Položaji

Lokacije na prikazivačkoj mreži na kojima se oglas može prikazati. Primjeri obuhvaćaju relevantne web-lokacije i aplikacije koje prikazuju oglase u suradnji s Googleom.

  • Položaj na prikazivačkoj mreži može se odnositi na više stvari, kao što su čitava web-lokacija, dio web-lokacije (na primjer, određene stranice na toj web-lokaciji), pojedinačna oglasna jedinica na jednoj stranici, videozapis, aplikacija za mobilni telefon i drugo.
  • Možete odabrati određene lokacije tako da dodate upravljane položaje. Možete također prepustiti Googleu da za vas odabere automatske položaje na temelju vaših ključnih riječi.

Kako dodati, urediti i izbrisati položaje
Pogledajte više članaka