Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne

Atkārtota mārketinga taga pievienošana vietnei

Lai rādītu reklāmas lietotājiem, kuri ir apmeklējuši jūsu datoriem vai mobilajām ierīcēm paredzēto tīmekļa vietni, pievienojiet savai tīmekļa vietnei atkārtota mārketinga tagu. Tags ir koda fragments, kas tiek izmantots, lai jūsu tīmekļa vietnes apmeklētājus pievienotu atkārtota mārketinga sarakstiem. Pēc tam varat rādīt reklāmas šajos sarakstos iekļautajiem lietotājiem. Ja jūsu tīmekļa vietnē ir Google Analytics tags, varat izmantot to, nevis pievienot AdWords atkārtota mārketinga tagu.

Šajā rakstā ir izskaidrots visbiežāk izmantotais veids, kā savai tīmekļa vietnei pievienot tagu, kā arī sniegta informācija par citu tagu ieviešanu tīmekļa vietnēs.

Pirms darba sākšanas

Ja jums nav zināšanu par savas tīmekļa vietnes kodu, ieteicams sadarboties ar tīmekļa izstrādātāju vai personu, kas pārzina tehniskus jautājumus. Ņemiet vērā — lai tiktu rādītas jūsu reklāmas, atkārtotā mārketinga sarakstā ir jābūt iekļautam noteiktam skaitam lietotāju, tātad jūsu vietnei ir nepieciešams noteikts skaits apmeklētāju.

Izmantojot atkārtoto mārketingu, jums ir jāievēro personalizēto reklāmu politikas. Jūsu atkārtotā mārketinga tags nedrīkst būt saistīts ar personu identificējošu informāciju, un to nedrīkst ievietot lapās, kurās ir ietverta sensitīva informācija, kā noteikts personalizēto reklāmu politikās.

Norādījumi

Izvēlieties izmantoto AdWords saskarni. Uzziniet vairāk.

Setting up remarketing for the first time
 1. Sign in to AdWords.
 2. Click the Campaign tab.
 3. In the menu on the left, click Shared library .
 4. Click Audiences.
 5. Click Set up remarketing.
 6. If you use a developer to manage your website:

  1. Enter your developer’s email address in the “Send to” box to forward your HTML tag to be added to your site.

  If you manage your website:

  1. Click View AdWords tag for websites.
  2. Select and copy the remarketing tag code. This tag works on both desktop and mobile websites.
  3. Place the code at the bottom of all pages on your website, before the closing </body> tag. If your website uses a common file for a footer, you can place the code snippet there rather than on every page of your website.
  4. Save and publish your pages.
  5. Check that you've implemented the tag correctly with Google Tag Assistant, a Chrome extension that verifies Google code snippets and helps you solve errors (available in English only).
 7. Click Continue.
 8. Click Return to Audiences.

  Within a couple days, your tag should start collecting the cookies of visitors to your website, and your "All visitors" list will begin to populate. If this doesn't happen, check the "Remarketing tag" validation box in the corner of your screen.

 9. Click Tag details.
 10. Click Setup.
 11. If you use a developer to manage your website:

  1. Select the “Send AdWords tag and instructions” box.
  2. Enter your developer’s email address.
  3. Click Send email.
  4. Click Done.

  If you manage your website:

  1. Click View AdWords tag for websites.
  2. Select and copy the remarketing tag code. This tag works on both desktop and mobile websites.
  3. Click Done.
  4. Place the code at the bottom of all pages on your website, before the closing </body> tag. If your website uses a common file for a footer, you can place the code snippet there rather than on every page of your website.
  5. Save and publish your pages.
  6. Check that you've implemented the tag correctly with Google Tag Assistant, a Chrome extension that verifies Google code snippets and helps you solve errors (available in English only).

After you've tagged your website, you can then create remarketing lists for your webpages. If you can't add the tag to your entire website, you can still add it to specific sections of your website and then create lists for each of those sections.

View remarketing tag after set up
 1. Sign in to AdWords.
 2. Click Shared library.
  Shared library
 3. Under "Audiences," click View.
 4. Locate the "Remarketing tag" box in the top right.
 5. Click Tag details.
 6. Click Setup.
 7. Click View AdWords tag for websites.
 8. Select and copy the remarketing tag code. This tag works on both desktop and mobile websites.
 9. Place the code at the bottom of all pages on your website, before the closing </body> tag. If your website uses a common file for a footer, you can place the code snippet there rather than on every page of your website.
 10. Save and publish your pages.
 11. Check that you've implemented the tag correctly with Google Tag Assistant, a Chrome extension that verifies Google code snippets and helps you solve errors (available in English only). 

After you've tagged your website, you can then create remarketing lists for your webpages. If you can't add the tag to your entire website, you can still add it to specific sections of your website and then create lists for each of those sections.

Other website tag implementations

Upgrading older tags

In the past, AdWords created unique tags for each remarketing list that you made and you would place these tags on specific pages. Now, you can place one tag on your website and then create multiple remarketing lists with various rules.

If you have the older, page-specific version of the remarketing tag, consider upgrading to the latest website-wide remarketing tag available in your "Shared library."

Quick upgrade: Add the latest tag

Place the latest website-wide remarketing tag on your website. If you're still using lists based on the older page-specific tags, you can leave the page-specific tags in place. However, removing the older tags after adding the latest tag may help your webpages load faster.

Complete upgrade: Add the latest tag and remove the older tags

If you're not using lists based on the older page-specific tags, simply remove the page-specific tags when you add the new website-wide tag. If you are using lists based on page-specific tags, you'll need to re-create those lists in AdWords and add them to your existing campaigns.

Follow these steps to avoid disrupting your live campaigns:

 1. Create new remarketing lists based on your website URLs.
 2. Add your new lists to your campaigns and keep your original lists. Campaigns can then target the new lists and the original lists.
 3. After the membership duration for the original lists elapses, your new lists will be fully populated and your original lists will be empty.
 4. Remove the original lists from your campaigns.
 5. Close the original lists.
Upgrading tag for dynamic remarketing

If your website is already tagged for remarketing and you want to upgrade to dynamic remarketing, you'll need to add custom parameters to your tag. For detailed instructions, see Add the dynamic remarketing tag to your site.

Using the Google Analytics tag

To use your Google Analytics tag instead of the AdWords remarketing tag, you’ll need to have the following:

 • Google Analytics tag on your website
 • Linked AdWords and Google Analytics accounts (when linking your accounts, you'll need administrative access to the AdWords account and edit access to the Google Analytics account)
 • Remarketing and advertising features enabled in Google Analytics

For detailed instructions, see Enable remarketing and advertising reporting features in Google Analytics.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Atpakaļ Jaunums
Pierakstīties programmā AdWords

Saņemiet kontam paredzētu palīdzību un padomus, ">pierakstoties ar sava AdWords konta e-pasta adresi, vai uzziniet, kā sākt darbu programmā AdWords.