[GA4] Anpassade dimensioner och mätvärden

Skapa nya dimensioner och mätvärden utifrån händelseparametrar
Om du inte har anpassat datainsamlingskoden behöver du förmodligen inte läsa den här artikeln eller använda anpassade dimensioner och mätvärden.

Google Analytics tillhandahåller automatiskt många dimensioner och mätvärden. Om du har anpassat din datainsamlingskod för att samla in händelseparametrar som inte är standard måste du dock skapa anpassade dimensioner och/eller anpassade mätvärden för att kunna använda dessa händelseparametrar. Anta till exempel att du samlar in författarens namn, artikelns titel och antalet sidor i artikeln varje gång en besökare på din webbplats läser en artikel.

gtag('event','read_article', {
    "author":"Bill Q",
    "title":"Hur man tillverkar en ryggsäck",
    "number_of_pages":2,
});

Du kan skapa dimensionen Författare som hämtar sina värden från parametern author och ett värde för Article_Length som hämtar sitt värde från parametern number_of_pages.

Du behöver inte ställa in anpassade dimensioner och mätvärden för data som samlas in via automatiskt insamlade händelser, förbättrad mätning och rekommenderade händelser

Händelse- och användaromfattning

En anpassad dimension har antingen händelseomfattning eller användaromfattning.

 • Händelseomfattning: I exemplet ovan skapar du dimensionen Författare för att få händelseomfattning.
 • Användaromfattning: Skapa användarbaserade anpassade dimensioner för att identifiera användarattribut som är statiska eller förändras långsamt, till exempel ”storspelare=sant”, ”yrke=ingenjör” och ”favoritlag=Real Madrid”.

Anpassade mätvärden har alltid händelseomfattning.

Begränsningar

Om du når någon av dessa gränser och behöver skapa fler anpassade dimensioner eller mätvärden arkiverar du de du inte använder:

Objekt Gränser för standardegendom Gränser för Analytics 360-egendom
Anpassade dimensioner med händelseomfattning 50 125
Anpassade dimensioner med användaromfattning 25 100
Alla anpassade mätvärden 50 125
 

Så här ser du det antal anpassade dimensioner och mätvärden som du har skapat:

 1. Klicka på Konfigurera > Anpassade definitioner till vänster.
 2. Klicka på Kvotinformation uppe till höger.

Vissa anpassade dimensioner är inte tillgängliga i rapporterna när de kombineras med demografisk information. Om du begär anpassade dimensioner med demografisk data kan du omfattas av gränsvärden eller restriktioner på grund av inkompatibilitet.

Rekommenderade metoder för anpassade dimensioner och mätvärden

Använd de dimensioner och mätvärden som Analytics fyller i som standard innan du skapar anpassade dimensioner och mätvärden.

Om du har en Google Analytics 4-egendom i standardversion bör du undvika att skapa onödiga anpassade dimensioner med hög kardinalitet. Dimensioner med hög kardinalitet kan påverka rapporterna negativt och leda till att data sammanställs på raden (annat).

Här följer några exempel som leder till dimensioner med hög kardinalitet och som antingen inte är tillåtna eller som bör undvikas:

 • Att använda en anpassad dimension för ett unikt id per användare; använd i stället funktionen User-ID.
  • Läs mer om hur du uppfyller användningsfall med användar-id utan att registrera användar-id som en anpassad dimension.
 • Att använda en anpassad dimension för att skicka unika id:n per session, till exempel ett sessions-id.
 • Att skicka en tidsstämpel som en anpassad dimension.

Vi rekommenderar inte heller att du registrerar en anpassad dimension för en parameter som redan är fördefinierad, till exempel dimensionerna för sida eller skärm eller transaktions-id. Det påverkar inte kardinaliteten, men använder en av dina kvoter för anpassade dimensioner. Bekanta dig med de fördefinierade alternativen för dimensioner innan du använder dina anpassade dimensioner i GA4.

Skapa anpassade dimensioner

Du måste ha rollen Redigerare för att kunna skapa anpassade dimensioner.

 1. Klicka på Konfigurera > Anpassade definitioner till vänster.
 2. Klicka på Skapa anpassade dimensioner.
 3. Ange ett namn på den anpassade dimensionen.
  Namnet får inte innehålla bindestreck. Använd understreck eller blanksteg i stället.
 4. Välj en omfattning för den anpassade dimensionen. Läs mer
 5. Ange en beskrivning av den anpassade dimensionen.
 6. Välj en händelseparameter eller ett användarattribut på listan eller ange namnet på en händelseparameter eller ett användarattribut som du kommer att samla in i framtiden.
 7. Klicka på Spara.

Värdet (ej angivet) för en anpassad dimension visas under de första 48 timmarna.

Skapa anpassade mätvärden

Du måste ha rollen Redigerare för att kunna skapa anpassade mätvärden.

 1. Klicka på Konfigurera > Anpassade definitioner till vänster.
 2. Klicka på Skapa anpassade mätvärden.
 3. Ange ett namn på det anpassade mätvärdet.
  Namnet får inte innehålla bindestreck. Använd understreck eller blanksteg i stället.
 4. Ange en beskrivning av den anpassade dimensionen.
 5. Välj en händelseparameter på listan eller ange namnet på en händelseparameter som du kommer att samla in i framtiden.
 6. Välj en måttenhet på rullgardinsmenyn.
  Om du väljer Valuta som måttenhet måste du även identifiera det anpassade mätvärdet som ett mätvärde för kostnad och/eller intäkt under Datatyp. Genom att identifiera det anpassade mätvärdet som ett kostnads- och/eller intäktsmätvärde kan du begränsa åtkomsten till det när du ställer in användarroller som begränsar åtkomsten till den typen av mätvärden.
 7. Klicka på Spara.

Det kan ta 24–48 timmar innan anpassade mätvärden fylls med data.

Redigera anpassade dimensioner och mätvärden

Du måste ha rollen Redigerare för att kunna redigera anpassade dimensioner eller mätvärden.

 1. Klicka på Konfigurera > Anpassade definitioner till vänster.
 2. Klicka på Mer > Redigera på raden för dimensionen eller mätvärdet.
 3. Gör önskade ändringar och klicka på Spara.

Utfasning av rapporter över anpassade parametrar

Med anpassade dimensioner och mätvärden med händelseomfattning identifieras parametrar för hela egendomen. Det betyder att du kan skapa en enstaka dimension eller ett enstaka mätvärde baserat på en parameter och rapportera den/det för så många händelser du vill. Med den tidigare rapporteringen av anpassade parametrar identifierades parametrar för enskilda händelser. Om du ville rapportera samma parameter för fem olika händelser var du tvungen att utnyttja fem av de totalt 100 anpassade dimensionerna och mätvärdena.

I samband med utfasningen av rapportering av anpassade parametrar sparades tidigare sammanställningar med händelseomfattning i Analytics. Nya sammanställningar innefattar denna tidigare data. I situationer då en och samma parameter registreras för flera händelser skiljer Analytics dem åt genom att tilldela ett dimensions-/mätvärdesnamn som innehåller det aktuella händelsenamnet (till exempel “custom_dimension_name [händelsenamn]”).

En tumregel är att ta bort dubbletter av anpassade dimensioner och mätvärden som har registrerats för flera händelser, för att inte överstiga kvoten.

Med anpassade dimensioner med användaromfattning behöver du inte tänka på ”platser”. Användarattribut blir alias för anpassade dimensioner med användaromfattning, vilket gör att utvecklare kan fokusera på att spåra datapunkter med meningsfulla namn utan att behöva koppla varje datapunkt till ett godtyckligt intervallnummer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false