Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Vejledningen i denne artikel i Hjælp til Analytics kan være påvirket af ændringer i Analytics-brugerfladen, der er foretaget for nylig. Få flere oplysninger i dette blogindlæg. Hjælpen opdateres snart.

Linkning af/fjernelse af link mellem Analytics og AdWords

 

Hvis du linker din AdWords-konto til din Analytics-ejendom, får du adgang til det fulde billede af kundernes adfærd, lige fra annonceklik eller eksponering over dit website til konvertering. Når du har linket dine Analytics og AdWords-konti, kan du bruge den indsigt, du får fra Analytics, til at justere og optimere dine AdWords-kampagner, så din virksomhed overordnet set bliver mere effektiv.

I denne artikel:

Hvad får du ud af at linke Analytics og AdWords?

Når du linker Analytics og AdWords, kan du:

Se en video

 

Før du starter, skal du kontrollere, at du bruger en Google-konto, der har redigeringstilladelse til Analytics-ejendommen og administrativ adgang til AdWords-kontiene.

Bemærk! Disse tilladelser kræves kun ved selve linkningsprocessen. Når du har oprettet linket, kan tilladelserne ændres eller fjernes helt.

Vejledningen i oprettelse af links gør det nemt at linke dine AdWords-konti til flere forskellige dataudvalg i din Analytics-ejendom. Hvis du har flere Analytics-ejendomme og vil linke dem hver især til dine AdWords-konti, skal du blot følge guiden til linkoprettelse for de enkelte ejendomme.

 1. Log ind på din Analytics-konto på www.google.dk/analytics.
  Bemærk! Du kan også hurtigt åbne Analytics fra din AdWords-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på fanen Administrator øverst på siden.
  screenshot of admin user interface navigation
 3. Find kolonnen Konto, og vælg den Analytics-konto, der indeholder den ejendom, du vil linke med en eller flere af dine AdWords-konti.
 4. Find kolonnen Ejendom, vælg den Analytics-ejendom, du vil linke, og klik på AdWords-linkning.
 5. Brug en af følgende muligheder til at vælge de AdWords-konti, du vil linke med din Analytics-ejendom.
  • Markér afkrydsningsfeltet ud for de AdWords-konti, du ønsker at linke til din Analytics-ejendom.
  • Hvis du har en AdWords-managerkonto (MCC-konto), skal du markere afkrydsningsfeltet ud for managerkontoen for at linke den (og alle dens underordnede konti) til din Analytics-ejendom.
   Hvis du kun vil linke visse administrerede konti, udvider du managerkontoen ved at klikke på pilen ud for den. Markér derefter afkrydsningsfeltet ud for hver af de administrerede AdWords-konti, du vil linke. Du kan også klikke på Alle der kan linkes for at vælge alle administrerede AdWords-konti under den pågældende MCC-konto og derefter fravælge de individuelle konti, du ikke vil linke.

   Få flere oplysninger om fordelene ved at linke din AdWords-managerkonto.
 6. Klik på knappen Fortsæt.
 7. Find sektionen Linkkonfiguration, og angiv en linkgruppetitel for at identificere din gruppe af linkede AdWords-konti.
  Bemærk! De fleste brugere har kun behov for én linkgruppe. Vi anbefaler, at du kun opretter flere linkgrupper, hvis du har flere AdWords-konti og vil have data til at bevæge sig på forskellige måder mellem disse konti og din Analytics-ejendom. Du bør eksempelvis oprette flere linkgrupper, hvis du har brug for at:
  • Linke forskellige AdWords-konti til forskellige dataudvalg i den samme Analytics-ejendom
  • Aktivere automatisk tagging for kun nogle af dine AdWords-konti
 8. Vælg de Analytics-dataudvalg, hvor AdWords-dataene skal være tilgængelige.
  screenshot of selecting Analytics views
 9. Hvis du allerede har aktiveret automatisk tagging på din AdWords-konto, kan du gå videre til næste trin.
  Kontolinkningsprocessen gør det muligt at foretage automatisk tagging for alle dine linkede AdWords-konti. Klik kun på Avancerede indstillinger, hvis du vil tagge dine AdWords-links manuelt.
 10. Klik på knappen Tilknyt konti.

Tillykke! Dine konti er nu linket. Hvis du har valgt at lade automatisk tagging være slået til (anbefales), starter Analytics automatisk med at knytte dine AdWords-data til kundeklik.

Når du linker en AdWords-konto til en Analytics-ejendom, kan alle med adgang til de visninger, du valgte under linkningen, se dine importerede AdWords-data. Det samme gælder, hvis du vælger at importere Analytics-data (mål/e-handelstransaktioner, metrics eller remarketinglister) til din AdWords-konto. I dette tilfælde kan alle med adgang til denne AdWords-konto se dine importerede Analytics-data.

Redigere en linkgruppe

Når du har oprettet en linkgruppe, kan du tilføje eller fjerne AdWords-konti og Analytics-dataudvalg i den. Du kan også omdøbe linkgruppen.

Hvis du ønsker at fjerne alle dine AdWords-konti fra din linkgruppe, skal du følge vejledningen i at fjerne links (i næste afsnit).

Sådan redigerer du en linkgruppe:

 1. Log ind på din Analytics-konto på www.google.dk/analytics.

  Bemærk! Du kan også hurtigt åbne Analytics fra din AdWords-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på fanen Administrator øverst på siden.
 3. I kolonnen Konto skal du vælge den Analytics-konto, der indeholder den ejendom, hvis linkgruppe du vil redigere.
 4. I kolonnen Ejendom skal du vælge den Analytics-ejendom, der indeholder den linkgruppe, som du vil redigere, og klikke på AdWords-linkning.
 5. I tabellen skal du klikke på den linkgruppe, du vil redigere.
 6. Hvis du vil føje AdWords-konti til din linkgruppe eller fjerne konti fra den, skal du klikke på Rediger i afsnittet Vælg tilknyttede AdWords-konti og markere eller fjerne markeringen i felterne ud for disse konti.
 7. Hvis du vil tilføje eller fjerne Analytics-dataudvalg, skal du klikke på Rediger i afsnittet Linkkonfiguration og bruge rullemenuen Linkede dataudvalg til at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de pågældende dataudvalg. Du kan også ændre din linkgruppetitel i dette afsnit.
 8. Klik på knappen Gem.

Hvis du ønsker at fjerne linket til alle AdWords-kontiene i en linkgruppe fra din Analytics-ejendom, skal du følge denne vejledning i sletning af en hel linkgruppe.

Hvis du har flere AdWords-konti i en linkgruppe, og kun nogle links fra dine konti til din Analytics-ejendom skal fjernes, skal du følge vejledningen Redigere en linkgruppe (i foregående afsnit).

Sådan sletter du en hel linkgruppe:

 1. Log ind på din Analytics-konto på www.google.dk/analytics.

  Bemærk! Du kan også hurtigt åbne Analytics fra din AdWords-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på fanen Administrator øverst på siden.
 3. I kolonnen Konto skal du vælge den Analytics-konto, der indeholder den ejendom, hvis link du ønsker at fjerne fra din AdWords-konto eller dine AdWords-konti.
 4. I kolonnen Ejendom skal du vælge den Analytics-ejendom, hvis link du vil fjerne fra din AdWords-konto eller dine AdWords-konti, og klikke på AdWords-linkning.
 5. I tabellen skal du klikke på den linkgruppe, du vil slette.
 6. Klik på Slet linkgruppe.
 7. Klik på knappen Slet i pop op-vinduet til bekræftelse.

Vær opmærksom på, at hvis du sletter en linkgruppe, standser al dataudveksling mellem dine AdWords- og Analytics-konti:

 • AdWords-data (f.eks. klik, eksponeringer, CPC etc.) vil ikke længere kunne ses i Analytics-rapporter. Sessionsdataene frem til det tidspunkt, hvor du fjerner tilknytningen til kontoen, er stadig tilgængelige. Eventuelle nye sessioner, der skyldes klik på disse linkede AdWords-konti, efter at du har fjernet linket, vises i Analytics-rapporter som (not set).
 • Dine remarketinglister i Analytics ophører med at akkumulere nye brugere.
 • AdWords standser importen af alle de Analytics-mål, -e-handelstransaktioner og -metrics, du har konfigureret.

Bemærk! Når Analytics-data (f.eks. mål) er blevet importeret til AdWords, er de underlagt servicevilkårene for AdWords.

Relaterede ressourcer

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?