Linkning af/fjernelse af link mellem Analytics og AdWords

 

Hvis du linker din AdWords-konto til din Analytics-ejendom, får du mulighed for at se hele kundecyklussen fra interaktionen med din marketing (f.eks. når kunden ser annonceeksponeringer, klikker på annoncer osv.) til det tidspunkt, hvor de fuldfører de mål, du har angivet for dem på dit website (f.eks. foretager et køb eller ser eller interagerer med indhold).

I denne artikel:

Hvorfor er det en god idé at linke AdWords til Analytics?

Når du linker AdWords til Analytics, kan du:

Se en video

 

Før du starter, skal du kontrollere, at du bruger en Google-konto, der har redigeringstilladelse til Analytics-ejendommen og administrativ adgang til AdWords-kontiene.

Bemærk! Disse tilladelser kræves kun ved selve linkningsprocessen. Når du har oprettet linket, kan tilladelserne ændres eller fjernes helt.

Guiden til oprettelse af links gør det nemt at linke dine AdWords-konti til flere forskellige visninger i din Analytics-ejendom. Hvis du har flere Analytics-ejendomme, som du ønsker at linke til dine AdWords-konti, skal du udføre linkningsprocessen for hver enkelt ejendom.

 1. Log ind på Google Analytics..

  Bemærk! Du kan også åbne Analytics fra din AdWords-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, du ønsker at linke.
 3. Klik på AdWords-linkning i kolonnen EJENDOM.
 4. Klik på + NY LINKGRUPPE
 5. Vælg de AdWords-konti, du ønsker at linke, og klik derefter på Fortsæt.

  Hvis du har en AdWords-managerkonto, skal du vælge denne konto for at linke den (og alle dens underordnede konti).

  Hvis du kun vil linke visse administrerede konti, skal du udvide managerkontoen og derefter markere hver enkelt af de administrerede AdWords-konti, du vil linke. Du kan også klikke på Alle der kan linkes for at vælge alle administrerede AdWords-konti og derefter fravælge de individuelle konti, du ikke vil linke.
 6. Aktivér linkning for alle de visninger i ejendommen, hvor du ønsker AdWords-data.
 7. Vælg eventuelt Aktivér rapportering af eksponeringer på Google Displaynetværket, hvis du også ønsker at inkludere disse data i alle visninger.
 8. Hvis du allerede har aktiveret automatisk tagging på dine AdWords-konti, eller hvis du ønsker, at linkningsprocessen automatisk aktiverer automatisk tagging på dine AdWords-konti, kan du gå til næste trin (9).

  Hvis du imidlertid ønsker at tagge dine AdWords-links manuelt, skal du klikke på Avancerede indstillinger > Behold de nuværende indstillinger for automatisk tagging.
 9. Klik på Link konti.

Tillykke! Dine konti er nu linket. Hvis du ønsker at bruge automatisk tagging (anbefales), starter Analytics automatisk med at knytte dine AdWords-data til kundeklik.

Når du linker en AdWords-konto til en Analytics-ejendom, kan alle med adgang til de visninger, du valgte under linkningen, se dine importerede AdWords-data. Det samme gælder, hvis du vælger at importere Analytics-data (mål/e-handelstransaktioner, variabler eller remarketinglister) til din AdWords-konto. I dette tilfælde kan alle med adgang til denne AdWords-konto se dine importerede Analytics-data.

Rediger en linkgruppe

Når du har oprettet en linkgruppe, kan du tilføje eller fjerne AdWords-konti og Analytics-dataudvalg i den. Du kan også omdøbe linkgruppen.

Hvis du ønsker at fjerne alle dine AdWords-konti fra din linkgruppe, skal du følge vejledningen i at fjerne links (i næste afsnit).

Sådan redigerer du en linkgruppe:

 1. Log ind på Google Analytics..
  Bemærk! Du kan også hurtigt åbne Analytics fra din AdWords-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, hvis AdWords-linkning du ønsker at redigere.
 3. Klik på AdWords-linkning i kolonnen EJENDOM.
 4. I tabellen skal du klikke på den linkgruppe, du vil redigere.
 5. Hvis du vil føje AdWords-konti til din linkgruppe eller fjerne konti fra den, skal du klikke på Rediger i afsnittet Vælg tilknyttede AdWords-konti og markere eller fjerne markeringen i felterne ud for disse konti.
 6. Klik på Rediger i sektionen Linkkonfiguration for at tilføje eller fjerne Analytics-visninger. Slå linkning til eller fra efter behov.
 7. Klik på Gem.

Hvis du ønsker at fjerne alle links for AdWords-kontiene i en linkgruppe fra din Analytics-ejendom, skal du slette hele linkgruppen.

Hvis du har flere AdWords-konti i en linkgruppe, og kun nogle links fra dine konti til din Analytics-ejendom skal fjernes, skal du følge vejledningen Rediger en linkgruppe (i foregående sektion).

Sådan sletter du en hel linkgruppe:

 1. Log ind på Google Analytics..
  Bemærk! Du kan også hurtigt åbne Analytics fra din AdWords-konto. Klik på fanen Værktøjer, vælg Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, du ønsker at fjerne linket for.
 3. Klik på AdWords-linkning i kolonnen EJENDOM.
 4. I tabellen skal du klikke på den linkgruppe, du vil slette.
 5. Klik på Slet linkgruppe.
 6. Klik på Slet i pop op-vinduet til bekræftelse.

Vær opmærksom på, at hvis du sletter en linkgruppe, standser al dataudveksling mellem dine AdWords- og Analytics-konti:

 • AdWords-data (f.eks. klik, eksponeringer, CPC etc.) vil ikke længere kunne ses i Analytics-rapporter. Sessionsdataene frem til det tidspunkt, hvor du fjerner linket til kontoen, er stadig tilgængelige. Eventuelle nye sessioner, der skyldes klik på disse linkede AdWords-konti, efter at du har fjernet linket, vises i Analytics-rapporter som (not set).
 • Dine remarketinglister i Analytics ophører med at akkumulere nye brugere.
 • AdWords standser importen af alle Analytics-mål, -e-handelstransaktioner og -data, som du har konfigureret.

Bemærk! Når Analytics-data (f.eks. mål) er blevet importeret til AdWords, er de underlagt servicevilkårene for AdWords.

Relaterede ressourcer

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?