Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Προσθήκη ετικέτας σε ιστότοπο για επαναληπτικό μάρκετινγκ

Προσθέτοντας την ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ στον ιστότοπό σας για υπολογιστές ή για κινητά, μπορείτε να προβάλετε διαφημίσεις στα άτομα που τον έχουν επισκεφτεί. Η ετικέτα είναι ένα σύντομο απόσπασμα κώδικα που προσθέτει τους επισκέπτες του ιστότοπου σε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Αυτές οι λίστες μπορούν, στη συνέχεια, να στοχευθούν με τις διαφημίσεις σας. Αν στον ιστότοπο υπάρχει ετικέτα του Google Analytics, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν και να παραλείψετε την προσθήκη της ετικέτας επαναληπτικού μάρκετινγκ του AdWords.

Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται οδηγίες για τον συνηθέστερο τρόπο προσθήκης ετικέτας σε έναν ιστότοπο, καθώς και άλλες υλοποιήσεις της ετικέτας για ιστότοπους.

Προτού ξεκινήσετε

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τον κώδικα του ιστότοπού σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με έναν προγραμματιστή ιστού ή με ένα άτομο που διαθέτει τεχνικό υπόβαθρο. Έχετε υπόψη ότι, προκειμένου να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας με το επαναληπτικό μάρκετινγκ, η λίστα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ελάχιστο αριθμό επισκεπτών. Αυτό σημαίνει ότι και ο ιστότοπος θα πρέπει να λαμβάνει έναν ελάχιστο αριθμό επισκεπτών.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων κατά τη χρήση του επαναληπτικού μάρκετινγκ. Η ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ δεν θα πρέπει να σχετίζεται με πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης ή να τοποθετείται σε σελίδες που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Οδηγίες

Choose the AdWords experience you're using.Επιλέξτε την εμπειρία του AdWords που χρησιμοποιείτε.Επιλέξτε την εμπειρία AdWords που χρησιμοποιείτε. Learn moreΜάθε περισσότεραΜάθετε περισσότερα

Ρύθμιση του επαναληπτικού μάρκετινγκ για πρώτη φορά
 1. Συνδεθείτε στο AdWords.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Καμπάνια.
 3. Στο μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Είδη κοινού.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση επαναληπτικού μάρκετινγκ.
 6. Αν έχετε αναθέσει τη διαχείριση του ιστοτόπου σας σε προγραμματιστή:

  1. Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προγραμματιστή στο πλαίσιο "Αποστολή προς", για να του προωθήσετε την ετικέτα HTML που θα προστεθεί στον ιστοτόπο σας.

  Αν διαχειρίζεστε εσείς τον ιστοτόπο σας:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ετικέτας του AdWords για ιστότοπους.
  2. Επιλέξτε και αντιγράψτε τον κώδικα της ετικέτας επαναληπτικού μάρκετινγκ. Η ετικέτα αυτή λειτουργεί τόσο σε ιστότοπους για υπολογιστές όσο και σε ιστότοπους για κινητά.
  3. Τοποθετήστε τον κώδικα στο κάτω μέρος όλων των σελίδων του ιστότοπου, πριν από το κλείσιμο της ετικέτας </body>. Αν το υποσέλιδο του ιστότοπου αποτελείται από ένα μόνο κοινόχρηστο αρχείο, μπορείτε να τοποθετήσετε το απόσπασμα κώδικα σε αυτό το αρχείο και όχι σε κάθε σελίδα του ιστότοπου.
  4. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τις σελίδες σας.
  5. Ελέγξτε αν έχει υλοποιηθεί σωστά η ετικέτα, χρησιμοποιώντας τον Βοηθό ετικετών Google, μια επέκταση του Chrome που επαληθεύει τα αποσπάσματα κώδικα Google και διευκολύνει την επίλυση σφαλμάτων. Ο Βοηθός διατίθεται μόνο στα Αγγλικά.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή στα είδη κοινού.

  Εντός λίγων ημερών, η ετικέτα θα πρέπει να αρχίσει να συλλέγει τα cookie των επισκεπτών του ιστοτόπου σας και η λίστα "Όλοι οι επισκέπτες" θα αρχίσει να συμπληρώνεται με καταχωρίσεις. Αν αυτό δεν συμβεί, ελέγξτε το πλαίσιο επαλήθευσης "Ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ" στη γωνία της οθόνης.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες ετικέτας.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση.
 11. Αν έχετε αναθέσει τη διαχείριση του ιστοτόπου σας σε προγραμματιστή:

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο "Αποστολή ετικέτας του AdWords και οδηγιών".
  2. Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προγραμματιστή.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

  Αν διαχειρίζεστε εσείς τον ιστοτόπο σας:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ετικέτας του AdWords για ιστότοπους.
  2. Επιλέξτε και αντιγράψτε τον κώδικα της ετικέτας επαναληπτικού μάρκετινγκ. Η ετικέτα αυτή λειτουργεί τόσο σε ιστότοπους για υπολογιστές όσο και σε ιστότοπους για κινητά.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
  4. Τοποθετήστε τον κώδικα στο κάτω μέρος όλων των σελίδων του ιστότοπου, πριν από το κλείσιμο της ετικέτας </body>. Αν το υποσέλιδο του ιστότοπου αποτελείται από ένα μόνο κοινόχρηστο αρχείο, μπορείτε να τοποθετήσετε το απόσπασμα κώδικα σε αυτό το αρχείο και όχι σε κάθε σελίδα του ιστότοπου.
  5. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τις σελίδες σας.
  6. Ελέγξτε αν έχει υλοποιηθεί σωστά η ετικέτα, χρησιμοποιώντας τον Βοηθό ετικετών Google, μια επέκταση του Chrome που επαληθεύει τα αποσπάσματα κώδικα Google και διευκολύνει την επίλυση σφαλμάτων. Ο Βοηθός διατίθεται μόνο στα Αγγλικά.

Αφού προσθέσετε την ετικέτα στον ιστότοπό σας, μπορείτε κατόπιν να δημιουργήσετε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για τις ιστοσελίδες σας. Αν δεν μπορείτε να προσθέσετε την ετικέτα σε ολόκληρο τον ιστότοπο, μπορείτε παρόλα αυτά να την προσθέσετε σε συγκεκριμένες ενότητές του και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε λίστες για καθεμία από αυτές τις ενότητες.

Προβολή της ετικέτας επαναληπτικού μάρκετινγκ μετά τη ρύθμιση
 1. Συνδεθείτε στο AdWords.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη.
  Shared library
 3. Στην ενότητα "Είδη κοινού", κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή.
 4. Εντοπίστε το πλαίσιο "Ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ", επάνω δεξιά.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες ετικέτας.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ετικέτας του AdWords για ιστότοπους.
 8. Επιλέξτε και αντιγράψτε τον κώδικα της ετικέτας επαναληπτικού μάρκετινγκ. Η ετικέτα αυτή λειτουργεί τόσο σε ιστότοπους για υπολογιστές όσο και σε ιστότοπους για κινητά.
 9. Τοποθετήστε τον κώδικα στο κάτω μέρος όλων των σελίδων του ιστότοπου, πριν από το κλείσιμο της ετικέτας </body>. Αν το υποσέλιδο του ιστότοπου αποτελείται από ένα μόνο κοινόχρηστο αρχείο, μπορείτε να τοποθετήσετε το απόσπασμα κώδικα σε αυτό το αρχείο και όχι σε κάθε σελίδα του ιστότοπου.
 10. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τις σελίδες σας.
 11. Ελέγξτε αν έχει υλοποιηθεί σωστά η ετικέτα, χρησιμοποιώντας τον Βοηθό ετικετών Google, μια επέκταση του Chrome που επαληθεύει τα αποσπάσματα κώδικα Google και διευκολύνει την επίλυση σφαλμάτων. Ο Βοηθός διατίθεται μόνο στα Αγγλικά.  

Αφού προσθέσετε την ετικέτα στον ιστότοπό σας, μπορείτε κατόπιν να δημιουργήσετε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για τις ιστοσελίδες σας. Αν δεν μπορείτε να προσθέσετε την ετικέτα σε ολόκληρο τον ιστότοπο, μπορείτε παρόλα αυτά να την προσθέσετε σε συγκεκριμένες ενότητές του και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε λίστες για καθεμία από αυτές τις ενότητες.

Άλλες υλοποιήσεις ετικέτας ιστότοπου

Αναβάθμιση παλαιότερων ετικετών

Στο παρελθόν, το AdWords δημιουργούσε μοναδικές ετικέτες για κάθε λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ. Αυτές οι ετικέτες έπρεπε, στη συνέχεια, να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες σελίδες. Πλέον, μπορείτε να τοποθετήσετε μία μόνο ετικέτα στον ιστότοπό σας και κατόπιν να δημιουργήσετε πολλαπλές λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, χρησιμοποιώντας διάφορους κανόνες.

Αν διαθέτετε την παλαιότερη, συγκεκριμένη για κάθε σελίδα έκδοση της ετικέτας επαναληπτικού μάρκετινγκ, εξετάστε το ενδεχόμενο να αναβαθμίσετε την ετικέτα στην πιο πρόσφατη έκδοση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο τον ιστότοπο και διατίθεται στην "Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη" του λογαριασμού σας.

Γρήγορη αναβάθμιση: προσθήκη της πιο πρόσφατης ετικέτας

Τοποθετήστε την πιο πρόσφατη, καθολική έκδοση της ετικέτας στον ιστότοπό σας. Αν χρησιμοποιείτε ακόμη λίστες που βασίζονται στις παλαιότερες ετικέτες, μπορείτε να διατηρήσετε τις ετικέτες αυτές στις σελίδες σας. Ωστόσο, η κατάργηση των παλαιότερων ετικετών μετά την προσθήκη της πιο πρόσφατης έκδοσης της ετικέτας μπορεί να συμβάλει στη γρηγορότερη φόρτωση των ιστοσελίδων σας.

Πλήρης αναβάθμιση: προσθήκη της πιο πρόσφατης ετικέτας και κατάργηση των παλαιότερων ετικετών

Αν δεν χρησιμοποιείτε λίστες που βασίζονται στις παλαιότερες ετικέτες, απλώς καταργήστε τις ετικέτες που χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα σε κάθε σελίδα, όταν θα προσθέσετε τη νέα ετικέτα, που θα χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον ιστότοπο. Αν χρησιμοποιείτε λίστες που βασίζονται στις παλαιότερες ετικέτες, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε εκ νέου τις λίστες αυτές στο AdWords και να τις προσθέσετε στις υπάρχουσες καμπάνιες σας.

Για να μη διαταραχθεί η λειτουργία των ενεργών καμπανιών σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Δημιουργήστε νέες λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, βάσει των URL του ιστότοπού σας.
 2. Προσθέστε τις νέες λίστες στις καμπάνιες σας, διατηρώντας παράλληλα τις παλαιότερες, αρχικές λίστες. Οι καμπάνιες μπορούν να στοχεύουν ταυτόχρονα τις νέες και τις αρχικές λίστες.
 3. Αφού λήξει η διάρκεια ιδιότητας μέλους για τις αρχικές λίστες, οι νέες λίστες θα έχουν συμπληρωθεί πλήρως και οι αρχικές λίστες θα είναι κενές.
 4. Καταργήστε τις αρχικές λίστες από τις καμπάνιες σας.
 5. Κλείστε τις αρχικές λίστες.
Αναβάθμιση της ετικέτας για δυναμικό επαναληπτικό μάρκετινγκ

Αν ο ιστότοπός σας διαθέτει ήδη μια ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ και θέλετε να την αναβαθμίσετε για δυναμικό επαναληπτικό μάρκετινγκ, θα χρειαστεί να προσθέσετε προσαρμοσμένες παραμέτρους στην ετικέτα. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη της ετικέτας δυναμικού επαναληπτικού μάρκετινγκ σε ιστότοπο.

Χρήση της ετικέτας του Google Analytics

Για να χρησιμοποιήσετε την ετικέτα του Google Analytics αντί της ετικέτας επαναληπτικού μάρκετινγκ του AdWords, θα χρειαστείτε τα εξής:

 • την ετικέτα του Google Analytics στον ιστότοπό σας
 • συνδεδεμένους λογαριασμούς AdWords και Google Analytics (κατά τη σύνδεση των λογαριασμών θα χρειαστείτε πρόσβαση διαχειριστή στο λογαριασμό AdWords και πρόσβαση για επεξεργασία στο λογαριασμό Google Analytics)
 • ενεργοποίηση των λειτουργιών επαναληπτικού μάρκετινγκ και διαφήμισης στο Google Analytics

Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση των λειτουργιών επαναληπτικού μάρκετινγκ και διαφήμισης στο Google Analytics.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Προηγούμενη Νέα
Σύνδεση στο AdWords

Λάβετε βοήθεια και συμβουλές ειδικά για το λογαριασμό σας πραγματοποιώντας σύνδεση με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας στο AdWords ή μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε με το AdWords.