Raportowanie wymiarów i danych niestandardowych ograniczonych do zdarzenia

Omówienie

Wymiary i dane niestandardowe ograniczone do zdarzenia przyjmują wartości parametrów zdarzeń gromadzonych za pomocą kodu pomiarowego Analytics. Zdarzenia zbierane automatycznie mają niektóre parametry domyślne. Możesz też określić do 25 parametrów niestandardowych na zdarzenie (Android lub iOS).

Parametr zdarzenia, który dostarczy wartość niestandardowego wymiaru lub rodzaju danych, możesz określić w procesie tworzenia.

Po zebraniu tego parametru wraz ze zdarzeniem odpowiedni niestandardowy wymiar lub rodzaj danych będzie widoczny na karcie danych w raporcie ze szczegółami zdarzenia.

Możesz utworzyć 50 niestandardowych wymiarów i 50 niestandardowych rodzajów danych na usługę.

W usługach Google Analytics 4 możesz utworzyć do 100 niestandardowych wymiarów i rodzajów danych. Jeśli używasz Google Analytics dla Firebase, musisz wykonać uaktualnienie do usługi Google Analytics 4.

Jeśli nie korzystasz z usługi Google Analytics 4, możesz określić do 50 niestandardowych wymiarów i rodzajów danych na projekt (40 niestandardowych wymiarów i 10 niestandardowych rodzajów danych).

Ta funkcja zastępuje raportowanie parametrów niestandardowych. W raportach o parametrach niestandardowych parametry były określane dla poszczególnych zdarzeń. Aby wygenerować raport dotyczący tego samego parametru dla 5 różnych zdarzeń, trzeba było wykorzystać 5 ze 100 parametrów dostępnych w ramach limitu. W przypadku wymiarów i danych niestandardowych ograniczonych do zdarzenia parametry są określane dla wymiarów i danych na poziomie usługi. Dzięki temu możesz utworzyć jeden wymiar lub rodzaj danych na podstawie parametru i tworzyć raporty na jego temat dla dowolnej liczby zdarzeń.

Po wycofaniu funkcji raportowania parametrów niestandardowych Analytics zachowa łączne dane historyczne ograniczone do zdarzenia, a nowe dane będą płynnie rozszerzać te dane historyczne. W przypadku zarejestrowania parametru dla wielu zdarzeń Analytics odróżnia je, przypisując nazwę wymiaru lub rodzaju danych zawierającą aktualną nazwę zdarzenia (np. „custom_dimension_name [event_name]”). Zalecamy usunięcie duplikatów wymiarów i danych niestandardowych zarejestrowanych dla wielu zdarzeń, aby nie przekroczyć limitu.

Tworzenie i edytowanie wymiarów i danych niestandardowych ograniczonych do zdarzenia

Utwórz

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. W lewym panelu kliknij Wszystkie zdarzenia.
 3. Kliknij Zarządzaj niestandardowymi definicjami.
 4. Aby utworzyć wymiar niestandardowy, kliknij kartę Wymiary niestandardowe > Utwórz wymiary niestandardowe.

  Aby utworzyć dane niestandardowe, kliknij kartę Dane niestandardowe > Utwórz dane niestandardowe.
 5. W polu Nazwa parametru zdarzenia wpisz nazwę parametru, który będzie przekazywać wartość dla niestandardowego wymiaru lub rodzaju danych. Możesz wybrać z listy istniejących parametrów, które są już zbierane, lub wpisać nową nazwę parametru, który chcesz zbierać w przyszłości.
 6. (Tylko dane niestandardowe) W polu Jednostka miary wybierz odpowiednią jednostkę miary dla danych niestandardowych.
 7. W polu Nazwa wymiaru niestandardowego lub Nazwa niestandardowych danych wpisz unikalną nazwę. Ta nazwa będzie wyświetlana w raportach, użyj więc nazwy opisowej.
 8. Kliknij Zapisz.

Edytuj

 1. W lewym panelu kliknij Wszystkie zdarzenia.
 2. W wierszu wymiaru lub danych kliknij a potem, a następnie kliknij Edytuj.
 3. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Uwagi

Liczba wymiarów i danych niestandardowych na usługę wyświetla się u dołu listy i zwiększa się w miarę tworzenia nowych. Po osiągnięciu limitu (100) liczba wyświetla się na czerwono, co oznacza, że nie można tworzyć kolejnych.

Podczas tworzenia wymiarów i danych niestandardowych do powiązanego raportu zawierającego szczegóły zdarzeń jest dodawana karta danych dla każdego wymiaru i rodzaju danych. Zanim jednak pojawią się jakiekolwiek dane, może minąć do 24 godzin. W ciągu tego 24-godzinnego okresu jako wartość niestandardowego wymiaru lub rodzaju danych może być widoczny komunikat „(nie ustawiono)". Po upływie tego 24-godzinnego okresu będziesz już widzieć oczekiwane wartości.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem