Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli korzystasz z usługi Universal Analytics, zapoznaj się z sekcją dotyczącą Universal Analytics w Centrum pomocy.

[GA4] Wymiary i dane niestandardowe

Spis treści

Uwaga:
Zakres ograniczony do zdarzenia był wcześniej znany w Universal Analytics jako zakres ograniczony do działania.
Zakresy ograniczone do sesji i do elementu nie są obecnie obsługiwane, ale planujemy dodać je do usługi.

Wymagania wstępne

Aby utworzyć wymiary i dane niestandardowe, musisz mieć uprawnienia do edycji.

Wymiary i dane niestandardowe – informacje

Wymiary i dane niestandardowe są jak domyślne wymiary i dane na koncie Analytics z tą różnicą, że tworzysz je samodzielnie. Możesz ich używać do gromadzenia i analizowania danych, których Analytics nie śledzi automatycznie. Wartości wymiaru niestandardowego i danych niestandardowych wykorzystują zarejestrowane właściwości użytkownikaparametry zdarzenia.

Tworzenie, edytowanie i archiwizowanie wymiarów i danych niestandardowych

Wymiary i dane niestandardowe mają w Google Analytics 4 nową stronę główną, dostępną po wybraniu opcji Konfiguracja [Config] > Definicje niestandardowe.

Custom dimensions and metrics screenshot

Tworzenie nowego wymiaru niestandardowego

Aby utworzyć nowy wymiar niestandardowy, kliknij Konfiguracja [Config] > Definicje niestandardowe > Wymiary niestandardowe, a następnie wykonaj te czynności:

 1. Wpisz nazwę w polu Nazwa wymiaru. Będzie ona wyświetlana w raportach, więc powinna być opisowa.
 2. Wybierz Zakres z menu (np. „Zdarzenie” lub „Użytkownik”).
 3. Wpisz Opis wymiaru niestandardowego.
 4. Wybierz Parametr zdarzenia (lub właściwość) z listy albo wpisz nazwę parametru lub właściwości, które będziesz zbierać w przyszłości.
 5. Kliknij Zapisz.

New custom dimension

Tworzenie nowych danych niestandardowych

Aby utworzyć dane niestandardowe, kliknij Konfiguracja [Config] > Definicje niestandardowe > Dane niestandardowe, a potem wykonaj te czynności:

 1. Wpisz nazwę w polu Nazwa danych. Będzie ona wyświetlana w raportach, więc powinna być opisowa.
 2. Wybierz Zakres z menu (np. „Zdarzenie” lub „Użytkownik”).
 3. Wpisz Opis danych niestandardowych.
 4. Wybierz Parametr zdarzenia (lub właściwość) z listy albo wpisz nazwę parametru lub właściwości, które będziesz zbierać w przyszłości.
 5. Wybierz Jednostkę miary z menu.
 6. Kliknij Zapisz.

New custom metric

Edytowanie wymiaru niestandardowego lub danych niestandardowych

 1. U góry panelu po lewej stronie kliknij Konfiguracja.
 2. Kliknij Definicje niestandardowe.
 3. W wierszu wymiaru lub danych kliknij Więcej, a następnie kliknij Edytuj.
 4. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Archiwizowanie wymiaru niestandardowego lub danych niestandardowych

Jeśli chcesz utworzyć nowe wymiary lub dane niestandardowe, ale masz już wyczerpany limit, możesz zarchiwizować te, których już nie używasz, aby zejść poniżej limitu.

 1. U góry panelu po lewej stronie kliknij Konfiguracja.
 2. Kliknij Definicje niestandardowe.
 3. W wierszu wymiaru lub danych kliknij Więcej, a następnie Archiwizuj.
UWAGA: tej zmiany nie można cofnąć. Odzyskanie powiązanych danych nie będzie możliwe. Wszystkie segmenty lub ścieżki korzystające z tego wymiaru niestandardowego w Analizie przestaną działać.

Zakres

Zakres określa, do jakich danych będzie stosowany wymiar niestandardowy lub dane niestandardowe. Wymiary i dane mogą mieć tylko 1 zakres. Po jego zapisaniu nie można go już zmienić. Obecnie obsługiwane są wymiary i dane niestandardowe ograniczone do zdarzenia oraz wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika. Planujemy dodać do usługi także wymiary i dane niestandardowe ograniczone do sesji i elementu.

Wymiary niestandardowe ograniczone do zdarzenia

Wymiary i dane niestandardowe ograniczone do zdarzenia przyjmują wartości parametrów zdarzeń gromadzonych za pomocą kodu pomiarowego Analytics. Parametr zdarzenia, który dostarczy wartość wymiaru niestandardowego lub danych niestandardowych, możesz określić w trakcie tworzenia wymiaru lub rodzaju danych.

Zdarzenia zbierane automatycznie mają parametry domyślne. Możesz też określić do 25 parametrów niestandardowych na zdarzenie (Android lub iOS).

W przypadku wymiarów i danych niestandardowych ograniczonych do zdarzenia parametry są określane dla wymiarów i danych na poziomie usługi. Dzięki temu możesz utworzyć 1 wymiar lub rodzaj danych na podstawie parametru i generować raporty na jego temat dla dowolnej liczby zdarzeń. Wcześniej w raportach o parametrach niestandardowych parametry były określane dla poszczególnych zdarzeń. Aby wygenerować raport dotyczący tego samego parametru dla 5 różnych zdarzeń, trzeba było wykorzystać 5 ze 100 parametrów dostępnych w ramach limitu.

Po wycofaniu funkcji raportowania parametrów niestandardowych Analytics zachowa łączne dane historyczne o zakresie na poziomie zdarzenia, a nowe dane będą płynnie wzbogacać te dane historyczne. W przypadku zarejestrowania parametru dla kilku zdarzeń Analytics odróżnia je, przypisując nazwę wymiaru lub rodzaju danych zawierającą aktualną nazwę zdarzenia (np. „nazwa_wymiaru_niestandardowego [nazwa_zdarzenia]”).

Zalecamy usunięcie duplikatów wymiarów i danych niestandardowych zarejestrowanych dla kilku zdarzeń, aby nie przekroczyć limitu.

Wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika

Wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika są teraz dostępne w usługach Google Analytics 4 i wypełniane na podstawie zarejestrowanych właściwości użytkownika. Dzięki temu marketerzy i deweloperzy nie muszą zastanawiać się nad „boksami”. Właściwości użytkownika stają się aliasami boksów wymiarów niestandardowych ograniczonych do użytkownika, co pozwala deweloperom skupić się na śledzeniu punktów danych o łatwo zrozumiałych nazwach bez konieczności łączenia poszczególnych punktów danych z wybranym numerem boksu.

Wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika pomagają identyfikować statyczne lub wolno zmieniające się atrybuty użytkowników, takie jak „kupujący=prawda”, „zawód=inżynier” czy „ulubiona_drużyna=Real Madryt”. Wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika to zasadniczo wymiary niestandardowe ograniczone do zdarzenia, które są zapamiętywane przez usługę.

Wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika możesz sprawdzić w raportach, takich jak Przegląd w czasie rzeczywistym. Możesz tworzyć porównania z wymiarami niestandardowymi ograniczonymi do użytkownika, aby np. sprawdzić, jak nawyki użytkowników skłonnych do wydawania pieniędzy różnią się od zwyczajów pozostałych użytkowników.

UWAGA: podczas ustawiania wymiarów niestandardowych ograniczonych do użytkownika pamiętaj, aby nie podawać (nawet w zaszyfrowanej formie) informacji umożliwiających identyfikację, takich jak imiona i nazwiska, numery ubezpieczenia społecznego czy adresy e-mail.

Limity

Wymiary i dane niestandardowe ograniczone do zdarzenia: użytkownicy usługi GA4 mogą utworzyć maksymalnie 50 wymiarów niestandardowych i 50 rodzajów danych niestandardowych na usługę.

Wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika: użytkownicy usługi GA4 mogą utworzyć maksymalnie 25 ograniczonych do użytkownika wymiarów niestandardowych o niepowtarzalnych nazwach.

Możesz sprawdzić łączną liczbę utworzonych wymiarów i danych niestandardowych, klikając przycisk Informacje o limicie.

Quota information

Wyświetlone zostaną informacje o limicie, takie jak liczba utworzonych wymiarów niestandardowych i danych niestandardowych oraz całkowita liczba, jaką można utworzyć.

Quota information 2

Jeśli osiągniesz limit, ale musisz utworzyć nowe wymiary lub dane niestandardowe, możesz zarchiwizować te, których już nie używasz.

UWAGA: w ciągu pierwszych 24 godzin dla wymiaru niestandardowego może wyświetlać się wartość „nie ustawiono”.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false