[GA4] Wymiary i dane niestandardowe

Ten artykuł jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą tworzyć wymiary i dane niestandardowe na podstawie parametrów zdarzeń.
Tematy w tym artykule:

Omówienie

Możesz konfigurować wymiary i dane niestandardowe, które pobierają swoje wartości z parametrów zdarzeń zbieranych w Twojej usłudze.

Przykład

Rejestrujesz takie zdarzenie za każdym razem, gdy użytkownik Twojej witryny przeczyta artykuł:

gtag('event','read_article', {
  "author":"Jan Kowalski",
  "title":"Jak zbudować plecak",
  "number_of_pages":2,
});

Możesz utworzyć wymiar Autor, który pobiera swoje wartości z parametru author, oraz dane Długość_artykułu, które pobierają swoją wartość z parametru number_of_pages.

Sprawdzone metody

Zanim skonfigurujesz wymiary i dane niestandardowe, spróbuj w pełni korzystać z wymiarów i danych rejestrowanych za pomocą zdarzeń zbieranych automatycznie, zdarzeń objętych pomiarem zaawansowanymzalecanych zdarzeń.

Jeśli masz usługę standardową, unikaj tworzenia wymiarów niestandardowych o dużej mocy zbioru, czyli mających ponad 500 unikalnych wartości dziennie. Takie wymiary mogą niekorzystnie wpływać na raporty i powodować, że część danych będzie trafiać do wiersza (inne). Na przykład w przypadku wymiaru o dużej mocy zbioru, takiego jak Identyfikator użytkownika (służącego do rejestrowania identyfikatorów poszczególnych unikalnych użytkowników), używaj funkcji User-ID.

Zakres ograniczony do zdarzenia i użytkownika

Wymiary niestandardowe możesz skonfigurować tak, aby były ograniczone do zdarzenia lub użytkownika.

 • Zakres ograniczony do zdarzenia: w poprzednim przykładzie musisz utworzyć wymiar Autor używając zakresu ograniczonego do zdarzenia.
 • Zakres ograniczony do użytkownika: możesz utworzyć wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika, aby identyfikować statyczne lub wolno zmieniające się atrybuty użytkowników, np. „kupujący=prawda”, „zawód=inżynier” czy „ulubiona_drużyna=Real Madryt”.

Zawsze używaj zakresu ograniczonego do zdarzenia w przypadku danych niestandardowych.

Limity

Możesz utworzyć maksymalnie:

 • 50 wymiarów niestandardowych ograniczonych do zdarzenia i 50 danych niestandardowych na usługę.
 • 25 wymiarów niestandardowych o niepowtarzalnych nazwach i zakresie ograniczonym do użytkownika na usługę.

Jeśli osiągniesz limit, ale musisz utworzyć nowe wymiary lub dane niestandardowe, możesz zarchiwizować te, których już nie używasz.

Aby zobaczyć łączną liczbę utworzonych przez siebie wymiarów i danych niestandardowych, w menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Konfiguracja > Definicje niestandardowe, a potem w prawym górnym rogu kliknij Informacje o limicie.

Uwaga: niektórych wymiarów niestandardowych nie można używać w raportach w połączeniu z danymi demograficznymi. Jeśli spróbujesz utworzyć wymiary niestandardowe z danymi demograficznymi, możesz natrafić na ograniczenia związane z wymaganymi progami lub brakiem zgodności.

Tworzenie wymiaru niestandardowego

Aby tworzyć wymiary niestandardowe, musisz mieć rolę edytującego.
 1. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Konfiguracja > Definicje niestandardowe.
 2. Kliknij Utwórz wymiary niestandardowe.
 3. Wypełnij pole Nazwa wymiaru. W nazwie wymiaru nie możesz używać łączników, ale możesz zamiast nich stosować znaki podkreślenia lub spacje.
 4. W menu wybierz Zakres (Zdarzenie lub Użytkownik).
 5. Wpisz Opis wymiaru niestandardowego.
 6. Wybierz jedną z pozycji na liście Parametr zdarzenia (zakres ograniczony do zdarzenia) lub Właściwość użytkownika (zakres ograniczony do użytkownika) albo wpisz nazwę parametru lub właściwości, który (którą) chcesz rejestrować.
 7. Kliknij Zapisz.
W ciągu pierwszych 48 godzin może być dla wymiaru niestandardowego widoczna wartość (nie ustawiono).

Tworzenie danych niestandardowych

Aby tworzyć dane niestandardowe, musisz mieć rolę edytującego.
 1. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Konfiguracja > Definicje niestandardowe.
 2. Kliknij Utwórz dane niestandardowe.
 3. Wypełnij pole Nazwa danych.W nazwie danych nie możesz używać łączników, ale możesz zamiast nich stosować znaki podkreślenia lub spacje.
 4. Wpisz Opis danych niestandardowych.
 5. Wybierz jeden z parametrów na liście Parametr zdarzenia lub wpisz nazwę parametru, który chcesz zbierać.
 6. Wybierz Jednostkę miary z menu.
  Jeśli jako jednostkę miary wybierzesz opcję Waluta, musisz też ustawić dane niestandardowe jako dotyczące kosztów lub przychodów w polu Typ danych. Gdy to zrobisz, możesz ograniczyć dostęp do takich danych podczas konfigurowania ról użytkowników, które nie mają pełnego dostępu do danych o kosztach lub przychodach.
 7. Kliknij Zapisz.
Wypełnienie danych niestandardowych wartościami może potrwać 24–48 godzin.

Edytowanie wymiaru niestandardowego lub danych niestandardowych

Aby edytować wymiary lub dane niestandardowe, musisz mieć rolę edytującego.
 1. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Konfiguracja > Definicje niestandardowe.
 2. W wierszu wymiaru lub danych kliknij kolejno WięcejEdytuj.
 3. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Archiwizowanie wymiaru niestandardowego lub danych niestandardowych

Jeśli chcesz utworzyć nowe wymiary lub dane niestandardowe, ale masz już wyczerpany limit, możesz zarchiwizować te, których już nie używasz, aby zejść poniżej limitu.

Zarchiwizowanie wymiaru niestandardowego lub danych niestandardowych ma wpływ na odbiorców, eksploracje bądź segmenty oparte na tym wymiarze lub tych danych.

Tej zmiany nie można cofnąć. Odzyskanie powiązanych danych będzie niemożliwe.
 1. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Konfiguracja > Definicje niestandardowe.
 2. W wierszu wymiaru lub danych kliknij kolejno WięcejArchiwizuj.
  Zobaczysz listę innych elementów w Analytics (np. odbiorców lub eksploracji), które korzystają z definicji niestandardowej.
Odbiorcy

Jeśli zarchiwizujesz wymiar niestandardowy lub dane niestandardowe używane w definicji listy odbiorców, definicja ta stanie się nieprawidłowa, a na listę przestaną trafiać nowi użytkownicy.

Dane historyczne o liście odbiorców są nadal dostępne, ale gdy stanie się ona nieprawidłowa, przestaną być rejestrowane nowe dane.

Nieprawidłowych list odbiorców nie możesz eksportować do innych usług (np. Google Ads czy Google Optimize).

Jeśli lista odbiorców została wcześniej wyeksportowana do innych usług, będzie w nich działać zgodnie z oczekiwaniami. Nie będą jednak do niej dodawani nowi użytkownicy, więc ich liczba na liście zacznie spadać wraz z upływem okresu członkostwa kolejnych znajdujących się na niej użytkowników. Po pewnym czasie lista stanie się więc pusta.

Jeśli lista odbiorców zawiera zarchiwizowane wymiary lub dane niestandardowe, obok jej nazwy w wykazie list odbiorców zobaczysz ikonę ostrzeżenia:

Gdy zmienisz definicję listy odbiorców, zobaczysz dodatkowy komunikat informujący o tym, że lista odbiorców zawiera zarchiwizowane wymiary lub dane niestandardowe:

Nie możesz edytować warunków przynależności do listy odbiorców. Aby utworzyć wersję listy odbiorców bez zarchiwizowanych wymiarów lub danych niestandardowych, musisz utworzyć zupełnie nową listę odbiorców.
Eksploracje i segmenty

Obok eksploracji lub segmentów zawierających zarchiwizowane wymiary i dane niestandardowe w narzędziu Eksploracje zobaczysz ikony ostrzeżeń podobne do ikon zarchiwizowanych grup odbiorców. Dodatkowo na listach wymiarów i danych w sekcji Eksploracje zarchiwizowane definicje niestandardowe są oznaczone tą samą ikoną ostrzeżenia.

Podobnie jak w przypadku list odbiorców eksploracje i segmenty ze zarchiwizowanymi definicjami niestandardowymi są nieprawidłowe i nie będą wczytywane.

Jeśli usuniesz zarchiwizowane definicje niestandardowe, eksploracje lub segmenty zostaną wczytane.

Chociaż zarchiwizowane definicje niestandardowe pojawiają się na listach wymiarów i danych (z ostrzeżeniem), to nie można ich dodawać do eksploracji ani segmentów.

Wycofanie raportowania parametrów niestandardowych

W przypadku wymiarów i danych niestandardowych ograniczonych do zdarzenia parametry są określane dla wymiarów i danych na poziomie usługi. Dzięki temu możesz utworzyć 1 wymiar lub rodzaj danych na podstawie parametru i generować raporty na jego temat dla dowolnej liczby zdarzeń. Wcześniej w raportach o parametrach niestandardowych parametry były określane dla poszczególnych zdarzeń. Aby wygenerować raport dotyczący tego samego parametru dla 5 różnych zdarzeń, trzeba było wykorzystać 5 ze 100 parametrów dostępnych w ramach limitu.

Po wycofaniu funkcji raportowania parametrów niestandardowych Analytics zachowa łączne dane historyczne o zakresie na poziomie zdarzenia, a nowe dane będą płynnie wzbogacać te dane historyczne. W przypadku zarejestrowania parametru dla kilku zdarzeń Analytics odróżnia je, przypisując nazwę wymiaru lub rodzaju danych zawierającą aktualną nazwę zdarzenia (np. „nazwa_wymiaru_niestandardowego [nazwa_zdarzenia]”).

Zalecamy usunięcie duplikatów wymiarów i danych niestandardowych zarejestrowanych dla kilku zdarzeń, aby nie przekroczyć limitu.

Wymiary niestandardowe o zakresie ograniczonym do użytkownika eliminują potrzebę posługiwania się „boksami”. Właściwości użytkownika stają się aliasami boksów wymiarów niestandardowych ograniczonych do użytkownika, co pozwala deweloperom skupić się na śledzeniu punktów danych o łatwo zrozumiałych nazwach bez konieczności łączenia poszczególnych punktów danych z wybranym numerem boksu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false