Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli nadal korzystasz z usługi Universal Analytics, która przestanie przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 lipca 2024 r. w przypadku usług Analytics 360), zapoznaj się z sekcją Universal Analytics.

[GA4] Wymiary i dane niestandardowe

Tworzenie nowych wymiarów i danych na podstawie parametrów zdarzeń
Jeśli kod służący do zbierania danych nie został przez Ciebie dostosowany, prawdopodobnie nie musisz czytać tego artykułu ani korzystać z niestandardowych wymiarów i danych.

Google Analytics automatycznie dostarcza wiele wymiarów i danych. Jeśli jednak Twój kod służący do gromadzenia danych jest dostosowany do zbierania parametrów zdarzeń niestandardowych, musisz utworzyć wymiary lub dane niestandardowe, aby korzystać z tych parametrów. Załóżmy na przykład, że wysyłasz następujące zdarzenie za każdym razem, gdy ktoś przeczyta artykuł w Twojej witrynie. W takim przypadku rejestrujesz imię i nazwisko autora, tytuł artykułu oraz liczbę jego stron.

gtag('event','read_article', {
    "author":"Jan Kowalski",
    "title":"Jak zbudować plecak",
    "number_of_pages":2,
});

Możesz utworzyć wymiar Autor, który pobiera swoje wartości z parametru author, oraz dane Długość_artykułu, które pobierają swoją wartość z parametru number_of_pages.

W przypadku danych zbieranych za pomocą zdarzeń rejestrowanych automatycznie, pomiaru zaawansowanego oraz zalecanych zdarzeń nie musisz konfigurować wymiarów ani danych niestandardowych. 

Zakres ograniczony do zdarzenia i użytkownika

Wymiar niestandardowy ma zakres ograniczony do zdarzenia lub użytkownika.

 • Zakres ograniczony do zdarzenia: w przykładzie powyżej wymiar Autor ma zakres ograniczony do zdarzenia.
 • Zakres ograniczony do użytkownika: wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika pomagają identyfikować statyczne lub wolno zmieniające się atrybuty użytkowników, np. „kupujący=prawda”, „zawód=inżynier” czy „ulubiona_drużyna=Real Madryt”.

Dane niestandardowe mają zawsze zakres ograniczony do zdarzenia.

Limity

Jeśli osiągniesz któryś z tych limitów, a chcesz utworzyć więcej wymiarów lub danych niestandardowych, zarchiwizuj te, których nie używasz:

Element Limity dotyczące usług standardowych Limity usługi Analytics 360
Wymiary niestandardowe ograniczone do zdarzenia 50 125
Wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika 25 100
Wszystkie dane niestandardowe 50 125
 

Aby zobaczyć liczbę utworzonych przez siebie wymiarów i danych niestandardowych:

 1. Po lewej stronie kliknij Administracja > Definicje niestandardowe.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Informacje o limicie.

Niektórych wymiarów niestandardowych nie można używać w raportach w połączeniu z danymi demograficznymi. Jeśli spróbujesz utworzyć wymiary niestandardowe z danymi demograficznymi, możesz natrafić na ograniczenia związane z wymaganymi progami lub brakiem zgodności.

Sprawdzone metody dotyczące wymiarów i danych niestandardowych

Zanim utworzysz wymiary i dane niestandardowe, używaj wymiarów i danych wypełnianych domyślnie przez Analytics.

Jeśli masz standardową usługę Google Analytics 4, unikaj tworzenia zbędnych wymiarów niestandardowych o dużej mocy zbioru. Takie wymiary mogą niekorzystnie wpływać na raporty i powodować, że część danych będzie trafiać do wiersza (inne).

Oto kilka przykładów wymiarów, które są zabronione lub niezalecane, ponieważ prowadzą do powstawania wymiarów o dużej mocy zbioru:

 • stosowanie wymiaru niestandardowego jako unikalnego identyfikatora użytkownika – zamiast tego możesz korzystać z funkcji User-ID;
  • więcej informacji o sposobach spełniania przypadków użycia identyfikatora użytkownika bez rejestrowania identyfikatora użytkownika jako wymiaru niestandardowego;
 • używanie wymiaru niestandardowego do wysyłania unikalnych identyfikatorów, np. identyfikatora sesji;
 • wysyłanie sygnatury czasowej jako wymiaru niestandardowego.

I wreszcie, nie najlepszym pomysłem jest rejestrowanie wymiaru niestandardowego w przypadku parametru, który jest już zdefiniowanym wstępnie wymiarem, np. wymiarem strony i ekranu lub identyfikatorem transakcji. Nie wpłynie to na moc zbioru, ale spowoduje wykorzystanie jednego z limitów wymiarów niestandardowych. Zanim skorzystasz w GA4 z wymiarów niestandardowych, zapoznaj się z dostępnymi wymiarami zdefiniowanymi wstępnie.

Tworzenie wymiarów niestandardowych

Aby tworzyć wymiary niestandardowe, musisz mieć rolę Edytujący.

 1. Po lewej stronie kliknij Konfiguracja > Definicje niestandardowe.
 2. Kliknij Utwórz wymiary niestandardowe.
 3. Wpisz nazwę wymiaru niestandardowego.
  Nie możesz w niej używać łączników, ale możesz zamiast nich stosować znaki podkreślenia lub spacje.
 4. Wybierz zakres wymiaru niestandardowego. Więcej informacji
 5. Wpisz opis wymiaru niestandardowego.
 6. Wybierz na liście parametr zdarzenia lub właściwość użytkownika albo wpisz nazwę parametru zdarzenia lub właściwości użytkownika, które chcesz zbierać w przyszłości.
 7. Kliknij Zapisz.

W ciągu pierwszych 48 godzin może być dla wymiaru niestandardowego widoczna wartość (nie ustawiono).

Tworzenie danych niestandardowych

Aby tworzyć dane niestandardowe, musisz mieć rolę Edytujący.

 1. Po lewej stronie kliknij Konfiguracja > Definicje niestandardowe.
 2. Kliknij Utwórz dane niestandardowe.
 3. Wpisz nazwę danych niestandardowych.
  Nie możesz w niej używać łączników, ale możesz zamiast nich stosować znaki podkreślenia lub spacje.
 4. Wpisz opis danych niestandardowych.
 5. Wybierz na liście jeden z parametrów zdarzenia albo wpisz nazwę parametru zdarzenia, który chcesz zbierać w przyszłości.
 6. Wybierz w menu jedną z jednostek miary.
  Jeśli jako jednostkę miary wybierzesz opcję Waluta, musisz też w polu Typ danych skonfigurować dane niestandardowe jako dotyczące kosztów lub przychodów. Gdy to zrobisz, możesz ograniczyć dostęp do takich danych podczas konfigurowania ról użytkowników, które nie mają pełnego dostępu do danych o kosztach lub przychodach.
 7. Kliknij Zapisz.

Wypełnienie danych niestandardowych wartościami może potrwać 24–48 godzin.

Edytowanie wymiarów i danych niestandardowych

Aby edytować wymiary lub dane niestandardowe, musisz mieć rolę Edytujący.

 1. Po lewej stronie kliknij Konfiguracja > Definicje niestandardowe.
 2. W wierszu wymiaru lub danych kliknij Więcej > Edytuj.
 3. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Wycofanie raportowania parametrów niestandardowych

W przypadku wymiarów i danych niestandardowych ograniczonych do zdarzenia parametry są określane dla wymiarów i danych na poziomie usługi. Dzięki temu możesz utworzyć 1 wymiar lub rodzaj danych na podstawie parametru i generować raporty na jego temat dla dowolnej liczby zdarzeń. Wcześniej w raportach o parametrach niestandardowych parametry były określane dla poszczególnych zdarzeń. Aby wygenerować raport dotyczący tego samego parametru dla 5 różnych zdarzeń, trzeba było wykorzystać 5 ze 100 parametrów dostępnych w ramach limitu.

Po wycofaniu funkcji raportowania parametrów niestandardowych Analytics zachowa łączne dane historyczne o zakresie na poziomie zdarzenia, a nowe dane będą płynnie wzbogacać te dane historyczne. W przypadku zarejestrowania parametru dla kilku zdarzeń Analytics odróżnia je, przypisując nazwę wymiaru lub rodzaju danych zawierającą aktualną nazwę zdarzenia (np. „nazwa_wymiaru_niestandardowego [nazwa_zdarzenia]”).

Zalecamy usunięcie duplikatów wymiarów i danych niestandardowych zarejestrowanych dla kilku zdarzeń, aby nie przekroczyć limitu.

Wymiary niestandardowe o zakresie ograniczonym do użytkownika eliminują potrzebę posługiwania się „boksami”. Właściwości użytkownika stają się aliasami boksów wymiarów niestandardowych ograniczonych do użytkownika, co pozwala deweloperom skupić się na śledzeniu punktów danych o łatwo zrozumiałych nazwach bez konieczności łączenia poszczególnych punktów danych z wybranym numerem boksu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
69256
false
false