[UA] Tilknyt/fjern tilknytning mellem Google Ads og Analytics

I denne artikel kan du læse om, hvordan du knytter din Google Ads-konto til din Universal Analytics-ejendom. Se følgende ressourcer for at få lignende oplysninger vedrørende Google Analytics 4:

Hvis du knytter din Google Ads-konto til din Analytics-ejendom, får du mulighed for at se hele kundecyklussen, lige fra hvordan brugerne interagerer med dine marketingtiltag (f.eks. når brugerne ser annonceeksponeringer eller klikker på annoncer) til fuldførelsen af de mål, du har angivet på dit website (f.eks. når de foretager et køb eller ser eller interagerer med indhold).

I denne artikel kan du læse om følgende:

Hvorfor er det en fordel at knytte Google Ads til Analytics?

Når du knytter Google Ads til Analytics, kan du:

Grænser

 • Der må maksimalt være 400 tilknytningsgrupper pr. Analytics-ejendom.
 • Der må maksimalt være 1.000 Google Ads-konti i en tilknytningsgruppe.
 • Du kan ikke knytte Analytics til Google Ads, når Google Ads (MCC-konto eller individuel konto) er deaktiveret eller annulleret.

Hvis din aktuelle Google Ads-konfiguration ikke holder sig inden for ovennævnte grænser, kan du overveje at oprette en Google Ads-managerkonto og knytte den til din Analytics-ejendom.

Før du starter, skal du tjekke, at du bruger en Google-konto, der har rollen Redaktør for Analytics-ejendommen og administratoradgang til Google Ads-kontiene. Derudover er det kun aktive Google Ads-konti, der er kvalificerede til at blive knyttet til din Analytics-ejendom. 

Bemærk! Disse tilladelser kræves kun ved selve tilknytningsprocessen. Når du har oprettet tilknytningen, kan tilladelserne ændres eller fjernes helt.

Tilknytningsguiden gør det nemt at knytte dine Google Ads-konti til flere forskellige dataudvalg i din Analytics-ejendom. Hvis du har flere Analytics-ejendomme, som du vil knytte til dine Google Ads-konti, skal du fuldføre tilknytningsprocessen for hver enkelt ejendom.

 1. Log ind på Google Analytics.

  Bemærk! Du kan også åbne Analytics fra din Google Ads-konto. Klik på ikonet Værktøjer og indstillinger Google Ads | værktøjer [ikon], vælg Google Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, du vil tilknytte.
 3. I kolonnen Ejendom skal du klikke på Google Ads-tilknytning.
 4. Klik på + Ny tilknytningsgruppe.
 5. Vælg de Google Ads-konti, du vil tilknytte, og klik derefter på Fortsæt.

  Hvis du har en Google Ads-managerkonto, skal du vælge denne konto for at tilknytte den (og alle dens underordnede konti).

  Hvis du kun vil tilknytte bestemte managerstyrede konti, skal du udvide managerkontoen og derefter vælge hver enkelt af de administrerede Google Ads-konti, du vil tilknytte. Du kan også klikke på Alle, der kan tilknyttes for at vælge alle managerstyrede Google Ads-konti og derefter fravælge individuelle konti.
 6. Angiv en titel på tilknytningsgruppe.
 7. Aktivér tilknytning for alle de visninger i ejendommen, hvor du ønsker Google Ads-data.
 8. Vælg eventuelt Aktivér rapportering af eksponeringer på Google Displaynetværket, hvis du også vil inkludere disse data i alle visninger.
 9. Gå videre til næste trin, hvis du allerede har aktiveret automatisk tagging på dine Google Ads-konti, eller hvis automatisk tagging skal aktiveres automatisk på dine Google Ads-konti via tilknytningsprocessen.

  Hvis du i stedet vil tagge dine Google Ads-tilknytninger manuelt, skal du klikke på Avancerede indstillinger > Behold de aktuelle indstillinger for automatisk tagging.
 10. Klik på Tilknyt konti.

Tillykke! Dine konti er nu tilknyttet. Hvis du har valgt at bruge automatisk tagging (anbefales), begynder Analytics automatisk at knytte dine Google Ads-data til kundeklik.

Når du knytter en Google Ads-konto til en Analytics-ejendom, kan alle med adgang til de visninger, du valgte under tilknytningen, se dine importerede Google Ads-data. Det samme gælder, hvis du vælger at importere Analytics-data (mål/e-handelstransaktioner, metrics eller remarketinglister) til din Google Ads-konto. I dette tilfælde kan alle med adgang til denne Google Ads-konto se dine importerede Analytics-data.

Rediger en tilknytningsgruppe

Når du har oprettet en tilknytningsgruppe, kan du føje Google Ads-konti og Analytics-visninger til den eller fjerne dem fra den. Du kan også omdøbe tilknytningsgruppen.

Hvis du vil fjerne alle dine Google Ads-konti fra din tilknytningsgruppe, skal du følge vejledningen i fjernelse af en tilknytning (i næste sektion).

Sådan redigerer du en tilknytningsgruppe:

 1. Log ind på Google Analytics..
  Bemærk! Du kan også åbne Analytics fra din Google Ads-konto. Klik på ikonet Værktøjer og indstillinger Google Ads | værktøjer [ikon], vælg Google Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, hvis Google Ads-tilknytning du vil redigere.
 3. Klik på Google Ads-tilknytning i kolonnen Ejendom.
 4. Klik på den tilknytningsgruppe, du vil redigere, i tabellen.
 5. Hvis du vil føje Google Ads-konti til din tilknytningsgruppe eller fjerne konti fra den, skal du klikke på Rediger i sektionen Vælg tilknyttede Google Ads-konti og markere eller fjerne markeringen i felterne ud for disse konti.
 6. Klik på Rediger i sektionen Tilknytningskonfiguration for at tilføje eller fjerne Analytics-visninger. Slå tilknytning til eller fra efter behov.
 7. Klik på Gem.

Hvis du vil fjerne tilknytningen fra din Analytics-ejendom til alle Google Ads-konti i en tilknytningsgruppe, skal du slette hele tilknytningsgruppen.

Hvis du har flere Google Ads-konti i en tilknytningsgruppe og kun vil fjerne nogle tilknytninger til dine konti fra din Analytics-ejendom, skal du følge vejledningen Rediger en tilknytningsgruppe i forrige sektion.

Sådan sletter du en hel tilknytningsgruppe:

 1. Log ind på Google Analytics..
  Bemærk! Du kan også åbne Analytics fra din Google Ads-konto. Klik på ikonet Værktøjer og indstillinger Google Ads | værktøjer [ikon], vælg Google Analytics, og følg derefter resten af denne vejledning.
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, du ønsker at fjerne tilknytningen for.
 3. I kolonnen Ejendom skal du klikke på Google Ads-tilknytning.
 4. Klik på den tilknytningsgruppe, du vil slette, i tabellen.
 5. Klik på Slet tilknytningsgruppe.
 6. Klik på Slet i pop op-vinduet til bekræftelse.

Bemærk! Hvis du sletter en tilknytningsgruppe, ophører al dataudveksling mellem din Google Ads-konto og din Analytics-konto:

 • Google Ads-data (antal klik, eksponeringer, CPC osv.) kan ikke længere ses i Analytics-rapporter fra det øjeblik, du fjerner tilknytningen. Sessionsdata frem til det tidspunkt, hvor tilknytningen til kontoen fjernes (historiske data), vil stadig være tilgængelige. Eventuelle nye sessioner, der skyldes klik på den tilknyttede Google Ads-konto, efter at du har fjernet tilknytningen, vises i Analytics-rapporter som (not set).
 • Dine remarketinglister i Analytics ophører med at akkumulere nye brugere.
 • De mål, e-handelstransaktioner og metrics, du har konfigureret i Analytics, importeres ikke længere i Google Ads.

Bemærk! Analytics-data (f.eks. mål), der er blevet importeret i Google Ads, er underlagt servicevilkårene for Google Ads.

Kontrolelementer til annoncetilpasning

Udover at oprette en tilknytning til individuelle Google Ads-konti kan du også tillade eller deaktivere personlig tilpasning af annoncer for brugere fra bestemte lande og/eller regioner via den avancerede indstilling for personlig tilpasning af annoncer, der findes under Ejendomsindstillinger.

Relaterede ressourcer

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu