Gezondheidszorg en geneesmiddelen

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

Zet YouTube-ondertiteling aan voor ondertiteling in uw eigen taal. Selecteer het icoon Instellingen Afbeelding van icoon voor YouTube-instellingen onderaan de videospeler, selecteer Ondertiteling en kies dan uw taal.


We leggen ons erop toe om de advertentieregelgeving voor gezondheidszorg en geneesmiddelen na te leven. Daarom verwachten we dat advertenties en bestemmingen voldoen aan de juiste wetten en branchenormen. Voor sommige aan gezondheidszorg gerelateerde content mag helemaal niet worden geadverteerd, terwijl voor andere content alleen kan worden geadverteerd als de adverteerder is gecertificeerd door Google en alleen goedgekeurde landen target. Check de lokale regelgeving voor de gebieden die u target.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van content met betrekking tot gezondheidszorg die we alleen onder bepaalde omstandigheden toestaan. Bepaalde content is alleen beschikbaar in specifieke regio's, dus check de lijst van landspecifieke beperkingen voor elk land waar u wilt adverteren. Meer informatie over wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Geneesmiddelenfabrikanten

Google staat geneesmiddelenfabrikanten alleen in bepaalde landen toe reclame te maken.

Geneesmiddelen op recept

Geneesmiddelenfabrikanten mogen alleen in de volgende landen reclame maken voor geneesmiddelen op recept: Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Geneesmiddelenfabrikanten mogen geen reclame maken voor opioïde pijnstillers op recept.

Vrij verkoopbare geneesmiddelen

Geneesmiddelenfabrikanten mogen alleen in de volgende landen reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen: Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Filipijnen, Frankrijk, Hongarije, Hongkong, India, Indonesië, Italië, Japan, Kenia, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Singapore, Slowakije, Spanje, Thailand, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Korea en Zweden.

Andere fabrikanten en leveranciers

Bulkmedicatiefabrikanten, leveranciers voor medische professionals en leveranciers van antilichamen/peptiden/chemische verbindingen voor commerciële laboratoriums mogen alleen reclame maken in de volgende landen: Canada en de Verenigde Staten.

Certificering

Geneesmiddelenfabrikanten moeten door Google zijn gecertificeerd om advertenties te kunnen weergeven. Bekijk hieronder hoe u een aanvraag indient.

Niet-geautoriseerde apotheken

Dit is niet toegestaan:

Geneesmiddelen op recept aanbieden zonder recept

Locaties targeten waarvoor u geen licentie heeft

We nemen schendingen van dit beleid uiterst serieus en beschouwen ze als zeer ernstig. Een zeer ernstige schending van het Google Ads-beleid is een schending die onwettig is of aanzienlijke schade toebrengt aan onze gebruikers. We wijzen u erop dat we informatie van meerdere bronnen kunnen controleren, waaronder uw advertentie, website, accounts en bronnen van derden, om te bepalen of een adverteerder of bestemming dit beleid schendt. Als we schendingen van dit beleid vinden, schorten we uw Google Ads-accounts onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing op en kunt u niet opnieuw bij ons adverteren. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt en dat u ons beleid niet heeft geschonden, kunt u bezwaar maken en uitleggen waarom. We herstellen accounts alleen wanneer het bezwaar zeer overtuigend is en er een goede reden is om dit te doen. Neem daarom de tijd om een gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk bezwaar op te stellen Meer informatie over opgeschorte accounts.

Services voor geneesmiddelen op recept

Deze afbeelding staat voor het Google Ads-beleid voor de verkoop van geneesmiddelen op recept.

Google beperkt de promotie van services die zijn gerelateerd aan online voorschrijven, leveren en verkopen van geneesmiddelen op recept. Bedrijven die onder dit beleid vallen zijn onder meer online apotheken en aanbieders van gezondheidszorg op afstand.

We bepalen of een adverteerder dergelijke services promoot op basis van een aantal factoren, zoals de content van hun advertenties, site of app, en de producten of services die ze aanbieden. Voor de veiligheid van gebruikers en om andere redenen nemen we het zekere voor het onzekere als we dit beleid toepassen, vooral voor landingspagina's met links of verwijzingen naar content die gerelateerd lijkt aan online voorschrijven, verstrekken en verkopen van geneesmiddelen.

Landen

Google staat de promotie van sommige services voor geneesmiddelen op recept alleen toe in de volgende landen: Australië, België, Brazilië, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, Israël, Japan, Kenia, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Slowakije, Taiwan, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zweden.

In het artikel over landspecifieke beperkingen van het Beleid voor gezondheidszorg en geneesmiddelen staat welke typen services u kunt promoten en wat de vereisten in elk land zijn.

Zoekwoorden

Onder dit beleid staat Google gecertificeerde adverteerders alleen toe om te bieden op zoekwoorden met termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept in de volgende landen: Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Israël, Japan, Kenia, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Certificering

Adverteerders moeten zijn gecertificeerd door Google voordat ze advertenties voor services voor geneesmiddelen op recept kunnen weergeven. Hieronder staat hoe u certificering kunt aanvragen. Certificeringsvereisten variëren per land. Controleer de landspecifieke beperkingen voor elk land waar u wilt adverteren.

Termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept

Deze afbeelding staat voor het Google Ads-beleid voor geneesmiddelen waarvoor beperkingen gelden.

In de meeste delen van de wereld staat Google het gebruik van termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept niet toe in advertentietekst, op landingspagina's, in zoekwoorden en in broncode van een webpagina.

 • Voor campagnes die Canada, Nieuw-Zeeland of de Verenigde Staten targeten, mogen bepaalde bedrijven, zoals online apotheken en geneesmiddelenfabrikanten, termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept gebruiken in advertentietekst en op landingspagina's. Hoewel u niet hoeft te zijn gecertificeerd om uw advertenties weer te geven, moet u wel zijn gecertificeerd om zoekwoordtargeting te gebruiken voor termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept. Deze bedrijven moeten zijn gecertificeerd door Google voordat ze advertenties kunnen weergeven. Bekijk hieronder hoe u een aanvraag kunt indienen.
 • Als uw campagnes andere landen dan Canada, Nieuw-Zeeland of de Verenigde Staten targeten, mag u geen termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept gebruiken in advertentietekst of op landingspagina's.
 • In beperkte gevallen waar dit in de lokale wetgeving is toegestaan, staat Google uitzonderingen op dit beleid toe voor bewustwordingscampagnes voor de gezondheid en veiligheid van de bevolking, uitgevoerd door overheidsinstanties of gevestigde non-profitorganisaties voor de gezondheidszorg. Neem contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor een dergelijke uitzondering om termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept te gebruiken in advertentietekst, op landingspagina's, in zoekwoorden of in broncode van een webpagina.

 

Bekijk een niet-volledige lijst van geneesmiddelen op recept of actieve ingrediënten die worden gecontroleerd volgens dit beleid.

Probleemoplosser: term met betrekking tot geneesmiddelen op recept

Uw advertentie, website of app promoot geneesmiddelen op recept, wat niet is toegestaan in ten minste één van de landen die uw campagne target.

Verwijder alle verwijzingen naar geneesmiddelen op recept en steroïden uit uw advertentie en website of app. U kunt ook uw targeting op locatie wijzigen, zodat u met uw campagnes alleen landen target waar deze service is toegestaan. Raadpleeg bovenstaand gedeelte voor meer informatie over landspecifieke beperkingen voor de landen die u target.

Beperkte termen met betrekking tot diergeneesmiddelen

Voor campagnes die zijn getarget op Canada of de Verenigde Staten beperkt Google het gebruik van termen met betrekking tot op recept verkrijgbare diergeneesmiddelen als de geneesmiddelen bedoeld zijn voor toepassing op dieren en gevoelig zijn voor misbruik door mensen of ander misbruik. Op recept verkrijgbare diergeneesmiddelen die gevoelig zijn voor misbruik door mensen of ander misbruik vallen onder het Beleid voor termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept. Hoewel u niet hoeft te zijn gecertificeerd om uw advertenties te tonen, moet u wel zijn gecertificeerd om zoekwoordtargeting te gebruiken voor termen met betrekking tot op recept verkrijgbare diergeneesmiddelen in Canada en de Verenigde Staten. U vindt hieronder meer informatie over hoe u zich aanmeldt.

Niet-goedgekeurde stoffen

Deze afbeelding staat voor het Google Ads-beleid voor niet-goedgekeurde stoffen.

Google staat de promotie van de volgende content niet toe, ongeacht claims over de wettigheid ervan:

 • Alle items op deze niet-volledige lijst van verboden farmaceutische producten en supplementen.
 • Producten die efedra bevatten.
 • Producten die hCG (humaan choriongonadotrofine) bevatten in verband met gewichtsverlies of gewichtsbeheersing of indien gepromoot in combinatie met anabole steroïden.
 • Kruiden- en dieetsupplementen met actieve farmaceutische of gevaarlijke ingrediënten.
 • Producten waarvan wordt geïmpliceerd dat ze even effectief zijn als geneesmiddelen op recept of gereguleerde stoffen.
 • Niet door de overheid goedgekeurde producten die worden gepromoot alsof ze veilig of effectief zijn ter voorkoming, behandeling of genezing van een bepaalde ziekte of aandoening.
 • Producten die zijn onderworpen aan acties of waarschuwingen van overheden of regulerende instanties.
 • Producten met namen die een verwarrende gelijkenis vertonen met een niet-goedgekeurd farmaceutisch product of supplement of gereguleerde stof.

Google staat de promotie van producten die DHEA bevatten, alleen toe in de Verenigde Staten en Google staat de promotie van producten die melatonine bevatten, alleen toe in Canada en de Verenigde Staten.

Ga naar www.legitscript.com voor meer informatie over de niet-goedgekeurde of misleidende farmaceutische producten en supplementen die we controleren.

Probleemoplosser: niet-goedgekeurde stoffen
 1. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Verwijder verwijzingen naar de stoffen die zijn verboden op basis van dit beleid. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.
 2. Bewerk de advertentie. Verwijder content die niet is toegestaan. Als de advertentie al voldoet aan het beleid, maar u wijzigingen in de bestemming van de advertentie heeft aangebracht, bewerkt u de advertentie en slaat u deze op. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling.

  We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Probleemoplosser: DHEA of melatonine
Target een andere locatie. Als uw advertentie wel aan de basisvereisten van het beleid voldoet, maar niet aan de beleidsvereisten van de landen die uw campagne target, kunt u ervoor kiezen uw instellingen voor targeting op locatie te bewerken om uw advertenties elders weer te geven waar ze wel aan onze vereisten voldoen. Nadat u uw instellingen zo heeft aangepast dat uw campagne alleen aanvaardbare locaties target, kunt u een herbeoordeling van uw afgekeurde advertenties aanvragen. Wij controleren vervolgens of ze kunnen worden weergegeven:
Een beoordeling aanvragen

Als het belangrijk is om uw bestaande locaties te blijven targeten, volgt u de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat uw advertentie en bestemming voldoen aan het beleid.

 1. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Verwijder verwijzingen naar de stoffen die zijn verboden op basis van dit beleid. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.
 2. Bewerk de advertentie. Verwijder content die niet is toegestaan. Als de advertentie al voldoet aan het beleid, maar u wijzigingen in de bestemming van de advertentie heeft aangebracht, bewerkt u de advertentie en slaat u deze op. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling.

  We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Opioïde pijnstillers op recept

Google staat geen advertenties toe voor opioïde pijnstillers op recept, met uitzondering van pijnstillers die bedoeld zijn voor gebruik in medicatieondersteunde behandeling (medication-assisted treatment, MAT) van verslaving aan opiaten en die voldoen aan alle overige vereisten voor geneesmiddelen op recept die op deze pagina worden vermeld.

In een beperkt aantal gevallen en alleen waar dit volgens de lokale wetgeving is toegestaan, staat Google uitzonderingen op dit beleid toe voor (a) bewustwordingscampagnes die zich richten op de gezondheid en veiligheid van de bevolking en die worden uitgevoerd door overheidsinstanties of gevestigde non-profitorganisaties op het gebied van gezondheidszorg, (b) advertenties voor niet-opioïde geneesmiddelen waarbij alleen naar opioïden op recept wordt verwezen in de bijbehorende veiligheidsinformatie, en (c) gecertificeerde aanbieders van verslavingszorg in de Verenigde Staten.

Als u in aanmerking wilt komen voor een dergelijke uitzondering, neemt u contact met ons op.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. We sturen u ten minste 7 dagen vóór de accountopschorting een waarschuwing. Meer informatie over opgeschorte accounts

Speculatieve en experimentele medische behandelingen, celtherapieën en gentherapieën

Deze afbeelding staat voor het Google Ads-beleid voor speculatieve en experimentele medische behandelingen.

Het volgende is niet toegestaan, behalve in het geval van promotie van cel- of gentherapieën in de Verenigde Staten zoals hieronder beschreven:

 Promotie van speculatieve en/of experimentele medische behandelingen

Voorbeelden (niet-volledige lijst): biohacking, doe-het-zelf-producten voor genetische technologie, doe-het-zelf-sets voor gentherapie

 Promotie van cel- en gentherapieën als is voldaan aan de vereisten hieronder.

Voorbeelden (niet-volledige lijst): stamceltherapie, celtherapieën (anders dan stamceltherapie), gentherapie en soortgelijke vormen van regeneratieve geneeskunde, bloedplaatjesrijk plasma

Google staat de promotie toe van cel- en gentherapieën in de Verenigde Staten die de FDA heeft gelicentieerd of goedgekeurd, door entiteiten die de relevante, door de FDA uitgegeven licentie of goedkeuring hebben gekregen om dat product te marketen. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, neemt u contact met ons op.

 Google staat advertenties voor cel- en gentherapieën toe die alleen educatief of informatief van aard zijn, ongeacht de wettelijke goedkeuringsstatus.

Voorbeelden (niet-volledige lijst): academische documenten, tickets voor medische conferenties

 

Meer informatie over hoe u een afgekeurde advertentie corrigeert

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. We sturen u ten minste 7 dagen vóór de accountopschorting een waarschuwing. Meer informatie over opgeschorte accounts

Werving voor klinische studies

Deze afbeelding staat voor het Google Ads-beleid voor werving voor klinische proeven.

Google staat de promotie van werving voor klinische proeven alleen toe in Australië, België, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Indonesië, Ierland, Israël, Italië, Japan, Korea, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Singapore, Taiwan, Thailand, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Vietnam.

Promoties voor werving voor klinische proeven mogen geen geneesmiddelen op recept promoten, misleidende verwachtingen wekken voor een product dat wordt getest of impliceren dat het geteste product veilig is.

Probleemoplosser: werving voor klinische proeven
Target een andere locatie. Als uw advertentie wel aan de basisvereisten van het beleid voldoet, maar niet aan de beleidsvereisten van de landen die uw campagne target, kunt u ervoor kiezen uw instellingen voor targeting op locatie te bewerken om uw advertenties elders weer te geven waar ze wel aan onze vereisten voldoen. Nadat u uw instellingen zo heeft aangepast dat uw campagne alleen aanvaardbare locaties target, kunt u een herbeoordeling van uw afgekeurde advertenties aanvragen. Wij controleren vervolgens of ze kunnen worden weergegeven:
Een beoordeling aanvragen

Als het belangrijk is uw bestaande locaties te blijven targeten, volgt u de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat uw advertentie en site of app voldoen aan het beleid.

 1. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Verwijder verwijzingen naar de stoffen die zijn verboden op basis van dit beleid. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.
 2. Bewerk de advertentie. Verwijder content die niet is toegestaan. Als de advertentie al voldoet aan het beleid, maar u wijzigingen in de bestemming van de advertentie heeft aangebracht, bewerkt u de advertentie en slaat u deze op. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling.

  We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

HIV-zelftests

Deze afbeelding staat voor het Google Ads-beleid voor HIV-zelftests.

Google staat de promotie van hiv-zelftests nergens toe, behalve in Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten mogen adverteerders HIV-zelftests promoten die zijn goedgekeurd door de FDA. In Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk mogen adverteerders hiv-zelftests promoten die voldoen aan de lokale regelgeving.

Probleemoplosser: hiv-zelftests
Target een andere locatie. Als uw advertentie wel aan de basisvereisten van het beleid voldoet, maar niet aan de beleidsvereisten van de landen die uw campagne target, kunt u ervoor kiezen uw instellingen voor targeting op locatie te bewerken om uw advertenties elders weer te geven waar ze wel aan onze vereisten voldoen. Nadat u uw instellingen zo heeft aangepast dat uw campagne alleen aanvaardbare locaties target, kunt u een herbeoordeling van uw afgekeurde advertenties aanvragen. Wij controleren vervolgens of ze kunnen worden weergegeven:
Een beoordeling aanvragen

Als het belangrijk is uw bestaande locaties te blijven targeten, volgt u de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat uw advertentie en site of app voldoen aan het beleid.

 1. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Verwijder verwijzingen naar de stoffen die zijn verboden op basis van dit beleid. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.
 2. Bewerk de advertentie. Verwijder content die niet is toegestaan. Als de advertentie al voldoet aan het beleid, maar u wijzigingen in de bestemming van de advertentie heeft aangebracht, bewerkt u de advertentie en slaat u deze op. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling.

  We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Abortus

Landen

Dit is niet toegestaan:

rood kruis Abortusadvertenties in de volgende landen:

Antigua en Barbuda, Argentinië, Aruba, Bahama's, Bahrein, België, Belize, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, Egypte, El Salvador, Filipijnen, Frankrijk, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongarije, Hongkong, India, Indonesië, Irak, Iran, Italië, Jamaica, Jemen, Jordanië, Kaaimaneilanden, Koeweit, Libanon, Libië, Maleisië, Marokko, Martinique, Mexico, Nicaragua, Oekraïne, Oman, Pakistan, Palestijnse Gebieden, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Qatar, Rusland, Saint-Barthélemy, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saoedi-Arabië, Singapore, Spanje, Sri Lanka, Suriname, Syrië, Taiwan, Thailand, Tunesië, Uruguay, Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, Zwitserland

Beperkingen in Google Ads-netwerken

Als uw advertenties een of meer locaties targeten waar abortusadvertenties niet zijn toegestaan, worden ze geclassificeerd als Geschikt (beperkt). Dat betekent dat ze alleen worden weergegeven in goedgekeurde gebieden en dat er mogelijk aanvullende beperkingen gelden voor uw land. Bekijk de landspecifieke gedeelten hieronder voor meer informatie over hoe het beleid verschilt per land.

Advertenties gerelateerd aan abortus worden niet getoond in het Google Display Netwerk, zelfs niet als ze de status Geschikt (beperkt) hebben.

Certificerings- en kennisgevingsvereisten voor adverteerders voor abortus

Als u in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland advertenties wilt laten lopen voor zoekopdrachten die verband houden met het laten uitvoeren van een abortus, moet u eerst worden gecertificeerd als een adverteerder die abortussen uitvoert of die geen abortussen uitvoert.

Afhankelijk van uw certificering genereert Google automatisch een van de volgende kennisgevingen in de advertenties voor uw abortusproduct of -service: 'Voert abortussen uit' of 'Voert geen abortussen uit'. Dit is van toepassing op alle indelingen voor zoekadvertenties.

Meer informatie over het beleid en hoe u certificering kunt aanvragen.

Probleemoplosser: certificering en kennisgevingen voor adverteerders voor abortus

 1. Als u in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland advertenties wilt laten lopen met zoekwoorden die verband houden met het laten uitvoeren van een abortus, moet u eerst worden gecertificeerd als een adverteerder die abortussen uitvoert of een adverteerder die geen abortussen uitvoert.

 2. Neem contact met ons op om uw advertentie opnieuw te laten beoordelen of bewerk de advertentie. De advertentie en de bijbehorende bestemming worden dan automatisch opnieuw ingediend voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen 1 werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

 3. Als u het verificatieproces niet kunt afronden, verwijdert u eventuele zoekwoorden die verband houden met een abortus laten uitvoeren.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. We sturen u ten minste 7 dagen vóór de accountopschorting een waarschuwing. Meer informatie over opgeschorte accounts

Anticonceptie

Deze afbeelding staat voor het Google Ads-beleid voor anticonceptie.

Google staat advertenties met betrekking tot anticonceptie of vruchtbaarheidsproducten niet toe in de volgende landen:

 • Bahrein, China, Djibouti, Egypte, Hongkong, Irak, Iran, Jemen, Jordanië, Koeweit, Maleisië, Libanon, Libië, Marokko, Oekraïne, Oman, Palestijnse Gebieden, Qatar, Saudi-Arabië, Syrië, Thailand, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten
Probleemoplosser: anticonceptie
Target een andere locatie. Als uw advertentie wel aan de basisvereisten van het beleid voldoet, maar niet aan de beleidsvereisten van de landen die uw campagne target, kunt u ervoor kiezen uw instellingen voor targeting op locatie te bewerken om uw advertenties elders weer te geven waar ze wel aan onze vereisten voldoen. Nadat u uw instellingen zo heeft aangepast dat uw campagne alleen aanvaardbare locaties target, kunt u een herbeoordeling van uw afgekeurde advertenties aanvragen. Wij controleren vervolgens of ze kunnen worden weergegeven:
Een beoordeling aanvragen

Als het belangrijk is uw bestaande locaties te blijven targeten, volgt u de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat uw advertentie en site of app voldoen aan het beleid.

 1. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Verwijder verwijzingen naar de stoffen die zijn verboden op basis van dit beleid. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.
 2. Bewerk de advertentie. Verwijder content die niet is toegestaan. Als de advertentie al voldoet aan het beleid, maar u wijzigingen in de bestemming van de advertentie heeft aangebracht, bewerkt u de advertentie en slaat u deze op. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling.

  We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Verslavingszorg

Deze afbeelding staat voor het Google Ads-beleid voor verslavingszorg.

Google beperkt advertenties voor drugs- en alcoholverslavingszorg die zijn gericht op herstel.

Voorbeelden van vormen van verslavingszorg die zijn gericht op herstel: behandelklinieken voor verslaving, herstelondersteunende zorg zoals sober wonen en groepshulporganisaties, verwijzingsinstanties voor verslavingszorg, crisistelefoonnummers voor drugs- en alcoholverslaving
 
Countries
 
Google staat alleen advertenties voor verslavingszorg in Australië, Ierland, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten toe. Google staat geen advertenties voor verslavingszorg in andere landen toe.
 
Zoekwoorden
 
Google staat alleen adverteerders voor verslavingszorg toe om te bieden op zoekwoorden die betrekking hebben op drugs- en alcoholverslaving.
 
Certificering
 
Adverteerders voor verslavingszorg moeten door Google zijn gecertificeerd om advertenties weer te geven. Controleer de landspecifieke vereisten onder Hoe verschilt dit beleid per land? Bekijk hieronder hoe u een aanvraag kunt indienen.

Zorgverzekering

Deze afbeelding staat voor het Google Ads-beleid voor zorgverzekeringen.

Adverteerders in de Verenigde Staten moeten zijn gecertificeerd door Google om te kunnen adverteren voor zorgverzekeringen. Een uitzondering hierop vormen adverteerders die deel uitmaken van de overheid. Zij worden vooraf goedgekeurd. Voor advertenties die specifiek zijn gericht op tandartsverzekeringen, oogzorgverzekeringen en/of verzekeringen voor zorg in het buitenland gelden geen beperkingen.

Voorbeelden van zorgverzekeringen: individuele zorgverzekeringen, kortetermijnverzekeringen, verzekeringen met een beperkte duur, zorgverzekeringen met een vaste uitkering, Medicare Advantage, Medigap, Medicaid

Adverteerders voor zorgverzekeringen die geen deel uitmaken van de overheid, moeten door Google zijn gecertificeerd om advertenties te kunnen tonen in de Verenigde Staten. Deze certificering is vereist voor alle advertentie-indelingen en -componenten. Check de vereisten voor de Verenigde Staten onder Hoe verschilt dit beleid per land? Bekijk hieronder hoe u een aanvraag indient.

Aanvragen van certificering voor gezondheidsproducten en -services

Bepaalde adverteerders, zoals online apotheken, geneesmiddelenfabrikanten, andere adverteerders die termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept willen gebruiken in advertentietekst of op landingspagina's en adverteerders voor zorgverzekeringen in de Verenigde Staten, moeten door Google zijn gecertificeerd. Als u een dergelijke adverteerder bent, kunt u op de volgende manier een aanvraag voor certificering indienen:

1. Houd u aan alle landspecifieke vereisten die hieronder worden vermeld. Als uw campagne een land target dat niet wordt vermeld, staan we de promotie van geneesmiddelen op recept of vrij verkoopbare geneesmiddelen door geneesmiddelenfabrikanten in dat land niet toe.

2. Vul ons online aanvraagformulier in.

 • Geef uw klant-ID voor Google Ads op. Deze vindt u bovenaan uw accountpagina's.
 • Vul alle gevraagde informatie in zodat uw aanvraag snel kan worden verwerkt.
 • Als u een bureau bent dat een aanvraag indient namens een adverteerder, verstrekt u documentatie met informatie over uw relatie met de adverteerder of licentiehouder.

In welke opzichten verschilt dit beleid per land?

Naast de bovenstaande beperkingen op basis van content kunnen er verdere vereisten zijn op basis van de landen die uw campagne target. Kies hieronder een land om te zien aan welke aanvullende vereisten u moet voldoen om uw advertentiecampagne op dat land te targeten.

Australië

Product Toegestaan?
Online apotheken, gezondheidszorg op afstand

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Online apotheken

Google staat de promotie toe van online apotheken als ze zijn geverifieerd door het Healthcare Merchant Certification Program van LegitScript OF als ze voldoen aan een van de volgende vereisten op staats- en territoriumniveau:

 • Apotheken in Nieuw-Zuid-Wales, Tasmanië, Victoria, West-Australië en Zuid-Australië moeten zijn geregistreerd bij de relevante regelgevende autoriteit: Pharmacy Council of New South Wales, Tasmanian Pharmacy Authority, Victorian Pharmacy Authority, Pharmacy Registration Board of Western Australia, of de Pharmacy Regulation Authority South Australia.
 • Apotheken in Queensland, het Noordelijk Territorium of het Australisch Hoofdstedelijk Territorium moeten eigendom zijn van en worden beheerd door een apotheker die is geregistreerd bij de Pharmacy Board of Australia.

Gezondheidszorg op afstand

Google staat de promotie toe van aanbieders van gezondheidszorg op afstand als ze zijn geverifieerd door het Healthcare Merchant Certification Program van LegitScript.

Advertenties die Australië targeten, mogen in de advertentie of op de bijbehorende bestemming geen termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept bevatten.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

 

Verslavingszorg

 No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat alleen overheidsinstanties toe om op herstel gerichte drugs- en alcoholverslavingszorg te promoten.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Oostenrijk

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken alleen toe als ze zijn geregistreerd bij het Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen en geen termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept gebruiken in advertenties en op bestemmingspagina's.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

België

Product Toegestaan?
Online apotheken

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie toe van online apotheken als ze zijn geregistreerd bij het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Adverteerders mogen geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept in hun advertenties of op hun landingspagina's.
Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Meer informatie over hoe u zich aanmeldt

Brazilië

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe mits ze zijn geregistreerd bij de National Health Inspection Agency (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA) en ze in hun advertenties, op hun bestemmingspagina's en in hun zoekwoorden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Canada

Product Toegestaan?
Online apotheken, gezondheidszorg op afstand

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat advertenties toe voor online apotheken die zijn geaccrediteerd door een van de onderstaande organisaties:

LegitScript Healthcare Merchant Certification Program

 • Certificering voor online apotheken: beschikbaar voor websites die herhaalrecepten, overgedragen recepten van een andere apotheek of nieuwe recepten accepteren, of apotheken die geneesmiddelen op recept leveren via postorder of een andere vorm van bestelservice op afstand.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS: Beschikbaar voor apotheken met volledige online functionaliteit, waaronder de verkoop (of het ondersteunen van de verkoop) van geneesmiddelen op recept of het accepteren van nieuwe bestellingen voor geneesmiddelen op recept via hun website.
 • Programma voor geverifieerde websites met het domein '.Pharmacy': websites met het top-level domein '.Pharmacy' zijn beschikbaar voor apotheken met complete of beperkte online functionaliteit, waaronder geneesmiddelen of services op recept verkopen (of de verkoop mogelijk maken), nieuwe bestellingen voor geneesmiddelen op recept via hun website accepteren, en herhaalrecepten of overgedragen recepten van andere apotheken accepteren.

Google staat de promotie van gezondheidszorgservices op afstand toe door aanbieders die zijn geaccrediteerd via het Healthcare Merchant Certification Program van LegitScript. Dit bedrijf biedt certificering voor aanbieders van gezondheidszorg op afstand aan websites die services leveren op het gebied van virtuele gezondheidszorg en medicijnen voorschrijven.

Ga voor meer informatie of een aanvraag indienen naar LegitScript-certificering of NABP-accreditatie.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

 

China

 
Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geregistreerd bij de State Food and Drug Administration (SFDA) van China en in hun advertenties, op hun bestemmingspagina's en in hun zoekwoorden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept. Reclame maken voor de inzameling van recepten en voor bezorgdiensten is niet toegestaan.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Medische diensten

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van medische diensten in China toe, op voorwaarde dat u de vereiste documenten heeft ingediend en door Google bent gecertificeerd.

Tsjechië

Product Toegestaan?
Online apotheken

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie toe van online apotheken als ze zijn geregistreerd bij het staatsinstituut voor toezicht op geneesmiddelen van Tsjechië. Adverteerders mogen geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept in hun advertenties en op hun landingspagina's.

Adverteerders moeten bovendien door Google gecertificeerd zijn. Meer informatie over hoe u een aanvraag indient

Geneesmiddelenfabrikanten

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de lokale wetgeving in Tsjechië. Hierboven vindt u meer informatie over hoe u een aanvraag indient.

Frankrijk

Product Toegestaan?
Gezondheidszorg op afstand

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van gezondheidszorgservices op afstand toe door aanbieders die zijn geaccrediteerd via het Healthcare Merchant Certification Program van LegitScript. Dit bedrijf biedt certificering voor aanbieders van gezondheidszorg op afstand aan bedrijven die services leveren op het gebied van virtuele gezondheidszorg en medicijnen voorschrijven. Adverteerders mogen op hun landingspagina's en in hun zoekwoorden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept.

Vind hier meer informatie of dien een aanvraag in voor certificering van LegitScript.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Meer informatie over hoe u zich aanmeldt

Duitsland

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken (waaronder apotheken, verkopers van geneesmiddelen en apotheekverenigingen) toe die onder de volgende omstandigheden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept in hun advertenties en op hun bestemmingspagina's.

Geregistreerde online verkopers van geneesmiddelen (postorderapotheken en andere online aanbieders van geneesmiddelen die geregistreerd zijn bij DIMDI)

Gelicentieerde apotheken met een geldige exploitatievergunning

Apotheekverenigingen die gelicentieerde apotheken en/of postorderapotheken vertegenwoordigen en reclame voor hen maken

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Hongkong

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geregistreerd bij de farmaceutische dienst van het ministerie van volksgezondheid in Hongkong en in hun advertenties, op hun bestemmingspagina's en in hun zoekwoorden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept. Advertenties voor inzamelings- en bezorgdiensten voor geneesmiddelen op recept zijn niet toegestaan.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Hongarije

Product Toegestaan?
Geneesmiddelenfabrikanten

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de lokale wetgeving in Hongarije. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

India

Product Toegestaan?
Geneesmiddelenfabrikanten

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de lokale wetgeving in India.

Producten voor prenatale geslachtsbepaling

rood kruis Niet toegestaan

Google staat geen advertenties voor deze producten toe in India.

Bevel van het hooggerechtshof (pdf)

Indonesië

Product Toegestaan?
Geneesmiddelenfabrikanten

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de lokale wetgeving in Indonesië.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Kijk hierboven hoe u een aanvraag indient.

Ierland

Product Toegestaan?
Online apotheken

Niet toegestaan

In Ierland staat Google geen promotie toe voor online apotheken die diensten leveren zoals inzameling van recepten, bezorgdiensten, de verkoop van niet-medicinale producten of online consulten (met uitzondering van consult van een arts).

Verslavingszorg

 Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van op herstel gerichte drugs- en alcoholverslavingszorg alleen toe door overheidsinstanties.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Israël

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat reclame voor online apotheken toe mits ze zijn geregistreerd bij het ministerie van Volksgezondheid. Adverteerders mogen geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept in hun advertenties en op hun landingspagina's. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Japan

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat advertenties voor online apotheken in Japan toe, op voorwaarde dat ze een geldig licentienummer van de marktautorisatie-instantie overleggen. Advertenties voor inzamelings- en bezorgdiensten voor geneesmiddelen op recept zijn niet toegestaan.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Geneesmiddelen op recept

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat het gebruik van termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept in advertentietekst, op bestemmingspagina's of in zoekwoorden niet toe, met de volgende uitzonderingen:

 • Websites die uitsluitend toegankelijk zijn voor medische professionals, apotheken met fysieke verkooplocaties en geneesmiddelenfabrikanten, mogen termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept gebruiken in zoekwoorden.
Als u een organisatie bent die in aanmerking komt voor deze uitzonderingen, neemt u contact met ons op via ons online formulier.

Vrij verkoopbare geneesmiddelen

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de weergave van advertenties die vrij verkoopbare geneesmiddelen promoten, toe in Japan, op voorwaarde dat de adverteerder een geldig licentienummer heeft en het licentienummer wordt weergegeven op de website.

Kenia

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat reclame voor online apotheken toe mits ze zijn geregistreerd bij de Pharmacy and Poisons Board. Adverteerders mogen geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept in hun advertenties en op hun landingspagina's.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Geneesmiddelenfabrikanten

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de lokale wetgeving in Kenia. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag kunt indienen.

Korea

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van vrij verkoopbare geneesmiddelen toe in overeenstemming met de lokale wetgeving in Zuid-Korea.

Maleisië

Product Toegestaan?
Geneesmiddelenfabrikanten

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de lokale wetgeving in Maleisië.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Kijk hierboven hoe u een aanvraag indient.

Mexico

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geregistreerd bij de COFEPRIS en in hun advertenties, op hun bestemmingspagina's en in hun zoekwoorden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept of vrij verkoopbare geneesmiddelen.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Nederland

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en worden vermeld in de speciale online database. Online apotheken mogen geen geneesmiddelen op recept promoten in hun advertenties en op hun bestemmingspagina's.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Nieuw-Zeeland

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geaccrediteerd door het Ministry of Health.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Verslavingszorg

 Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van op herstel gerichte drugs- en alcoholverslavingszorg alleen toe door overheidsinstanties.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Filipijnen

Product Toegestaan?
Geneesmiddelenfabrikanten

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de lokale wetgeving in de Filipijnen. Kijk hierboven hoe u een aanvraag indient.

 

Polen

 
Product Toegestaan?
Online apotheken

rood kruis Niet toegestaan

Google staat de promotie van online apotheken niet toe. Dit geldt voor alle apotheken, ongeacht of zij services voor het ophalen en bezorgen van geneesmiddelen op recept leveren.

Portugal

Product Toegestaan?
Online apotheken

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie toe van online apotheken als ze zijn geregistreerd bij de National Authority of Medicines and Health Products (INFARMED). Adverteerders mogen geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept in hun advertenties en op hun landingspagina's.

Adverteerders moeten bovendien door Google gecertificeerd zijn. Meer informatie over hoe u een aanvraag indient

Geneesmiddelenfabrikanten

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de lokale wetgeving in Portugal. Hierboven vindt u meer informatie over hoe u een aanvraag indient.

Rusland

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze beschikken over een licentie van de federale service voor toezicht op de gezondheidszorg (Roszdravnadzor) en een vergunning voor online handelen hebben. Alle apotheken moeten zijn gelicentieerd, ook als ze alleen producten aanbieden die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Geneesmiddelenfabrikanten

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen in overeenstemming met de lokale wetgeving op deze locatie. Dergelijke advertenties die Rusland targeten, moeten een van de vier volgende Russischtalige disclaimers bevatten: 'Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.' of 'Есть противопоказания. Узнайте у врача.' of 'Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.' of 'Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.' Bovendien moeten geneesmiddelenfabrikanten door Google zijn gecertificeerd.

Singapore

Product Toegestaan?
Geneesmiddelenfabrikanten

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de lokale wetgeving in Singapore.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Kijk hierboven hoe u een aanvraag indient.

Slowakije

Product Toegestaan?
Online apotheken

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie toe van online apotheken als ze zijn geregistreerd bij het staatsinstituut voor toezicht op geneesmiddelen van Slowakije. Adverteerders mogen geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept in hun advertenties en op hun landingspagina's.

Adverteerders moeten bovendien door Google gecertificeerd zijn. Meer informatie over hoe u een aanvraag indient

Geneesmiddelenfabrikanten

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de lokale wetgeving in Slowakije. Hierboven vindt u meer informatie over hoe u een aanvraag indient.

Zuid-Afrika

 

Product Toegestaan?
Online apotheken, gezondheidszorg op afstand

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie toe van online apotheken en aanbieders van gezondheidszorg op afstand als ze voldoen aan de volgende vereisten:

Adverteerders mogen geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept in hun advertenties of op hun landingspagina's. Adverteerders moeten bovendien door Google gecertificeerd zijn. Meer informatie over hoe u zich aanmeldt

 

Zweden

Product Toegestaan?
Online apotheken, gezondheidszorg op afstand

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie toe van online apotheken en aanbieders van gezondheidszorg op afstand in Zweden als ze voldoen aan de volgende vereisten:

 • Apotheken die zijn geregistreerd bij de Zweedse Medical Products Agency.
 • Aanbieders van gezondheidszorg op afstand die zijn geaccrediteerd via het Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program van LegitScript. Dit bedrijf biedt certificering voor aanbieders van gezondheidszorg op afstand aan websites die services leveren op het gebied van virtuele gezondheidszorg en medicijnen voorschrijven.

Adverteerders mogen op hun landingspagina's en in hun zoekwoorden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept. Vind hier meer informatie of dien een aanvraag in voor certificering van LegitScript.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Taiwan

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geregistreerd bij het Ministry of Health and Welfare (Ministerie van Gezondheid en Welzijn) en als ze in hun advertenties, op hun bestemmingspagina's en in hun zoekwoorden geen reclame maken voor geneesmiddelen op recept.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Thailand

Product Toegestaan?
Geneesmiddelenfabrikanten

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de lokale wetgeving in Thailand.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Kijk hierboven hoe u een aanvraag indient.

Verenigd Koninkrijk

Product Toegestaan?
Online apotheken

Green checkmark, allowed Toegestaan met beperkingen

Google staat de promotie van online apotheken toe als ze zijn geregistreerd bij de General Pharmaceutical Council (GPhC). Adverteerders mogen geen geneesmiddelen op recept promoten in hun advertenties en op hun bestemmingspagina's.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Verenigde Staten

Product Toegestaan?
Online apotheken, gezondheidszorg op afstand

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat advertenties toe voor online apotheken die zijn geaccrediteerd door een van de onderstaande organisaties:

LegitScript Healthcare Merchant Certification Program

 • Certificering voor online apotheken: beschikbaar voor websites die herhaalrecepten, overgedragen recepten van een andere apotheek of nieuwe recepten accepteren, of apotheken die geneesmiddelen op recept leveren via postorder of een andere vorm van bestelservice op afstand.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS: Beschikbaar voor apotheken met volledige online functionaliteit, waaronder de verkoop (of het ondersteunen van de verkoop) van geneesmiddelen op recept of het accepteren van nieuwe bestellingen voor geneesmiddelen op recept via hun website.
 • Programma voor geverifieerde websites met het domein '.Pharmacy': websites met het top-level domein '.Pharmacy' zijn beschikbaar voor apotheken met complete of beperkte online functionaliteit, waaronder geneesmiddelen of services op recept verkopen (of de verkoop mogelijk maken), nieuwe bestellingen voor geneesmiddelen op recept via hun website accepteren, en herhaalrecepten of overgedragen recepten van andere apotheken accepteren.

Google staat de promotie van gezondheidszorgservices op afstand toe door aanbieders die zijn geaccrediteerd via het Healthcare Merchant Certification Program van LegitScript. Dit bedrijf biedt certificering voor aanbieders van gezondheidszorg op afstand aan websites die services leveren op het gebied van virtuele gezondheidszorg en medicijnen voorschrijven.

Ga voor meer informatie of een aanvraag indienen naar LegitScript-certificering of NABP-accreditatie.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Verslavingszorg

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Als u wilt adverteren voor drugs- en alcoholverslavingszorg gericht op herstel, moet u gecertificeerd zijn als een verslavingszorgaanbieder door het LegitScript-certificeringsprogramma.

Over LegitScript-certificering: Niet alle vormen van drugs- en alcoholverslavingszorg komen in aanmerking voor certificering door LegitScript. Zorgaanbieders die niet in aanmerking komen, mogen geen drugs- en alcoholverslavingszorg adverteren op Google. LegitScript brengt een bedrag in rekening voor de verwerking en controle van aanvragen. Onder bepaalde omstandigheden zijn echter ontheffingen van de kosten mogelijk. Meer informatie of dien een aanvraag in voor LegitScript-certificering.

Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Zorgverzekering

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Adverteerders die deel uitmaken van de overheid, mogen adverteren voor zorgverzekeringen (bijv. State exchanges, healthcare.gov). Overheidsinstanties hoeven niet door G2 gecertificeerd te zijn om in aanmerking te komen, maar moeten wel het certificeringsproces van Google afronden. Voor overheidsinstanties geeft u 'government agency request' op in veld 10 en 11 van het aanvraagformulier.

Alle andere adverteerders moeten door G2 zijn gecertificeerd om advertenties voor zorgverzekeringen te kunnen tonen.

Over G2-certificering: Niet alle adverteerders voor zorgverzekeringen komen in aanmerking voor G2-certificering. Adverteerders die niet in aanmerking komen, mogen niet op Google adverteren voor services op het gebied van gezondheidszorg. G2 brengt een bedrag in rekening voor de verwerking en controle van aanvragen. Meer informatie of dien een aanvraag in voor G2-certificering.

Vietnam

Product Toegestaan?
Geneesmiddelenfabrikanten

No issues detected and positive check mark icon Toegestaan met beperkingen

Google staat toe dat geneesmiddelenfabrikanten met een LegitScript-certificering reclame maken voor vrij verkoopbare geneesmiddelen, mits dit gebeurt in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Krijg meer informatie of dien een aanvraag in voor LegitScript-certificering. Adverteerders moeten bovendien door Google zijn gecertificeerd. Bekijk hoe u een aanvraag indient.

Problemen met een afkeuring oplossen

Als uw advertentie wordt afgekeurd wegens een schending van dit beleid, kunt u deze tips volgen om het probleem op te lossen:

Reden voor afkeuring Wat betekent dit? Wat moet ik nu doen?
Services voor geneesmiddelen op recept (online apotheek, gezondheidszorg op afstand), certificering vereist Uw advertentie, website of app promoot geneesmiddelen op recept of verwante producten, maar uw account is niet gecertificeerd door Google. Verwijder alle verwijzingen naar de promotie van geneesmiddelen op recept uit uw advertentie en website of app. Als u een gelicentieerde online apotheek heeft, kan uw bedrijf door Google worden gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag indient.
Targeting komt niet overeen met beleid Uw advertentie, website of app promoot geneesmiddelen op recept of gerelateerde producten en hoewel uw account is gecertificeerd door Google, target uw advertentie een ander land dan het land waarvoor u bent gecertificeerd. Verwijder alle verwijzingen naar de promotie van online geneesmiddelen op recept uit uw advertentie en website of app. U kunt ook uw targeting op locatie wijzigen, zodat u met uw campagnes alleen landen target waar u op basis van uw licentie mag adverteren voor uw apotheek. In het gedeelte hierboven staat meer informatie over landspecifieke beperkingen voor de landen die u target.
URL komt niet overeen met de certificering voor online apotheken Uw advertentie, website of app promoot geneesmiddelen op recept of gerelateerde producten en hoewel uw account is gecertificeerd door Google, komt de website of app die de advertentie promoot niet overeen met de website of app die door Google is gecertificeerd. Verwijder alle verwijzingen naar de online promotie van geneesmiddelen op recept uit uw advertentie en website. U kunt ook uw advertentie wijzigen zodat hierin de website of app wordt gepromoot die u bij uw certificeringsaanvraag heeft ingediend. Als u als online apotheek een nieuwe website of app wilt gebruiken, moet deze ook door Google worden gecertificeerd. Bekijk hierboven hoe u een aanvraag indient.
Licentienummer voor vrij verkoopbare geneesmiddelen vereist Uw advertentie, website of app promoot vrij verkoopbare geneesmiddelen zonder licentienummer, wat niet is toegestaan in ten minste één van de landen die uw campagne target. Verwijder alle verwijzingen naar vrij verkoopbare geneesmiddelen zonder licentienummer uit uw advertentie en website of app. U kunt ook uw targeting op locatie wijzigen, zodat u met uw campagnes alleen landen target waar deze service is toegestaan. In het gedeelte hierboven staat meer informatie over landspecifieke beperkingen voor de landen die u target.
Targeting van geneesmiddelen op recept Uw advertentie, website of app promoot geneesmiddelen op recept, wat niet is toegestaan in ten minste één van de landen die uw campagne target. Verwijder alle verwijzingen naar geneesmiddelen op recept en steroïden uit uw advertentie en website of app. U kunt ook uw targeting op locatie wijzigen, zodat u met uw campagnes alleen landen target waar deze service is toegestaan. In het gedeelte hierboven staat meer informatie over landspecifieke beperkingen voor de landen die u target.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: neem contact op met Google Ads-support

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu