Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Gezondheidszorg en geneesmiddelen

We volgen nauwkeurig de volgende advertentiereguleringen voor gezondheidszorg en geneesmiddelen. Daarom verwachten we dat advertenties en bestemmingen voldoen aan de juiste wetten en branchenormen. Sommige aan gezondheidszorg gerelateerde content mag helemaal niet worden geadverteerd, terwijl andere alleen kan worden geadverteerd als de adverteerder is gecertificeerd door Google en alleen goedgekeurde landen target. Controleer de lokale reguleringen voor de gebieden die u target.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van content met betrekking tot gezondheidszorg die we alleen onder bepaalde omstandigheden toestaan. Bepaalde content is alleen beschikbaar in specifieke regio's, dus controleer de lijst met landspecifieke beperkingen voor elk land waar u wilt adverteren.

Geneesmiddelenfabrikanten

Google staat geneesmiddelenfabrikanten alleen in bepaalde landen toe reclame te maken.

Geneesmiddelen op recept

Geneesmiddelenfabrikanten mogen alleen in de volgende landen reclame maken voor geneesmiddelen op recept: Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten

Vrij verkoopbare geneesmiddelen

Geneesmiddelenfabrikanten mogen alleen in de volgende landen reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen: Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zweden

Andere fabrikanten en leveranciers

Bulkmedicatiefabrikanten, leveranciers voor medische professionals en leveranciers van antilichamen/peptiden/chemische verbindingen voor commerciële laboratoriums mogen alleen reclame maken in de volgende landen: Canada, Verenigde Staten

Certificering

Geneesmiddelenfabrikanten moeten zijn gecertificeerd door Google om advertenties te kunnen weergeven. Bekijk hieronder hoe u een aanvraag kunt indienen.

Verkoop van geneesmiddelen op recept

Google beperkt reclame voor online apotheken. Bij het bepalen of een adverteerder reclame maakt voor een online apotheek, houden we rekening met een aantal factoren, zoals de content van uw advertenties en site of app, evenals de producten of services die u aanbiedt. Voor de veiligheid van de gebruiker en wegens andere redenen nemen we het zekere voor het onzekere wanneer we dit beleid toepassen, met name voor bestemmingspagina's die links of verwijzingen bevatten naar content die gerelateerd lijkt aan de online verkoop van geneesmiddelen, of dit nu geneesmiddelen op recept of vrij verkoopbare geneesmiddelen zijn.

Landen

Google staat reclame voor online apotheken alleen toe in deze landen: Australië, Brazilië, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Hongkong, Japan, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Taiwan, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zweden.

Google staat reclame voor online apotheken niet toe in andere landen.

Zoekwoorden

Alleen in de volgende landen staat Google adverteerders voor online apotheken toe om te bieden op zoekwoorden die termen voor geneesmiddelen op recept bevatten: Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten.

Certificering

Online apotheken moeten door Google zijn gecertificeerd om advertenties te kunnen weergeven. Bekijk hieronder hoe u een aanvraag kunt indienen. Voor certificering door Google moeten online apotheken zijn geregistreerd bij de betreffende farmaceutische instanties in de landen waarop hun advertentiecampagne is getarget.

Termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept

In de meeste delen van de wereld staat Google het gebruik van termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept in advertentietekst, op bestemmingspagina's of in zoekwoorden niet toe.

 • Voor campagnes die Canada, Nieuw-Zeeland of de Verenigde Staten targeten, mogen bepaalde bedrijven, zoals online apotheken en geneesmiddelenfabrikanten, termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept gebruiken in advertentietekst en op bestemmingspagina's. Deze bedrijven moeten zijn gecertificeerd door Google voordat ze advertenties kunnen weergeven. Bekijk hieronder hoe u een aanvraag kunt indienen.
 • Als uw campagnes andere landen dan Canada, Nieuw-Zeeland of de Verenigde Staten targeten, mag u geen termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept gebruiken in advertentietekst of op bestemmingspagina's.
 • In beperkte gevallen waar dit in de lokale wetgeving is toegestaan, staat Google uitzonderingen op dit beleid toe voor bewustwordingscampagnes met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van de bevolking, uitgevoerd door overheidsinstanties of gevestigde non-profitorganisaties op het gebied van gezondheidszorg. Neem contact met ons op als u een dergelijke uitzondering wilt aanvragen, zodat u termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept mag gebruiken in advertentietekst, op bestemmingspagina's of in zoekwoorden.

Bekijk een niet-volledige lijst met geneesmiddelen op recept of actieve ingrediënten die worden gecontroleerd volgens dit beleid.

Oplossen: term met betrekking tot geneesmiddelen op recept

Uw advertentie, website of app promoot geneesmiddelen op recept, wat niet is toegestaan in ten minste één van de landen die uw campagne target.

Verwijder alle verwijzingen naar geneesmiddelen op recept en steroïden uit uw advertentie en website of app. U kunt ook uw targeting op locatie wijzigen, zodat u met uw campagnes alleen landen target waar deze service is toegestaan. Raadpleeg bovenstaand gedeelte voor meer informatie over landspecifieke beperkingen voor de landen die u target.

Niet-goedgekeurde stoffen

Google staat de promotie van de volgende content niet toe, ongeacht claims over de wettigheid ervan:

 • Alle items op deze niet-volledige lijst met verboden farmaceutische producten en supplementen.
 • Producten die efedra bevatten.
 • Producten die hCG (humaan choriongonadotrofine) bevatten in verband met gewichtsverlies of gewichtsbeheersing of indien gepromoot in combinatie met anabole steroïden.
 • Kruiden- en dieetsupplementen met actieve farmaceutische of gevaarlijke ingrediënten.
 • Onjuiste of misleidende gezondheidsclaims, waaronder claims die impliceren dat een product even effectief is als geneesmiddelen op recept of gereguleerde stoffen.
 • Niet door de overheid goedgekeurde producten die worden gepromoot alsof ze veilig of effectief zijn ter voorkoming, behandeling of genezing van een bepaalde ziekte of aandoening.
 • Producten die zijn onderworpen aan acties of waarschuwingen van overheden of regulerende instanties.
 • Producten met namen die een verwarrende gelijkenis vertonen met een niet-goedgekeurd farmaceutisch product of supplement of gereguleerde stof.

Google staat de promotie van producten die DHEA bevatten, uitsluitend toe in de Verenigde Staten en Google staat de promotie van producten die melatonine bevatten, uitsluitend toe in Canada en de Verenigde Staten.

Ga naar www.legitscript.com voor meer informatie over de niet-goedgekeurde of misleidende farmaceutische producten en supplementen die we controleren.

Oplossen: niet-goedgekeurde stoffen
 1. Lees het bovenstaande beleid om de typen content te bekijken die we niet toestaan, evenals de landspecifieke beperkingen voor plaatsen die uw campagne target.
 2. Wijzig uw website of app. Als uw advertentie doorverwijst naar content die dit beleid schendt, corrigeert u de website of app zodat deze voldoet aan het beleid. Vervolgens vraagt u een beoordeling aan voordat u verdergaat met de volgende stap (waarin u uw advertentietekst wijzigt).
 3. Verwijder de betreffende content uit uw advertentie.

  Als uw advertentie dit beleid schendt, bewerkt u de advertentie zodanig dat deze wel aan de beleidsvoorwaarden voldoet.

  • Plaats op de pagina Advertenties de muisaanwijzer op de advertentie die u wilt bewerken.
  • Klik op het potloodpictogram naast de advertentie om deze te bewerken.
  • Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

  Nadat u uw advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling bij ons ingediend. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Als u de onacceptabele inhoud uit uw advertentie en van de bestemmingspagina heeft verwijderd, kunnen we uw advertentie goedkeuren voor weergave.

Als u deze schendingen niet kunt oplossen of als u ervoor kiest dit niet te doen, moet u uw advertentie verwijderen om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort wegens te veel afgekeurde advertenties.
Oplossen: DHEA of melatonine
 1. Lees het bovenstaande beleid om de typen content te bekijken die we niet toestaan, evenals de landspecifieke beperkingen voor plaatsen die uw campagne target.
 2. Target een andere locatie. Als uw advertentie wel aan de basisvereisten van het beleid voldoet, maar niet aan de beleidsvereisten van de landen die uw campagne target, kunt u ervoor kiezen uw instellingen voor targeting op locatie te bewerken om uw advertenties elders weer te geven waar ze wel aan onze vereisten voldoen. Nadat u uw instellingen zo heeft aangepast dat uw campagne alleen aanvaardbare locaties target, kunt u een herbeoordeling van uw afgekeurde advertenties aanvragen. Wij controleren vervolgens of ze kunnen worden weergegeven:
  Een beoordeling aanvragen

  Als het belangrijk is uw bestaande locaties te blijven targeten, volgt u de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat uw advertentie en site of app voldoen aan het beleid.

 3. Wijzig uw website of app. Als uw advertentie doorverwijst naar content die dit beleid schendt, corrigeert u de website of app zodat deze voldoet aan het beleid. Vervolgens vraagt u een beoordeling aan voordat u verdergaat met de volgende stap (waarin u uw advertentietekst wijzigt).
 4. Verwijder de betreffende content uit uw advertentie.

  Als uw advertentie dit beleid schendt, bewerkt u de advertentie zodanig dat deze wel aan de beleidsvoorwaarden voldoet.

  • Plaats op de pagina Advertenties de muisaanwijzer op de advertentie die u wilt bewerken.
  • Klik op het potloodpictogram naast de advertentie om deze te bewerken.
  • Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

  Nadat u uw advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling bij ons ingediend. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Als u de onacceptabele inhoud uit uw advertentie en van de bestemmingspagina heeft verwijderd, kunnen we uw advertentie goedkeuren voor weergave.

Als u deze schendingen niet kunt oplossen of als u ervoor kiest dit niet te doen, moet u uw advertentie verwijderen om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort wegens te veel afgekeurde advertenties.

Werving voor klinische proeven

Google staat de promotie van werving voor klinische proeven uitsluitend toe in Australië, België, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Indonesië, Ierland, Israël, Italië, Japan, Korea, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Singapore, Taiwan, Thailand, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Vietnam.

Promoties voor werving voor klinische proeven mogen geen geneesmiddelen op recept promoten, misleidende verwachtingen wekken voor een product dat wordt getest, of impliceren dat het geteste product veilig is.

Oplossen: werving voor klinische proeven
 1. Lees het bovenstaande beleid om de typen content te bekijken die we niet toestaan, evenals de landspecifieke beperkingen voor plaatsen die uw campagne target.
 2. Target een andere locatie. Als uw advertentie wel aan de basisvereisten van het beleid voldoet, maar niet aan de beleidsvereisten van de landen die uw campagne target, kunt u ervoor kiezen uw instellingen voor targeting op locatie te bewerken om uw advertenties elders weer te geven waar ze wel aan onze vereisten voldoen. Nadat u uw instellingen zo heeft aangepast dat uw campagne alleen aanvaardbare locaties target, kunt u een herbeoordeling van uw afgekeurde advertenties aanvragen. Wij controleren vervolgens of ze kunnen worden weergegeven:
  Een beoordeling aanvragen

  Als het belangrijk is uw bestaande locaties te blijven targeten, volgt u de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat uw advertentie en site of app voldoen aan het beleid.

 3. Wijzig uw website of app. Als uw advertentie doorverwijst naar content die dit beleid schendt, corrigeert u de website of app zodat deze voldoet aan het beleid. Vervolgens vraagt u een beoordeling aan voordat u verdergaat met de volgende stap (waarin u uw advertentietekst wijzigt).
 4. Verwijder de betreffende content uit uw advertentie.

  Als uw advertentie dit beleid schendt, bewerkt u de advertentie zodanig dat deze wel aan de beleidsvoorwaarden voldoet.

  • Plaats op de pagina Advertenties de muisaanwijzer op de advertentie die u wilt bewerken.
  • Klik op het potloodpictogram naast de advertentie om deze te bewerken.
  • Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

  Nadat u uw advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling bij ons ingediend. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Als u de onacceptabele inhoud uit uw advertentie en van de bestemmingspagina heeft verwijderd, kunnen we uw advertentie goedkeuren voor weergave.

Als u deze schendingen niet kunt oplossen of als u ervoor kiest dit niet te doen, moet u uw advertentie verwijderen om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort wegens te veel afgekeurde advertenties.

HIV-zelftests

Google staat de promotie van HIV-zelftests nergens toe, behalve in Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten mogen adverteerders HIV-zelftests promoten die zijn goedgekeurd door de FDA. In Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk mogen adverteerders HIV-zelftests promoten die voldoen aan de lokale vereisten.

Oplossen: HIV-zelftests
 1. Lees het bovenstaande beleid om de typen content te bekijken die we niet toestaan, evenals de landspecifieke beperkingen voor plaatsen die uw campagne target.
 2. Target een andere locatie. Als uw advertentie wel aan de basisvereisten van het beleid voldoet, maar niet aan de beleidsvereisten van de landen die uw campagne target, kunt u ervoor kiezen uw instellingen voor targeting op locatie te bewerken om uw advertenties elders weer te geven waar ze wel aan onze vereisten voldoen. Nadat u uw instellingen zo heeft aangepast dat uw campagne alleen aanvaardbare locaties target, kunt u een herbeoordeling van uw afgekeurde advertenties aanvragen. Wij controleren vervolgens of ze kunnen worden weergegeven:
  Een beoordeling aanvragen

  Als het belangrijk is uw bestaande locaties te blijven targeten, volgt u de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat uw advertentie en site of app voldoen aan het beleid.

 3. Wijzig uw website of app. Als uw advertentie doorverwijst naar content die dit beleid schendt, corrigeert u de website of app zodat deze voldoet aan het beleid. Vervolgens vraagt u een beoordeling aan voordat u verdergaat met de volgende stap (waarin u uw advertentietekst wijzigt).
 4. Verwijder de betreffende content uit uw advertentie.

  Als uw advertentie dit beleid schendt, bewerkt u de advertentie zodanig dat deze wel aan de beleidsvoorwaarden voldoet.

  • Plaats op de pagina Advertenties de muisaanwijzer op de advertentie die u wilt bewerken.
  • Klik op het potloodpictogram naast de advertentie om deze te bewerken.
  • Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

  Nadat u uw advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling bij ons ingediend. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Als u de onacceptabele inhoud uit uw advertentie en van de bestemmingspagina heeft verwijderd, kunnen we uw advertentie goedkeuren voor weergave.

Als u deze schendingen niet kunt oplossen of als u ervoor kiest dit niet te doen, moet u uw advertentie verwijderen om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort wegens te veel afgekeurde advertenties.

Abortus

Google staat advertenties met betrekking tot abortus niet toe in de volgende landen:

 • Antigua en Barbuda, Argentinië, Aruba, Bahama's, Bahrein, België, Belize, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, Egypte, El Salvador, Filipijnen, Frankrijk, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongarije, Hongkong, India, Indonesië, Irak, Iran, Italië, Jamaica, Jemen, Jordanië, Kaaimaneilanden, Koeweit, Libanon, Libië, Maleisië, Marokko, Martinique, Mexico, Nicaragua, Oekraïne, Oman, Pakistan, Palestijnse Gebieden, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Qatar, Rusland, Saint-Barthélemy, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saoedi-Arabië, Singapore, Spanje, Sri Lanka, Suriname, Syrië, Taiwan, Thailand, Tunesië, Uruguay, Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, Zwitserland

Als advertenties met betrekking tot abortus zijn toegestaan in uw land, worden uw advertenties weergegeven in het zoeknetwerk. Deze advertenties krijgen echter de status Goedgekeurd (beperkt), wat betekent dat ze alleen worden weergegeven in toegestane gebieden en dat er mogelijk extra beperkingen gelden voor uw land. Bekijk de landspecifieke gedeelten hieronder voor meer informatie over hoe het beleid verschilt per land.

Advertenties met betrekking tot abortus worden niet weergegeven in het Google Display Netwerk, ook niet als ze de status 'Goedgekeurd (beperkt)' hebben.

Oplossen: abortus
 1. Lees het bovenstaande beleid om de typen content te bekijken die we niet toestaan, evenals de landspecifieke beperkingen voor plaatsen die uw campagne target.
 2. Target een andere locatie. Als uw advertentie wel aan de basisvereisten van het beleid voldoet, maar niet aan de beleidsvereisten van de landen die uw campagne target, kunt u ervoor kiezen uw instellingen voor targeting op locatie te bewerken om uw advertenties elders weer te geven waar ze wel aan onze vereisten voldoen. Nadat u uw instellingen zo heeft aangepast dat uw campagne alleen aanvaardbare locaties target, kunt u een herbeoordeling van uw afgekeurde advertenties aanvragen. Wij controleren vervolgens of ze kunnen worden weergegeven:
  Een beoordeling aanvragen

  Als het belangrijk is uw bestaande locaties te blijven targeten, volgt u de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat uw advertentie en site of app voldoen aan het beleid.

 3. Wijzig uw website of app. Als uw advertentie doorverwijst naar content die dit beleid schendt, corrigeert u de website of app zodat deze voldoet aan het beleid. Vervolgens vraagt u een beoordeling aan voordat u verdergaat met de volgende stap (waarin u uw advertentietekst wijzigt).
 4. Verwijder de betreffende content uit uw advertentie.

  Als uw advertentie dit beleid schendt, bewerkt u de advertentie zodanig dat deze wel aan de beleidsvoorwaarden voldoet.

  • Plaats op de pagina Advertenties de muisaanwijzer op de advertentie die u wilt bewerken.
  • Klik op het potloodpictogram naast de advertentie om deze te bewerken.
  • Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

  Nadat u uw advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling bij ons ingediend. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Als u de onacceptabele inhoud uit uw advertentie en van de bestemmingspagina heeft verwijderd, kunnen we uw advertentie goedkeuren voor weergave.

Als u deze schendingen niet kunt oplossen of als u ervoor kiest dit niet te doen, moet u uw advertentie verwijderen om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort wegens te veel afgekeurde advertenties.

Anticonceptie

Google staat advertenties met betrekking tot anticonceptie of vruchtbaarheidsproducten niet toe in de volgende landen:

 • Bahrein, China, Djibouti, Egypte, Hongkong, Irak, Iran, Jemen, Jordanië, Koeweit, Maleisië, Libanon, Libië, Marokko, Oekraïne, Oman, Palestijnse Gebieden, Qatar, Saudi-Arabië, Syrië, Thailand, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten
Oplossen: anticonceptie
 1. Lees het bovenstaande beleid om de typen content te bekijken die we niet toestaan, evenals de landspecifieke beperkingen voor plaatsen die uw campagne target.
 2. Target een andere locatie. Als uw advertentie wel aan de basisvereisten van het beleid voldoet, maar niet aan de beleidsvereisten van de landen die uw campagne target, kunt u ervoor kiezen uw instellingen voor targeting op locatie te bewerken om uw advertenties elders weer te geven waar ze wel aan onze vereisten voldoen. Nadat u uw instellingen zo heeft aangepast dat uw campagne alleen aanvaardbare locaties target, kunt u een herbeoordeling van uw afgekeurde advertenties aanvragen. Wij controleren vervolgens of ze kunnen worden weergegeven:
  Een beoordeling aanvragen

  Als het belangrijk is uw bestaande locaties te blijven targeten, volgt u de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat uw advertentie en site of app voldoen aan het beleid.

 3. Wijzig uw website of app. Als uw advertentie doorverwijst naar content die dit beleid schendt, corrigeert u de website of app zodat deze voldoet aan het beleid. Vervolgens vraagt u een beoordeling aan voordat u verdergaat met de volgende stap (waarin u uw advertentietekst wijzigt).
 4. Verwijder de betreffende content uit uw advertentie.

  Als uw advertentie dit beleid schendt, bewerkt u de advertentie zodanig dat deze wel aan de beleidsvoorwaarden voldoet.

  • Plaats op de pagina Advertenties de muisaanwijzer op de advertentie die u wilt bewerken.
  • Klik op het potloodpictogram naast de advertentie om deze te bewerken.
  • Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

  Nadat u uw advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling bij ons ingediend. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Als u de onacceptabele inhoud uit uw advertentie en van de bestemmingspagina heeft verwijderd, kunnen we uw advertentie goedkeuren voor weergave.

Als u deze schendingen niet kunt oplossen of als u ervoor kiest dit niet te doen, moet u uw advertentie verwijderen om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort wegens te veel afgekeurde advertenties.

Aanvraag indienen voor certificering om te adverteren met Google

Bepaalde adverteerders (zoals online apotheken, geneesmiddelenfabrikanten en anderen die termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept willen gebruiken in advertentietekst en op bestemmingspagina's) moeten worden gecertificeerd door Google om te adverteren. Als u een dergelijke adverteerder bent, kunt u als volgt een aanvraag voor certificering indienen:

1. Houd u aan alle landspecifieke vereisten die hieronder worden vermeld. Als uw campagne een land target dat niet wordt vermeld, staan we de promotie van geneesmiddelen op recept of vrij verkoopbare geneesmiddelen door geneesmiddelenfabrikanten in dat land niet toe.

2. Vul ons online aanvraagformulier in.

 • Geef uw klant-ID voor AdWords op. Deze vindt u boven aan uw accountpagina's.
 • Vul alle gevraagde informatie in om te voorkomen dat er onnodige vertragingen plaatsvinden.
 • Als u een bureau bent dat een aanvraag indient namens een adverteerder, verstrekt u documentatie met informatie over uw relatie met de adverteerder of licentiehouder.

In welke opzichten verschilt dit beleid per land?

Naast de bovenstaande beperkingen op basis van content kunnen er verdere vereisten zijn op basis van de landen die uw campagne target. Kies hieronder een land om de aanvullende vereisten weer te geven waaraan u moet voldoen om uw advertentiecampagne op dat land te kunnen targeten.

 

Australië

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat reclame voor online apotheken toe als ze zijn geregistreerd bij de Pharmacy Guild of Australia of Medicare Australia en geen termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept gebruiken in advertenties en op bestemmingspagina's. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Oostenrijk

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken alleen toe als ze zijn geregistreerd bij het Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen en geen termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept gebruiken in advertenties en op bestemmingspagina's. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

België

Product Toegestaan?
Online apotheken

Niet toegestaan

Google staat geen reclame voor apotheken toe als ze inzameling van recepten en bezorgservices aanbieden in België.

Brazilië

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe mits ze zijn geregistreerd bij de National Health Inspection Agency (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA) en ze in hun advertenties, op hun bestemmingspagina's en in hun zoekwoorden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Canada

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat advertenties toe voor online apotheken die zijn geaccrediteerd door de National Association of Boards of Pharmacy (NABP). Google vereist de volgende NABP-accreditatie afhankelijk van het type site:

 • VIPPS: beschikbaar voor apotheken met volledige online functionaliteit, waaronder de verkoop (of het faciliteren van de verkoop) van geneesmiddelen op recept of het accepteren van nieuwe bestellingen voor geneesmiddelen op recept via hun website.
 • Programma voor geverifieerde websites met het domein '.pharmacy': websites met het hoofddomein '.pharmacy' zijn beschikbaar voor apotheken met volledige of beperkte online functionaliteit, waaronder de verkoop (of het faciliteren van de verkoop) van geneesmiddelen op recept of services, het accepteren van nieuwe bestellingen voor geneesmiddelen op recept via hun website, en herhaalrecepten of overgedragen recepten van een andere apotheek.
Lees meer informatie of dien een aanvraag in voor NABP-accreditatie. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

China

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geregistreerd bij de State Food and Drug Administration (SFDA) van China en in hun advertenties, op hun bestemmingspagina's en in hun zoekwoorden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept. Reclame maken voor de inzameling van recepten en voor bezorgdiensten is niet toegestaan. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Medische diensten

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van medische diensten in China toe, op voorwaarde dat u de vereiste documenten heeft ingediend en door Google bent gecertificeerd.

Duitsland

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze beschikken over een licentie van de DIMDI en in hun advertenties en op hun bestemmingspagina's geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept. Alle apotheken moeten zijn gelicentieerd, ook als ze alleen producten aanbieden die zonder recept verkrijgbaar zijn. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Hongkong

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geregistreerd bij de farmaceutische dienst van het ministerie van volksgezondheid in Hongkong en in hun advertenties, op hun bestemmingspagina's en in hun zoekwoorden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept. Advertenties voor inzamelings- en bezorgdiensten voor geneesmiddelen op recept zijn niet toegestaan. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

India

Product Toegestaan?
Geneesmiddelenfabrikanten

Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de lokale wetgeving in India.

Ierland

Product Toegestaan?
Online apotheken

Niet toegestaan

In Ierland staat Google geen reclame toe voor online apotheken die diensten leveren zoals inzameling van recepten, bezorgdiensten, de verkoop van niet-medicinale producten of online consulten (met uitzondering van consult van een arts).

Japan

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat advertenties voor online apotheken in Japan toe, op voorwaarde dat ze een geldig licentienummer van de marktautorisatie-instantie overleggen. Advertenties voor inzamelings- en bezorgdiensten voor geneesmiddelen op recept zijn niet toegestaan. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Geneesmiddelen op recept

Toegestaan met beperkingen

Google staat het gebruik van termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept in advertentietekst, op bestemmingspagina's of in zoekwoorden niet toe, met de volgende uitzonderingen:

 • Websites die uitsluitend toegankelijk zijn voor medische professionals, apotheken met fysieke verkooplocaties en geneesmiddelenfabrikanten, mogen termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept gebruiken in zoekwoorden.
Als u een organisatie bent die in aanmerking komt voor deze uitzonderingen, neemt u contact met ons op via ons online formulier.

Vrij verkoopbare geneesmiddelen

Toegestaan met beperkingen

Google staat de weergave van advertenties die vrij verkoopbare geneesmiddelen promoten, toe in Japan, op voorwaarde dat de adverteerder een geldig licentienummer heeft en het licentienummer wordt weergegeven op de website.

Zuid-Korea

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van vrij verkoopbare geneesmiddelen toe in overeenstemming met de lokale wetgeving in Zuid-Korea.

Mexico

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geregistreerd bij de COFEPRIS en in hun advertenties, op hun bestemmingspagina's en in hun zoekwoorden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept of vrij verkoopbare geneesmiddelen. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Nederland

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en worden vermeld in de speciale online database. Online apotheken mogen geen geneesmiddelen op recept promoten in hun advertenties en op hun bestemmingspagina's. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Nieuw-Zeeland

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geaccrediteerd door het Ministry of Health. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Noorwegen

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken alleen toe als ze zijn geregistreerd bij het Noorse geneesmiddelenbureau en geen termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept gebruiken in advertenties en op bestemmingspagina's. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Polen

Product Toegestaan?
Online apotheken

Niet toegestaan

Google staat de promotie van online apotheken niet toe. Dit geldt voor alle apotheken, ongeacht of zij diensten zoals inzameling van recepten en bezorgdiensten leveren.

Rusland

Product Toegestaan?
Geneesmiddelenfabrikanten

Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen in overeenstemming met de lokale wetgeving op deze locatie. Dergelijke advertenties die Rusland targeten, moeten een van de vier volgende Russischtalige disclaimers bevatten: 'Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.' of 'Есть противопоказания. Узнайте у врача.' of 'Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.' of 'Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.' Bovendien moeten geneesmiddelenfabrikanten door Google zijn gecertificeerd.

Zweden

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe, mits ze zijn geregistreerd bij de Zweedse Medical Product Agency en in hun advertenties, op hun bestemmingspagina's en in hun zoekwoorden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Taiwan

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geregistreerd bij het Ministry of Health and Welfare (Ministerie van Gezondheid en Welzijn) en als ze in hun advertenties, op hun bestemmingspagina's en in hun zoekwoorden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Verenigd Koninkrijk

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geregistreerd bij de General Pharmaceutical Council (GPhC) en zijn goedgekeurd door de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Adverteerders mogen geen geneesmiddelen op recept promoten in hun advertenties en op hun bestemmingspagina's. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Verenigde Staten

Product Toegestaan?
Online apotheken

Toegestaan met beperkingen

Google staat advertenties toe voor online apotheken die zijn geaccrediteerd door de National Association of Boards of Pharmacy (NABP). Google vereist de volgende NABP-accreditatie afhankelijk van het type site:

 • VIPPS: beschikbaar voor apotheken met volledige online functionaliteit, waaronder de verkoop (of het faciliteren van de verkoop) van geneesmiddelen op recept of het accepteren van nieuwe bestellingen voor geneesmiddelen op recept via hun website.
 • Programma voor geverifieerde websites met het domein '.pharmacy': websites met het hoofddomein '.pharmacy' zijn beschikbaar voor apotheken met volledige of beperkte online functionaliteit, waaronder de verkoop (of het faciliteren van de verkoop) van geneesmiddelen op recept of services, het accepteren van nieuwe bestellingen voor geneesmiddelen op recept via hun website, en herhaalrecepten of overgedragen recepten van een andere apotheek.

Lees meer informatie of dien een aanvraag in voor NABP-accreditatie. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Een afgekeurde site corrigeren

Als uw advertentie wordt afgekeurd vanwege een schending van dit beleid, bekijkt u de volgende tips om uw probleem op te lossen:

Reden voor afkeuring Wat betekent dit? Wat moet ik nu doen?
Certificering voor online apotheken vereist Uw advertentie, website of app promoot geneesmiddelen op recept of gerelateerde producten, maar uw account is niet gecertificeerd door Google. Verwijder alle verwijzingen naar de promotie van geneesmiddelen op recept uit uw advertentie en website of app. Als u een gelicentieerde online apotheek heeft, kan uw bedrijf door Google worden gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.
Targeting komt niet overeen met beleid Uw advertentie, website of app promoot geneesmiddelen op recept of gerelateerde producten en hoewel uw account is gecertificeerd door Google, target uw advertentie een land buiten het land waarvoor u bent gecertificeerd. Verwijder alle verwijzingen naar de promotie van online geneesmiddelen op recept uit uw advertentie en website of app. U kunt ook uw targeting op locatie wijzigen, zodat u met uw campagnes alleen landen target waar u op basis van uw licentie mag adverteren voor uw apotheek. Raadpleeg bovenstaand gedeelte voor meer informatie over landspecifieke beperkingen voor de landen die u target.
URL komt niet overeen met de certificering voor online apotheken Uw advertentie, website of app promoot geneesmiddelen op recept of gerelateerde producten en hoewel uw account is gecertificeerd door Google, komt de website of app die de advertentie promoot, niet overeen met de website of app die door Google is gecertificeerd. Verwijder alle verwijzingen naar de promotie van online geneesmiddelen op recept uit uw advertentie en website of app. U kunt ook uw advertentie zodanig wijzigen dat hierin de website of app wordt gepromoot die u bij uw certificeringsaanvraag heeft ingediend. Als u als online apotheek een nieuwe website of app wilt gebruiken, moet deze ook door Google worden gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.
Licentienummer voor vrij verkoopbare geneesmiddelen vereist Uw advertentie, website of app promoot vrij verkoopbare geneesmiddelen zonder licentienummer, wat niet is toegestaan in ten minste één van de landen die uw campagne target. Verwijder alle verwijzingen naar vrij verkoopbare geneesmiddelen zonder licentienummer uit uw advertentie en website of app. U kunt ook uw targeting op locatie wijzigen, zodat u met uw campagnes alleen landen target waar deze service is toegestaan. Raadpleeg bovenstaand gedeelte voor meer informatie over landspecifieke beperkingen voor de landen die u target.
Targeting van geneesmiddelen op recept Uw advertentie, website of app promoot geneesmiddelen op recept, wat niet is toegestaan in ten minste één van de landen die uw campagne target. Verwijder alle verwijzingen naar geneesmiddelen op recept en steroïden uit uw advertentie en website of app. U kunt ook uw targeting op locatie wijzigen, zodat u met uw campagnes alleen landen target waar deze service is toegestaan. Raadpleeg bovenstaand gedeelte voor meer informatie over landspecifieke beperkingen voor de landen die u target.

Een opgeschorte site corrigeren

Lees bovenstaande richtlijnen en breng de noodzakelijke wijzigingen aan op uw site. Vervolgens vraagt u een beoordeling van uw site aan via het volgende contactformulier:
Een beoordeling aanvragen

Als uw site weer wordt ingeschakeld, mogen uw advertenties opnieuw worden weergegeven. Als uw advertenties afgekeurd blijven, dient u deze opnieuw ter goedkeuring in met behulp van onderstaande instructies. We proberen sites en advertenties zo snel mogelijk te beoordelen, doorgaans binnen drie werkdagen. Als het langer dan drie werkdagen duurt voordat uw site of advertenties zijn beoordeeld, neemt u contact met ons op.

Hoe kan ik mijn advertentie opnieuw ter beoordeling indienen?

Als uw advertentie is afgekeurd, kunt u deze opnieuw ter beoordeling indienen door de advertentie te bewerken en vervolgens op te slaan. Als u wilt voorkomen dat uw advertentie opnieuw wordt afgekeurd, moet u ervoor zorgen dat uw advertentie aan ons beleid voldoet en dat u eventuele verwijzingen naar onacceptabele inhoud verwijdert voordat u uw advertentie opslaat.

Ga als volgt te werk om uw advertentie te bewerken:

 1. Ga naar het tabblad Advertenties in uw account.
 2. Plaats de muisaanwijzer op de tabelrij met de advertentie die u wilt bewerken. Klik op het potloodpictogram naast de advertentie om de advertentie rechtstreeks te bewerken.
 3. Klik op Opslaan nadat u uw advertentie heeft bewerkt.

Nadat u uw advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt in de kolom Status de status 'Afgekeurd' in een andere status gewijzigd, zoals 'Wordt beoordeeld' of 'Geschikt'. De meeste advertenties worden binnen één werkdag beoordeeld. Soms duurt het beoordelen echter langer, omdat de beoordeling van sommige advertenties complexer is.

Wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Afkeuring van advertenties of extensies: Advertenties en extensies die niet voldoen aan deze beleidsvoorwaarden, kunnen worden afgekeurd. Een afgekeurde advertentie kan pas worden weergegeven nadat de beleidsschending is verholpen en de advertentie is goedgekeurd.

Opschorting van de website: Websites die deze beleidsvoorwaarden schenden, kunnen worden opgeschort. Dit betekent dat er pas weer met AdWords kan worden geadverteerd nadat het probleem is verholpen.

Opschorting van het account: Een account kan worden opgeschort in geval van meerdere schendingen of een ernstige schending. Als dit gebeurt, wordt de weergave van alle advertenties in het opgeschorte account stopgezet en accepteren we geen advertenties meer van u. Eventuele gerelateerde accounts kunnen ook permanent worden opgeschort en nieuwe accounts die u instelt, kunnen automatisch worden opgeschort. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Wij willen een veilige en positieve ervaring voor gebruikers waarborgen. Google vereist daarom dat adverteerders zich schikken naar alle toepasselijke wetten en regelgeving, evenals naar het Google AdWords-beleid. Het is belangrijk dat u vertrouwd raakt met deze vereisten en ze geregeld doorneemt voor de plaatsen waar uw bedrijf actief is, alsmede voor de andere plaatsen waar uw advertenties worden weergegeven. Als we advertenties aantreffen die deze vereisten schenden, kunnen we deze advertenties blokkeren. In het geval van herhaalde of ernstige schendingen kunt u mogelijk niet meer op Google adverteren.

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande link. Hiermee wordt een formulier geopend dat u kunt gebruiken om ons te informeren over het probleem.
Contact opnemen met AdWords-ondersteuning


Geef ons uw mening

Beoordeel hoe nuttig deze pagina is en deel hieronder uw feedback met ons:
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

U bekijkt ons advertentiebeleid. Ga voor algemene ondersteuning voor AdWords naar het Helpcentrum van AdWords.