[GA4] Vytváření vlastních dimenzí a metrik

Ve výchozím nastavení shromažďuje Google Analytics určité informace o vašich uživatelích a jejich aktivitě a zobrazuje je prostřednictvím dimenzí a metrik.

Pokud služba Analytics ve výchozím nastavení neshromažďuje data, která jsou pro vaši firmu důležitá, můžete na web nebo do aplikace přidat vlastní parametry událostí a charakteristiky uživatelů. Pak přidejte data do vlastních dimenzí a metrik, abyste se vám zobrazila v Analytics.

Doporučené postupy

Před vytvořením vlastních dimenzí a metrik:

 • Použijte dimenze a metriky, které služba Analytics vyplní ve výchozím nastavení. Další informace
 • Pokud máte standardní službu v Google Analytics 4, nevytvářejte vlastní dimenze s velkou mohutností. Jsou to dimenze s více než 500 jedinečnými hodnotami za den. Mohou mít negativní dopad na vaše přehledy a způsobovat agregaci dat v řádku (ostatní). Například u dimenze s velkou mohutností, jako je ID uživatele (tj. když chcete shromažďovat ID každého jednotlivého uživatele), použijte parametr User‑ID.

Rozsahy

Vlastní dimenzi můžete vytvořit pomocí některého z těchto rozsahů:

 • Vlastní dimenze na úrovni události popisují akci, kterou někdo provede, a pocházejí z parametrů událostí. Hodnota vlastní dimenze na úrovni události se může měnit, když uživatel na webu nebo v aplikaci provádí různé akce.
 • Vlastní dimenze na úrovni uživatele popisují osobu, která provádí akci, a pocházejí z charakteristik uživatele. Hodnota vlastní dimenze na úrovni uživatele mění jen zřídka, a to tehdy, když někdo používá váš web nebo aplikaci.

Vlastní metriky je vždy nutno vytvořit na úrovni události.

Omezení

Pokud dosáhnete některého z těchto omezení a budete potřebovat vytvořit další vlastní dimenze nebo metriky, archivujte ty, které nepoužíváte:

Položka Omezení standardních služeb Omezení služeb 360
Vlastní dimenze na úrovni události 50 125
Vlastní dimenze na úrovni uživatele 25 100
Všechny vlastní metriky 50 125

Když chcete zobrazit počet vytvořených vlastních dimenzí a metrik:

 1. Přejděte v levém navigačním panelu na Konfigurace > Vlastní definice.
 2. Potom klikněte vpravo nahoře na Informace o kvótě.

Při kombinaci s demografickými údaji nejsou některé vlastní dimenze v přehledech k dispozici. Pokud budete chtít s touto kombinací pracovat, můžete narazit na limity nebo nekompatibilitu.

Vytvoření vlastních dimenzí

K vytváření vlastních dimenzí potřebujete roli editora.

 1. Na levém navigačním panelu klikněte na Konfigurovat > Vlastní definice.
 2. Zvolte možnost Vytvořit vlastní dimenze.
 3. Zadejte název vlastní dimenze.
  V názvu nelze použít spojovníky. Můžete však místo nich použít podtržítka a mezery.
 4. Vyberte rozsah vlastní dimenze. Další informace
 5. Zadejte popis vlastní dimenze.
 6. Vyberte ze seznamu parametr události nebo charakteristiku uživatele, případně zadejte název parametru události či charakteristiku uživatele, které budete v budoucnu shromažďovat.
 7. Klikněte na Uložit.

Během prvních 48 hodin se u vlastní dimenze může zobrazovat hodnota (nenastaveno).

Vytvoření vlastních metrik

K vytváření vlastních metrik potřebujete roli editora.

 1. Na levém navigačním panelu klikněte na Konfigurovat > Vlastní definice.
 2. Klikněte na Vytvořit vlastní metriky.
 3. Zadejte název vlastní metriky.
  V názvu nelze použít spojovníky. Můžete však místo nich použít podtržítka a mezery.
 4. Zadejte popis vlastní metriky.
 5. Ze seznamu vyberte parametr události nebo zadejte název parametru události, který budete v budoucnu shromažďovat.
 6. Z rozbalovací nabídky vyberte měrnou jednotku.
  Pokud jako jednotku použijete měnu, musíte tuto vlastní metriku v části Datový typ označit jako metriku nákladů nebo tržeb. K takovým metrikám můžete omezit přístup. Lze to udělat pomocí konfigurace uživatelských rolí omezujících přístup k metrikám nákladů a tržeb.
 7. Klikněte na Uložit.

Může trvat 24–48 hodin, než se vlastní metriky začnou plnit daty.

Úpravy vlastních dimenzí a metrik

K úpravám vlastních dimenzí a metrik potřebujete roli editora.

 1. Na levém navigačním panelu klikněte na Konfigurovat > Vlastní definice.
 2. V řádku dimenze nebo metriky klikněte na Další možnosti > Upravit.
 3. Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko Uložit.

Archivace vlastní dimenze nebo metriky

Pokud dosáhnete limitu kvóty, můžete archivovat vlastní dimenze nebo metriky, které nepoužíváte, abyste mohli vytvořit více vlastních dimenzí a metrik.

Archivace vlastní dimenze nebo metriky má vliv na publika, průzkumysegmenty, které jsou na dané archivované dimenzi nebo metrice založené.

Tuto změnu nelze vrátit zpět a příslušná data nelze obnovit.

Archivace vlastní dimenze nebo metriky:

 1. Na levém navigačním panelu klikněte na Konfigurovat > Vlastní definice.
 2. V řádku dimenze nebo metriky klikněte na Další možnosti > Archivovat.

Zobrazí se seznam dalších entit v Analytics (např. publika, průzkumy), které danou vlastní definici používají.

Publika

Pokud archivujete vlastní dimenzi nebo metriku, kterou používá definice nějakého publika, stane se tato definice neplatnou a publikum již nebude získávat žádné nové uživatele.

Historická data o publiku budou zachována, ale po zneplatnění publika už nebudou přibývat žádná nová data.

Neplatná publika nelze exportovat do jiných služeb (např. Google Ads, Optimalizace Google).

Pokud jste toto publikum už dříve exportovali do jiných služeb, bude dál fungovat očekávaným způsobem. Jelikož však už publikum nenabírá nové uživatele, bude počet uživatelů klesat s tím, jak délka členství stávajících uživatelů vyprší. Nakonec nebude publikum obsahovat žádné uživatele.

Pokud publikum obsahuje archivovanou vlastní dimenzi nebo metriku, zobrazí se vedle jeho názvu v seznamu publik ikona upozornění:

Při úpravě definice publika se zobrazí další zpráva, že publikum obsahuje archivovanou vlastní dimenzi nebo metriku:

Podmínky publika nelze upravit. Pokud chcete vytvořit verzi publika bez archivované vlastní dimenze nebo metriky, musíte vytvořit zcela nové publikum.
Průzkumy a segmenty

U průzkumů a segmentů, které obsahují archivovanou vlastní dimenzi nebo metriku, se v nástroji Průzkumy objeví varovné ikony podobné těm u archivovaných publik. Varovná ikona se v nástroji Průzkumy zobrazuje i u archivovaných vlastních definic v seznamech dimenzí a metrik.

Stejně jako v případě publik jsou i průzkumy a segmenty s archivovanými vlastními definicemi neplatné a nenačtou se.

Pokud archivovanou vlastní definici odstraníte, průzkum nebo segment se načte.

Archivované vlastní definice se zobrazují v seznamu dimenzí a metrik (s upozorněním), nemůžete je ale přidávat do průzkumů ani segmentů.

Ukončení podpory přehledů vlastních parametrů

Při použití vlastních dimenzí a metrik na úrovni události jsou parametry identifikovány pro dimenze a metriky v celé službě. Můžete tedy na základě parametru vytvořit jednu dimenzi nebo metriku a používat ji v přehledech u libovolného počtu událostí. U přehledů vlastních parametrů se dříve parametry určovaly pro jednotlivé události. Pokud jste tedy chtěli vytvořit přehled stejného parametru pro pět různých událostí, museli jste na to využít pět ze své kvóty 100 vlastních dimenzí a metrik.

Po ukončení podpory přehledů vlastních parametrů jsme v Analytics zachovali historické souhrny na úrovni události a nové souhrny na ně plynule navazují. V případech, kdy je parametr zaregistrován pro více událostí, je služba odlišuje přiřazením názvu dimenze nebo metriky, který obsahuje aktuálně přiřazený název události (např. „nazev_vlastni_dimenze [nazev_udalosti]“).

Doporučujeme odstraňovat duplicitní vlastní dimenze a metriky, které byly zaregistrovány u více událostí, abyste nepřekročili kvótu.

Díky vlastním dimenzím s rozsahem na úrovni uživatele nemusíte přemýšlet o „slotech“. Charakteristiky uživatelů budou založeny na slotech vlastní dimenze pro konkrétní uživatele, takže se vývojáři budou moct soustředit na sledování smysluplně pojmenovaných datových bodů, aniž by museli ke každému datovému bodu přiřazovat nesouvisející číslo slotu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false
false