[GA4] Aangepaste dimensies en statistieken maken

Google Analytics verzamelt standaard bepaalde informatie over uw gebruikers en hun activiteit, en toont deze informatie in dimensies en statistieken.

Als Analytics standaard geen gegevens verzamelt die belangrijk zijn voor uw bedrijf, kunt u aangepaste gebeurtenisparameters en gebruikersproperty's toevoegen aan uw website of app om de gegevens te verzamelen. Voeg de gegevens daarna toe aan aangepaste dimensies en statistieken, zodat u ze in Analytics kunt bekijken.

Best practices

Voordat u aangepaste dimensies en statistieken maakt, doet u het volgende:

 • Gebruik dimensies en statistieken die Analytics standaard invult. Meer informatie
 • Heeft u een standaard Google Analytics 4-property? Maak dan geen aangepaste dimensies met hoge kardinaliteit. Dit zijn dimensies met meer dan 500 unieke waarden per dag. Ze kunnen een negatieve invloed hebben op uw rapporten en ertoe leiden dat gegevens worden samengevoegd in de rij (overig). Voor een dimensie met hoge kardinaliteit, zoals Gebruikers-ID (bijvoorbeeld als u een ID voor elke afzonderlijke gebruiker wilt verzamelen), gebruikt u de functie Gebruikers-ID.

Inzicht krijgen in bereiken

U kunt een aangepaste dimensie maken met een van deze bereiken:

 • Gebeurtenisgerichte aangepaste dimensies beschrijven de actie die iemand uitvoert en zijn afkomstig van gebeurtenisparameters. De waarde van een gebeurtenisgerichte aangepaste dimensie kan veranderen omdat iemand verschillende acties uitvoert op uw site of in uw app.
 • Gebruikersgerichte aangepaste dimensies beschrijven de persoon die een actie uitvoert en zijn afkomstig van gebruikersproperty's. De waarde van een gebruikersgerichte aangepaste dimensie verandert af en toe wanneer iemand uw website of app gebruikt.

U moet altijd gebeurtenisgericht gebruiken voor aangepaste statistieken.

Limieten

Als u een van deze limieten bereikt en meer aangepaste dimensies of statistieken wilt maken, archiveert u de dimensies en statistieken die u niet gebruikt:

Item Standaard propertylimieten Limieten van 360-property's
Gebeurtenisgerichte aangepaste dimensies 50 125
Gebruikersgerichte aangepaste dimensies 25 100
Alle aangepaste statistieken 50 125

Zo bekijkt u het aantal aangepaste dimensies en statistieken dat u heeft gemaakt:

 1. Ga in het linkernavigatiemenu naar Instellen > Aangepaste definities.
 2. Klik rechtsboven op Informatie over quotum.

Bepaalde aangepaste dimensies zijn niet beschikbaar in uw rapporten als u ze combineert met demografische gegevens. Als u aangepaste dimensies met demografische gegevens aanvraagt, kunt u te maken krijgen met beperkingen wegens drempelwaarden of incompatibiliteit.

Aangepaste dimensies maken

U heeft de rol Bewerker nodig om aangepaste dimensies te maken.

 1. Klik in het linkernavigatiemenu op Instellen > Aangepaste definities.
 2. Klik op Aangepaste dimensies maken.
 3. Geef een naam voor de aangepaste gebeurtenis op.
  U kunt geen koppeltekens gebruiken in de naam, maar wel underscores en spaties.
 4. Selecteer een bereik voor de aangepaste dimensie. Meer informatie
 5. Geef een beschrijving op voor uw aangepaste dimensie.
 6. Selecteer een gebeurtenisparameter of gebruikersproperty in de lijst of geef de naam op van een gebeurtenisparameter of gebruikersproperty die u in de toekomst wilt verzamelen.
 7. Klik op Opslaan.

In de eerste 48 uur ziet u de waarde (niet ingesteld) voor een aangepaste dimensie.

Aangepaste statistieken maken

U heeft de rol Bewerker nodig om aangepaste statistieken te maken.

 1. Klik in het linkernavigatiemenu op Instellen > Aangepaste definities.
 2. Klik op Aangepaste statistieken maken.
 3. Geef een naam voor de aangepaste statistiek op.
  U kunt geen koppeltekens gebruiken in de naam, maar wel underscores en spaties.
 4. Geef een beschrijving op voor uw aangepaste dimensie.
 5. Selecteer een gebeurtenisparameter in de lijst of geef de naam op van een gebeurtenisparameter die u in de toekomst wilt verzamelen.
 6. Kies een meeteenheid in het dropdownmenu.
  Als u Valuta selecteert als meeteenheid, moet u de aangepaste statistiek ook identificeren als kosten- en/of opbrengststatistiek onder Gegevenstype. Als u de aangepaste statistiek identificeert als een kosten- en/of opbrengststatistiek, kunt u de toegang tot de statistiek beperken als u gebruikersrollen instelt die de toegang tot kosten- en/of opbrengststatistieken beperken.
 7. Klik op Opslaan.

Het kan 24 tot 48 uur duren voordat aangepaste statistieken zijn ingevuld met gegevens.

Aangepaste dimensies en statistieken bewerken

U heeft de rol Bewerker nodig om aangepaste dimensies of statistieken te bewerken.

 1. Klik in het linkernavigatiemenu op Instellen > Aangepaste definities.
 2. Klik in de rij voor de dimensie of statistiek op Meer > Bewerken.
 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Opslaan.

Een aangepaste dimensie of statistiek archiveren

Als u uw quotumlimiet bereikt, kunt u aangepaste dimensies en statistieken archiveren die u niet gebruikt, zodat u meer aangepaste dimensies en statistieken kunt maken.

Als u een aangepaste dimensie of statistiek archiveert, heeft dat gevolgen voor doelgroepen, verkenningen en segmenten die op die dimensie of statistiek zijn gebaseerd.

U kunt deze wijziging niet ongedaan maken en de bijbehorende gegevens niet herstellen.

Een aangepaste dimensie of statistiek archiveren:

 1. Klik in het linkernavigatiemenu op Instellen > Aangepaste definities.
 2. Klik in de rij voor de aangepaste dimensie of statistiek op Meer > Archiveren.

U ziet een lijst van de andere entiteiten in Analytics (zoals doelgroepen en verkenningen) die de aangepaste definitie gebruiken.

Doelgroepen

Als u een aangepaste dimensie of statistiek archiveert die wordt gebruikt in de definitie van een doelgroep, wordt die doelgroepdefinitie ongeldig en verzamelt de doelgroep geen nieuwe gebruikers meer.

Historische gegevens voor de doelgroep blijven behouden, maar er worden geen nieuwe gegevens gegenereerd zodra de doelgroep ongeldig wordt.

U kunt ongeldige doelgroepen niet exporteren naar andere producten (bijv. Google Ads, Google Optimize).

Als u de doelgroep eerder naar andere producten heeft geëxporteerd, blijft de doelgroep werken zoals verwacht. Aangezien de doelgroep echter geen nieuwe gebruikers verzamelt, neemt het aantal gebruikers af naarmate de lidmaatschapsduur voor bestaande gebruikers verloopt totdat de doelgroep geen gebruikers meer bevat.

Als een doelgroep een gearchiveerde aangepaste dimensie of statistiek bevat, ziet u een waarschuwingsicoon naast de doelgroepnaam in de doelgroeplijst:

Wanneer u de doelgroepdefinitie bewerkt, ziet u een extra bericht dat de doelgroep een gearchiveerde aangepaste dimensie of statistiek bevat:

U kunt doelgroepvoorwaarden niet bewerken. Als u een versie van de doelgroep zonder de gearchiveerde aangepaste dimensie of statistiek wilt, moet u een compleet nieuwe doelgroep maken.
Verkenningen en segmenten

U ziet waarschuwingsiconen die vergelijkbaar zijn met de iconen voor gearchiveerde doelgroepen in Verkenningen voor verkenningen of segmenten met gearchiveerde aangepaste dimensies of statistieken. Daarnaast worden in de lijsten met dimensies en statistieken in Verkenningen gearchiveerde aangepaste definities aangegeven met een waarschuwingsicoon.

Net als bij doelgroepen zijn verkenningen en segmenten met gearchiveerde aangepaste definities ongeldig en worden niet geladen.

Als u de gearchiveerde aangepaste definitie verwijdert, wordt de verkenning of het segment geladen.

Hoewel gearchiveerde aangepaste definities in de lijsten met dimensies en statistieken staan (met een waarschuwing), kunt u ze niet toevoegen aan verkenningen of segmenten.

Beëindiging van rapportage voor aangepaste parameters

Met gebeurtenisgerichte aangepaste dimensies en statistieken worden parameters vastgesteld voor propertybrede dimensies en statistieken, zodat u één dimensie of statistiek kunt maken op basis van een parameter. Ook kunt u voor deze parameter een rapport maken over zo veel gebeurtenissen als u wilt. Voorheen werden parameters voor afzonderlijke gebeurtenissen geïdentificeerd voor rapportage van aangepaste parameters. Als u voor 5 verschillende gebeurtenissen over dezelfde parameter wilde rapporteren, gold dit ook als 5 afzonderlijke dimensies of statistieken voor uw limiet van 100.

Omdat de functie voor rapportage van aangepaste parameters wordt beëindigd, behoudt Analytics de historische gebeurtenisgerichte gegevens die zijn verzameld. Deze kunnen makkelijk worden aangevuld met nieuwe verzamelde gegevens. In gevallen waarbij een parameter voor meerdere gebeurtenissen werd geregistreerd, onderscheidt Analytics deze van elkaar door een naam aan de dimensie of statistiek toe te wijzen waarin de momenteel toegewezen gebeurtenisnaam is opgenomen (bijv. 'aangepaste_dimensie_naam [gebeurtenisnaam]'.

Als best practice raden we u aan dubbele aangepaste dimensies en statistieken die voor meerdere gebeurtenissen zijn geregistreerd, te verwijderen, zodat uw quotum niet onnodig wordt verbruikt.

Met gebruikersgerichte aangepaste dimensies hoeft u niet aan slots te denken. Gebruikersproperty's worden aliassen voor gebruikersgerichte aangepaste dimensieslots, zodat ontwikkelaars betekenisvolle gegevenspunten kunnen bijhouden zonder dat ze elk gegevenspunt aan een willekeurig slotnummer hoeven te koppelen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false
false