen skal du klikke på den linkgruppe, du vil slette.
 5. Klik på Slet linkgruppe.
 6. Klik på Slet i pop op-vinduet til bekræftelse.

Vær opmærksom på, at hvis du sletter en linkgruppe, standser al dataudveksling mellem dine Google Ads- og Analytics-konti:

 • Google Ads-data (f.eks. klik, eksponeringer, CPC etc.) vil ikke længere kunne ses i Analytics-rapporter. Sessionsdataene frem til det tidspunkt, hvor du fjerner linket til kontoen, er stadig tilgængelige. Eventuelle nye sessioner, der skyldes klik på disse linkede Google Ads-konti, efter at du har fjernet linket, vises i Analytics-rapporter som (not set).
 • Dine remarketinglister i Analytics ophører med at akkumulere nye brugere.
 • Google Ads standser importen af alle Analytics-mål, -e-handelstransaktioner og -data, som du har konfigureret.

Bemærk! Når Analytics-data (f.eks. mål) er blevet importeret til Google Ads, er de underlagt servicevilkårene for Google Ads.

Relaterede ressourcer

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?