Tento článek se týká služeb Google Analytics 4. Pokud používáte službu Universal Analytics, pročtěte si v tomto centru nápovědy sekci věnovanou Universal Analytics.

[GA4] Vlastní dimenze a metriky

Vytváření nových dimenzí a metrik z parametrů událostí

Můžete nastavit vlastní dimenze a metriky, které budou získávat své hodnoty z parametrů událostí, které pro svou službu shromažďujete. Řekněme například, že shromažďujete následující událost pokaždé, když si návštěvník webu přečte článek.

gtag('event','read_article', {
    "author":"Bill Q",
    "title":"How to Build a Backpack",
    "number_of_pages":2,
});

Můžete vytvořit dimenzi Author, která získá hodnoty z parametru author, a metriku Article_Length, která získá hodnotu z parametru number_of_pages.

Vlastní dimenze a metriky není nutné nastavovat pro data shromážděná přes automaticky shromažďované události, vylepšené měřenídoporučené události.

Rozsah události a uživatele

Vlastní dimenze má rozsah události nebo uživatele.

 • Rozsah události: Ve výše uvedeném příkladu byste vytvořili dimenzi Author, která bude mít rozsah události.
 • Rozsah uživatele: Vytvoření vlastních dimenzí pro konkrétní uživatele umožňuje identifikovat statické nebo pomalu se měnící atributy uživatelů, například „spender=true“, „profession=engineer“ nebo „favorite_team=Real Madrid“.

Vlastní metrika má vždy rozsah události.

Omezení

Můžete vytvořit až

 • 50 vlastních dimenzí a 50 vlastních metrik na službu
 • 25 jedinečných vlastních dimenzí s rozsahem na úrovni uživatele

Pokud jste limit vyčerpali, ale potřebujete další vlastní dimenze nebo metriky, můžete ty nepoužívané archivovat.

Když chcete zobrazit celkový počet vytvořených vlastních dimenzí a metrik, klikněte v části Konfigurace (na levém navigačním panelu) na možnost Vlastní definice a poté na možnost Informace o kvótě (vpravo nahoře).

Při použití v kombinaci s demografickými údaji nejsou některé vlastní dimenze v přehledech k dispozici. Pokud budete požadovat vlastní dimenze s demografickými údaji, můžete v přehledech nebo rozhraní API narazit na omezení, případně nekompatibilitu.

Vytvoření vlastní dimenze

K vytváření vlastních dimenzí potřebujete roli editora.

V části Konfigurace (na levém navigačním panelu) klikněte na možnost Vlastní definice a poté na možnost Vytvořit vlastní dimenze:

 1. Zadejte název dimenze.
 2. V rozbalovací nabídce vyberte Rozsah (Událost nebo Uživatel).
 3. Zadejte Popis vlastní dimenze.
 4. V seznamu vyberte možnost Parametr události (rozsah události) nebo Charakteristika uživatele (rozsah uživatele) nebo zadejte název parametru či charakteristiky, které budete v budoucnu shromažďovat.
 5. Klikněte na Uložit.
Během prvních 48 hodin se u vlastní dimenze může zobrazovat hodnota nenastaveno.

Vytvoření vlastní metriky

K vytváření vlastních metrik potřebujete roli editora.

V části Konfigurace (na levém navigačním panelu) klikněte na Vlastní definice, potom na kartu Vlastní metriky a nakonec na možnost Vytvořit vlastní metriky:

 1. Zadejte název metriky.
 2. Zadejte popis vlastní metriky.
 3. Ze seznamu vyberte Parametr události nebo zadejte název parametru, který budete v budoucnu shromažďovat.
 4. Z rozbalovací nabídky vyberte Měrnou jednotku.
  Když jako jednotku použijete měnu, musíte také identifikovat vlastní metriku jako metriku nákladů nebo tržeb. Pokud vlastní metriku identifikujete jako metriku nákladů nebo tržeb, můžete přístup nakonfigurovat tak, že nakonfigurujete uživatelské role, které omezí přístup k metrikám nákladů nebo tržeb.
 5. Klikněte na Uložit.
Trvá 24–48 hodin, než vlastní metriky získají data.

Úprava vlastní dimenze nebo metriky

K úpravě vlastních dimenzí a metrik potřebujete roli editora.
 1. V části Konfigurace (na levém navigačním panelu) klikněte na Vlastní definice.
 2. Na řádku dané dimenze nebo metriky klikněte na Více a pak na Upravit.
 3. Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko Uložit.

Archivace vlastní dimenze nebo metriky

Pokud potřebujete vytvořit nové vlastní dimenze nebo metriky, ale už jste dosáhli limitu, můžete nepoužívané položky archivovat a limit uvolnit.

Archivace vlastní dimenze nebo metriky má vliv na veškerá publika, průzkumy a segmenty založené na dané dimenzi nebo metrice.

 1. V části Konfigurace (na levém navigačním panelu) klikněte na Vlastní definice.
 2. V řádku dimenze nebo metriky klikněte na Další možnosti a pak na Archivovat.
  V Analytics se zobrazí seznam dalších entit (např. publika, průzkumy), které vlastní definici používají.
Tuto změnu nelze vrátit zpět a příslušná data nelze obnovit.

Publika

Pokud archivujete vlastní dimenzi nebo metriku, která se používá v definici publika, daná definice se stane neplatnou a publikum již nebude akumulovat žádné nové uživatele.

Historické údaje o publiku budou zachovány, ale jakmile publikum přestane být platné, nebudou už generována žádná nová data.

Neplatná publika nelze exportovat do jiných služeb (např. Google Ads, Optimalizace).

Pokud jste toto publikum už dříve exportovali do jiných služeb, bude dále fungovat očekávaným způsobem. Jelikož však už publikum nenabírá nové uživatele, bude počet uživatelů klesat s tím, jak délka členství stávajících uživatelů vyprší. Nakonec nebude publikum obsahovat žádné uživatele.

Pokud publikum obsahuje archivovanou vlastní dimenzi nebo metriku, zobrazí se vedle jeho názvu v seznamu publik ikona upozornění:

Při úpravě definice publika se zobrazí další zpráva, že publikum obsahuje archivovanou vlastní dimenzi nebo metriku:

Podmínky publika nelze upravit. Pokud chcete vytvořit verzi publika bez archivované vlastní dimenze nebo metriky, musíte vytvořit zcela nové publikum.

Průzkumy a segmenty

Podobná upozornění se objevují v nástroji Průzkumy u průzkumů a segmentů, které obsahují archivované vlastní dimenze nebo metriky. Seznam dimenzí a metrik v Průzkumech také identifikuje archivované vlastní definice pomocí stejné ikony upozornění.

Stejně jako v případě publik jsou i průzkumy a segmenty s archivovanými vlastními definicemi neplatné a nenačtou se.

Když archivovanou vlastní definici odstraníte, průzkum nebo segment se načte.

Archivované vlastní definice se zobrazují v seznamu dimenzí a metrik (s upozorněním), ale nemůžete je přidávat do průzkumů ani do segmentů.

Ukončení podpory přehledů vlastních parametrů

Při použití vlastních dimenzí a metrik pro události se parametry identifikují pro dimenze a metriky v celé službě, takže můžete na základě parametru vytvořit jednu dimenzi nebo metriku a mít ji v přehledech u libovolného počtu událostí. U přehledů vlastních parametrů se dříve parametry určovaly pro jednotlivé události. Pokud jste chtěli vytvořit přehled stejného parametru pro pět různých událostí, museli jste jich tedy z limitu 100 použít pět.

Po ukončení podpory přehledů vlastních parametrů jsme v Analytics zachovali historické souhrny pro konkrétní události, nové souhrny plynule navazují. V případech, kdy je parametr zaregistrován pro více událostí, je služba odlišuje přiřazením názvu dimenze nebo metriky, který obsahuje aktuálně přiřazený název události (např. „nazev_vlastni_dimenze [nazev_udalosti]“).

Doporučujeme odstraňovat duplicitní vlastní dimenze a metriky, které byly zaregistrovány v rámci více událostí, abyste nepřekročili kvótu.

Díky vlastním dimenzím s rozsahem na úrovni uživatele nemusíte přemýšlet o „slotech“. Charakteristiky uživatelů budou založeny na slotech vlastní dimenze pro konkrétní uživatele, takže se vývojáři budou moct soustředit na sledování smysluplně pojmenovaných datových bodů, aniž by museli ke každému datovému bodu přiřazovat nesouvisející číslo slotu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false