Aquest article és sobre les propietats de Google Analytics 4. Consulteu la secció Universal Analytics (UA) si encara feu servir una propietat de UA. A partir de l'1 de juliol de 2023, les propietats estàndard de UA deixaran de processar dades (l'1 de juliol de 2024 en el cas de les propietats de UA 360).

[GA4] Dimensions i mètriques personalitzades

Creeu dimensions i mètriques a partir de paràmetres d'esdeveniment i de propietats d'usuari per accedir fàcilment a les dades dels informes i de les exploracions

Les dimensions i mètriques personalitzades us permeten recollir informació sobre els usuaris i sobre com interaccionen amb el vostre lloc web o la vostra aplicació. Són útils quan les dades que voleu analitzar no estan disponibles mitjançant les dimensions i mètriques predefinides.

Les dimensions i mètriques personalitzades es creen utilitzant els paràmetres d'esdeveniment i les propietats d'usuari personalitzats del vostre lloc web o la vostra aplicació. Per crear dimensions i mètriques personalitzades només es poden utilitzar els paràmetres d'esdeveniment i les propietats d'usuari que s'han enviat des del vostre lloc web o des de la vostra aplicació, i que Google Analytics ha recollit.

Dimensions i mètriques personalitzades a Google Analytics

Tipus de dimensions i mètriques personalitzades

Podeu configurar els tipus de dimensions i mètriques personalitzades següents: El tipus que heu de triar depèn del tipus de dades que vulgueu analitzar. A la taula s'inclouen els límits relatius al nombre de dimensions i de mètriques personalitzades que podeu crear per a les propietats estàndard i prèmium.

Tipus Detalls Com funciona Límits de les propietats estàndard Límits de les propietats d'Analytics 360

Dimensions personalitzades d'abast d'usuari

Analitzen un atribut sobre els usuaris del vostre lloc web o la vostra aplicació.

Es defineixen segons una propietat d'usuari personalitzada.

25

100

Dimensions personalitzades d'abast d'esdeveniment

Analitzen un atribut sobre un esdeveniment, com ara el valor de l'esdeveniment o si l'acció prevista s'ha completat correctament.

Es defineixen segons un paràmetre d'esdeveniment personalitzat.

50

125

Dimensions personalitzades d'abast d'article

Analitzen un atribut sobre un producte o servei venut a la vostra botiga en línia. Per exemple, permeten analitzar el color, la mida, la puntuació o l'estat d'un producte.

Es defineixen segons un paràmetre d'esdeveniment personalitzat dins d'una matriu d'elements.

10

25

Mètriques personalitzades

Analitzen els punts de dades d'un paràmetre d'esdeveniment. Per exemple, permeten analitzar el valor d'una transacció des d'un paràmetre d'esdeveniment.

Es defineixen segons un paràmetre d'esdeveniment personalitzat.

50

125

Consultar la informació sobre la quota

Per veure el nombre de dimensions i mètriques personalitzades que heu creat:

 1. Feu clic a Definicions personalitzades.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Informació sobre la quota.

Pràctiques recomanades

Abans de crear dimensions i mètriques personalitzades, utilitzeu les dimensions i mètriques predefinides sempre que sigui possible.

Si teniu una propietat estàndard, no creeu dimensions personalitzades de cardinalitat elevada innecessàries. Pot ser que les dimensions de cardinalitat elevada tinguin un impacte negatiu en els informes i provoquin que les dades s'agreguin a la fila (other).

Exemple

Aquests són alguns exemples de dimensions de cardinalitat elevada que no es permeten o que s'han d'evitar:

 • Utilitzar una dimensió personalitzada per a un identificador únic per usuari. En comptes d'això, feu servir la funció User-ID.
  • Més informació sobre com podeu complir els casos d'ús sense crear una dimensió personalitzada per a un identificador d'usuari
 • Utilitzar una dimensió personalitzada a fi d'enviar identificadors únics per sessió, com ara un identificador de sessió.
 • Enviar una marca de temps com a dimensió personalitzada.

Finalment, registrar una dimensió personalitzada per a un paràmetre que ja sigui una dimensió predefinida, com ara les dimensions de pàgina i de pantalla o l'identificador de transacció, no és una pràctica recomanada. Això no afectarà la cardinalitat, però utilitzarà una part de la vostra quota de dimensions personalitzades.

Crear una dimensió o mètrica personalitzada

Heu de ser editor o administrador per crear i editar dimensions i mètriques personalitzades.

Crear una dimensió personalitzada d'abast d'usuari

Crear una dimensió personalitzada d'abast d'usuari

 1. Feu clic a Definicions personalitzades.
 2. A la pestanya Dimensions personalitzades, feu clic a Crea dimensions personalitzades.
 3. A Nom de la dimensió, introduïu un nom únic per a la dimensió nova. No podeu utilitzar guionets al nom, però podeu fer servir ratlles baixes i espais.
 4. A Abast, seleccioneu Usuari.
 5. A Propietat d'usuari, introduïu el nom de la propietat d'usuari.
 6. Feu clic a Desa.

Durant les primeres 48 hores, veureu un valor (not set) per a una dimensió personalitzada.

Exemple
 
Configureu una propietat d'usuari anomenada profession, que detalla la professió de cada usuari. Per analitzar diferents professions, us recomanem la configuració següent:
 
 • Nom de la dimensió: Professió
 • Abast: Usuari
 • Descripció: la professió d'un usuari
 • Paràmetre d'element: professió

Editar una dimensió personalitzada d'abast d'usuari

 1. Feu clic a Definicions personalitzades.
 2. A la pestanya Dimensions personalitzades, feu clic a Més > Edita, al costat de la dimensió.
 3. Modifiqueu el nom o la descripció de la dimensió.
 4. Feu clic a Desa.

Crear una dimensió personalitzada d'abast d'esdeveniment

Crear una dimensió personalitzada d'abast d'esdeveniment

 1. Feu clic a Definicions personalitzades.
 2. A la pestanya Dimensions personalitzades, feu clic a Crea dimensions personalitzades.
 3. A Nom de la dimensió, introduïu un nom únic per a la dimensió nova. No podeu utilitzar guionets al nom, però podeu fer servir ratlles baixes i espais.
 4. A Abast, seleccioneu Esdeveniment.
 5. A Paràmetre d'esdeveniment, introduïu el nom del paràmetre d'esdeveniment.
 6. Feu clic a Desa.

Durant les primeres 48 hores, veureu un valor (not set) per a una dimensió personalitzada.

Exemple
 
Configureu el paràmetre payment_type recomanat per a l'esdeveniment add_payment_info. Per analitzar diferents tipus de pagament, us recomanem la configuració següent:
 
 • Nom de la dimensió: Tipus de pagament
 • Abast: Esdeveniment
 • Descripció: la forma de pagament que heu triat
 • Paràmetre d'element: payment_type

Editar una dimensió personalitzada d'abast d'esdeveniment

 1. Feu clic a Definicions personalitzades.
 2. A la pestanya Dimensions personalitzades, feu clic a Més > Edita, al costat de la dimensió.
 3. Modifiqueu el nom o la descripció de la dimensió.
 4. Feu clic a Desa.

Crear una dimensió personalitzada d'abast d'article

Per donar-vos la flexibilitat de triar entre un conjunt més ampli de paràmetres sense haver de tornar a etiquetar el lloc web o l'aplicació, podeu enviar fins a 27 paràmetres personalitzats d'abast d'article, dels quals podeu configurar:

 • 10 paràmetres personalitzats d'abast d'article per a propietats estàndard
 • 25 paràmetres personalitzats d'abast d'article per a propietats d'Analytics 360

Crear una dimensió personalitzada d'abast d'article

 1. Feu clic a Definicions personalitzades.
 2. A la pestanya Dimensions personalitzades, feu clic a Crea dimensions personalitzades.
 3. A Nom de la dimensió, introduïu un nom únic per a la dimensió nova. No podeu utilitzar guionets al nom, però podeu fer servir ratlles baixes i espais.
 4. A Abast, seleccioneu Article.
 5. A Paràmetre d'article, introduïu el nom del paràmetre d'esdeveniment d'abast d'article.
 6. Feu clic a Desa.

Durant les primeres 48 hores, veureu un valor (not set) per a una dimensió personalitzada.

Exemple
 
A més dels paràmetres d'esdeveniment recomanats per a l'esdeveniment add_to_cart, afegiu un paràmetre d'esdeveniment color per descriure una camisa a l'esdeveniment add_to_cart. Per analitzar el paràmetre d'esdeveniment color, us recomanem la configuració següent:
 
 • Nom de la dimensió: Color
 • Abast: Article
 • Descripció: el color d'un article
 • Paràmetre d'element: color

Editar una dimensió personalitzada d'abast d'article

 1. Feu clic a Definicions personalitzades.
 2. A la pestanya Dimensions personalitzades, feu clic a Més > Edita, al costat de la dimensió.
 3. Modifiqueu el nom o la descripció de la dimensió.
 4. Feu clic a Desa.

Crear una mètrica personalitzada

Crear una mètrica personalitzada

 1. Feu clic a Definicions personalitzades.
 2. A la pestanya Mètriques personalitzades, feu clic a Crea mètriques personalitzades.
 3. A Nom de la mètrica, introduïu un nom únic per a la mètrica nova. No podeu utilitzar guionets al nom, però podeu fer servir ratlles baixes i espais.
 4. A Propietat d'esdeveniment, introduïu el nom del paràmetre d'esdeveniment.
 5. A Unitat de mesura, seleccioneu una unitat de mesura.
  Unitat de mesura Detalls
  Moneda

  Quan seleccioneu Moneda, també heu d'identificar si la mètrica personalitzada és una mètrica de cost o d'ingressos a Tipus de dades.

  En identificar la mètrica personalitzada com a mètrica de cost o d'ingressos, podeu restringir-hi l'accés quan configureu els rols d'usuari que restringeixen l'accés a les mètriques de cost o d'ingressos.

  Distància (peus, milles, metres i quilòmetres) Aquestes opcions us permeten comparar les distàncies amb diferents unitats de mesura. Per exemple, podeu comparar una mètrica en metres amb una en quilòmetres.
  Temps (mil·lisegons, segons, minuts i hores) Aquestes opcions us permeten comparar períodes de temps amb diferents unitats de mesura. Per exemple, podeu comparar una mètrica en segons amb una en minuts.
 6. Feu clic a Desa.

Durant les primeres 48 hores, veureu un valor (not set) per a una dimensió personalitzada.

Exemple
 
A més dels paràmetres d'esdeveniment recomanats per a l'esdeveniment level_end, afegiu el paràmetre d'esdeveniment value, que comptabilitza el nombre de punts que ha guanyat l'usuari quan ha completat un nivell. Per analitzar el paràmetre d'esdeveniment value, us recomanem la configuració següent:
 
 • Nom de la dimensió: Punts després de completar el nivell
 • Descripció: el nombre de punts al final d'un nivell
 • Paràmetre d'esdeveniment: value
 • Unitat de mesura: Estàndard

Editar una mètrica personalitzada

 1. Feu clic a Definicions personalitzades.
 2. A la pestanya Dimensions personalitzades, feu clic a Més > Edita, al costat de la mètrica.
 3. Modifiqueu el nom o la descripció de la mètrica.
 4. Feu clic a Desa.

Analitzar dimensions i mètriques personalitzades

Algunes dimensions personalitzades no estan disponibles als informes quan es combinen amb informació demogràfica. Pot ser que tingueu restriccions a causa de llindars o d'incompatibilitats quan sol·liciteu dimensions personalitzades amb dades demogràfiques.

Analitzar una dimensió personalitzada d'abast d'usuari

Analitzar la dimensió en un informe

Per afegir una dimensió personalitzada d'abast d'usuari a un informe:
 1. A l'esquerra, feu clic a Informes.
 2. Obriu l'informe al qual vulgueu afegir la dimensió.
 3. A la part superior dreta, feu clic a Personalitza l'informe [Personalitzar l]. Si no veieu la icona Personalitzar l, no teniu permís per personalitzar l'informe.
 4. A Dades d'informes, feu clic a Dimensions.
 5. Obriu el menú desplegable Afegeix una dimensió.
 6. Escriviu el nom de la dimensió o desplaceu-vos fins a la secció Personalitzat.
 7. Arrossegueu la dimensió [Indicador d] per reordenar-la a l'informe.
 8. Feu clic a Aplica.
 9. Feu clic a Desa > Desa els canvis a l'informe actual.

Analitzar la dimensió en una exploració

Per afegir una dimensió personalitzada d'abast d'usuari a una exploració de format lliure:
 1. A l'esquerra, feu clic a Explora.
 2. Creeu o obriu una exploració de format lliure.
 3. A la columna Variables de l'esquerra, feu clic a +, al costat de Dimensions.
 4. A la part superior, feu clic a la pestanya Personalitzada.
 5. Seleccioneu la dimensió personalitzada d'abast d'usuari.
 6. Feu clic a Importa.
 7. Arrossegueu la dimensió des de la columna Variables fins a Files o Columnes, a la columna Configuració.

Analitzar una dimensió personalitzada d'abast d'esdeveniment

Analitzar la dimensió en un informe

Per afegir una dimensió personalitzada d'abast d'esdeveniment a un informe:
 1. A l'esquerra, feu clic a Informes.
 2. Obriu l'informe al qual vulgueu afegir la dimensió.
 3. A la part superior dreta, feu clic a Personalitza l'informe [Personalitzar l]. Si no veieu la icona Personalitzar l, no teniu permís per personalitzar l'informe.
 4. A Dades d'informes, feu clic a Dimensions.
 5. Obriu el menú desplegable Afegeix una dimensió.
 6. Escriviu el nom de la dimensió o desplaceu-vos fins a la secció Personalitzat.
 7. Arrossegueu la dimensió [Indicador d] per reordenar-la a l'informe.
 8. Feu clic a Aplica.
 9. Feu clic a Desa > Desa els canvis a l'informe actual.

Analitzar la dimensió en una exploració

Per afegir una dimensió personalitzada d'abast d'esdeveniment a una exploració de format lliure:
 1. A l'esquerra, feu clic a Explora.
 2. Creeu o obriu una exploració de format lliure.
 3. A la columna Variables de l'esquerra, feu clic a +, al costat de Dimensions.
 4. A la part superior, feu clic a la pestanya Personalitzada.
 5. Seleccioneu la dimensió personalitzada d'abast d'esdeveniment.
 6. Feu clic a Importa.
 7. Arrossegueu la dimensió des de la columna Variables fins a Files o Columnes, a la columna Configuració.

Analitzar una dimensió personalitzada d'abast d'article

No podeu afegir una dimensió personalitzada d'abast d'article als informes estàndard.

Analitzar la dimensió en una exploració

Per afegir una dimensió personalitzada d'abast d'article a una exploració de format lliure:
 1. A l'esquerra, feu clic a Explora.
 2. Creeu o obriu una exploració de format lliure.
 3. A la columna Variables de l'esquerra, feu clic a +, al costat de Dimensions.
 4. A la part superior, feu clic a la pestanya Personalitzada.
 5. Seleccioneu la dimensió personalitzada d'abast d'article.
 6. Feu clic a Importa.
 7. Arrossegueu la dimensió des de la columna Variables fins a Files o Columnes, a la columna Configuració.

Analitzar una mètrica personalitzada

Analitzar la mètrica en un informe

Per afegir una mètrica personalitzada a un informe:
 1. A l'esquerra, feu clic a Informes.
 2. Obriu l’informe al qual voleu afegir la mètrica.
 3. A la part superior dreta, feu clic a Personalitza l'informe [Personalitzar l]. Si no veieu la icona Personalitzar l, no teniu permís per personalitzar l'informe.
 4. A Dades de l'informe, feu clic a Mètriques.
 5. Obriu el menú desplegable Afegeix una mètrica.
 6. Escriviu el nom de la mètrica o desplaceu-vos fins a la secció Personalitzat.
 7. Arrossegueu la mètrica [Indicador d] per reordenar-la a l'informe.
 8. Feu clic a Aplica.
 9. Feu clic a Desa > Desa els canvis a l'informe actual.

Analitzar la mètrica en una exploració

Per afegir una mètrica personalitzada a una exploració de format lliure:
 1. A l'esquerra, feu clic a Explora.
 2. Creeu o obriu una exploració de format lliure.
 3. A la columna Variables de l'esquerra, feu clic a +, al costat de Mètriques.
 4. A la part superior, feu clic a la pestanya Personalitzada.
 5. Seleccioneu la mètrica personalitzada.
 6. Feu clic a Importa.
 7. Arrossegueu la mètrica de la columna Variables fins a Valors, a la columna Configuració.

Discontinuació dels informes de paràmetres personalitzats

Amb les dimensions i mètriques personalitzades d'abast d'esdeveniment, els paràmetres s'identifiquen amb dimensions i mètriques de tota la propietat, de manera que podeu crear una única dimensió o mètrica basada en un paràmetre i registrar-la per a tants esdeveniments com vulgueu. Anteriorment, amb els informes de paràmetres personalitzats, els paràmetres s'identificaven per a esdeveniments individuals. Així doncs, si volíeu generar informes sobre el mateix paràmetre per a 5 esdeveniments diferents, havíeu d'utilitzar 5 de la quota de 100 dimensions i mètriques personalitzades.

Amb la discontinuació dels informes de paràmetres personalitzats, Analytics ha conservat l'historial de dades agregades d'abast d'esdeveniment, i les dades agregades noves amplien aquest historial de dades sense problemes. En els casos en què es va registrar un paràmetre per a diversos esdeveniments, Analytics desfà l'ambigüitat assignant a cadascun un nom de dimensió o mètrica que inclogui el nom d'esdeveniment assignat en aquell moment (p. ex., “custom_dimension_name [event_name]”).

Com a pràctica recomanada, heu de treure les dimensions i mètriques personalitzades duplicades que s'hagin registrat en diversos esdeveniments a fi de no esgotar la quota.

Les dimensions personalitzades d'abast d'usuari eliminen la necessitat de pensar en els "espais". Les propietats d'usuari es converteixen en àlies per als espais de dimensió personalitzada amb abast d'usuari, la qual cosa permet als desenvolupadors centrar-se en el seguiment de punts de dades amb noms significatius sense haver d'associar cada punt de dades a un número d'espai arbitrari.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
true
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
true
69256