[GA4] Wymiary i dane niestandardowe

Twórz wymiary i dane na podstawie parametrów zdarzeń i właściwości użytkownika, aby mieć łatwy dostęp do danych w raportach i eksploracjach

Wymiary i dane niestandardowe umożliwiają tworzenie raportów o użytkownikach i ich interakcjach z Twoją witryną lub aplikacją. Są przydatne, gdy dane, które chcesz przeanalizować, są niedostępne we wstępnie zdefiniowanych wymiarach i danych.

Wymiary i dane niestandardowe są tworzone na podstawie niestandardowych parametrów zdarzeń oraz właściwości użytkownika w Twojej witrynie lub aplikacji. Uwzględnione zostają tylko te parametry oraz właściwości, które są wysyłane przez Twoją witrynę lub aplikację i zbierane przez Google Analytics.

Wymiary i dane niestandardowe w Google Analytics

Typy wymiarów i danych niestandardowych

Możesz skonfigurować następujące typy wymiarów i danych niestandardowych. Ich wybór zależy od rodzaju danych, które chcesz przeanalizować. Tabela przedstawia limity liczby wymiarów i danych niestandardowych, które możesz utworzyć w usłudze standardowej lub premium.

Typ Szczegóły Jak to działa Limity w usłudze standardowej Limity w usłudze w Analytics 360

Wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika

Analizowanie atrybutu użytkowników w witrynie lub aplikacji.

Określanie na podstawie niestandardowej właściwości użytkownika.

25

100

Wymiary niestandardowe ograniczone do zdarzenia

Analizowanie atrybutu zdarzenia, np. jego wartości lub tego, czy pożądane działanie zostało wykonane.

Określanie na podstawie niestandardowego parametru zdarzenia.

50

125

Wymiary niestandardowe ograniczone do produktu

Analizowanie atrybutu produktu lub usługi sprzedawanych w sklepie internetowym. Możesz analizować np. kolor, rozmiar, ocenę lub stan produktu.

Określanie na podstawie niestandardowego parametru zdarzenia w tablicy elementów.

10

25

Dane niestandardowe

Analizowanie punktów danych z parametru zdarzenia. Możesz analizować np. wartość transakcji z parametru zdarzenia.

Określanie na podstawie niestandardowego parametru zdarzenia.

50

125

Wyświetlanie informacji o limicie

Aby zobaczyć liczbę utworzonych przez siebie wymiarów i danych niestandardowych:

 1. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Definicje niestandardowe.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Informacje o limicie.

Sprawdzone metody

Zanim utworzysz wymiary i dane niestandardowe, w miarę możliwości korzystaj ze wstępnie zdefiniowanych wymiarów i danych.

Jeśli masz usługę standardową, nie twórz zbędnych wymiarów niestandardowych o dużej mocy zbioru. Takie wymiary mogą niekorzystnie wpływać na raporty i eksploracje oraz powodować zbieranie danych w wierszu „(inne)”.

Przykład

Oto przykłady wymiarów o dużej mocy zbioru, które są niedozwolone lub niezalecane:

 • Stosowanie wymiaru niestandardowego jako unikalnego identyfikatora użytkownika – zamiast tego możesz korzystać z funkcji User-ID
  • Więcej informacji o sposobach realizacji przypadków użycia bez tworzenia wymiaru niestandardowego dla identyfikatora użytkownika
 • Używanie wymiaru niestandardowego do wysyłania unikalnych identyfikatorów, np. identyfikatora sesji
 • Wysyłanie sygnatury czasowej jako wymiaru niestandardowego

I wreszcie, nie najlepszym pomysłem jest rejestrowanie wymiaru niestandardowego w przypadku parametru, który jest już zdefiniowanym wstępnie wymiarem, np. wymiarem strony i ekranu lub identyfikatorem transakcji. Nie wpłynie to na moc zbioru, ale spowoduje wykorzystanie jednego z limitów wymiarów niestandardowych.

Tworzenie wymiarów lub danych niestandardowych

Wymiary i dane niestandardowe mogą tworzyć Edytujący lub Administrator.

Tworzenie wymiaru niestandardowego ograniczonego do użytkownika

Tworzenie wymiaru niestandardowego ograniczonego do użytkownika

 1. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Definicje niestandardowe.
 2. Na karcie Wymiary niestandardowe kliknij Utwórz wymiary niestandardowe.
 3. W polu Nazwa wymiaru wpisz niepowtarzalną nazwę nowego wymiaru. Nie możesz w niej używać łączników, ale możesz zamiast nich stosować znaki podkreślenia lub spacje.
 4. W sekcji Zakres wybierz Użytkownik.
 5. W polu Właściwość użytkownika wpisz nazwę właściwości użytkownika.
 6. Kliknij Zapisz.

W ciągu pierwszych 48 godzin dla wymiaru niestandardowego może być widoczna wartość (nie ustawiono).

Przykład
 
Konfigurujesz właściwość użytkownika o nazwie zawód, która określa zawody wykonywane przez poszczególnych użytkowników. Aby analizować różne zawody, możesz użyć takiej konfiguracji:
 
 • Nazwa wymiaru: zawód
 • Zakres: użytkownik
 • Opis: zawód użytkownika
 • Parametr elementu: zawód

Edytowanie wymiaru niestandardowego ograniczonego do użytkownika

 1. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Definicje niestandardowe.
 2. Na karcie Wymiary niestandardowe obok danego wymiaru kliknij Więcej > Edytuj.
 3. Zmień nazwę lub opis wymiaru.
 4. Kliknij Zapisz.

Tworzenie wymiaru niestandardowego ograniczonego do zdarzenia

Tworzenie wymiaru niestandardowego ograniczonego do zdarzenia

 1. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Definicje niestandardowe.
 2. Na karcie Wymiary niestandardowe kliknij Utwórz wymiary niestandardowe.
 3. W polu Nazwa wymiaru wpisz niepowtarzalną nazwę nowego wymiaru. Nie możesz w niej używać łączników, ale możesz zamiast nich stosować znaki podkreślenia lub spacje.
 4. W sekcji Zakres wybierz Zdarzenie.
 5. W polu Parametr zdarzenia wpisz nazwę parametru zdarzenia.
 6. Kliknij Zapisz.

W ciągu pierwszych 48 godzin dla wymiaru niestandardowego może być widoczna wartość (nie ustawiono).

Przykład
 
Konfigurujesz zalecany parametr payment_type zdarzenia add_payment_info. Aby analizować różne formy płatności, możesz użyć takiej konfiguracji:
 
 • Nazwa wymiaru: forma płatności
 • Zakres: zdarzenie
 • Opis: wybrana forma płatności
 • Parametr elementu: payment_type

Edytowanie wymiaru niestandardowego ograniczonego do zdarzenia

 1. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Definicje niestandardowe.
 2. Na karcie Wymiary niestandardowe obok danego wymiaru kliknij Więcej > Edytuj.
 3. Zmień nazwę lub opis wymiaru.
 4. Kliknij Zapisz.

Tworzenie wymiaru niestandardowego ograniczonego do produktu

Aby zapewnić Ci elastyczność, umożliwiamy wybór parametrów z większej puli bez konieczności ponownego tagowania witryny lub aplikacji. Możesz wysłać do 27 parametrów niestandardowych ograniczonych do produktu, spośród których do skonfigurowania jest:

 • 10 parametrów niestandardowych ograniczonych do produktu w usłudze standardowej,
 • 25 parametrów niestandardowych ograniczonych do produktu w usłudze Analytics 360.

Tworzenie wymiaru niestandardowego ograniczonego do produktu

 1. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Definicje niestandardowe.
 2. Na karcie Wymiary niestandardowe kliknij Utwórz wymiary niestandardowe.
 3. W polu Nazwa wymiaru wpisz niepowtarzalną nazwę nowego wymiaru. Nie możesz w niej używać łączników, ale możesz zamiast nich stosować znaki podkreślenia lub spacje.
 4. W sekcji Zakres wybierz Produkt.
 5. W polu Parametr produktu wpisz nazwę parametru zdarzenia ograniczonego do produktu.
 6. Kliknij Zapisz.

W ciągu pierwszych 48 godzin dla wymiaru niestandardowego może być widoczna wartość (nie ustawiono).

Przykład
 
Oprócz zalecanych parametrów zdarzenia add_to_cart możesz też dodać parametr color, aby opisać koszulkę w zdarzeniu add_to_cart. Aby przeanalizować parametr zdarzenia color, możesz zastosować taką konfigurację:
 
 • Nazwa wymiaru: kolor
 • Zakres: produkt
 • Opis: kolor produktu
 • Parametr elementu: color

Edytowanie wymiaru niestandardowego ograniczonego do produktu

 1. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Definicje niestandardowe.
 2. Na karcie Wymiary niestandardowe obok danego wymiaru kliknij Więcej > Edytuj.
 3. Zmień nazwę lub opis wymiaru.
 4. Kliknij Zapisz.

Tworzenie danych niestandardowych

Tworzenie danych niestandardowych

 1. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Definicje niestandardowe.
 2. Na karcie Dane niestandardowe kliknij Utwórz dane niestandardowe.
 3. W polu Nazwa danych wpisz niepowtarzalną nazwę nowych danych. Nie możesz w niej używać łączników, ale możesz zamiast nich stosować znaki podkreślenia lub spacje.
 4. W polu Parametr zdarzenia wpisz nazwę parametru zdarzenia.
 5. W sekcji Jednostka miary wybierz jednostkę miary.
  Jednostka miary Szczegóły
  Waluta

  Po wybraniu opcji Waluta musisz też w sekcji Typ danych określić, czy dane niestandardowe są związane z kosztami czy z przychodami.

  Gdy to zrobisz, możesz ograniczyć dostęp do takich danych podczas konfigurowania ról użytkowników, które nie mają pełnego dostępu do danych o kosztach lub przychodach.

  Dystans (stopy, mile, metry, kilometry) Te opcje umożliwiają porównywanie odległości przy różnych jednostkach miary. Możesz np. porównać dane w metrach z danymi w kilometrach.
  Czas (milisekundy, sekundy, minuty, godziny) Te opcje umożliwiają porównanie czasu przy różnych jednostkach miary. Możesz np. porównać dane w sekundach z danymi w minutach.
 6. Kliknij Zapisz.

W ciągu pierwszych 48 godzin dla wymiaru niestandardowego może być widoczna wartość (nie ustawiono).

Przykład
 
Oprócz zalecanych parametrów zdarzenia level_end możesz dodać parametr zdarzenia value, który zlicza liczbę punktów zdobytych przez użytkownika za ukończenie poziomu. Aby przeanalizować parametr zdarzenia value, możesz użyć takiej konfiguracji:
 
 • Nazwa wymiaru: punkty po poziomie
 • Opis: liczba punktów na końcu poziomu
 • Parametr zdarzenia: value
 • Jednostka miary: standardowa

Edytowanie danych niestandardowych

 1. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Definicje niestandardowe.
 2. Na karcie Wymiary niestandardowe obok rodzaju danych kliknij Więcej > Edytuj.
 3. Zmień nazwę lub opis danych.
 4. Kliknij Zapisz.

Analizowanie wymiarów i danych niestandardowych

Niektórych wymiarów niestandardowych nie można używać w raportach w połączeniu z danymi demograficznymi. Jeśli spróbujesz utworzyć wymiary niestandardowe z danymi demograficznymi, możesz natrafić na ograniczenia związane z wymaganymi progami lub brakiem zgodności.

Analizowanie wymiaru niestandardowego ograniczonego do użytkownika

Analizowanie wymiaru w raporcie

Aby dodać do raportu wymiar niestandardowy ograniczony do użytkownika:
 1. Po lewej stronie kliknij Raporty.
 2. Otwórz raport, do którego chcesz dodać wymiar.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Dostosuj raport [Dostosowywanie raportu]. Jeśli nie widzisz ikony Dostosowywanie raportu, oznacza to, że nie masz uprawnień do dostosowania raportu.
 4. W sekcji Dane do raportu kliknij Wymiary.
 5. Otwórz menu Dodaj wymiar.
 6. Wpisz nazwę wymiaru lub przewiń do sekcji Niestandardowe.
 7. Aby zmienić kolejność w raporcie, przeciągnij dany wymiar [Wskaźnik przeciągania].
 8. Kliknij Zastosuj.
 9. Kliknij Zapisz > Zapisz zmiany w bieżącym raporcie.

Analizowanie wymiaru w eksploracji

Aby dodać do eksploracji swobodnej wymiar niestandardowy ograniczony do użytkownika:
 1. Po lewej stronie kliknij Eksplorowanie.
 2. Utwórz lub otwórz eksplorację swobodną.
 3. W kolumnie Zmienne po lewej stronie kliknij + obok opcji Wymiary.
 4. U góry kliknij kartę Niestandardowe.
 5. Wybierz wymiar niestandardowy ograniczony do użytkownika.
 6. Kliknij Importuj.
 7. Przeciągnij wymiar z kolumny Zmienne do sekcji Wiersze lub Kolumny w kolumnie Ustawienia.

Analizowanie wymiaru niestandardowego ograniczonego do zdarzenia

Analizowanie wymiaru w raporcie

Aby dodać do raportu wymiar niestandardowy ograniczony do zdarzenia:
 1. Po lewej stronie kliknij Raporty.
 2. Otwórz raport, do którego chcesz dodać wymiar.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Dostosuj raport [Dostosowywanie raportu]. Jeśli nie widzisz ikony Dostosowywanie raportu, oznacza to, że nie masz uprawnień do dostosowania raportu.
 4. W sekcji Dane do raportu kliknij Wymiary.
 5. Otwórz menu Dodaj wymiar.
 6. Wpisz nazwę wymiaru lub przewiń do sekcji Niestandardowe.
 7. Aby zmienić kolejność w raporcie, przeciągnij dany wymiar [Wskaźnik przeciągania].
 8. Kliknij Zastosuj.
 9. Kliknij Zapisz > Zapisz zmiany w bieżącym raporcie.

Analizowanie wymiaru w eksploracji

Aby dodać do eksploracji swobodnej wymiar niestandardowy ograniczony do zdarzenia:
 1. Po lewej stronie kliknij Eksplorowanie.
 2. Utwórz lub otwórz eksplorację swobodną.
 3. W kolumnie Zmienne po lewej stronie kliknij + obok opcji Wymiary.
 4. U góry kliknij kartę Niestandardowe.
 5. Wybierz wymiar niestandardowy ograniczony do zdarzenia.
 6. Kliknij Importuj.
 7. Przeciągnij wymiar z kolumny Zmienne do sekcji Wiersze lub Kolumny w kolumnie Ustawienia.

Analizowanie wymiaru niestandardowego ograniczonego do produktu

Wymiaru niestandardowego ograniczonego do produktu nie można dodawać do raportów standardowych.

Analizowanie wymiaru w eksploracji

Aby dodać do eksploracji swobodnej wymiar niestandardowy ograniczony do produktu:
 1. Po lewej stronie kliknij Eksplorowanie.
 2. Utwórz lub otwórz eksplorację swobodną.
 3. W kolumnie Zmienne po lewej stronie kliknij + obok opcji Wymiary.
 4. U góry kliknij kartę Niestandardowe.
 5. Wybierz wymiar niestandardowy ograniczony do produktu.
 6. Kliknij Importuj.
 7. Przeciągnij wymiar z kolumny Zmienne do sekcji Wiersze lub Kolumny w kolumnie Ustawienia.

Analizowanie danych niestandardowych

Analizowanie danych w raporcie

Aby dodać do raportu dane niestandardowe:
 1. Po lewej stronie kliknij Raporty.
 2. Otwórz raport, do którego chcesz dodać dane.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Dostosuj raport [Dostosowywanie raportu]. Jeśli nie widzisz ikony Dostosowywanie raportu, oznacza to, że nie masz uprawnień do dostosowania raportu.
 4. W sekcji Dane do raportu kliknij Dane.
 5. Otwórz menu Dodaj dane.
 6. Wpisz nazwę danych lub przewiń do sekcji Niestandardowe.
 7. Aby zmienić kolejność w raporcie, przeciągnij wybrane dane [Wskaźnik przeciągania].
 8. Kliknij Zastosuj.
 9. Kliknij Zapisz > Zapisz zmiany w bieżącym raporcie.

Analizowanie danych w eksploracji

Aby dodać do eksploracji swobodnej dane niestandardowe:
 1. Po lewej stronie kliknij Eksplorowanie.
 2. Utwórz lub otwórz eksplorację swobodną.
 3. W kolumnie Zmienne po lewej stronie kliknij + obok opcji Dane.
 4. U góry kliknij kartę Niestandardowe.
 5. Wybierz dane niestandardowe.
 6. Kliknij Importuj.
 7. Przeciągnij dane z kolumny Zmienne do sekcji Wartości w kolumnie Ustawienia.

Wycofanie raportowania parametrów niestandardowych

W przypadku wymiarów i danych niestandardowych ograniczonych do zdarzenia parametry są określane dla wymiarów i danych na poziomie usługi. Dzięki temu możesz utworzyć jeden wymiar lub rodzaj danych na podstawie parametru oraz generować raporty na jego temat dla dowolnej liczby zdarzeń. Wcześniej w raportach o parametrach niestandardowych parametry były określane dla poszczególnych zdarzeń. Aby wygenerować raport dotyczący tego samego parametru dla 5 różnych zdarzeń, trzeba było wykorzystać 5 ze 100 wymiarów i danych niestandardowych dostępnych w ramach limitu.

Po wycofaniu funkcji raportowania parametrów niestandardowych Analytics zachowa łączne dane historyczne o zakresie na poziomie zdarzenia, a nowe dane będą płynnie wzbogacać te dane historyczne. W przypadku zarejestrowania parametru dla kilku zdarzeń Analytics odróżnia je, przypisując nazwę wymiaru lub rodzaju danych zawierającą aktualną nazwę zdarzenia (np. „nazwa_wymiaru_niestandardowego [nazwa_zdarzenia]”).

Zalecamy usunięcie duplikatów wymiarów i danych niestandardowych zarejestrowanych dla kilku zdarzeń, aby nie przekroczyć limitu.

Wymiary niestandardowe o zakresie ograniczonym do użytkownika eliminują potrzebę posługiwania się „boksami”. Właściwości użytkownika stają się aliasami boksów wymiarów niestandardowych ograniczonych do użytkownika, co pozwala deweloperom skupić się na śledzeniu punktów danych o łatwo zrozumiałych nazwach bez konieczności łączenia poszczególnych punktów danych z wybranym numerem boksu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
18289566820377990755
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256