[GA4] Egendefinerte dimensjoner og beregninger

Opprett nye dimensjoner og beregninger basert på hendelsesparametere
Hvis du ikke har tilpasset koden for datainnsamling, har du neppe behov for å lese denne artikkelen eller bruke egendefinerte dimensjoner og beregninger.

Google Analytics viser mange dimensjoner og beregninger automatisk. Hvis du derimot har tilpasset koden for datainnsamling slik at den samler inn ikke-standard hendelsesparametere, må du opprette egendefinerte dimensjoner og/eller egendefinerte beregninger for å bruke disse hendelsesparameterne. Tenk deg for eksempel at du samler inn navnet på forfatteren, tittelen på artikkelen og antallet sider i artikkelen hver gang en besøkende på nettstedet leser en artikkel.

gtag('event','read_article', {
    "author":"Benny B",
    "title":"Slik bygger du brygger",
    "number_of_pages":2,
});

Du kan opprette en «Author»-dimensjon (forfatter) hvor verdiene hentes fra author-parameteren, og en «Article_Length»-beregning (lengde på artikkel) hvor verdiene hentes fra number_of_pages-parameteren (antall sider).

Du trenger ikke å konfigurere egendefinerte dimensjoner og beregninger for data som samles inn via forbedret måling, anbefalte hendelser og automatisk innsamlede hendelser

Hendelses- og brukeromfang

Egendefinerte dimensjoner har enten brukeromfang eller hendelsesomfang.

 • Hendelsesomfang: I eksemplet ovenfor ville du ha fått et hendelsesomfang ved å opprette «Author»-dimensjonen.
 • Brukeromfang: Angi egendefinerte dimensjoner med brukeromfang for å identifisere statiske eller sakte skiftende attributter for brukerne, for eksempel «bruker som handler mye = sann», «yrke = ingeniør» eller «favorittlag = Liverpool».

Egendefinerte beregninger har alltid et hendelsesomfang.

Grenser

Hvis du når noen av disse grensene og ønsker å opprette flere egendefinerte dimensjoner eller beregninger, kan du arkivere de du ikke bruker:

Element Standard områdegrenser Grenser i Analytics 360-områder
Egendefinerte dimensjoner med hendelsesomfang 50 125
Egendefinerte dimensjoner med brukeromfang 25 100
Alle egendefinerte beregninger 50 125
 

Slik ser du hvor mange egendefinerte dimensjoner og beregninger du har opprettet:

 1. Klikk på Konfigurer > Tilpassede definisjoner til venstre.
 2. Klikk på Kvoteinformasjon øverst til høyre.

Visse egendefinerte dimensjoner kan ikke brukes i rapportene dine hvis de kombineres med demografisk informasjon. Du kan komme til å oppleve at visse terskler aktiveres – eller at visse elementer ikke er kompatible med hverandre – når du ber om egendefinerte dimensjoner med demografiske data.

Anbefalte fremgangsmåter for egendefinerte dimensjoner og beregninger

Før du oppretter egendefinerte dimensjoner og beregninger, må du som standard bruke dimensjonene og beregningene som Analytics fyller ut som standard.

Hvis du har et standard Google Analytics 4-område, bør du unngå å opprette unødvendige egendefinerte dimensjoner med høy kardinalitet. Dimensjoner med høy kardinalitet kan ha negativ innvirkning på rapportene og føre til at data samles under (other)-raden.

Nedenfor ser du noen eksempler på dimensjoner med høy kardinalitet, som enten bør unngås eller ikke tillates:

 • En egendefinert dimensjon som brukes som en unik ID per bruker. User-ID-funksjonen bør brukes i stedet.
  • Finn ut mer om hvordan du håndterer User-ID-bruksmønstre uten å måtte registrere User-ID-er som egendefinerte dimensjoner.
 • En egendefinert dimensjon som brukes til å sende unike ID-er per økt, for eksempel en økt-ID.
 • Et tidsstempel sendes som en egendefinert dimensjon.

Avslutningsvis anbefaler vi ikke å registrere en egendefinert dimensjon for en parameter som allerede er forhåndsdefinert, for eksempel side- og skjermdimensjonen eller transaksjons-ID-en. Kardinaliteten blir ikke påvirket av dette, men du bruker av kvoten for egendefinerte dimensjoner. Sørg for at du er kjent med de forhåndsdefinerte dimensjonsalternativene før du bruker de egendefinerte dimensjonene dine i GA4.

Opprett egendefinerte dimensjoner

Du må ha redigeringstilgang for å kunne opprette egendefinerte dimensjoner.

 1. Klikk på Konfigurer > Tilpassede definisjoner til venstre.
 2. Klikk på Opprett egendefinerte dimensjoner.
 3. Gi den egendefinerte dimensjonen et navn.
  Du kan ikke bruke bindestreker i navnet, men du kan bruke understreker og mellomrom.
 4. Velg et omfang for den egendefinerte dimensjonen. Finn ut mer
 5. Legg inn en beskrivelse av den egendefinerte dimensjonen.
 6. Velg en hendelsesparameter eller brukeregenskap fra listen, eller skriv inn navnet på en hendelsesparameter eller brukeregenskap du vil samle inn i fremtiden.
 7. Klikk på Lagre.

Egendefinerte dimensjoner er tilordnet verdien (ikke angitt) de første to døgnene.

Opprett egendefinerte beregninger

Du må ha redigeringstilgang for å kunne opprette egendefinerte beregninger.

 1. Klikk på Konfigurer > Tilpassede definisjoner til venstre.
 2. Klikk på Opprett egendefinerte beregninger.
 3. Gi den egendefinerte beregningen et navn.
  Du kan ikke bruke bindestreker i navnet, men du kan bruke understreker og mellomrom.
 4. Legg inn en beskrivelse av den egendefinerte dimensjonen.
 5. Velg en hendelsesparameter fra listen, eller skriv inn navnet på en parameter du vil samle inn i fremtiden.
 6. Velg en måleenhet fra rullegardinmenyen.
  Når du velger valuta som måleenhet, må du også spesifisere den egendefinerte beregningen som en kostnads- og/eller inntektsberegning under Datatype. Når du angir den egendefinerte beregningen som en kostnads- og/eller inntektsberegning, kan du begrense tilgangen til den når du konfigurerer brukerroller som skal eller ikke skal ha tilgang til kostnads- og/eller inntektsberegninger.
 7. Klikk på Lagre.

Det kan ta 24–48 timer før det samles inn data for egendefinerte beregninger.

Endre egendefinerte dimensjoner og beregninger

Du må ha redigeringstilgang for å kunne endre egendefinerte dimensjoner og beregninger.

 1. Klikk på Konfigurer > Tilpassede definisjoner til venstre.
 2. Klikk på Mer > Endre i raden for den aktuelle dimensjonen eller beregningen.
 3. Gjør de ønskede endringene, og klikk så på Lagre.

Rapportering om egendefinerte parametere avvikles

Med egendefinerte dimensjoner og beregninger med hendelsesomfang blir det identifisert parametere for dimensjoner og beregninger som omfatter området i sin helhet. Du kan dermed opprette én dimensjon eller beregning som er basert på en parameter, og rapportene du får om den, kan omfatte så mange hendelser du måtte ønske. Med rapportering om egendefinerte parametere ble parameterne tidligere identifisert for enkelthendelser. Hvis du derfor ønsker å rapportere om den samme parameteren for fem ulike hendelser, må du bruke 5 av kvoten på 100 egendefinerte dimensjoner og beregninger.

Nå som rapportering om egendefinerte parametere blir avviklet, har Analytics lagret historiske hendelsesomfattende data, og nye data blir en sømløs forlengelse av disse historiske dataene. I de tilfellene der en parameter ble registrert for flere hendelser, skiller Analytics mellom disse ved å tilordne dem et dimensjons- eller beregningsnavn som omfatter navnet hendelsen per nå er gitt (f.eks. «custom_dimension_name [event_name]»).

Vi anbefaler at du fjerner dupliserte egendefinerte dimensjoner og beregninger som ble registrert sammen med flere hendelser, for ikke å overskride kvoten.

Med egendefinerte dimensjoner med brukeromfang trenger du ikke lenger å tenke på kvoten for «antall plasseringer». Brukeregenskaper blir til aliaser for mål tilordnet egendefinerte dimensjoner med brukeromfang. Dermed kan utviklere fokusere på å spore datapunkter med meningsfulle navn uten å måtte knytte hvert enkelt datapunkt sammen med et vilkårlig plasseringsnummer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
true
69256
false
false